Người thừa kế ngai vàng

Con người
L2
Công chúa
(image)
Cost:39
Máu:48
KN:150
MP:6
lãnh đạo, phát động
(attack range cận chiến) (attack type chém) 11 × 4
cận chiến-chém
L3
Công chúa chiến trận
(image)
Cost:60
Máu:62
KN:150
MP:6
lãnh đạo, phát động
(attack range cận chiến) (attack type chém) 13 × 4
cận chiến-chém
L3
Nữ hoàng bóng tối
(image)
Cost:35
Máu:48
KN:150
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 5 × 2
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type lạnh) 15 × 2
từ xa-lạnh (phép thuật)
L1
Đấu sĩ
(image)
Cost:18
Máu:32
KN:28
MP:6
(attack range cận chiến) (attack type chém) 6 × 3
cận chiến-chém
L2
Người chỉ huy
(image)
Cost:40
Máu:45
KN:60
MP:6
lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type chém) 8 × 4
cận chiến-chém
(attack range từ xa) (attack type đâm) 6 × 3
từ xa-đâm
L3
Chủ tướng
(image)
Cost:65
Máu:68
KN:150
MP:6
lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type chém) 12 × 4
cận chiến-chém
(attack range từ xa) (attack type đâm) 9 × 3
từ xa-đâm
Người thú
L1
Người thú biển
(image)
Cost:12
Máu:31
KN:50
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type chém) 5 × 3
cận chiến-chém
Sư tử đầu chim
L2
Sư tử đầu chim đang ngủ
(image)
Cost:40
Máu:44
KN:100
MP:0
(attack range cận chiến) (attack type chém) 10 × 3
cận chiến-chém
Last updated on Fri Aug 16 00:05:51 2019.