Dead Water

Biastan
L2
Gubarnach
(image)
Cosgais:40
PB:67
XP:100
MP:8
3 × 10 dlùth (bualadh) (sgaoth)
6 × 2 astar (bioradh) (puinsean)
L3
Kraken
(image)
Cosgais:62
PB:85
XP:150
MP:8
5 × 10 dlùth (bualadh) (sgaoth)
8 × 3 astar (bioradh) (puinsean)
Sluagh-mara
L0
Child King
(image)
Cosgais:8
PB:22
XP:25
MP:6
4 × 3 dlùth (bualadh)
L1
Young King
(image)
Cosgais:15
PB:38
XP:38
MP:6
ceannardas
7 × 3 dlùth (bualadh)
L2
Soldier King
(image)
Cosgais:36
PB:52
XP:76
MP:7
ceannardas
8 × 4 dlùth (bualadh)
L3
Warrior King
(image)
Cosgais:60
PB:64
XP:150
MP:7
ceannardas
9 × 5 dlùth (bualadh)
L0
Merman Citizen
(image)
Cosgais:9
PB:20
XP:22
MP:6
4 × 3 dlùth (bualadh)
L1
Cathach-mara
(image)
Cosgais:14
PB:36
XP:36
MP:6
6 × 3 dlùth (bioradh)
L2
Laoch-mara
(image)
Cosgais:28
PB:50
XP:80
MP:6
10 × 3 dlùth (bioradh)
L3
Saighdear-mara
(image)
Cosgais:43
PB:52
XP:150
MP:5
seasmhach
15 × 2 dlùth (bioradh)
L3
Trìtean-mara
(image)
Cosgais:43
PB:60
XP:150
MP:6
14 × 3 dlùth (bioradh)
19 × 2 dlùth (lann)
L1
Merman Brawler
(image)
Cosgais:19
PB:38
XP:50
MP:6
5 × 4 dlùth (bualadh)
9 × 2 dlùth (bualadh) (stun)
L1
Sealgair-mara
(image)
Cosgais:15
PB:30
XP:35
MP:6
4 × 2 dlùth (bioradh)
5 × 3 astar (bioradh)
L2
Iasgair-mara
(image)
Cosgais:27
PB:40
XP:80
MP:7
6 × 3 dlùth (bualadh)
9 × 2 astar (bualadh) (maille)
L3
Amailear-mara
(image)
Cosgais:46
PB:55
XP:150
MP:7
8 × 3 dlùth (bualadh)
8 × 3 astar (bualadh) (maille)
L2
Sleaghair-mara
(image)
Cosgais:27
PB:40
XP:85
MP:6
6 × 2 dlùth (bioradh)
6 × 4 astar (bioradh)
L3
Gathadair-mara
(image)
Cosgais:48
PB:55
XP:150
MP:6
8 × 2 dlùth (bioradh)
10 × 4 astar (bioradh)
Last updated on Fri Apr 20 11:54:12 2018.