Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Đơn vị

Chó sói
L3
Bạo sói
(image)
Chi phí: 36
Máu: 57
MP: 10
KN: 150
7 - 4 cận chiến (chém)
L1
Chó sói
(image)
Chi phí: 17
Máu: 32
MP: 8
KN: 50
5 - 3 cận chiến (chém)
L2
Chó sói khổng lồ
(image)
Chi phí: 30
Máu: 45
MP: 9
KN: 100
5 - 4 cận chiến (chém)
L1
Kỵ binh chó sói
(image)
Chi phí: 17
Máu: 32
MP: 8
KN: 30
5 - 3 cận chiến (chém)
L2
Hiệp sĩ yêu tinh
(image)
Chi phí: 32
Máu: 49
MP: 9
KN: 65
7 - 4 cận chiến (chém)
L3
Kỵ binh bạo sói
(image)
Chi phí: 41
Máu: 61
MP: 10
KN: 150
9 - 4 cận chiến (chém)
4 - 4 cận chiến (chém) (độc)
L2
Yêu tinh cướp bóc
(image)
Chi phí: 32
Máu: 44
MP: 9
KN: 100
5 - 3 cận chiến (chém)
7 - 3 cận chiến (lửa)
6 - 2 từ xa (va đập) (chậm)
Con người
L1
Bộ binh hạng nặng
(image)
Chi phí: 19
Máu: 38
MP: 4
KN: 40
11 - 2 cận chiến (va đập)
L2
Bộ binh xung đòn
(image)
Chi phí: 35
Máu: 52
MP: 4
KN: 110
18 - 2 cận chiến (va đập)
L3
Bộ binh chùy sắt
(image)
Chi phí: 50
Máu: 64
MP: 4
KN: 150
25 - 2 cận chiến (va đập)
L3
Chiến binh hoàng gia
(image)
Chi phí: 40
Máu: 64
MP: 6
KN: 150
13 - 3 cận chiến (va đập)
L1
Kiếm sĩ
(image)
Chi phí: 16
Máu: 28
MP: 6
KN: 42
đột nhập
4 - 4 cận chiến (chém)
L2
Đấu sĩ tay đôi
(image)
Chi phí: 32
Máu: 44
MP: 7
KN: 90
đột nhập
5 - 5 cận chiến (chém)
12 - 1 từ xa (đâm)
L3
Sĩ quan quân sự
(image)
Chi phí: 44
Máu: 57
MP: 7
KN: 150
đột nhập
7 - 5 cận chiến (chém)
20 - 1 từ xa (đâm)
L0
Kẻ lưu manh
(image)
Chi phí: 6
Máu: 16
MP: 5
KN: 18
5 - 2 cận chiến (va đập)
L1
Kẻ côn đồ
(image)
Chi phí: 13
Máu: 32
MP: 5
KN: 42
5 - 4 cận chiến (va đập)
L2
Kẻ cướp
(image)
Chi phí: 23
Máu: 50
MP: 5
KN: 70
8 - 4 cận chiến (va đập)
L3
Kẻ cướp đường
(image)
Chi phí: 46
Máu: 70
MP: 5
KN: 150
11 - 4 cận chiến (va đập)
L1
Kẻ cướp cạn
(image)
Chi phí: 14
Máu: 30
MP: 7
KN: 36
4 - 2 cận chiến (va đập)
5 - 2 từ xa (va đập)
L2
Kẻ phạm pháp
(image)
Chi phí: 28
Máu: 42
MP: 7
KN: 77
8 - 2 cận chiến (va đập)
6 - 3 từ xa (va đập)
L3
Kẻ trốn tránh
(image)
Chi phí: 56
Máu: 62
MP: 7
KN: 150
ẩn nấp
11 - 2 cận chiến (va đập)
7 - 4 từ xa (va đập)
L1
Kẻ trộm cắp
(image)
Chi phí: 13
Máu: 24
MP: 6
KN: 28
4 - 3 cận chiến (chém) (đánh lén)
L2
Kẻ lừa đảo
(image)
Chi phí: 24
Máu: 40
MP: 6
KN: 70
đột nhập
6 - 3 cận chiến (chém) (đánh lén)
4 - 3 từ xa (chém)
L3
Kẻ ám sát
(image)
Chi phí: 44
Máu: 51
MP: 6
KN: 150
đột nhập
8 - 3 cận chiến (chém) (đánh lén)
5 - 3 từ xa (chém) (độc)
L1
Kỵ binh
(image)
Chi phí: 17
Máu: 34
MP: 8
KN: 40
6 - 3 cận chiến (chém)
L2
Long kỵ binh
(image)
Chi phí: 34
Máu: 49
MP: 9
KN: 95
6 - 4 cận chiến (chém)
12 - 1 từ xa (đâm)
L3
Thiết kỵ binh
(image)
Chi phí: 52
Máu: 64
MP: 9
KN: 150
10 - 4 cận chiến (chém)
20 - 1 từ xa (đâm)
L1
Kỵ sĩ
(image)
Chi phí: 23
Máu: 38
MP: 8
KN: 44
9 - 2 cận chiến (đâm) (xung kích)
L2
Hiệp sĩ
(image)
Chi phí: 40
Máu: 58
MP: 8
KN: 120
8 - 4 cận chiến (chém)
14 - 2 cận chiến (đâm) (xung kích)
L3
Hiệp sĩ thần thánh
(image)
Chi phí: 58
Máu: 65
MP: 8
KN: 150
hồi máu +4
8 - 5 cận chiến (bí kíp)
15 - 2 cận chiến (đâm) (xung kích)
L3
Đại hiệp sĩ
(image)
Chi phí: 58
Máu: 78
MP: 7
KN: 150
12 - 4 cận chiến (chém)
17 - 2 cận chiến (đâm) (xung kích)
L2
Kỵ sĩ đánh thương
(image)
Chi phí: 40
Máu: 50
MP: 10
KN: 100
12 - 3 cận chiến (đâm) (xung kích)
L0
Nông dân
(image)
Chi phí: 8
Máu: 18
MP: 5
KN: 23
5 - 2 cận chiến (đâm)
4 - 1 từ xa (đâm)
L1
Lính cung
(image)
Chi phí: 14
Máu: 33
MP: 5
KN: 39
4 - 2 cận chiến (chém)
6 - 3 từ xa (đâm)
L2
Lính trường cung
(image)
Chi phí: 26
Máu: 51
MP: 5
KN: 68
8 - 2 cận chiến (chém)
10 - 3 từ xa (đâm)
L3
Lính cung bậc thầy
(image)
Chi phí: 46
Máu: 67
MP: 5
KN: 150
8 - 3 cận chiến (chém)
11 - 4 từ xa (đâm)
L1
Lính giáo
(image)
Chi phí: 14
Máu: 36
MP: 5
KN: 42
7 - 3 cận chiến (đâm) (đánh trước)
6 - 1 từ xa (đâm)
L2
Lính kiếm
(image)
Chi phí: 25
Máu: 55
MP: 5
KN: 60
8 - 4 cận chiến (chém)
L3
Vệ sĩ hoàng gia
(image)
Chi phí: 43
Máu: 74
MP: 6
KN: 150
11 - 4 cận chiến (chém)
L2
Lính lao
(image)
Chi phí: 25
Máu: 48
MP: 5
KN: 100
8 - 3 cận chiến (đâm) (đánh trước)
11 - 2 từ xa (đâm)
L2
Lính mác
(image)
Chi phí: 25
Máu: 55
MP: 5
KN: 65
10 - 3 cận chiến (đâm) (đánh trước)
L3
Lính kích
(image)
Chi phí: 44
Máu: 72
MP: 5
KN: 150
15 - 3 cận chiến (đâm) (đánh trước)
19 - 2 cận chiến (chém)
L1
Pháp sư
(image)
Chi phí: 20
Máu: 24
MP: 5
KN: 54
5 - 1 cận chiến (va đập)
7 - 3 từ xa (lửa) (phép thuật)
L2
Pháp sư trắng
(image)
Chi phí: 40
Máu: 35
MP: 5
KN: 136
giải độc, hồi máu +8
6 - 2 cận chiến (va đập)
9 - 3 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
L3
Pháp sư ánh sáng
(image)
Chi phí: 64
Máu: 47
MP: 5
KN: 150
chiếu sáng, giải độc, hồi máu +8
7 - 3 cận chiến (va đập)
12 - 3 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
L2
Pháp sư đỏ
(image)
Chi phí: 40
Máu: 42
MP: 5
KN: 100
6 - 2 cận chiến (va đập)
8 - 4 từ xa (lửa) (phép thuật)
L3
Pháp sư bạc
(image)
Chi phí: 59
Máu: 48
MP: 6
KN: 150
dịch chuyển tức thời
7 - 2 cận chiến (va đập)
9 - 4 từ xa (lửa) (phép thuật)
L3
Pháp sư trưởng
(image)
Chi phí: 59
Máu: 54
MP: 5
KN: 220
7 - 2 cận chiến (va đập)
12 - 4 từ xa (lửa) (phép thuật)
L4
Đại pháp sư
(image)
Chi phí: 72
Máu: 65
MP: 5
KN: 200
9 - 2 cận chiến (va đập)
16 - 4 từ xa (lửa) (phép thuật)
L5
Pháp sư già
(image)
Chi phí: 65
Máu: 60
MP: 6
KN: 250
8 - 2 cận chiến (va đập)
14 - 4 từ xa (lửa) (phép thuật)
L0
Tiều phu
(image)
Chi phí: 10
Máu: 18
MP: 5
KN: 23
3 - 1 cận chiến (chém)
4 - 3 từ xa (đâm)
L1
Kẻ săn trộm
(image)
Chi phí: 14
Máu: 32
MP: 5
KN: 29
3 - 2 cận chiến (chém)
4 - 4 từ xa (đâm)
L2
Kẻ đánh bẫy
(image)
Chi phí: 27
Máu: 45
MP: 5
KN: 65
4 - 4 cận chiến (chém)
6 - 4 từ xa (đâm)
L3
Kẻ giang hồ
(image)
Chi phí: 60
Máu: 60
MP: 6
KN: 150
7 - 4 cận chiến (chém)
7 - 4 từ xa (đâm)
L3
Thợ săn
(image)
Chi phí: 54
Máu: 57
MP: 5
KN: 150
5 - 4 cận chiến (chém)
9 - 4 từ xa (đâm) (thiện xạ)
L1
Lính cung
(image)
Chi phí: 14
Máu: 33
MP: 5
KN: 39
4 - 2 cận chiến (chém)
6 - 3 từ xa (đâm)
L2
Lính trường cung
(image)
Chi phí: 26
Máu: 51
MP: 5
KN: 68
8 - 2 cận chiến (chém)
10 - 3 từ xa (đâm)
L3
Lính cung bậc thầy
(image)
Chi phí: 46
Máu: 67
MP: 5
KN: 150
8 - 3 cận chiến (chém)
11 - 4 từ xa (đâm)
L1
Trung sĩ
(image)
Chi phí: 19
Máu: 32
MP: 6
KN: 32
lãnh đạo
5 - 3 cận chiến (chém)
4 - 3 từ xa (đâm)
L2
Trung úy
(image)
Chi phí: 35
Máu: 40
MP: 6
KN: 80
lãnh đạo
8 - 3 cận chiến (chém)
5 - 3 từ xa (đâm)
L3
Tướng
(image)
Chi phí: 54
Máu: 50
MP: 6
KN: 180
lãnh đạo
9 - 4 cận chiến (chém)
7 - 3 từ xa (đâm)
L4
Đại nguyên soái
(image)
Chi phí: 66
Máu: 60
MP: 6
KN: 200
lãnh đạo
10 - 4 cận chiến (chém)
8 - 3 từ xa (đâm)
L1
Tín đồ bóng tối
(image)
Chi phí: 16
Máu: 28
MP: 5
KN: 48
10 - 2 từ xa (lạnh) (phép thuật)
7 - 2 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
L2
Phù thủy bóng tối
(image)
Chi phí: 32
Máu: 48
MP: 5
KN: 90
4 - 3 cận chiến (va đập)
13 - 2 từ xa (lạnh) (phép thuật)
9 - 2 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
L3
Pháp sư gọi hồn
(image)
Chi phí: 50
Máu: 70
MP: 5
KN: 150
6 - 3 cận chiến (va đập) (bệnh dịch)
17 - 2 từ xa (lạnh) (phép thuật)
12 - 2 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
L3
Thây ma
(image)
Chi phí: 50
Máu: 60
MP: 6
KN: 150
lặn
8 - 3 cận chiến (bí kíp) (bòn rút)
12 - 3 từ xa (lạnh) (phép thuật)
9 - 3 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
Dơi
L0
Dơi quỷ
(image)
Chi phí: 13
Máu: 16
MP: 8
KN: 22
4 - 2 cận chiến (chém) (bòn rút)
L1
Dơi máu
(image)
Chi phí: 21
Máu: 27
MP: 9
KN: 70
5 - 3 cận chiến (chém) (bòn rút)
L2
Dơi kinh hoàng
(image)
Chi phí: 34
Máu: 33
MP: 9
KN: 100
6 - 4 cận chiến (chém) (bòn rút)
Ma quái
L1
Bộ xương
(image)
Chi phí: 15
Máu: 34
MP: 5
KN: 35
lặn
7 - 3 cận chiến (chém)
L2
Chiến binh xương
(image)
Chi phí: 28
Máu: 47
MP: 5
KN: 85
lặn
8 - 4 cận chiến (chém)
L3
Bộ xương giữ mộ
(image)
Chi phí: 50
Máu: 68
MP: 5
KN: 150
lặn
12 - 4 cận chiến (chém)
L2
Đao phủ chết chóc
(image)
Chi phí: 28
Máu: 39
MP: 6
KN: 100
lặn
8 - 5 cận chiến (chém)
L1
Bộ xương bắn cung
(image)
Chi phí: 14
Máu: 31
MP: 5
KN: 35
lặn
3 - 2 cận chiến (va đập)
6 - 3 từ xa (đâm)
L2
Xạ thủ bắn xương
(image)
Chi phí: 26
Máu: 40
MP: 5
KN: 80
lặn
6 - 2 cận chiến (chém)
10 - 3 từ xa (đâm)
L3
Cung thủ hủy diệt
(image)
Chi phí: 38
Máu: 50
MP: 5
KN: 150
lặn
8 - 2 cận chiến (chém)
14 - 3 từ xa (đâm)
L3
Hiệp sĩ chết chóc
(image)
Chi phí: 45
Máu: 66
MP: 5
KN: 150
lãnh đạo
11 - 4 cận chiến (chém)
6 - 2 từ xa (đâm)
L2
Kỵ binh xương
(image)
Chi phí: 38
Máu: 45
MP: 9
KN: 100
lặn
9 - 2 cận chiến (đâm) (xung kích)
L1
Ma
(image)
Chi phí: 20
Máu: 18
MP: 7
KN: 30
4 - 3 cận chiến (bí kíp) (bòn rút)
3 - 3 từ xa (lạnh)
L2
Bóng đen
(image)
Chi phí: 38
Máu: 24
MP: 7
KN: 100
săn đêm, đột nhập
8 - 3 cận chiến (chém) (đánh lén)
L3
Vô diện
(image)
Chi phí: 52
Máu: 35
MP: 7
KN: 150
săn đêm, đột nhập
10 - 3 cận chiến (chém) (đánh lén)
L2
Hồn ma
(image)
Chi phí: 38
Máu: 25
MP: 7
KN: 100
6 - 4 cận chiến (bí kíp) (bòn rút)
4 - 3 từ xa (lạnh)
L3
Bóng ma
(image)
Chi phí: 52
Máu: 33
MP: 7
KN: 150
9 - 4 cận chiến (bí kíp) (bòn rút)
6 - 3 từ xa (lạnh)
L1
Ma đào xác
(image)
Chi phí: 16
Máu: 33
MP: 5
KN: 35
4 - 3 cận chiến (chém) (độc)
L2
Ma ăn xác
(image)
Chi phí: 27
Máu: 47
MP: 5
KN: 120
bồi dưỡng
7 - 3 cận chiến (chém) (độc)
L3
Ma đoạt xác
(image)
Chi phí: 41
Máu: 65
MP: 5
KN: 150
bồi dưỡng
10 - 3 cận chiến (chém) (độc)
L4
Rồng xương
(image)
Chi phí: 100
Máu: 86
MP: 5
KN: 200
10 - 4 cận chiến (chém) (bòn rút)
25 - 2 cận chiến (chém)
L4
Thây ma lâu năm
(image)
Chi phí: 100
Máu: 80
MP: 6
KN: 200
lặn
8 - 4 cận chiến (bí kíp) (bòn rút)
13 - 5 từ xa (lạnh) (phép thuật)
9 - 5 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
L0
Xác chết biết đi
(image)
Chi phí: 8
Máu: 18
MP: 4
KN: 24
6 - 2 cận chiến (va đập) (bệnh dịch)
L1
Vô hồn
(image)
Chi phí: 13
Máu: 28
MP: 4
KN: 50
7 - 3 cận chiến (va đập) (bệnh dịch)
Máy móc
L1
Thuyền
(image)
Chi phí: 10
Máu: 1
MP: 5
KN: 50
L1
Tàu buôn
(image)
Chi phí: 10
Máu: 1
MP: 10
KN: 50
L1
Tàu chiến vận tải
(image)
Chi phí: 14
Máu: 30
MP: 6
KN: 50
20 - 1 từ xa (đâm)
L1
Tàu cướp biển
(image)
Chi phí: 15
Máu: 35
MP: 5
KN: 50
20 - 1 từ xa (đâm)
Người cá
L1
Thợ săn người cá
(image)
Chi phí: 15
Máu: 30
MP: 6
KN: 35
4 - 2 cận chiến (đâm)
5 - 3 từ xa (đâm)
L2
Lính giáo người cá
(image)
Chi phí: 27
Máu: 40
MP: 6
KN: 85
6 - 2 cận chiến (đâm)
6 - 4 từ xa (đâm)
L3
Người cá ném lao
(image)
Chi phí: 48
Máu: 55
MP: 6
KN: 150
8 - 2 cận chiến (đâm)
10 - 4 từ xa (đâm)
L2
Người cá quăng lưới
(image)
Chi phí: 27
Máu: 40
MP: 7
KN: 80
6 - 3 cận chiến (va đập)
9 - 2 từ xa (va đập) (chậm)
L3
Người cá đánh bẫy
(image)
Chi phí: 46
Máu: 55
MP: 7
KN: 150
8 - 3 cận chiến (va đập)
8 - 3 từ xa (va đập) (chậm)
L1
Tiên cá nhập môn
(image)
Chi phí: 19
Máu: 27
MP: 6
KN: 50
7 - 1 cận chiến (va đập)
8 - 2 từ xa (va đập) (phép thuật)
L2
Phù thủy người cá
(image)
Chi phí: 33
Máu: 38
MP: 6
KN: 90
9 - 1 cận chiến (va đập)
14 - 2 từ xa (va đập) (phép thuật)
L3
Nữ thần người cá
(image)
Chi phí: 52
Máu: 49
MP: 7
KN: 150
12 - 1 cận chiến (va đập) (phép thuật)
15 - 3 từ xa (va đập) (phép thuật)
L2
Tu sĩ người cá
(image)
Chi phí: 38
Máu: 31
MP: 6
KN: 132
giải độc, hồi máu +8
5 - 3 cận chiến (va đập)
6 - 4 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
L3
Tiên tri người cá
(image)
Chi phí: 57
Máu: 41
MP: 6
KN: 150
chiếu sáng, giải độc, hồi máu +8
7 - 3 cận chiến (va đập)
8 - 4 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
L1
Đấu sĩ người cá
(image)
Chi phí: 14
Máu: 36
MP: 6
KN: 36
6 - 3 cận chiến (đâm)
L2
Chiến binh người cá
(image)
Chi phí: 28
Máu: 50
MP: 6
KN: 80
10 - 3 cận chiến (đâm)
L3
Người cá thiết giáp
(image)
Chi phí: 43
Máu: 52
MP: 5
KN: 150
chịu đòn
15 - 2 cận chiến (đâm)
L3
Đại vương người cá
(image)
Chi phí: 43
Máu: 60
MP: 6
KN: 150
14 - 3 cận chiến (đâm)
19 - 2 cận chiến (chém)
Người lùn
L2
Người lùn khắc dấu thần
(image)
Chi phí: 30
Máu: 40
MP: 4
KN: 86
12 - 2 cận chiến (va đập) (phép thuật)
L3
Bậc thầy khắc dấu thần
(image)
Chi phí: 50
Máu: 48
MP: 4
KN: 150
18 - 2 cận chiến (va đập) (phép thuật)
L1
Người lùn nổi giận
(image)
Chi phí: 19
Máu: 34
MP: 5
KN: 42
4 - 4 cận chiến (chém) (điên cuồng)
L2
Người lùn thịnh nộ
(image)
Chi phí: 33
Máu: 48
MP: 5
KN: 100
7 - 4 cận chiến (chém) (điên cuồng)
L1
Người lùn thần sấm
(image)
Chi phí: 17
Máu: 34
MP: 4
KN: 40
6 - 2 cận chiến (chém)
18 - 1 từ xa (đâm)
L2
Người lùn vệ sĩ sấm sét
(image)
Chi phí: 30
Máu: 44
MP: 4
KN: 95
6 - 3 cận chiến (chém)
28 - 1 từ xa (đâm)
L3
Người lùn vệ sĩ rồng
(image)
Chi phí: 46
Máu: 59
MP: 4
KN: 150
9 - 3 cận chiến (chém)
40 - 1 từ xa (đâm)
L4
Pháp sư người lùn
(image)
Chi phí: 80
Máu: 54
MP: 4
KN: 200
26 - 2 cận chiến (va đập) (phép thuật)
L1
Trinh sát người lùn
(image)
Chi phí: 18
Máu: 30
MP: 5
KN: 30
6 - 3 cận chiến (chém)
8 - 2 từ xa (chém)
L2
Người lùn thám hiểm
(image)
Chi phí: 30
Máu: 42
MP: 5
KN: 60
8 - 3 cận chiến (chém)
8 - 3 từ xa (chém)
L3
Người lùn thăm dò
(image)
Chi phí: 45
Máu: 60
MP: 5
KN: 150
10 - 3 cận chiến (chém)
11 - 3 từ xa (chém)
L1
Vệ binh người lùn
(image)
Chi phí: 19
Máu: 42
MP: 4
KN: 47
chịu đòn
5 - 3 cận chiến (đâm)
5 - 1 từ xa (đâm)
L2
Người lùn lực lưỡng
(image)
Chi phí: 32
Máu: 54
MP: 4
KN: 85
chịu đòn
7 - 3 cận chiến (đâm)
8 - 1 từ xa (đâm)
L3
Người lùn canh gác
(image)
Chi phí: 41
Máu: 68
MP: 4
KN: 150
chịu đòn
9 - 3 cận chiến (đâm)
11 - 2 từ xa (đâm)
L1
Đấu sĩ người lùn
(image)
Chi phí: 16
Máu: 38
MP: 4
KN: 41
7 - 3 cận chiến (chém)
8 - 2 cận chiến (va đập)
L2
Người lùn giáp sắt
(image)
Chi phí: 32
Máu: 59
MP: 4
KN: 74
11 - 3 cận chiến (chém)
14 - 2 cận chiến (va đập)
L3
Chủ tướng người lùn
(image)
Chi phí: 54
Máu: 79
MP: 4
KN: 150
15 - 3 cận chiến (chém)
19 - 2 cận chiến (va đập)
10 - 2 từ xa (chém)
Người rắn
L1
Đấu sĩ người rắn
(image)
Chi phí: 14
Máu: 33
MP: 7
KN: 32
4 - 4 cận chiến (chém)
L2
Chiến binh người rắn
(image)
Chi phí: 27
Máu: 43
MP: 7
KN: 66
7 - 4 cận chiến (chém)
L3
Du côn người rắn
(image)
Chi phí: 48
Máu: 49
MP: 7
KN: 150
9 - 5 cận chiến (chém)
Người rồng
L4
Người rồng hủy diệt
(image)
Chi phí: 100
Máu: 98
MP: 5
KN: 200
15 - 2 cận chiến (chém)
12 - 6 từ xa (lửa)
L1
Người rồng lượn
(image)
Chi phí: 16
Máu: 32
MP: 8
KN: 35
6 - 2 cận chiến (va đập)
3 - 3 từ xa (lửa) (thiện xạ)
L2
Người rồng trời
(image)
Chi phí: 30
Máu: 45
MP: 9
KN: 80
6 - 3 cận chiến (va đập)
5 - 3 từ xa (lửa) (thiện xạ)
L3
Người rồng bão tố
(image)
Chi phí: 40
Máu: 58
MP: 9
KN: 150
8 - 3 cận chiến (va đập)
8 - 3 từ xa (lửa) (thiện xạ)
L1
Người rồng thiêu đốt
(image)
Chi phí: 21
Máu: 42
MP: 5
KN: 43
7 - 2 cận chiến (chém)
6 - 4 từ xa (lửa)
L2
Người rồng lóe sáng
(image)
Chi phí: 35
Máu: 55
MP: 5
KN: 80
lãnh đạo
8 - 3 cận chiến (chém)
6 - 4 từ xa (lửa)
L3
Người rồng tim lửa
(image)
Chi phí: 51
Máu: 72
MP: 5
KN: 150
lãnh đạo
11 - 3 cận chiến (chém)
8 - 4 từ xa (lửa)
L2
Người rồng lửa
(image)
Chi phí: 35
Máu: 63
MP: 5
KN: 80
9 - 2 cận chiến (chém)
7 - 5 từ xa (lửa)
L3
Người rồng địa ngục
(image)
Chi phí: 51
Máu: 82
MP: 5
KN: 150
12 - 2 cận chiến (chém)
8 - 6 từ xa (lửa)
L1
Người rồng đụng độ
(image)
Chi phí: 19
Máu: 43
MP: 5
KN: 45
5 - 4 cận chiến (chém)
6 - 4 cận chiến (đâm) (đánh trước)
L2
Người rồng đánh đập
(image)
Chi phí: 31
Máu: 66
MP: 5
KN: 95
8 - 4 cận chiến (chém)
6 - 5 cận chiến (đâm)
10 - 3 cận chiến (va đập)
L3
Người rồng thúc ép
(image)
Chi phí: 40
Máu: 85
MP: 5
KN: 150
11 - 4 cận chiến (chém)
14 - 3 cận chiến (va đập)
8 - 5 cận chiến (đâm)
L2
Tư lệnh người rồng
(image)
Chi phí: 31
Máu: 62
MP: 5
KN: 105
11 - 3 cận chiến (chém)
17 - 2 cận chiến (đâm) (đánh trước)
L3
Tổng đốc người rồng
(image)
Chi phí: 46
Máu: 82
MP: 5
KN: 150
16 - 3 cận chiến (chém)
23 - 2 cận chiến (đâm) (đánh trước)
L1
Đấu sĩ người rồng
(image)
Chi phí: 17
Máu: 39
MP: 6
KN: 42
7 - 3 cận chiến (chém)
3 - 3 từ xa (lửa)
L2
Chiến binh người rồng
(image)
Chi phí: 30
Máu: 60
MP: 6
KN: 70
11 - 3 cận chiến (chém)
5 - 3 từ xa (lửa)
L3
Kiếm sĩ người rồng
(image)
Chi phí: 47
Máu: 80
MP: 6
KN: 150
16 - 3 cận chiến (chém)
8 - 3 từ xa (lửa)
Người thú
L1
Bộ binh người thú
(image)
Chi phí: 12
Máu: 38
MP: 5
KN: 42
9 - 2 cận chiến (chém)
L2
Chiến binh người thú
(image)
Chi phí: 26
Máu: 58
MP: 5
KN: 60
10 - 3 cận chiến (chém)
L3
Tư lệnh người thú
(image)
Chi phí: 48
Máu: 78
MP: 5
KN: 150
15 - 3 cận chiến (chém)
8 - 2 từ xa (đâm)
L1
Chỉ huy người thú
(image)
Chi phí: 20
Máu: 45
MP: 6
KN: 60
lãnh đạo
7 - 3 cận chiến (chém)
5 - 2 từ xa (đâm)
L2
Thủ lĩnh người thú
(image)
Chi phí: 35
Máu: 60
MP: 6
KN: 120
lãnh đạo
9 - 3 cận chiến (chém)
6 - 3 từ xa (đâm)
L3
Thủ lĩnh người thú tối cao
(image)
Chi phí: 50
Máu: 75
MP: 6
KN: 150
lãnh đạo
10 - 4 cận chiến (chém)
9 - 3 từ xa (đâm)
L1
Người thú bắn cung
(image)
Chi phí: 14
Máu: 32
MP: 5
KN: 30
3 - 2 cận chiến (chém)
6 - 3 từ xa (đâm)
7 - 2 từ xa (lửa)
L2
Người thú bắn nỏ
(image)
Chi phí: 26
Máu: 43
MP: 5
KN: 80
4 - 3 cận chiến (chém)
8 - 3 từ xa (đâm)
10 - 2 từ xa (lửa)
L3
Người thú bắn đại nỏ
(image)
Chi phí: 43
Máu: 56
MP: 5
KN: 150
8 - 3 cận chiến (chém)
12 - 3 từ xa (đâm)
15 - 2 từ xa (lửa)
L1
Người thú ám sát
(image)
Chi phí: 17
Máu: 26
MP: 6
KN: 34
7 - 1 cận chiến (chém)
3 - 3 từ xa (chém) (thiện xạ, độc)
L2
Sát thủ người thú
(image)
Chi phí: 33
Máu: 36
MP: 6
KN: 100
9 - 2 cận chiến (chém)
6 - 3 từ xa (chém) (thiện xạ, độc)
Quái vật
L0
Bò sát bùn
(image)
Chi phí: 5
Máu: 20
MP: 3
KN: 18
4 - 3 từ xa (va đập)
L1
Bò sát bùn khổng lồ
(image)
Chi phí: 16
Máu: 36
MP: 4
KN: 50
7 - 2 cận chiến (va đập)
5 - 3 từ xa (va đập)
L1
Bọ cạp khổng lồ
(image)
Chi phí: 22
Máu: 40
MP: 8
KN: 50
9 - 1 cận chiến (đâm) (độc)
4 - 4 cận chiến (va đập)
L0
Chuột khổng lồ
(image)
Chi phí: 6
Máu: 15
MP: 4
KN: 25
2 - 4 cận chiến (chém)
L1
Hộ vệ lửa
(image)
Chi phí: 19
Máu: 23
MP: 6
KN: 50
4 - 3 cận chiến (lửa)
8 - 2 từ xa (lửa)
L2
Mực
(image)
Chi phí: 40
Máu: 67
MP: 8
KN: 100
3 - 10 cận chiến (va đập) (liên hoàn)
6 - 2 từ xa (đâm) (độc)
L4
Người tuyết
(image)
Chi phí: 80
Máu: 142
MP: 5
KN: 200
32 - 2 cận chiến (va đập)
L3
Nhện khổng lồ
(image)
Chi phí: 55
Máu: 54
MP: 6
KN: 150
18 - 2 cận chiến (chém) (độc)
8 - 3 từ xa (va đập) (chậm)
L5
Rồng lửa
(image)
Chi phí: 100
Máu: 101
MP: 8
KN: 250
lãnh đạo
21 - 2 cận chiến (chém)
24 - 1 cận chiến (va đập)
14 - 4 từ xa (lửa) (thiện xạ)
L3
Thuồng luồng biển
(image)
Chi phí: 40
Máu: 85
MP: 8
KN: 150
18 - 2 cận chiến (đâm)
L2
Thuồng luồng nước
(image)
Chi phí: 26
Máu: 50
MP: 7
KN: 100
12 - 2 cận chiến (đâm) (độc)
L1
Xúc tu đáy sâu
(image)
Chi phí: 12
Máu: 28
MP: 2
KN: 50
tái tạo
4 - 3 cận chiến (va đập)
Quỷ khổng lồ
L1
Quỷ khổng lồ trẻ tuổi
(image)
Chi phí: 15
Máu: 42
MP: 5
KN: 32
5 - 3 cận chiến (chém)
L2
Quỷ khổng lồ
(image)
Chi phí: 33
Máu: 68
MP: 5
KN: 100
10 - 3 cận chiến (chém)
Quỷ núi
L2
Anh hùng quỷ núi
(image)
Chi phí: 30
Máu: 60
MP: 5
KN: 52
tái tạo
12 - 3 cận chiến (va đập)
L3
Quỷ núi vĩ đại
(image)
Chi phí: 48
Máu: 80
MP: 5
KN: 150
tái tạo
18 - 3 cận chiến (va đập)
L2
Pháp sư quỷ núi
(image)
Chi phí: 32
Máu: 50
MP: 5
KN: 100
tái tạo
7 - 2 cận chiến (va đập)
7 - 3 từ xa (lửa) (phép thuật)
L1
Quỷ núi bé con
(image)
Chi phí: 13
Máu: 42
MP: 4
KN: 36
tái tạo
7 - 2 cận chiến (va đập)
L2
Quỷ núi
(image)
Chi phí: 29
Máu: 55
MP: 5
KN: 66
tái tạo
14 - 2 cận chiến (va đập)
L3
Chiến binh quỷ núi
(image)
Chi phí: 42
Máu: 70
MP: 5
KN: 150
tái tạo
20 - 2 cận chiến (va đập)
L2
Quỷ núi quăng đá
(image)
Chi phí: 29
Máu: 49
MP: 5
KN: 100
tái tạo
10 - 2 cận chiến (va đập)
17 - 1 từ xa (va đập)
Sư tử đầu chim
L1
Kỵ binh sư tử đầu chim
(image)
Chi phí: 24
Máu: 34
MP: 8
KN: 38
12 - 2 cận chiến (chém)
L2
Bậc thầy sư tử đầu chim
(image)
Chi phí: 37
Máu: 51
MP: 10
KN: 100
15 - 2 cận chiến (chém)
L2
Sư tử đầu chim
(image)
Chi phí: 40
Máu: 44
MP: 9
KN: 100
10 - 3 cận chiến (chém)
Thần rừng
L1
Thần rừng
(image)
Chi phí: 20
Máu: 52
MP: 4
KN: 40
mai phục, tái tạo
13 - 2 cận chiến (va đập)
L2
Thần rừng lớn tuổi
(image)
Chi phí: 31
Máu: 64
MP: 4
KN: 100
mai phục, tái tạo
19 - 2 cận chiến (va đập)
L3
Thần rừng cổ thụ
(image)
Chi phí: 48
Máu: 80
MP: 4
KN: 150
mai phục, tái tạo
25 - 2 cận chiến (va đập)
Thần tiên
L2
Chủ tướng thần tiên
(image)
Chi phí: 36
Máu: 51
MP: 6
KN: 120
8 - 4 cận chiến (chém)
7 - 3 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
L3
Chủ tướng thần tiên cấp cao
(image)
Chi phí: 60
Máu: 63
MP: 6
KN: 150
10 - 4 cận chiến (chém)
7 - 5 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
L1
Cung thủ thần tiên
(image)
Chi phí: 17
Máu: 29
MP: 6
KN: 44
5 - 2 cận chiến (chém)
5 - 4 từ xa (đâm)
L2
Thần tiên gác rừng
(image)
Chi phí: 41
Máu: 42
MP: 6
KN: 90
mai phục
7 - 3 cận chiến (chém)
7 - 4 từ xa (đâm)
L3
Thần tiên báo thù
(image)
Chi phí: 60
Máu: 55
MP: 6
KN: 150
mai phục
8 - 4 cận chiến (chém)
10 - 4 từ xa (đâm)
L2
Thần tiên thiện xạ
(image)
Chi phí: 41
Máu: 37
MP: 6
KN: 80
6 - 2 cận chiến (chém)
9 - 4 từ xa (đâm) (thiện xạ)
L3
Siêu xạ thủ thần tiên
(image)
Chi phí: 55
Máu: 47
MP: 6
KN: 150
7 - 2 cận chiến (chém)
10 - 5 từ xa (đâm) (thiện xạ)
L3
Phu nhân thần tiên
(image)
Chi phí: 10
Máu: 41
MP: 6
KN: 150
L1
Pháp sư thần tiên
(image)
Chi phí: 15
Máu: 26
MP: 5
KN: 32
hồi máu +4
3 - 2 cận chiến (va đập)
3 - 2 từ xa (va đập) (chậm)
L2
Phù thủy thần tiên
(image)
Chi phí: 34
Máu: 41
MP: 5
KN: 100
4 - 2 cận chiến (va đập)
4 - 3 từ xa (va đập) (chậm)
7 - 4 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
L3
Thần tiên phù thủy
(image)
Chi phí: 55
Máu: 50
MP: 5
KN: 180
6 - 2 cận chiến (va đập)
5 - 4 từ xa (va đập) (chậm)
9 - 4 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
L4
Thiên thần cánh bướm
(image)
Chi phí: 67
Máu: 60
MP: 6
KN: 200
6 - 3 cận chiến (va đập) (phép thuật)
6 - 5 từ xa (va đập) (chậm)
10 - 5 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
L2
Đạo sĩ thần tiên
(image)
Chi phí: 34
Máu: 36
MP: 5
KN: 80
giải độc, hồi máu +8
4 - 2 cận chiến (va đập)
6 - 2 từ xa (va đập) (chậm)
6 - 3 từ xa (đâm) (phép thuật)
L3
Tiên nữ cánh chuồn
(image)
Chi phí: 52
Máu: 46
MP: 6
KN: 150
giải độc, hồi máu +8
6 - 2 cận chiến (va đập) (phép thuật)
6 - 3 từ xa (va đập) (chậm)
8 - 3 từ xa (đâm) (phép thuật)
L1
Trinh sát thần tiên
(image)
Chi phí: 18
Máu: 32
MP: 9
KN: 32
4 - 3 cận chiến (chém)
6 - 2 từ xa (đâm)
L2
Kỵ binh thần tiên
(image)
Chi phí: 31
Máu: 46
MP: 10
KN: 75
7 - 3 cận chiến (chém)
9 - 2 từ xa (đâm)
L3
Thần tiên mở đường
(image)
Chi phí: 43
Máu: 57
MP: 10
KN: 150
7 - 4 cận chiến (chém)
8 - 3 từ xa (đâm)
L1
Đấu sĩ thần tiên
(image)
Chi phí: 14
Máu: 33
MP: 5
KN: 40
5 - 4 cận chiến (chém)
3 - 3 từ xa (đâm)
L2
Anh hùng thần tiên
(image)
Chi phí: 32
Máu: 51
MP: 5
KN: 90
8 - 4 cận chiến (chém)
6 - 3 từ xa (đâm)
L3
Thần tiên vô địch
(image)
Chi phí: 55
Máu: 70
MP: 5
KN: 150
9 - 5 cận chiến (chém)
9 - 3 từ xa (đâm)
L2
Thủ lĩnh thần tiên
(image)
Chi phí: 32
Máu: 47
MP: 5
KN: 90
lãnh đạo
7 - 4 cận chiến (chém)
5 - 3 từ xa (đâm)
L3
Nguyên soái thần tiên
(image)
Chi phí: 55
Máu: 62
MP: 5
KN: 150
lãnh đạo
10 - 4 cận chiến (chém)
8 - 3 từ xa (đâm)
Thằn lằn
L1
Thằn lằn đột kích
(image)
Chi phí: 15
Máu: 26
MP: 6
KN: 32
đột nhập
4 - 4 cận chiến (đâm)
4 - 2 từ xa (đâm)
L2
Thằn lằn phục kích
(image)
Chi phí: 30
Máu: 36
MP: 7
KN: 55
đột nhập
6 - 4 cận chiến (đâm)
5 - 2 từ xa (đâm)
L3
Thằn lằn chọc sườn
(image)
Chi phí: 46
Máu: 47
MP: 7
KN: 150
đột nhập
8 - 4 cận chiến (đâm)
7 - 2 từ xa (đâm)
L1
Đạo sĩ thằn lằn
(image)
Chi phí: 16
Máu: 22
MP: 6
KN: 28
hồi máu +4
4 - 2 cận chiến (va đập)
5 - 3 từ xa (lạnh) (phép thuật)
L2
Thầy bói thằn lằn
(image)
Chi phí: 27
Máu: 29
MP: 6
KN: 100
giải độc, hồi máu +8
5 - 2 cận chiến (va đập)
6 - 3 từ xa (lạnh) (phép thuật)
L2
Tiên tri thằn lằn
(image)
Chi phí: 27
Máu: 29
MP: 6
KN: 100
hồi máu +4
4 - 3 cận chiến (va đập)
8 - 3 từ xa (lạnh) (phép thuật)
Yêu tinh
L0
Lính giáo yêu tinh
(image)
Chi phí: 9
Máu: 18
MP: 5
KN: 18
6 - 3 cận chiến (đâm)
3 - 1 từ xa (đâm)
L1
Yêu tinh kích động
(image)
Chi phí: 13
Máu: 31
MP: 5
KN: 50
lãnh đạo
7 - 3 cận chiến (đâm)
L1
Yêu tinh đâm xiên
(image)
Chi phí: 13
Máu: 26
MP: 5
KN: 50
8 - 3 cận chiến (đâm) (đánh trước)
5 - 1 từ xa (đâm)