Long kỵ binh

(image)

Những kỵ binh tài năng trong quân đội Wesnoth được đào tạo cách sử dụng nỏ, và xứng với những con chiến mã mạnh mẽ hơn nhiều. Mặc áo giáp và sử dụng kiếm thành thạo, các binh sĩ này có thể phi ngựa xông lên và trấn giữ trận địa. Tính linh động và sự bền bỉ khiến họ trở nên có giá trị lớn trên chiến trường.

(portrait)

Information

Advances from: Kỵ binh
Advances to: Thiết kỵ binh
Cost: 29
HP: 49
Moves: 9
XP: 80
Cấp độ: 2
Phân loại: lawful
Id: Dragoon
Abilities:

Attacks (damage × count)

(image)kiếm(blade attack) chém6 × 4(melee attack) cận chiến
(image)nỏ(pierce attack) đâm12 × 1(ranged attack) từ xa

Sức kháng cự

(icon) chém30% (icon) đâm-20%
(icon) va đập40% (icon) lửa0%
(icon) lạnh20% (icon) bí kíp10%

Terrain

TerrainMovement CostDefense
(icon) Cát230%
(icon) Fake Shroud0%
(icon) Hang động420%
(icon) Không thể đi bộ qua0%
(icon) Làng140%
(icon) Lâu đài140%
(icon) Núi0%
(icon) Nước nông420%
(icon) Nước sâu0%
(icon) Nấm420%
(icon) Rừng330%
(icon) Đá ngầm ven biển330%
(icon) Đóng băng230%
(icon) Đất phẳng140%
(icon) Đầm lầy420%
(icon) Đồi240%
Last updated on Fri May 17 00:46:07 2024.