Ο Κληρονομος του Θρόνου

Gryphons
L2
Κοιμώμενος Γρυπαετός
(image)
Cost:40
HP:44
XP:100
MP:0
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
Άνθρωποι
L1
Πολεμιστής
(image)
Cost:18
HP:32
XP:28
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2
Διοικητής
(image)
Cost:40
HP:45
XP:60
MP:6
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Άρχοντας
(image)
Cost:65
HP:68
XP:150
MP:6
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 12 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 9 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Πριγκήπισσα
(image)
Cost:39
HP:48
XP:150
MP:6
ηγεσία, initiative, firststrike
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 11 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L3
Πριγκήπισσα Μαχητής
(image)
Cost:60
HP:62
XP:150
MP:6
ηγεσία, initiative, firststrike
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 13 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L3
Σκοτεινή Βασίλισσα
(image)
Cost:35
HP:48
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 5 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 15 × 2
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
Ορκ
L1
Ορκ τής θάλασσας
(image)
Cost:12
HP:31
XP:50
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
Last updated on Wed Nov 29 00:47:51 2023.