Người rồng tim lửa / Drake Flameheart

(image) (image)

Người rồng tim lửa thiếu sức mạnh để đánh bại những người rồng cấp cao khác trong một trận đấu tay đôi, luôn thích tránh giao chiến trong bộ lạc. Kinh nghiệm đã dạy cho bất cứ người rồng nào đạt được đến mức này phạm vi của quyền lực: ở đâu thì có thể thúc đẩy những kẻ dưới quyền và khi nào thì nên để mặc chúng tự xoay xở. Chỉ thỉnh thoảng một người rồng tim lửa sẽ thách thức người lãnh đạo bộ lạc nhằm nắm quyền tối cao, và chỉ khi anh ta chắc chắn về sự ủng hộ của đồng loại.

(portrait)
(portrait)

Information

Advances from: Người rồng lóe sáng
Advances to:
Cost: 66
HP: 72
Moves: 5
XP: 150
Cấp độ: 3
Phân loại: lawful
Id: Drake Flameheart
Abilities: lãnh đạo

Attacks (damage × count)

(image)kiếm(blade attack) chém11 × 3(melee attack) cận chiến
(image)hơi thở lửa(fire attack) lửa8 × 4(ranged attack) từ xa

Sức kháng cự

(icon) chém10% (icon) đâm-10%
(icon) va đập20% (icon) lửa50%
(icon) lạnh-40% (icon) bí kíp-10%

Terrain

TerrainMovement CostDefense
(icon) Cát140%
(icon) Fake Shroud0%
(icon) Hang động330%
(icon) Không thể đi bộ qua140%
(icon) Làng140%
(icon) Lâu đài140%
(icon) Núi140%
(icon) Nước nông120%
(icon) Nước sâu220%
(icon) Nấm240%
(icon) Rừng140%
(icon) Đá ngầm ven biển130%
(icon) Đóng băng220%
(icon) Đất phẳng130%
(icon) Đầm lầy130%
(icon) Đồi140%
Last updated on Sat Jun 22 00:45:57 2024.