Κάτω από τους Καυτούς Ήλιους

Quenoth Elves
L1
Quenoth Fighter
(image)
Cost:12
HP:33
XP:36
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 9 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike, uses 2 attacks)
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 9 × 1
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike, uses 1 attack, parry 10%)
L2
Quenoth Flanker
(image)
Cost:31
HP:45
XP:81
MP:6
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα (uses 4 attacks)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 2 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα (δηλητήριο, uses 2 attacks)
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 1
σώμα με σώμα-λεπίδα (uses 1 attack, parry 10%)
L3
Quenoth Ranger
(image)
Cost:60
HP:58
XP:150
MP:7
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα (uses 6 attacks)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 3 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα (δηλητήριο, uses 2 attacks)
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 1
σώμα με σώμα-λεπίδα (uses 1 attack, parry 20%)
L2
Quenoth Warrior
(image)
Cost:31
HP:54
XP:86
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 18 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike, uses 4 attacks)
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (uses 3 attacks)
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 18 × 1
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike, uses 2 attacks, parry 10%)
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 1
σώμα με σώμα-λεπίδα (uses 1 attack, parry 10%)
L3
Quenoth Champion
(image)
Cost:65
HP:70
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 24 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike, uses 4 attacks)
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 12 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (uses 3 attacks)
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 24 × 1
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike, uses 2 attacks, parry 10%)
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 12 × 1
σώμα με σώμα-λεπίδα (uses 1 attack, parry 10%)
L1
Quenoth Mystic
(image)
Cost:16
HP:22
XP:31
MP:5
γιατρεύει +4, tailwind, tailwind +1
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 3 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 2 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση (daze)
L2
Quenoth Shaman
(image)
Cost:35
HP:37
XP:60
MP:6
θεραπεύει, γιατρεύει +8, tailwind, tailwind +1
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 6 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση (daze)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα (μαγική)
L3
Quenoth Druid
(image)
Cost:58
HP:45
XP:150
MP:6
θεραπεύει, γιατρεύει +8, tailwind, tailwind +2
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 9 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 6 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση (daze)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 7 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα (μαγική)
L4
Quenoth Shyde
(image)
Cost:70
HP:55
XP:200
MP:6
θεραπεύει, heals +12, tailwind, tailwind +2
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 11 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 6 × 4
εξ αποστάσεως-κρούση (daze)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 9 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα (μαγική)
L2
Quenoth Sun Singer
(image)
Cost:37
HP:38
XP:96
MP:6
γιατρεύει +4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type φωτιά) 8 × 2
σώμα με σώμα-φωτιά
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 8 × 3
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 11 × 3
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική, ray)
L3
Quenoth Sun Sylph
(image)
Cost:68
HP:47
XP:150
MP:6
γιατρεύει +4, third verse illuminates
(attack range σώμα με σώμα) (attack type φωτιά) 10 × 2
σώμα με σώμα-φωτιά
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 8 × 4
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 11 × 4
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική, ray)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 16 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική, nova)
L1
Quenoth Scout
(image)
Cost:18
HP:30
XP:43
MP:8
disengage
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 7 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση
L2
Quenoth Archer
(image)
Cost:33
HP:36
XP:76
MP:8
disengage
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 8 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Quenoth Marksman
(image)
Cost:60
HP:46
XP:150
MP:8
disengage
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 9 × 5
εξ αποστάσεως-τρύπημα (δεινός σκοπευτής)
L2
Quenoth Pathfinder
(image)
Cost:33
HP:47
XP:76
MP:8
disengage
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 8 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
L3
Quenoth Outrider
(image)
Cost:60
HP:59
XP:150
MP:9
disengage
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 9 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
L1
Quenoth Youth
(image)
Cost:14
HP:32
XP:16
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (uses 4 attacks)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 4 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα (uses 4 attacks)
L1
Tauroch Rider
(image)
Cost:25
HP:42
XP:59
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 8 × 2
σώμα με σώμα-κρούση (once per turn)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα (once per turn)
L2
Tauroch Stalwart
(image)
Cost:47
HP:54
XP:153
MP:5
απτόητος
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 9 × 2
σώμα με σώμα-κρούση (once per turn)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 8 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα (once per turn)
L3
Tauroch Protector
(image)
Cost:136
HP:120
XP:150
MP:5
απτόητος
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 11 × 2
σώμα με σώμα-κρούση (once per turn)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 11 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα (once per turn)
L2
Tauroch Vanguard
(image)
Cost:47
HP:53
XP:122
MP:5
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 8 × 3
σώμα με σώμα-κρούση (shock, once per turn)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 7 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα (once per turn)
L3
Tauroch Flagbearer
(image)
Cost:83
HP:72
XP:150
MP:5
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 13 × 3
σώμα με σώμα-κρούση (shock, once per turn)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 7 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα (once per turn)
Unknown
L2
Σκοτεινός Δολοφόνος
(image)
Cost:25
HP:68
XP:100
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 7 × 4
εξ αποστάσεως-λεπίδα (δηλητήριο)
Άνθρωποι
L3
Άνθρωπος Διοικητής
(image)
Cost:60
HP:72
XP:150
MP:6
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 11 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
Απέθαντοι
L2
Αράχνη Λιτς
(image)
Cost:62
HP:52
XP:100
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρύο) 5 × 3
σώμα με σώμα-κρύο (αποροφά)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 9 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 6 × 3
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L2
Στοιχειό
(image)
Cost:38
HP:25
XP:30
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type μυστηριακή) 6 × 4
σώμα με σώμα-μυστηριακή (αποροφά)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 4 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο
L1
Φάντασμα
(image)
Cost:19
HP:18
XP:30
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type μυστηριακή) 4 × 3
σώμα με σώμα-μυστηριακή (αποροφά)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 3 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο
L2
Αιθέρια Σκιά
(image)
Cost:44
HP:24
XP:77
MP:7
hides
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (πισώπλατο μαχαίρωμα)
L3
Αιθέριος Λιπόσαρκος
(image)
Cost:71
HP:35
XP:150
MP:7
hides
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (πισώπλατο μαχαίρωμα)
L2
Αιθέριο Φάσμα
(image)
Cost:38
HP:25
XP:90
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type μυστηριακή) 6 × 4
σώμα με σώμα-μυστηριακή (αποροφά)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 4 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο
L3
Αιθέριο Αερικό
(image)
Cost:78
HP:33
XP:150
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type μυστηριακή) 9 × 4
σώμα με σώμα-μυστηριακή (αποροφά)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 6 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο
Νάγκα
L1
Κυνηγός Νάγκα
(image)
Cost:15
HP:33
XP:50
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 8 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα (δηλητήριο)
L1
Φρουρός Νάγκα
(image)
Cost:16
HP:38
XP:36
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
L2
Νάγκα Αρχιφύλακας
(image)
Cost:48
HP:50
XP:54
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 12 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 8 × 1
σώμα με σώμα-κρούση (absorb)
L3
Νάγκα Φύλακας
(image)
Cost:100
HP:55
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 12 × 4
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 10 × 1
σώμα με σώμα-κρούση (absorb)
Τέρατα
L0
Dustbok
(image)
Cost:12
HP:22
XP:100
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 4 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
L1
Monster Crab
(image)
Cost:17
HP:29
XP:50
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
L1
Tauroch
(image)
Cost:12
HP:36
XP:100
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L1
Αμμοστρόβιλος
(image)
Cost:20
HP:36
XP:36
MP:8
αναγέννηση σκόνης
(attack range σώμα με σώμα) (attack type μυστηριακή) 5 × 2
σώμα με σώμα-μυστηριακή (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 3 × 7
εξ αποστάσεως-κρούση (swarm)
L3
Αράχνη των Σπηλαίων
(image)
Cost:55
HP:42
XP:150
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 14 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα (δηλητήριο)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 6 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
L2
Γκόλεμ από Σάρκα
(image)
Cost:30
HP:42
XP:100
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 10 × 3
σώμα με σώμα-κρούση (berserk)
L3
Δαίμων Ιξθάλα
(image)
Cost:50
HP:60
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type φωτιά) 12 × 4
σώμα με σώμα-φωτιά
L0
Μικρό Λασπερπετό
(image)
Cost:5
HP:20
XP:18
MP:3
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 4 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 1
σώμα με σώμα-κρούση
L1
Νταγουάρφ
(image)
Cost:17
HP:22
XP:50
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
Last updated on Tue Jul 16 00:50:31 2024.