Paladí

(image)

Els paladins, els cavallers més virtuosos, han jurat fidelitat, no al Rei i la corona, sino a uns ideals purs: la cavallerositat i la protecció de tot allò que siga bo. Poden servir en eixèrcits mundans, pero la seua llealtat està unida a grups secrets, organisats per ells mateixos, de caràcter monàstic que creuen llímits polítics i culturals. Els dirigents a vegades desconfien d'ells, ya que la llealtat dels paladins és tan forta com la virtut aparent dels seus superiors. Açò ha causat que els més ambiciosos hagen intentat difamar estos grups per a aïllar-los o inclús elaborar complicades trames per a mantindre estes tropes de ferma llealtat al seu servici.

Els paladins no són generalment tan temibles com els grans cavallers que lideren la majoria d'eixèrcits, pero són, no obstant, uns lluitadors de primera. Ademés, la seua sabiduria i pietat concedix a estos monges-guerrers unes habilitats un tant curioses: són molt poderosos lluitant contra enemics màgics o no naturals, i la majoria tenen una certa habilitat en la medicina i la cura.

Notes especials: Un atac de càrrega dobla tant el dany causat com el rebut; açò no afecta els contraatacs quan la unitat defèn. L'atac arcà d'esta unitat infligix un trement dany a criatures màgiques, i inclús un poc de dany a les criatures vives. Esta unitat és capaç de realisar sanament bàsic.

(portrait)

Information

Alvança de:Cavaller
Alvança a:
Cost: 58
PV:65
Moviments: 8
XP: 150
Level: 3
Alineació: lawful
Id: Paladin
Habilitats: sana +4

Atacs (damage × count)

(image)espasa
melé
8 × 5
arcà
(image)llança
melé
15 × 2
perfora
càrrega

Resistències

(icon) talla20% (icon) perfora-20%
(icon) impactar30% (icon) foc0%
(icon) fret0% (icon) arcà60%

Terreny

TerrenyMovement CostDefensa
(icon) Aigües someres420%
(icon) Aldea140%
(icon) Arena230%
(icon) Bosc330%
(icon) Castell140%
(icon) Coastal Reef330%
(icon) Cova420%
(icon) Deep Water0%
(icon) Flat140%
(icon) Frozen230%
(icon) Fungus420%
(icon) Montanyes0%
(icon) Pantà420%
(icon) Tossals240%
(icon) Unwalkable0%
Last updated on Fri Apr 20 11:51:23 2018.