Tiến vào bóng tối

Con người
L2
Nữ bá tước biên giới
(image)
Cost:50
Máu:46
KN:100
MP:7
đột nhập
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 7 × 2
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type va đập) 6 × 3
từ xa-va đập
L1
Pháp sư tập sự
(image)
Cost:15
Máu:38
KN:60
MP:6
(attack range cận chiến) (attack type chém) 4 × 3
cận chiến-chém
(attack range từ xa) (attack type va đập) 6 × 2
từ xa-va đập (phép thuật)
L2
Pháp sư gọi hồn tập sự
(image)
Cost:None
Máu:52
KN:90
MP:6
(attack range cận chiến) (attack type chém) 6 × 3
cận chiến-chém
(attack range từ xa) (attack type lạnh) 13 × 2
từ xa-lạnh (phép thuật)
(attack range từ xa) (attack type bí kíp) 9 × 2
từ xa-bí kíp (phép thuật)
L3
Pháp sư bóng tối
(image)
Cost:50
Máu:67
KN:150
MP:6
(attack range cận chiến) (attack type chém) 5 × 3
cận chiến-chém (phép thuật)
(attack range từ xa) (attack type lạnh) 15 × 2
từ xa-lạnh (phép thuật)
(attack range từ xa) (attack type bí kíp) 10 × 2
từ xa-bí kíp (phép thuật)
Last updated on Fri Aug 23 00:07:29 2019.