Hồi ký của Delfador

Con người
L1
Pháp sư thợ
(image)
Cost:25
HP:24
XP:48
MP:6
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 5 × 1
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type lửa) 7 × 3
từ xa-lửa (phép thuật)
L2
Pháp sư lãnh đạo
(image)
Cost:60
HP:42
XP:100
MP:6
lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 5 × 2
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type lửa) 8 × 4
từ xa-lửa (phép thuật)
L3
Pháp sư chỉ huy
(image)
Cost:100
HP:57
XP:150
MP:6
hồi máu +4, lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 6 × 2
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type lửa) 12 × 4
từ xa-lửa (phép thuật)
L4
Pháp sư bậc thầy
(image)
Cost:125
HP:57
XP:200
MP:6
hồi máu +4, lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 10 × 2
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type lửa) 17 × 4
từ xa-lửa (phép thuật)
L5
Vua Wesnoth
(image)
Cost:200
HP:68
XP:250
MP:6
lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 13 × 3
cận chiến-va đập
Last updated on Fri Jul 12 00:46:43 2024.