Under de brännande solarna

Monster
L1
Dawarf
(image)
Cost:17
HP:22
XP:50
MP:4
(attack range närstrid) (attack type kross) 6 × 2
närstrid-kross
L0
Dustbok
(image)
Cost:12
HP:22
XP:100
MP:8
(attack range närstrid) (attack type kross) 4 × 3
närstrid-kross
L3
Grottspindel
(image)
Cost:55
HP:42
XP:150
MP:4
(attack range närstrid) (attack type hugg) 14 × 2
närstrid-hugg (gift)
(attack range distans) (attack type kross) 6 × 3
distans-kross (sakta ner)
L3
Ixthala-demon
(image)
Cost:50
HP:60
XP:150
MP:6
(attack range närstrid) (attack type eld) 12 × 4
närstrid-eld
L2
Köttgolem
(image)
Cost:30
HP:42
XP:100
MP:4
(attack range närstrid) (attack type kross) 10 × 3
närstrid-kross (bärsärk)
L0
Liten slamkrypare
(image)
Cost:5
HP:20
XP:18
MP:3
(attack range distans) (attack type kross) 4 × 3
distans-kross
(attack range närstrid) (attack type kross) 6 × 1
närstrid-kross
L1
Monster Crab
(image)
Cost:17
HP:29
XP:50
MP:5
(attack range närstrid) (attack type hugg) 9 × 2
närstrid-hugg
L1
Sanddemon
(image)
Cost:20
HP:36
XP:36
MP:8
sandläkning
(attack range närstrid) (attack type ockult) 5 × 2
närstrid-ockult (magisk)
(attack range distans) (attack type kross) 3 × 7
distans-kross (svärma)
L1
Tauroch
(image)
Cost:12
HP:36
XP:100
MP:5
(attack range närstrid) (attack type kross) 7 × 2
närstrid-kross
Människor
L3
Mänsklig befälhavare
(image)
Cost:60
HP:72
XP:150
MP:6
ledarskap
(attack range närstrid) (attack type hugg) 9 × 4
närstrid-hugg
(attack range distans) (attack type stick) 11 × 3
distans-stick
Nagafolket
L1
Nagajägare
(image)
Cost:15
HP:33
XP:50
MP:7
(attack range närstrid) (attack type hugg) 4 × 2
närstrid-hugg
(attack range distans) (attack type stick) 8 × 2
distans-stick (gift)
L1
Nagaväktare
(image)
Cost:16
HP:38
XP:36
MP:5
(attack range närstrid) (attack type kross) 7 × 3
närstrid-kross
L2
Nagavakt
(image)
Cost:48
HP:50
XP:54
MP:5
(attack range närstrid) (attack type kross) 12 × 3
närstrid-kross
(attack range närstrid) (attack type kross) 8 × 1
närstrid-kross (absorb)
L3
Nagahedersvakt
(image)
Cost:100
HP:55
XP:150
MP:6
(attack range närstrid) (attack type kross) 12 × 4
närstrid-kross
(attack range närstrid) (attack type kross) 10 × 1
närstrid-kross (absorb)
Quenoth Elves
L1
Quenoth Fighter
(image)
Cost:12
HP:33
XP:36
MP:5
(attack range närstrid) (attack type stick) 9 × 2
närstrid-stick (första slaget, uses 2 attacks)
(attack range närstrid) (attack type stick) 9 × 1
närstrid-stick (första slaget, uses 1 attack, parry 10%)
L2
Quenoth Flanker
(image)
Cost:31
HP:45
XP:81
MP:6
stigfinnare
(attack range närstrid) (attack type hugg) 7 × 4
närstrid-hugg (uses 4 attacks)
(attack range distans) (attack type stick) 2 × 2
distans-stick (gift, uses 2 attacks)
(attack range närstrid) (attack type hugg) 7 × 1
närstrid-hugg (uses 1 attack, parry 10%)
L3
Quenoth Ranger
(image)
Cost:60
HP:58
XP:150
MP:7
stigfinnare
(attack range närstrid) (attack type hugg) 10 × 4
närstrid-hugg (uses 6 attacks)
(attack range distans) (attack type stick) 3 × 2
distans-stick (gift, uses 2 attacks)
(attack range närstrid) (attack type hugg) 10 × 1
närstrid-hugg (uses 1 attack, parry 20%)
L2
Quenoth Warrior
(image)
Cost:31
HP:54
XP:86
MP:5
(attack range närstrid) (attack type stick) 18 × 2
närstrid-stick (första slaget, uses 4 attacks)
(attack range närstrid) (attack type hugg) 9 × 3
närstrid-hugg (uses 3 attacks)
(attack range närstrid) (attack type stick) 18 × 1
närstrid-stick (första slaget, uses 2 attacks, parry 10%)
(attack range närstrid) (attack type hugg) 9 × 1
närstrid-hugg (uses 1 attack, parry 10%)
L3
Quenoth Champion
(image)
Cost:65
HP:70
XP:150
MP:5
(attack range närstrid) (attack type stick) 24 × 2
närstrid-stick (första slaget, uses 4 attacks)
(attack range närstrid) (attack type hugg) 12 × 3
närstrid-hugg (uses 3 attacks)
(attack range närstrid) (attack type stick) 24 × 1
närstrid-stick (första slaget, uses 2 attacks, parry 10%)
(attack range närstrid) (attack type hugg) 12 × 1
närstrid-hugg (uses 1 attack, parry 10%)
L1
Quenoth Mystic
(image)
Cost:16
HP:22
XP:31
MP:5
hela +4, tailwind, tailwind +1
(attack range närstrid) (attack type kross) 3 × 2
närstrid-kross
(attack range distans) (attack type kross) 2 × 2
distans-kross (daze)
L2
Quenoth Shaman
(image)
Cost:35
HP:37
XP:60
MP:6
bota, hela +8, tailwind, tailwind +1
(attack range närstrid) (attack type kross) 6 × 2
närstrid-kross
(attack range distans) (attack type kross) 6 × 2
distans-kross (daze)
(attack range distans) (attack type stick) 6 × 3
distans-stick (magisk)
L3
Quenoth Druid
(image)
Cost:58
HP:45
XP:150
MP:6
bota, hela +8, tailwind, tailwind +2
(attack range närstrid) (attack type kross) 9 × 2
närstrid-kross
(attack range distans) (attack type kross) 6 × 3
distans-kross (daze)
(attack range distans) (attack type stick) 7 × 4
distans-stick (magisk)
L4
Quenoth Shyde
(image)
Cost:70
HP:55
XP:200
MP:6
bota, heals +12, tailwind, tailwind +2
(attack range närstrid) (attack type kross) 11 × 2
närstrid-kross
(attack range distans) (attack type kross) 6 × 4
distans-kross (daze)
(attack range distans) (attack type stick) 9 × 4
distans-stick (magisk)
L2
Quenoth Sun Singer
(image)
Cost:37
HP:38
XP:96
MP:6
hela +4
(attack range närstrid) (attack type eld) 8 × 2
närstrid-eld
(attack range distans) (attack type ockult) 8 × 3
distans-ockult (magisk)
(attack range distans) (attack type ockult) 11 × 3
distans-ockult (magisk, ray)
L3
Quenoth Sun Sylph
(image)
Cost:68
HP:47
XP:150
MP:6
hela +4, third verse illuminates
(attack range närstrid) (attack type eld) 10 × 2
närstrid-eld
(attack range distans) (attack type ockult) 8 × 4
distans-ockult (magisk)
(attack range distans) (attack type ockult) 11 × 4
distans-ockult (magisk, ray)
(attack range distans) (attack type eld) 16 × 4
distans-eld (magisk, nova)
L1
Quenoth Scout
(image)
Cost:18
HP:30
XP:43
MP:8
disengage
(attack range närstrid) (attack type hugg) 4 × 3
närstrid-hugg
(attack range distans) (attack type kross) 7 × 2
distans-kross
L2
Quenoth Archer
(image)
Cost:33
HP:36
XP:76
MP:8
disengage
(attack range närstrid) (attack type hugg) 7 × 3
närstrid-hugg
(attack range distans) (attack type stick) 8 × 4
distans-stick
L3
Quenoth Marksman
(image)
Cost:60
HP:46
XP:150
MP:8
disengage
(attack range närstrid) (attack type hugg) 7 × 3
närstrid-hugg
(attack range distans) (attack type stick) 9 × 5
distans-stick (prickskytt)
L2
Quenoth Pathfinder
(image)
Cost:33
HP:47
XP:76
MP:8
disengage
(attack range närstrid) (attack type hugg) 8 × 4
närstrid-hugg
(attack range distans) (attack type kross) 8 × 2
distans-kross (sakta ner)
L3
Quenoth Outrider
(image)
Cost:60
HP:59
XP:150
MP:9
disengage
(attack range närstrid) (attack type hugg) 10 × 4
närstrid-hugg
(attack range distans) (attack type kross) 9 × 3
distans-kross (sakta ner)
L1
Quenoth Youth
(image)
Cost:14
HP:32
XP:16
MP:6
(attack range närstrid) (attack type hugg) 5 × 3
närstrid-hugg (uses 4 attacks)
(attack range distans) (attack type stick) 4 × 3
distans-stick (uses 4 attacks)
L1
Tauroch Rider
(image)
Cost:25
HP:42
XP:59
MP:5
(attack range närstrid) (attack type kross) 8 × 2
närstrid-kross (once per turn)
(attack range distans) (attack type stick) 6 × 3
distans-stick (once per turn)
L2
Tauroch Stalwart
(image)
Cost:47
HP:54
XP:153
MP:5
ståndaktig
(attack range närstrid) (attack type kross) 9 × 2
närstrid-kross (once per turn)
(attack range distans) (attack type stick) 8 × 3
distans-stick (once per turn)
L3
Tauroch Protector
(image)
Cost:136
HP:120
XP:150
MP:5
ståndaktig
(attack range närstrid) (attack type kross) 11 × 2
närstrid-kross (once per turn)
(attack range distans) (attack type stick) 11 × 3
distans-stick (once per turn)
L2
Tauroch Vanguard
(image)
Cost:47
HP:53
XP:122
MP:5
ledarskap
(attack range närstrid) (attack type kross) 8 × 3
närstrid-kross (shock, once per turn)
(attack range distans) (attack type stick) 7 × 3
distans-stick (once per turn)
L3
Tauroch Flagbearer
(image)
Cost:83
HP:72
XP:150
MP:5
ledarskap
(attack range närstrid) (attack type kross) 13 × 3
närstrid-kross (shock, once per turn)
(attack range distans) (attack type stick) 7 × 3
distans-stick (once per turn)
Unknown
L2
Skuggmördare
(image)
Cost:25
HP:68
XP:100
MP:6
(attack range närstrid) (attack type hugg) 10 × 3
närstrid-hugg
(attack range distans) (attack type hugg) 7 × 4
distans-hugg (gift)
Vandöda
L1
Eteriskt spöke
(image)
Cost:19
HP:18
XP:30
MP:7
(attack range närstrid) (attack type ockult) 4 × 3
närstrid-ockult (suga livskraft)
(attack range distans) (attack type frost) 3 × 3
distans-frost
L2
Eterisk skugga
(image)
Cost:44
HP:24
XP:77
MP:7
hides
(attack range närstrid) (attack type hugg) 8 × 3
närstrid-hugg (rygghugg)
L3
Eterisk blekman
(image)
Cost:71
HP:35
XP:150
MP:7
hides
(attack range närstrid) (attack type hugg) 10 × 3
närstrid-hugg (rygghugg)
L2
Eterisk vålnad
(image)
Cost:38
HP:25
XP:90
MP:7
(attack range närstrid) (attack type ockult) 6 × 4
närstrid-ockult (suga livskraft)
(attack range distans) (attack type frost) 4 × 3
distans-frost
L3
Eterisk ond ande
(image)
Cost:78
HP:33
XP:150
MP:7
(attack range närstrid) (attack type ockult) 9 × 4
närstrid-ockult (suga livskraft)
(attack range distans) (attack type frost) 6 × 3
distans-frost
L2
Gast
(image)
Cost:38
HP:25
XP:30
MP:7
(attack range närstrid) (attack type ockult) 6 × 4
närstrid-ockult (suga livskraft)
(attack range distans) (attack type frost) 4 × 3
distans-frost
L2
Spindelhäxmästare
(image)
Cost:62
HP:52
XP:100
MP:6
(attack range närstrid) (attack type frost) 5 × 3
närstrid-frost (suga livskraft)
(attack range distans) (attack type frost) 9 × 3
distans-frost (magisk)
(attack range distans) (attack type ockult) 6 × 3
distans-ockult (magisk)
Last updated on Fri Jun 14 00:51:00 2024.