Ελευθερία

Άνθρωποι
L0
Άνθρωπος των Δασών
(image)
Κόστος:10
Υγεία:18
XP:23
MP:5
3 × 1 σώμα με σώμα (λεπίδα)
4 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Λαθροκυνηγός
(image)
Κόστος:14
Υγεία:32
XP:29
MP:5
3 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
4 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Παγιδευτής
(image)
Κόστος:27
Υγεία:45
XP:65
MP:5
4 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Καταδρομέας
(image)
Κόστος:60
Υγεία:60
XP:150
MP:6
7 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
7 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Νεαρός Χωριάτης
(image)
Κόστος:14
Υγεία:28
XP:36
MP:7
outlaw_type_hack
4 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
5 × 2 εξ αποστάσεως (κρούση)
L2
Φρουρός
(image)
Κόστος:40
Υγεία:40
XP:77
MP:7
outlaw_type_hack
8 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
6 × 3 εξ αποστάσεως (κρούση)
L3
Συνοριοφύλακας
(image)
Κόστος:80
Υγεία:61
XP:150
MP:7
outlaw_type_hack
11 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
7 × 4 εξ αποστάσεως (κρούση)
L1
Περιπλανώμενος Μάγος
(image)
Κόστος:17
Υγεία:30
XP:55
MP:6
5 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
7 × 2 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
L2
Σκοτεινός Μάγος
(image)
Κόστος:39
Υγεία:42
XP:120
MP:6
ηγεσία
7 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (μαγική)
10 × 2 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
L3
Άρχοντας των Σκιών
(image)
Κόστος:56
Υγεία:53
XP:150
MP:6
ηγεσία
10 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (μαγική)
13 × 2 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
8 × 3 εξ αποστάσεως (κρούση) (μαγική)
L1
Χωριάτης Κυνηγός
(image)
Κόστος:14
Υγεία:32
XP:29
MP:5
outlaw_type_hack
3 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
4 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Χωριάτης Παγιδευτής
(image)
Κόστος:26
Υγεία:45
XP:65
MP:5
outlaw_type_hack
4 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Καταδρομέας
(image)
Κόστος:60
Υγεία:60
XP:150
MP:6
7 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
7 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Χωριάτης Αρχικυνηγός
(image)
Κόστος:52
Υγεία:55
XP:150
MP:5
outlaw_type_hack
5 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
9 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα) (δεινός σκοπευτής)
L1
Χωρικός
(image)
Κόστος:13
Υγεία:32
XP:42
MP:5
outlaw_type_hack
5 × 4 σώμα με σώμα (κρούση)
L2
Πρεσβύτερος
(image)
Κόστος:23
Υγεία:50
XP:70
MP:5
outlaw_type_hack
8 × 4 σώμα με σώμα (κρούση)
L3
Προεστός
(image)
Κόστος:66
Υγεία:67
XP:150
MP:5
outlaw_type_hack
11 × 4 σώμα με σώμα (κρούση)
Απέθαντοι
L2
Απέθαντος Ακόλουθος
(image)
Κόστος:36
Υγεία:44
XP:144
MP:5
ηγεσία, submerge
8 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L3
Νεκρός Ιππότης
(image)
Κόστος:45
Υγεία:63
XP:150
MP:5
ηγεσία, submerge
11 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Απέθαντος Ιππέας
(image)
Κόστος:19
Υγεία:36
XP:44
MP:7
submerge
6 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2
Απέθαντος Ιππότης
(image)
Κόστος:35
Υγεία:48
XP:100
MP:7
8 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
7 × 2 σώμα με σώμα (κρούση) (έφοδος)
Last updated on Fri Apr 20 11:55:44 2018.