Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Aonadan

An cinne-daonna
L1
Coisridh Throm
(image)
Cosgais: 19
PB: 38
MP: 4
PE: 40
11 - 2 dlùth (bualadh)
L2
Feachdraidh
(image)
Cosgais: 35
PB: 52
MP: 4
PE: 110
18 - 2 dlùth (bualadh)
L3
Laochraidh
(image)
Cosgais: 50
PB: 64
MP: 4
PE: 150
25 - 2 dlùth (bualadh)
L0
Croitear
(image)
Cosgais: 8
PB: 18
MP: 5
PE: 23
5 - 2 dlùth (bioradh)
4 - 1 astar (bioradh)
L1
Boghadair
(image)
Cosgais: 14
PB: 33
MP: 5
PE: 39
4 - 2 dlùth (lann)
6 - 3 astar (bioradh)
L2
Mòr-bhoghadair
(image)
Cosgais: 26
PB: 51
MP: 5
PE: 68
8 - 2 dlùth (lann)
10 - 3 astar (bioradh)
L3
Sàr-bhoghadair
(image)
Cosgais: 46
PB: 67
MP: 5
PE: 150
8 - 3 dlùth (lann)
11 - 4 astar (bioradh)
L1
Sleaghadair
(image)
Cosgais: 14
PB: 36
MP: 5
PE: 42
7 - 3 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
6 - 1 astar (bioradh)
L2
Claidheamhair
(image)
Cosgais: 25
PB: 55
MP: 5
PE: 60
8 - 4 dlùth (lann)
L3
Geàrd Rìoghail
(image)
Cosgais: 43
PB: 74
MP: 6
PE: 150
11 - 4 dlùth (lann)
L2
Gathadair
(image)
Cosgais: 25
PB: 48
MP: 5
PE: 100
8 - 3 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
11 - 2 astar (bioradh)
L2
Pìcear
(image)
Cosgais: 25
PB: 55
MP: 5
PE: 65
10 - 3 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
L3
Aileabeartach
(image)
Cosgais: 44
PB: 72
MP: 5
PE: 150
15 - 3 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
19 - 2 dlùth (lann)
L1
Draoidh
(image)
Cosgais: 20
PB: 24
MP: 5
PE: 54
5 - 1 dlùth (bualadh)
7 - 3 astar (teine) (draoidheach)
L2
Draoidh Geal
(image)
Cosgais: 40
PB: 35
MP: 5
PE: 136
leigheas, slànachadh +8
6 - 2 dlùth (bualadh)
9 - 3 astar (dìomhair) (draoidheach)
L3
Draoidh Soillse
(image)
Cosgais: 64
PB: 47
MP: 5
PE: 150
soillseachadh, leigheas, slànachadh +8
7 - 3 dlùth (bualadh)
12 - 3 astar (dìomhair) (draoidheach)
L2
Draoidh Ruadh
(image)
Cosgais: 40
PB: 42
MP: 5
PE: 100
6 - 2 dlùth (bualadh)
8 - 4 astar (teine) (draoidheach)
L3
Draoidh Airgid
(image)
Cosgais: 59
PB: 48
MP: 6
PE: 150
tele-phortadh
7 - 2 dlùth (bualadh)
9 - 4 astar (teine) (draoidheach)
L3
Àrd-dhraoidh
(image)
Cosgais: 59
PB: 54
MP: 5
PE: 220
7 - 2 dlùth (bualadh)
12 - 4 astar (teine) (draoidheach)
L4
Sàr-dhraoidh
(image)
Cosgais: 72
PB: 65
MP: 5
PE: 200
9 - 2 dlùth (bualadh)
16 - 4 astar (teine) (draoidheach)
L1
Eòlach Dubh
(image)
Cosgais: 16
PB: 28
MP: 5
PE: 48
10 - 2 astar (fuachd) (draoidheach)
7 - 2 astar (dìomhair) (draoidheach)
L2
Buidseach Dubh
(image)
Cosgais: 32
PB: 48
MP: 5
PE: 90
4 - 3 dlùth (bualadh)
13 - 2 astar (fuachd) (draoidheach)
9 - 2 astar (dìomhair) (draoidheach)
L3
Corp
(image)
Cosgais: 50
PB: 60
MP: 6
PE: 150
bàthadh
8 - 3 dlùth (dìomhair) (sùgh)
12 - 3 astar (fuachd) (draoidheach)
9 - 3 astar (dìomhair) (draoidheach)
L3
Marbh-dhraoidh
(image)
Cosgais: 50
PB: 70
MP: 5
PE: 150
6 - 3 dlùth (bualadh) (plàigh)
17 - 2 astar (fuachd) (draoidheach)
12 - 2 astar (dìomhair) (draoidheach)
L1
Feannsair
(image)
Cosgais: 16
PB: 28
MP: 6
PE: 42
streupaire
4 - 4 dlùth (lann)
L2
Còmhragach
(image)
Cosgais: 32
PB: 44
MP: 7
PE: 90
streupaire
5 - 5 dlùth (lann)
12 - 1 astar (bioradh)
L3
Maighstir Armachd
(image)
Cosgais: 44
PB: 57
MP: 7
PE: 150
streupaire
7 - 5 dlùth (lann)
20 - 1 astar (bioradh)
L0
Fear-coille
(image)
Cosgais: 10
PB: 18
MP: 5
PE: 23
3 - 1 dlùth (lann)
4 - 3 astar (bioradh)
L1
Boghadair
(image)
Cosgais: 14
PB: 33
MP: 5
PE: 39
4 - 2 dlùth (lann)
6 - 3 astar (bioradh)
L2
Mòr-bhoghadair
(image)
Cosgais: 26
PB: 51
MP: 5
PE: 68
8 - 2 dlùth (lann)
10 - 3 astar (bioradh)
L3
Sàr-bhoghadair
(image)
Cosgais: 46
PB: 67
MP: 5
PE: 150
8 - 3 dlùth (lann)
11 - 4 astar (bioradh)
L1
Poidsear
(image)
Cosgais: 14
PB: 32
MP: 5
PE: 29
3 - 2 dlùth (lann)
4 - 4 astar (bioradh)
L2
Trapair
(image)
Cosgais: 27
PB: 45
MP: 5
PE: 65
4 - 4 dlùth (lann)
6 - 4 astar (bioradh)
L3
Maor-coille
(image)
Cosgais: 60
PB: 60
MP: 6
PE: 150
7 - 4 dlùth (lann)
7 - 4 astar (bioradh)
L3
Sealgair
(image)
Cosgais: 54
PB: 57
MP: 5
PE: 150
5 - 4 dlùth (lann)
9 - 4 astar (bioradh) (gìomanach)
L3
Gaisgeach Rìoghail
(image)
Cosgais: 40
PB: 64
MP: 6
PE: 150
13 - 3 dlùth (bualadh)
L1
Marcaiche
(image)
Cosgais: 23
PB: 38
MP: 8
PE: 44
9 - 2 dlùth (bioradh) (cruinn-leum)
L2
Lannsair
(image)
Cosgais: 40
PB: 50
MP: 10
PE: 100
12 - 3 dlùth (bioradh) (cruinn-leum)
L2
Ridire
(image)
Cosgais: 40
PB: 58
MP: 8
PE: 120
8 - 4 dlùth (lann)
14 - 2 dlùth (bioradh) (cruinn-leum)
L3
Ridire Rìoghail
(image)
Cosgais: 58
PB: 65
MP: 8
PE: 150
slànachadh +4
8 - 5 dlùth (dìomhair)
15 - 2 dlùth (bioradh) (cruinn-leum)
L3
Sàr-ridire
(image)
Cosgais: 58
PB: 78
MP: 7
PE: 150
12 - 4 dlùth (lann)
17 - 2 dlùth (bioradh) (cruinn-leum)
L1
Mèirleach
(image)
Cosgais: 13
PB: 24
MP: 6
PE: 28
4 - 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
L2
Balgair
(image)
Cosgais: 24
PB: 40
MP: 6
PE: 70
streupaire
6 - 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
4 - 3 astar (lann)
L3
Foill-mhurtair
(image)
Cosgais: 44
PB: 51
MP: 6
PE: 150
streupaire
8 - 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
5 - 3 astar (lann) (puinsean)
L0
Ruspal
(image)
Cosgais: 6
PB: 16
MP: 5
PE: 18
5 - 2 dlùth (bualadh)
L1
Burraidh
(image)
Cosgais: 13
PB: 32
MP: 5
PE: 42
5 - 4 dlùth (bualadh)
L2
Spùinneadair
(image)
Cosgais: 23
PB: 50
MP: 5
PE: 70
8 - 4 dlùth (bualadh)
L3
Ladran
(image)
Cosgais: 46
PB: 70
MP: 5
PE: 150
11 - 4 dlùth (bualadh)
L1
Slaightear
(image)
Cosgais: 14
PB: 30
MP: 7
PE: 36
4 - 2 dlùth (bualadh)
5 - 2 astar (bualadh)
L2
Ceatharnach-coille
(image)
Cosgais: 28
PB: 42
MP: 7
PE: 77
8 - 2 dlùth (bualadh)
6 - 3 astar (bualadh)
L3
Fògarrach
(image)
Cosgais: 56
PB: 62
MP: 7
PE: 150
falach
11 - 2 dlùth (bualadh)
7 - 4 astar (bualadh)
L1
Saighdear-eachraidh
(image)
Cosgais: 17
PB: 34
MP: 8
PE: 40
6 - 3 dlùth (lann)
L2
Eachraidh
(image)
Cosgais: 34
PB: 49
MP: 9
PE: 95
6 - 4 dlùth (lann)
12 - 1 astar (bioradh)
L3
Eachraidh Uasal
(image)
Cosgais: 52
PB: 64
MP: 9
PE: 150
10 - 4 dlùth (lann)
20 - 1 astar (bioradh)
L5
Seann-draoidh
(image)
Cosgais: 65
PB: 60
MP: 6
PE: 250
8 - 2 dlùth (bualadh)
14 - 4 astar (teine) (draoidheach)
L1
Sàirdseant
(image)
Cosgais: 19
PB: 32
MP: 6
PE: 32
ceannardas
5 - 3 dlùth (lann)
4 - 3 astar (bioradh)
L2
Fo-cheannard
(image)
Cosgais: 35
PB: 40
MP: 6
PE: 80
ceannardas
8 - 3 dlùth (lann)
5 - 3 astar (bioradh)
L3
Ceann-armailt
(image)
Cosgais: 54
PB: 50
MP: 6
PE: 180
ceannardas
9 - 4 dlùth (lann)
7 - 3 astar (bioradh)
L4
Àrd-mharasgal
(image)
Cosgais: 66
PB: 60
MP: 6
PE: 200
ceannardas
10 - 4 dlùth (lann)
8 - 3 astar (bioradh)
Athaich
L1
Cuilean Athaich
(image)
Cosgais: 13
PB: 42
MP: 4
PE: 36
ath-ghintinn
7 - 2 dlùth (bualadh)
L2
Athach
(image)
Cosgais: 29
PB: 55
MP: 5
PE: 66
ath-ghintinn
14 - 2 dlùth (bualadh)
L3
Gaisgeach Athaich
(image)
Cosgais: 42
PB: 70
MP: 5
PE: 150
ath-ghintinn
20 - 2 dlùth (bualadh)
L2
Sadail-chloiche Athaich
(image)
Cosgais: 29
PB: 49
MP: 5
PE: 100
ath-ghintinn
10 - 2 dlùth (bualadh)
17 - 1 astar (bualadh)
L2
Laoch Athaich
(image)
Cosgais: 30
PB: 60
MP: 5
PE: 52
ath-ghintinn
12 - 3 dlùth (bualadh)
L3
Sàr-athach
(image)
Cosgais: 48
PB: 80
MP: 5
PE: 150
ath-ghintinn
18 - 3 dlùth (bualadh)
L2
Seuman Athaich
(image)
Cosgais: 32
PB: 50
MP: 5
PE: 100
ath-ghintinn
7 - 2 dlùth (bualadh)
7 - 3 astar (teine) (draoidheach)
Biastan
L3
Damhan-allaidh Fuamhaireil
(image)
Cosgais: 55
PB: 54
MP: 6
PE: 150
18 - 2 dlùth (lann) (puinsean)
8 - 3 astar (bualadh) (maille)
L5
Dràgon Teine
(image)
Cosgais: 100
PB: 101
MP: 8
PE: 250
ceannardas
21 - 2 dlùth (lann)
24 - 1 dlùth (bualadh)
14 - 4 astar (teine) (gìomanach)
L4
Fear-sneachda
(image)
Cosgais: 80
PB: 142
MP: 5
PE: 200
32 - 2 dlùth (bualadh)
L1
Geàrd Teine
(image)
Cosgais: 19
PB: 23
MP: 6
PE: 50
4 - 3 dlùth (teine)
8 - 2 astar (teine)
L1
Greimiche na Doimhne
(image)
Cosgais: 12
PB: 28
MP: 2
PE: 50
ath-ghintinn
4 - 3 dlùth (bualadh)
L2
Gubarnach
(image)
Cosgais: 40
PB: 67
MP: 8
PE: 100
3 - 10 dlùth (bualadh) (sgaoth)
6 - 2 astar (bioradh) (puinsean)
L3
Nathair-mhara
(image)
Cosgais: 40
PB: 85
MP: 8
PE: 150
18 - 2 dlùth (bioradh)
L2
Nathair-uisge
(image)
Cosgais: 26
PB: 50
MP: 7
PE: 100
12 - 2 dlùth (bioradh) (puinsean)
L0
Radan Fuamhaireil
(image)
Cosgais: 6
PB: 15
MP: 4
PE: 25
2 - 4 dlùth (lann)
L1
Sgairp Fhuamhaireil
(image)
Cosgais: 22
PB: 40
MP: 8
PE: 50
9 - 1 dlùth (bioradh) (puinsean)
4 - 4 dlùth (bualadh)
L0
Snàgan-puill
(image)
Cosgais: 5
PB: 20
MP: 3
PE: 18
4 - 3 astar (bualadh)
L1
Snàgan-puill Fuamhaireil
(image)
Cosgais: 16
PB: 36
MP: 4
PE: 50
7 - 2 dlùth (bualadh)
5 - 3 astar (bualadh)
Bòcain
L0
Sleaghair Bòcain
(image)
Cosgais: 9
PB: 18
MP: 5
PE: 18
6 - 3 dlùth (bioradh)
3 - 1 astar (bioradh)
L1
Brodair Bòcain
(image)
Cosgais: 13
PB: 31
MP: 5
PE: 50
ceannardas
7 - 3 dlùth (bioradh)
L1
Lotaiche Bòcain
(image)
Cosgais: 13
PB: 26
MP: 5
PE: 50
8 - 3 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
5 - 1 astar (bioradh)
Closaich
L1
Boghadair Cnàimhnich
(image)
Cosgais: 14
PB: 31
MP: 5
PE: 35
bàthadh
3 - 2 dlùth (bualadh)
6 - 3 astar (bioradh)
L2
Losgaiche Cnàmha
(image)
Cosgais: 26
PB: 40
MP: 5
PE: 80
bàthadh
6 - 2 dlùth (lann)
10 - 3 astar (bioradh)
L3
Bogha Millidh
(image)
Cosgais: 38
PB: 50
MP: 5
PE: 150
bàthadh
8 - 2 dlùth (lann)
14 - 3 astar (bioradh)
L1
Cnàimhneach
(image)
Cosgais: 15
PB: 34
MP: 5
PE: 35
bàthadh
7 - 3 dlùth (lann)
L2
Faobhar Bàis
(image)
Cosgais: 28
PB: 39
MP: 6
PE: 100
bàthadh
8 - 5 dlùth (lann)
L2
Tilleir
(image)
Cosgais: 28
PB: 47
MP: 5
PE: 85
bàthadh
8 - 4 dlùth (lann)
L3
Marbh-choisiche
(image)
Cosgais: 50
PB: 68
MP: 5
PE: 150
bàthadh
12 - 4 dlùth (lann)
L0
Corp Coisiche
(image)
Cosgais: 8
PB: 18
MP: 4
PE: 24
6 - 2 dlùth (bualadh) (plàigh)
L1
Gun Anam
(image)
Cosgais: 13
PB: 28
MP: 4
PE: 50
7 - 3 dlùth (bualadh) (plàigh)
L4
Corp Àrsaidh
(image)
Cosgais: 100
PB: 80
MP: 6
PE: 200
bàthadh
8 - 4 dlùth (dìomhair) (sùgh)
13 - 5 astar (fuachd) (draoidheach)
9 - 5 astar (dìomhair) (draoidheach)
L4
Dràgon Cnàmhach
(image)
Cosgais: 100
PB: 86
MP: 5
PE: 200
10 - 4 dlùth (lann) (sùgh)
25 - 2 dlùth (lann)
L1
Gùl
(image)
Cosgais: 16
PB: 33
MP: 5
PE: 35
4 - 3 dlùth (lann) (puinsean)
L2
Glàmasair nam Marbh
(image)
Cosgais: 27
PB: 47
MP: 5
PE: 120
ithe
7 - 3 dlùth (lann) (puinsean)
L3
Aog
(image)
Cosgais: 41
PB: 65
MP: 5
PE: 150
ithe
10 - 3 dlùth (lann) (puinsean)
L2
Marcaiche Cnàmha
(image)
Cosgais: 38
PB: 45
MP: 9
PE: 100
bàthadh
9 - 2 dlùth (bioradh) (cruinn-leum)
L3
Ridir Bàis
(image)
Cosgais: 45
PB: 66
MP: 5
PE: 150
ceannardas
11 - 4 dlùth (lann)
6 - 2 astar (bioradh)
L1
Taibhse
(image)
Cosgais: 20
PB: 18
MP: 7
PE: 30
4 - 3 dlùth (dìomhair) (sùgh)
3 - 3 astar (fuachd)
L2
Faileas
(image)
Cosgais: 38
PB: 24
MP: 7
PE: 100
stalc-oidhche, streupaire
8 - 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
L3
Dùbhradh
(image)
Cosgais: 52
PB: 35
MP: 7
PE: 150
stalc-oidhche, streupaire
10 - 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
L2
Uabhas
(image)
Cosgais: 38
PB: 25
MP: 7
PE: 100
6 - 4 dlùth (dìomhair) (sùgh)
4 - 3 astar (fuachd)
L3
Fuath
(image)
Cosgais: 52
PB: 33
MP: 7
PE: 150
9 - 4 dlùth (dìomhair) (sùgh)
6 - 3 astar (fuachd)
Deamhain
L1
Boghadair Deamhain
(image)
Cosgais: 14
PB: 32
MP: 5
PE: 30
3 - 2 dlùth (lann)
6 - 3 astar (bioradh)
7 - 2 astar (teine)
L2
Crois-bhoghadair Deamhain
(image)
Cosgais: 26
PB: 43
MP: 5
PE: 80
4 - 3 dlùth (lann)
8 - 3 astar (bioradh)
10 - 2 astar (teine)
L3
Crois-bhogha Deamhain Mòr
(image)
Cosgais: 43
PB: 56
MP: 5
PE: 150
8 - 3 dlùth (lann)
12 - 3 astar (bioradh)
15 - 2 astar (teine)
L1
Ceannard Deamhain
(image)
Cosgais: 20
PB: 45
MP: 6
PE: 60
ceannardas
7 - 3 dlùth (lann)
5 - 2 astar (bioradh)
L2
Riaghladair Deamhain
(image)
Cosgais: 35
PB: 60
MP: 6
PE: 120
ceannardas
9 - 3 dlùth (lann)
6 - 3 astar (bioradh)
L3
Uachdaran Deamhain
(image)
Cosgais: 50
PB: 75
MP: 6
PE: 150
ceannardas
10 - 4 dlùth (lann)
9 - 3 astar (bioradh)
L1
Foill-mhurtair Deamhain
(image)
Cosgais: 17
PB: 26
MP: 6
PE: 34
7 - 1 dlùth (lann)
3 - 3 astar (lann) (gìomanach, puinsean)
L2
Marbhaiche Deamhain
(image)
Cosgais: 33
PB: 36
MP: 6
PE: 100
9 - 2 dlùth (lann)
6 - 3 astar (lann) (gìomanach, puinsean)
L1
Madagan Deamhain
(image)
Cosgais: 12
PB: 38
MP: 5
PE: 42
9 - 2 dlùth (lann)
L2
Laoch Deamhain
(image)
Cosgais: 26
PB: 58
MP: 5
PE: 60
10 - 3 dlùth (lann)
L3
Tighearna-cogaidh Deamhain
(image)
Cosgais: 48
PB: 78
MP: 5
PE: 150
15 - 3 dlùth (lann)
8 - 2 astar (bioradh)
Dràic
L1
Cathach Dràic
(image)
Cosgais: 17
PB: 39
MP: 6
PE: 42
7 - 3 dlùth (lann)
3 - 3 astar (teine)
L2
Laoch Dràic
(image)
Cosgais: 30
PB: 60
MP: 6
PE: 70
11 - 3 dlùth (lann)
5 - 3 astar (teine)
L3
Maighstir-lanna Dràic
(image)
Cosgais: 47
PB: 80
MP: 6
PE: 150
16 - 3 dlùth (lann)
8 - 3 astar (teine)
L4
Dràc Armagedoin
(image)
Cosgais: 100
PB: 98
MP: 5
PE: 200
15 - 2 dlùth (lann)
12 - 6 astar (teine)
L1
Losgaire Dràic
(image)
Cosgais: 21
PB: 42
MP: 5
PE: 43
7 - 2 dlùth (lann)
6 - 4 astar (teine)
L2
Dràc Teine
(image)
Cosgais: 35
PB: 63
MP: 5
PE: 80
9 - 2 dlùth (lann)
7 - 5 astar (teine)
L3
Dràc Iutharnail
(image)
Cosgais: 51
PB: 82
MP: 5
PE: 150
12 - 2 dlùth (lann)
8 - 6 astar (teine)
L2
Lasair Dràic
(image)
Cosgais: 35
PB: 55
MP: 5
PE: 80
ceannardas
8 - 3 dlùth (lann)
6 - 4 astar (teine)
L3
Cridhe-theine Dràic
(image)
Cosgais: 51
PB: 72
MP: 5
PE: 150
ceannardas
11 - 3 dlùth (lann)
8 - 4 astar (teine)
L1
Sgiathaiche Dràic
(image)
Cosgais: 16
PB: 32
MP: 8
PE: 35
6 - 2 dlùth (bualadh)
3 - 3 astar (teine) (gìomanach)
L2
Dràc Speura
(image)
Cosgais: 30
PB: 45
MP: 9
PE: 80
6 - 3 dlùth (bualadh)
5 - 3 astar (teine) (gìomanach)
L3
Dràc Doininn
(image)
Cosgais: 40
PB: 58
MP: 9
PE: 150
8 - 3 dlùth (bualadh)
8 - 3 astar (teine) (gìomanach)
L1
Spealtaire Dràic
(image)
Cosgais: 19
PB: 43
MP: 5
PE: 45
5 - 4 dlùth (lann)
6 - 4 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
L2
Slacair Dràic
(image)
Cosgais: 31
PB: 66
MP: 5
PE: 95
8 - 4 dlùth (lann)
6 - 5 dlùth (bioradh)
10 - 3 dlùth (bualadh)
L3
Sparradair Dràic
(image)
Cosgais: 40
PB: 85
MP: 5
PE: 150
11 - 4 dlùth (lann)
14 - 3 dlùth (bualadh)
8 - 5 dlùth (bioradh)
L2
Umpair Dràic
(image)
Cosgais: 31
PB: 62
MP: 5
PE: 105
11 - 3 dlùth (lann)
17 - 2 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
L3
Geàrd Dràic
(image)
Cosgais: 46
PB: 82
MP: 5
PE: 150
16 - 3 dlùth (lann)
23 - 2 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
Duin’-ithich
L1
Duin’-itheach Òg
(image)
Cosgais: 15
PB: 42
MP: 5
PE: 32
5 - 3 dlùth (lann)
L2
Duin’-itheach
(image)
Cosgais: 33
PB: 68
MP: 5
PE: 100
10 - 3 dlùth (lann)
Gillean-dubha
L1
Gille-dubh
(image)
Cosgais: 20
PB: 52
MP: 4
PE: 40
fàth, ath-ghintinn
13 - 2 dlùth (bualadh)
L2
Seann Ghille-dubh
(image)
Cosgais: 31
PB: 64
MP: 4
PE: 100
fàth, ath-ghintinn
19 - 2 dlùth (bualadh)
L3
Gille-dubh aosmhor
(image)
Cosgais: 48
PB: 80
MP: 4
PE: 150
fàth, ath-ghintinn
25 - 2 dlùth (bualadh)
Ialtagan
L0
Ialtag-fhala
(image)
Cosgais: 13
PB: 16
MP: 8
PE: 22
4 - 2 dlùth (lann) (sùgh)
L1
Ialtag dheargaidh
(image)
Cosgais: 21
PB: 27
MP: 9
PE: 70
5 - 3 dlùth (lann) (sùgh)
L2
Uabhas-ialtag
(image)
Cosgais: 34
PB: 33
MP: 9
PE: 100
6 - 4 dlùth (lann) (sùgh)
Innealaichean
L1
Bàta
(image)
Cosgais: 10
PB: 1
MP: 5
PE: 50
L1
Long
(image)
Cosgais: 10
PB: 1
MP: 10
PE: 50
L1
Long-giùlain
(image)
Cosgais: 14
PB: 30
MP: 6
PE: 50
20 - 1 astar (bioradh)
L1
Long-spuinneadair
(image)
Cosgais: 15
PB: 35
MP: 5
PE: 50
20 - 1 astar (bioradh)
Iolair-leòmhannan
L2
Iolair-leòmhann
(image)
Cosgais: 40
PB: 44
MP: 9
PE: 100
10 - 3 dlùth (lann)
L1
Marcaiche Iolair-leòmhainn
(image)
Cosgais: 24
PB: 34
MP: 8
PE: 38
12 - 2 dlùth (lann)
L2
Maighstir Iolair-leòmhainn
(image)
Cosgais: 37
PB: 51
MP: 10
PE: 100
15 - 2 dlùth (lann)
Laghairtean
L1
Fiosaiche Laghairt
(image)
Cosgais: 16
PB: 22
MP: 6
PE: 28
slànachadh +4
4 - 2 dlùth (bualadh)
5 - 3 astar (fuachd) (draoidheach)
L2
Fàistinnear Laghairt
(image)
Cosgais: 27
PB: 29
MP: 6
PE: 100
leigheas, slànachadh +8
5 - 2 dlùth (bualadh)
6 - 3 astar (fuachd) (draoidheach)
L2
Taghairmear Laghairt
(image)
Cosgais: 27
PB: 29
MP: 6
PE: 100
slànachadh +4
4 - 3 dlùth (bualadh)
8 - 3 astar (fuachd) (draoidheach)
L1
Streupaire Laghairt
(image)
Cosgais: 15
PB: 26
MP: 6
PE: 32
streupaire
4 - 4 dlùth (bioradh)
4 - 2 astar (bioradh)
L2
Fàthaiche Laghairt
(image)
Cosgais: 30
PB: 36
MP: 7
PE: 55
streupaire
6 - 4 dlùth (bioradh)
5 - 2 astar (bioradh)
L3
Dì-neartaichear Laghairt
(image)
Cosgais: 46
PB: 47
MP: 7
PE: 150
streupaire
8 - 4 dlùth (bioradh)
7 - 2 astar (bioradh)
Madaidhean-allaidh
L1
Madadh-allaidh
(image)
Cosgais: 17
PB: 32
MP: 8
PE: 50
5 - 3 dlùth (lann)
L1
Marcaiche Madaidh
(image)
Cosgais: 17
PB: 32
MP: 8
PE: 30
5 - 3 dlùth (lann)
L2
Creachadair Bòcain
(image)
Cosgais: 32
PB: 44
MP: 9
PE: 100
5 - 3 dlùth (lann)
7 - 3 dlùth (teine)
6 - 2 astar (bualadh) (maille)
L2
Ridir Bòcain
(image)
Cosgais: 32
PB: 49
MP: 9
PE: 65
7 - 4 dlùth (lann)
L3
Marcaiche uabhas-mhadaidh
(image)
Cosgais: 41
PB: 61
MP: 10
PE: 150
9 - 4 dlùth (lann)
4 - 4 dlùth (lann) (puinsean)
L2
Mòr-mhadadh
(image)
Cosgais: 30
PB: 45
MP: 9
PE: 100
5 - 4 dlùth (lann)
L3
Uabhas-mhadadh
(image)
Cosgais: 36
PB: 57
MP: 10
PE: 150
7 - 4 dlùth (lann)
Nagaidhean
L1
Cathach Naga
(image)
Cosgais: 14
PB: 33
MP: 7
PE: 32
4 - 4 dlùth (lann)
L2
Laoch Naga
(image)
Cosgais: 27
PB: 43
MP: 7
PE: 66
7 - 4 dlùth (lann)
L3
Sàr-lannair Naga
(image)
Cosgais: 48
PB: 49
MP: 7
PE: 150
9 - 5 dlùth (lann)
Sluagh-mara
L1
Ban-foghlamaiche-mhara
(image)
Cosgais: 19
PB: 27
MP: 6
PE: 50
7 - 1 dlùth (bualadh)
8 - 2 astar (bualadh) (draoidheach)
L2
Ban-sagairt-mhara
(image)
Cosgais: 38
PB: 31
MP: 6
PE: 132
leigheas, slànachadh +8
5 - 3 dlùth (bualadh)
6 - 4 astar (dìomhair) (draoidheach)
L3
Fiosaiche-mara
(image)
Cosgais: 57
PB: 41
MP: 6
PE: 150
soillseachadh, leigheas, slànachadh +8
7 - 3 dlùth (bualadh)
8 - 4 astar (dìomhair) (draoidheach)
L2
Fiosaiche-mara
(image)
Cosgais: 33
PB: 38
MP: 6
PE: 90
9 - 1 dlùth (bualadh)
14 - 2 astar (bualadh) (draoidheach)
L3
Suire
(image)
Cosgais: 52
PB: 49
MP: 7
PE: 150
12 - 1 dlùth (bualadh) (draoidheach)
15 - 3 astar (bualadh) (draoidheach)
L1
Cathach-mara
(image)
Cosgais: 14
PB: 36
MP: 6
PE: 36
6 - 3 dlùth (bioradh)
L2
Laoch-mara
(image)
Cosgais: 28
PB: 50
MP: 6
PE: 80
10 - 3 dlùth (bioradh)
L3
Saighdear-mara
(image)
Cosgais: 43
PB: 52
MP: 5
PE: 150
seasmhach
15 - 2 dlùth (bioradh)
L3
Trìtean-mara
(image)
Cosgais: 43
PB: 60
MP: 6
PE: 150
14 - 3 dlùth (bioradh)
19 - 2 dlùth (lann)
L1
Sealgair-mara
(image)
Cosgais: 15
PB: 30
MP: 6
PE: 35
4 - 2 dlùth (bioradh)
5 - 3 astar (bioradh)
L2
Iasgair-mara
(image)
Cosgais: 27
PB: 40
MP: 7
PE: 80
6 - 3 dlùth (bualadh)
9 - 2 astar (bualadh) (maille)
L3
Amailear-mara
(image)
Cosgais: 46
PB: 55
MP: 7
PE: 150
8 - 3 dlùth (bualadh)
8 - 3 astar (bualadh) (maille)
L2
Sleaghair-mara
(image)
Cosgais: 27
PB: 40
MP: 6
PE: 85
6 - 2 dlùth (bioradh)
6 - 4 astar (bioradh)
L3
Gathadair-mara
(image)
Cosgais: 48
PB: 55
MP: 6
PE: 150
8 - 2 dlùth (bioradh)
10 - 4 astar (bioradh)
Sìthichean
L3
Baintighearna Shìthiche
(image)
Cosgais: 10
PB: 41
MP: 6
PE: 150
L1
Ban-seuman Shìthiche
(image)
Cosgais: 15
PB: 26
MP: 5
PE: 32
slànachadh +4
3 - 2 dlùth (bualadh)
3 - 2 astar (bualadh) (maille)
L2
Ban-draoidh Shìthiche
(image)
Cosgais: 34
PB: 36
MP: 5
PE: 80
leigheas, slànachadh +8
4 - 2 dlùth (bualadh)
6 - 2 astar (bualadh) (maille)
6 - 3 astar (bioradh) (draoidheach)
L3
Ban-sìthe-choille
(image)
Cosgais: 52
PB: 46
MP: 6
PE: 150
leigheas, slànachadh +8
6 - 2 dlùth (bualadh) (draoidheach)
6 - 3 astar (bualadh) (maille)
8 - 3 astar (bioradh) (draoidheach)
L2
Bana-bhuidseach Shìthiche
(image)
Cosgais: 34
PB: 41
MP: 5
PE: 100
4 - 2 dlùth (bualadh)
4 - 3 astar (bualadh) (maille)
7 - 4 astar (dìomhair) (draoidheach)
L3
Ban-druidh Shìthiche
(image)
Cosgais: 55
PB: 50
MP: 5
PE: 180
6 - 2 dlùth (bualadh)
5 - 4 astar (bualadh) (maille)
9 - 4 astar (dìomhair) (draoidheach)
L4
Deò Shìthiche
(image)
Cosgais: 67
PB: 60
MP: 6
PE: 200
6 - 3 dlùth (bualadh) (draoidheach)
6 - 5 astar (bualadh) (maille)
10 - 5 astar (dìomhair) (draoidheach)
L1
Boghadair Sìthiche
(image)
Cosgais: 17
PB: 29
MP: 6
PE: 44
5 - 2 dlùth (lann)
5 - 4 astar (bioradh)
L2
Gìomanach Sìthiche
(image)
Cosgais: 41
PB: 37
MP: 6
PE: 80
6 - 2 dlùth (lann)
9 - 4 astar (bioradh) (gìomanach)
L3
Sàr-ghìomanach Sìthiche
(image)
Cosgais: 55
PB: 47
MP: 6
PE: 150
7 - 2 dlùth (lann)
10 - 5 astar (bioradh) (gìomanach)
L2
Sealgair Sìthiche
(image)
Cosgais: 41
PB: 42
MP: 6
PE: 90
fàth
7 - 3 dlùth (lann)
7 - 4 astar (bioradh)
L3
Dìoghaltair Sìthiche
(image)
Cosgais: 60
PB: 55
MP: 6
PE: 150
fàth
8 - 4 dlùth (lann)
10 - 4 astar (bioradh)
L1
Cathach Sìthiche
(image)
Cosgais: 14
PB: 33
MP: 5
PE: 40
5 - 4 dlùth (lann)
3 - 3 astar (bioradh)
L2
Caiptean Sìthiche
(image)
Cosgais: 32
PB: 47
MP: 5
PE: 90
ceannardas
7 - 4 dlùth (lann)
5 - 3 astar (bioradh)
L3
Marasgal Sìthiche
(image)
Cosgais: 55
PB: 62
MP: 5
PE: 150
ceannardas
10 - 4 dlùth (lann)
8 - 3 astar (bioradh)
L2
Laoch Sìthiche
(image)
Cosgais: 32
PB: 51
MP: 5
PE: 90
8 - 4 dlùth (lann)
6 - 3 astar (bioradh)
L3
Gaisgeach Sìthiche
(image)
Cosgais: 55
PB: 70
MP: 5
PE: 150
9 - 5 dlùth (lann)
9 - 3 astar (bioradh)
L2
Morair Sìthiche
(image)
Cosgais: 36
PB: 51
MP: 6
PE: 120
8 - 4 dlùth (lann)
7 - 3 astar (dìomhair) (draoidheach)
L3
Àrd-mhorair Sìthiche
(image)
Cosgais: 60
PB: 63
MP: 6
PE: 150
10 - 4 dlùth (lann)
7 - 5 astar (dìomhair) (draoidheach)
L1
Rabhadair Sìthiche
(image)
Cosgais: 18
PB: 32
MP: 9
PE: 32
4 - 3 dlùth (lann)
6 - 2 astar (bioradh)
L2
Marcaiche Sìthiche
(image)
Cosgais: 31
PB: 46
MP: 10
PE: 75
7 - 3 dlùth (lann)
9 - 2 astar (bioradh)
L3
Sàr-mharcaiche Sìthiche
(image)
Cosgais: 43
PB: 57
MP: 10
PE: 150
7 - 4 dlùth (lann)
8 - 3 astar (bioradh)
Troichean
L1
Cathach Troiche
(image)
Cosgais: 16
PB: 38
MP: 4
PE: 41
7 - 3 dlùth (lann)
8 - 2 dlùth (bualadh)
L2
Troich Cruaidh
(image)
Cosgais: 32
PB: 59
MP: 4
PE: 74
11 - 3 dlùth (lann)
14 - 2 dlùth (bualadh)
L3
Morair Troiche
(image)
Cosgais: 54
PB: 79
MP: 4
PE: 150
15 - 3 dlùth (lann)
19 - 2 dlùth (bualadh)
10 - 2 astar (lann)
L1
Ceatharnach Troiche
(image)
Cosgais: 19
PB: 42
MP: 4
PE: 47
seasmhach
5 - 3 dlùth (bioradh)
5 - 1 astar (bioradh)
L2
Freiceadan Troiche
(image)
Cosgais: 32
PB: 54
MP: 4
PE: 85
seasmhach
7 - 3 dlùth (bioradh)
8 - 1 astar (bioradh)
L3
Diùlach Troiche
(image)
Cosgais: 41
PB: 68
MP: 4
PE: 150
seasmhach
9 - 3 dlùth (bioradh)
11 - 2 astar (bioradh)
L2
Gobha Rùn-litreach Troiche
(image)
Cosgais: 30
PB: 40
MP: 4
PE: 86
12 - 2 dlùth (bualadh) (draoidheach)
L3
Maighstir Rùn-litreach Troiche
(image)
Cosgais: 50
PB: 48
MP: 4
PE: 150
18 - 2 dlùth (bualadh) (draoidheach)
L1
Rabhadair Troiche
(image)
Cosgais: 18
PB: 30
MP: 5
PE: 30
6 - 3 dlùth (lann)
8 - 2 astar (lann)
L2
Beachdadair Troiche
(image)
Cosgais: 30
PB: 42
MP: 5
PE: 60
8 - 3 dlùth (lann)
8 - 3 astar (lann)
L3
Taisgelaiche Troiche
(image)
Cosgais: 45
PB: 60
MP: 5
PE: 150
10 - 3 dlùth (lann)
11 - 3 astar (lann)
L4
Rùn-sgrìobhaiche Troiche
(image)
Cosgais: 80
PB: 54
MP: 4
PE: 200
26 - 2 dlùth (bualadh) (draoidheach)
L1
Troich Chaothaich
(image)
Cosgais: 19
PB: 34
MP: 5
PE: 42
4 - 4 dlùth (lann) (caothach a’ chatha)
L2
Troich Bhoile
(image)
Cosgais: 33
PB: 48
MP: 5
PE: 100
7 - 4 dlùth (lann) (caothach a’ chatha)
L1
Tàirneanaiche Troiche
(image)
Cosgais: 17
PB: 34
MP: 4
PE: 40
6 - 2 dlùth (lann)
18 - 1 astar (bioradh)
L2
Geàrd Tàirneach Troiche
(image)
Cosgais: 30
PB: 44
MP: 4
PE: 95
6 - 3 dlùth (lann)
28 - 1 astar (bioradh)
L3
Geàrd Dràgon Troiche
(image)
Cosgais: 46
PB: 59
MP: 4
PE: 150
9 - 3 dlùth (lann)
40 - 1 astar (bioradh)