Đại hiệp sĩ

(image)

Các đại hiệp sĩ đã đạt đến tột đỉnh tài năng với kiếm và thương. Mặc áo giáp bọc sắt, và cưỡi những con chiến mã được gây giống để có nhiều sức mạnh hơn là tốc độ, những chiến binh này tạo nên nòng cốt của các lực lượng kỵ binh hùng mạnh. Một đại hiệp sĩ dẫn đầu một cuộc xung kích là cảnh tượng kinh hoàng với bộ binh, và thường là đủ để chọc thủng thẳng qua một phòng tuyến.

(portrait)

Information

Advances from: Hiệp sĩ
Advances to:
Cost: 86
HP: 84
Moves: 7
XP: 150
Cấp độ: 3
Phân loại: lawful
Id: Grand Knight
Abilities:

Attacks (damage × count)

(image)kiếm dài(blade attack) chém12 × 4(melee attack) cận chiến
(image)thương(pierce attack) đâm19 × 2(melee attack) cận chiến(xung kích)

Sức kháng cự

(icon) chém20% (icon) đâm-20%
(icon) va đập30% (icon) lửa0%
(icon) lạnh0% (icon) bí kíp10%

Terrain

TerrainMovement CostDefense
(icon) Cát230%
(icon) Fake Shroud0%
(icon) Hang động420%
(icon) Không thể đi bộ qua0%
(icon) Làng140%
(icon) Lâu đài140%
(icon) Núi0%
(icon) Nước nông420%
(icon) Nước sâu0%
(icon) Nấm420%
(icon) Rừng330%
(icon) Đá ngầm ven biển330%
(icon) Đóng băng230%
(icon) Đất phẳng140%
(icon) Đầm lầy420%
(icon) Đồi240%
Last updated on Wed Jul 17 00:46:12 2024.