Người thừa kế ngai vàng

Con người
L2
Công chúa
(image)
Cost:39
HP:48
XP:150
MP:6
lãnh đạo, phát động, firststrike
(attack range cận chiến) (attack type chém) 11 × 4
cận chiến-chém
L3
Công chúa chiến trận
(image)
Cost:60
HP:62
XP:150
MP:6
lãnh đạo, phát động, firststrike
(attack range cận chiến) (attack type chém) 13 × 4
cận chiến-chém
L3
Nữ hoàng bóng tối
(image)
Cost:35
HP:48
XP:150
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 5 × 2
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type lạnh) 15 × 2
từ xa-lạnh (phép thuật)
L1
Đấu sĩ
(image)
Cost:18
HP:32
XP:28
MP:6
(attack range cận chiến) (attack type chém) 6 × 3
cận chiến-chém
L2
Người chỉ huy
(image)
Cost:40
HP:45
XP:60
MP:6
lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type chém) 8 × 4
cận chiến-chém
(attack range từ xa) (attack type đâm) 6 × 3
từ xa-đâm
L3
Chủ tướng
(image)
Cost:65
HP:68
XP:150
MP:6
lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type chém) 12 × 4
cận chiến-chém
(attack range từ xa) (attack type đâm) 9 × 3
từ xa-đâm
Người thú
L1
Người thú biển
(image)
Cost:12
HP:31
XP:50
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type chém) 5 × 3
cận chiến-chém
Sư tử đầu chim
L2
Sư tử đầu chim đang ngủ
(image)
Cost:40
HP:44
XP:100
MP:0
(attack range cận chiến) (attack type chém) 10 × 3
cận chiến-chém
Last updated on Tue Apr 16 00:48:47 2024.