Liberty

An cinne-daonna
L0
Fear-coille
(image)
Cosgais:10
PB:18
XP:23
MP:5
3 × 1 dlùth (lann)
4 × 3 astar (bioradh)
L1
Poidsear
(image)
Cosgais:14
PB:32
XP:29
MP:5
3 × 2 dlùth (lann)
4 × 4 astar (bioradh)
L2
Trapair
(image)
Cosgais:27
PB:45
XP:65
MP:5
4 × 4 dlùth (lann)
6 × 4 astar (bioradh)
L3
Maor-coille
(image)
Cosgais:60
PB:60
XP:150
MP:6
7 × 4 dlùth (lann)
7 × 4 astar (bioradh)
L1
Peasant Hunter
(image)
Cosgais:14
PB:32
XP:29
MP:5
outlaw_type_hack
3 × 2 dlùth (lann)
4 × 4 astar (bioradh)
L2
Peasant Trapper
(image)
Cosgais:26
PB:45
XP:65
MP:5
outlaw_type_hack
4 × 4 dlùth (lann)
6 × 4 astar (bioradh)
L3
Maor-coille
(image)
Cosgais:60
PB:60
XP:150
MP:6
7 × 4 dlùth (lann)
7 × 4 astar (bioradh)
L3
Peasant Huntsman
(image)
Cosgais:52
PB:55
XP:150
MP:5
outlaw_type_hack
5 × 4 dlùth (lann)
9 × 4 astar (bioradh) (gìomanach)
L1
Peasant Youth
(image)
Cosgais:14
PB:28
XP:36
MP:7
outlaw_type_hack
4 × 2 dlùth (bualadh)
5 × 2 astar (bualadh)
L2
Watchman
(image)
Cosgais:40
PB:40
XP:77
MP:7
outlaw_type_hack
8 × 2 dlùth (bualadh)
6 × 3 astar (bualadh)
L3
Borderer
(image)
Cosgais:80
PB:61
XP:150
MP:7
outlaw_type_hack
11 × 2 dlùth (bualadh)
7 × 4 astar (bualadh)
L1
Rogue Mage
(image)
Cosgais:17
PB:30
XP:55
MP:6
5 × 3 dlùth (lann)
7 × 2 astar (fuachd) (draoidheach)
L2
Shadow Mage
(image)
Cosgais:39
PB:42
XP:120
MP:6
ceannardas
7 × 3 dlùth (lann) (draoidheach)
10 × 2 astar (fuachd) (draoidheach)
L3
Shadow Lord
(image)
Cosgais:56
PB:53
XP:150
MP:6
ceannardas
10 × 3 dlùth (lann) (draoidheach)
13 × 2 astar (fuachd) (draoidheach)
8 × 3 astar (bualadh) (draoidheach)
L1
Villager
(image)
Cosgais:13
PB:32
XP:42
MP:5
outlaw_type_hack
5 × 4 dlùth (bualadh)
L2
Village Elder
(image)
Cosgais:23
PB:50
XP:70
MP:5
outlaw_type_hack
8 × 4 dlùth (bualadh)
L3
Senior Village Elder
(image)
Cosgais:66
PB:67
XP:150
MP:5
outlaw_type_hack
11 × 4 dlùth (bualadh)
Closaich
L2
Death Squire
(image)
Cosgais:36
PB:44
XP:144
MP:5
ceannardas, bàthadh
8 × 4 dlùth (lann)
L3
Ridir Bàis
(image)
Cosgais:45
PB:63
XP:150
MP:5
ceannardas, bàthadh
11 × 4 dlùth (lann)
6 × 2 astar (bioradh)
L1
Skeleton Rider
(image)
Cosgais:19
PB:36
XP:44
MP:7
bàthadh
6 × 3 dlùth (lann)
L2
Bone Knight
(image)
Cosgais:35
PB:48
XP:100
MP:7
8 × 3 dlùth (lann)
7 × 2 dlùth (bualadh) (cruinn-leum)
Last updated on Fri Apr 20 11:55:49 2018.