Vek hrdinov

Aliancia Knalgy
L1 ♟
Jazdec na gryfovi
(image)
Cost:24
HP:34
XP:38
MP:8
12 × 2 zblízka (sečný)
L2 ♟
Pán gryfov
(image)
Cost:37
HP:51
XP:100
MP:10
15 × 2 zblízka (sečný)
L1 ♟
Poskok
(image)
Cost:14
HP:30
XP:36
MP:7
4 × 2 zblízka (tupý)
5 × 2 na diaľku (tupý)
L2 ♟
Štvanec
(image)
Cost:28
HP:42
XP:77
MP:7
8 × 2 zblízka (tupý)
6 × 3 na diaľku (tupý)
L3
Utečenec
(image)
Cost:53
HP:62
XP:150
MP:7
utajenie
11 × 2 zblízka (tupý)
7 × 4 na diaľku (tupý)
L1 ♟
Pytliak
(image)
Cost:14
HP:32
XP:29
MP:5
3 × 2 zblízka (sečný)
4 × 4 na diaľku (bodný)
L2 ♟
Stopár
(image)
Cost:27
HP:45
XP:65
MP:5
4 × 4 zblízka (sečný)
6 × 4 na diaľku (bodný)
L3 ♚
Lovec
(image)
Cost:50
HP:57
XP:150
MP:5
5 × 4 zblízka (sečný)
9 × 4 na diaľku (bodný) (presný)
L3 ♚
Zálesák
(image)
Cost:52
HP:60
XP:150
MP:6
7 × 4 zblízka (sečný)
7 × 4 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Trpaslík hromobijca
(image)
Cost:17
HP:34
XP:40
MP:4
6 × 2 zblízka (sečný)
18 × 1 na diaľku (bodný)
L2 ♟
Trpaslík hromový strážca
(image)
Cost:30
HP:44
XP:95
MP:4
6 × 3 zblízka (sečný)
28 × 1 na diaľku (bodný)
L3 ♚
Trpaslík dračí strážca
(image)
Cost:46
HP:59
XP:150
MP:4
9 × 3 zblízka (sečný)
40 × 1 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Trpaslík strážca
(image)
Cost:19
HP:42
XP:47
MP:4
neoblomný
5 × 3 zblízka (bodný)
5 × 1 na diaľku (bodný)
L2 ♟
Trpaslík obranca
(image)
Cost:32
HP:54
XP:85
MP:4
neoblomný
7 × 3 zblízka (bodný)
8 × 1 na diaľku (bodný)
L3 ♚
Trpaslík ochranca
(image)
Cost:44
HP:68
XP:150
MP:4
neoblomný
9 × 3 zblízka (bodný)
11 × 2 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Trpaslík vojak
(image)
Cost:16
HP:38
XP:41
MP:4
7 × 3 zblízka (sečný)
8 × 2 zblízka (tupý)
L2 ♟
Trpaslík obrnenec
(image)
Cost:32
HP:59
XP:74
MP:4
11 × 3 zblízka (sečný)
14 × 2 zblízka (tupý)
L3 ♚
Trpaslík šľachtic
(image)
Cost:50
HP:79
XP:150
MP:4
15 × 3 zblízka (sečný)
19 × 2 zblízka (tupý)
10 × 1 na diaľku (sečný)
L1 ♟
Trpaslík zurvalec
(image)
Cost:19
HP:34
XP:42
MP:5
4 × 4 zblízka (sečný) (zúrivý)
L2 ♟
Trpaslík zúrivec
(image)
Cost:33
HP:48
XP:100
MP:5
7 × 4 zblízka (sečný) (zúrivý)
L1 ♟
Zlodej
(image)
Cost:13
HP:24
XP:28
MP:6
4 × 3 zblízka (sečný) (zákerný)
L2 ♟
Lupič
(image)
Cost:24
HP:40
XP:70
MP:6
priebojný
6 × 3 zblízka (sečný) (zákerný)
4 × 3 na diaľku (sečný)
L3 ♚
Zabijak
(image)
Cost:44
HP:51
XP:150
MP:6
priebojný
8 × 3 zblízka (sečný) (zákerný)
5 × 3 na diaľku (sečný) (jed)
Jašteri
L1 ♟
Jašter opekač
(image)
Cost:21
HP:42
XP:43
MP:5
7 × 2 zblízka (sečný)
6 × 4 na diaľku (oheň)
L2 ♟
Ohnivý jašter
(image)
Cost:35
HP:63
XP:80
MP:5
9 × 2 zblízka (sečný)
7 × 5 na diaľku (oheň)
L3 ♚
Pekelný jašter
(image)
Cost:51
HP:82
XP:150
MP:5
12 × 2 zblízka (sečný)
8 × 6 na diaľku (oheň)
L2 ♟
Žiarivý jašter
(image)
Cost:35
HP:55
XP:80
MP:5
velenie
8 × 3 zblízka (sečný)
6 × 4 na diaľku (oheň)
L3 ♚
Plamenný jašter
(image)
Cost:51
HP:72
XP:150
MP:5
velenie
11 × 3 zblízka (sečný)
8 × 4 na diaľku (oheň)
L1 ♟
Jašter vojak
(image)
Cost:17
HP:39
XP:42
MP:6
7 × 3 zblízka (sečný)
3 × 3 na diaľku (oheň)
L2 ♟
Jašter bojovník
(image)
Cost:30
HP:60
XP:70
MP:6
11 × 3 zblízka (sečný)
5 × 3 na diaľku (oheň)
L3 ♚
Jašter šermiar
(image)
Cost:47
HP:80
XP:150
MP:6
16 × 3 zblízka (sečný)
8 × 3 na diaľku (oheň)
L1 ♟
Jašter úderník
(image)
Cost:19
HP:43
XP:45
MP:5
5 × 4 zblízka (sečný)
6 × 4 zblízka (bodný) (prvý úder)
L2 ♟
Jašter mlátič
(image)
Cost:31
HP:66
XP:95
MP:5
8 × 4 zblízka (sečný)
6 × 5 zblízka (bodný)
10 × 3 zblízka (tupý)
L3 ♚
Jašter dozorca
(image)
Cost:44
HP:85
XP:150
MP:5
11 × 4 zblízka (sečný)
14 × 3 zblízka (tupý)
8 × 5 zblízka (bodný)
L2 ♟
Jašter vyjednávač
(image)
Cost:31
HP:62
XP:105
MP:5
11 × 3 zblízka (sečný)
17 × 2 zblízka (bodný) (prvý úder)
L3 ♚
Jašter strážca
(image)
Cost:46
HP:82
XP:150
MP:5
16 × 3 zblízka (sečný)
23 × 2 zblízka (bodný) (prvý úder)
L1 ♟
Plachtiaci jašter
(image)
Cost:16
HP:32
XP:35
MP:8
6 × 2 zblízka (tupý)
3 × 3 na diaľku (oheň) (presný)
L2 ♟
Lietajúci jašter
(image)
Cost:30
HP:45
XP:80
MP:9
6 × 3 zblízka (tupý)
5 × 3 na diaľku (oheň) (presný)
L3
Búrkový jašter
(image)
Cost:43
HP:58
XP:150
MP:9
8 × 3 zblízka (tupý)
8 × 3 na diaľku (oheň) (presný)
L1 ♟
Saur šaman
(image)
Cost:16
HP:22
XP:28
MP:6
uzdravuje +4
4 × 2 zblízka (tupý)
5 × 3 na diaľku (mráz) (magický)
L2 ♚
Saur liečiteľ
(image)
Cost:27
HP:29
XP:100
MP:6
lieči, uzdravuje +8
5 × 2 zblízka (tupý)
6 × 3 na diaľku (mráz) (magický)
L2 ♚
Saur veštec
(image)
Cost:27
HP:29
XP:100
MP:6
uzdravuje +4
4 × 3 zblízka (tupý)
8 × 3 na diaľku (mráz) (magický)
L1 ♟
Saurian Skirmisher
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:6
priebojný
4 × 4 zblízka (bodný)
4 × 2 na diaľku (bodný)
L2 ♟
Saurian Ambusher
(image)
Cost:30
HP:36
XP:55
MP:7
priebojný
6 × 4 zblízka (bodný)
5 × 2 na diaľku (bodný)
L3
Saurian Flanker
(image)
Cost:46
HP:47
XP:150
MP:7
priebojný
8 × 4 zblízka (bodný)
7 × 2 na diaľku (bodný)
Lojalisti
L1 ♟
Jazdec
(image)
Cost:23
HP:38
XP:44
MP:8
9 × 2 zblízka (bodný) (výpad)
L2 ♟
Rytier
(image)
Cost:40
HP:58
XP:120
MP:8
8 × 4 zblízka (sečný)
14 × 2 zblízka (bodný) (výpad)
L3
Paladín
(image)
Cost:58
HP:65
XP:150
MP:8
uzdravuje +4
8 × 5 zblízka (mystický)
15 × 2 zblízka (bodný) (výpad)
L3
Starší rytier
(image)
Cost:58
HP:78
XP:150
MP:7
12 × 4 zblízka (sečný)
17 × 2 zblízka (bodný) (výpad)
L2 ♟
Útočník
(image)
Cost:40
HP:50
XP:100
MP:10
12 × 3 zblízka (bodný) (výpad)
L1 ♟
Jazdec kavalérie
(image)
Cost:17
HP:34
XP:40
MP:8
6 × 3 zblízka (sečný)
L2 ♟
Dragún
(image)
Cost:34
HP:49
XP:95
MP:9
6 × 4 zblízka (sečný)
12 × 1 na diaľku (bodný)
L3
Elitný jazdec
(image)
Cost:52
HP:64
XP:150
MP:9
10 × 4 zblízka (sečný)
20 × 1 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Lukostrelec
(image)
Cost:14
HP:33
XP:39
MP:5
4 × 2 zblízka (sečný)
6 × 3 na diaľku (bodný)
L2 ♟
Strelec z dlhého luku
(image)
Cost:26
HP:51
XP:68
MP:5
8 × 2 zblízka (sečný)
10 × 3 na diaľku (bodný)
L3 ♚
Majster lukostrelec
(image)
Cost:46
HP:67
XP:150
MP:5
8 × 3 zblízka (sečný)
11 × 4 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Morský vojak
(image)
Cost:14
HP:36
XP:36
MP:6
6 × 3 zblízka (bodný)
L2 ♟
Morský bojovník
(image)
Cost:28
HP:50
XP:80
MP:6
10 × 3 zblízka (bodný)
L3
Morský ťažký pešiak
(image)
Cost:43
HP:52
XP:150
MP:5
neoblomný
15 × 2 zblízka (bodný)
L3
Triton
(image)
Cost:43
HP:60
XP:150
MP:6
14 × 3 zblízka (bodný)
19 × 2 zblízka (sečný)
L1 ♟
Mág
(image)
Cost:20
HP:24
XP:54
MP:5
5 × 1 zblízka (tupý)
7 × 3 na diaľku (oheň) (magický)
L2 ♟
Biely mág
(image)
Cost:40
HP:35
XP:136
MP:5
lieči, uzdravuje +8
6 × 2 zblízka (tupý)
9 × 3 na diaľku (mystický) (magický)
L3 ♚
Mág svetla
(image)
Cost:60
HP:47
XP:150
MP:5
osvetľuje, lieči, uzdravuje +8
7 × 3 zblízka (tupý)
12 × 3 na diaľku (mystický) (magický)
L2 ♟
Červený mág
(image)
Cost:40
HP:42
XP:100
MP:5
6 × 2 zblízka (tupý)
8 × 4 na diaľku (oheň) (magický)
L3 ♚
Archmág
(image)
Cost:59
HP:54
XP:220
MP:5
7 × 2 zblízka (tupý)
12 × 4 na diaľku (oheň) (magický)
L4
Veľký mág
(image)
Cost:72
HP:65
XP:200
MP:5
9 × 2 zblízka (tupý)
16 × 4 na diaľku (oheň) (magický)
L3
Strieborný mág
(image)
Cost:59
HP:48
XP:150
MP:6
teleport
7 × 2 zblízka (tupý)
9 × 4 na diaľku (oheň) (magický)
L2 ♟
Ohyzd
(image)
Cost:33
HP:68
XP:100
MP:5
10 × 3 zblízka (sečný)
L1 ♟
Oštepník
(image)
Cost:14
HP:36
XP:42
MP:5
7 × 3 zblízka (bodný) (prvý úder)
6 × 1 na diaľku (bodný)
L2 ♟
Bojovník
(image)
Cost:25
HP:55
XP:60
MP:5
8 × 4 zblízka (sečný)
L3 ♚
Kráľovský gardista
(image)
Cost:43
HP:74
XP:150
MP:6
11 × 4 zblízka (sečný)
L2 ♟
Kopijník
(image)
Cost:25
HP:55
XP:65
MP:5
10 × 3 zblízka (bodný) (prvý úder)
L3 ♚
Halapartník
(image)
Cost:44
HP:72
XP:150
MP:5
15 × 3 zblízka (bodný) (prvý úder)
19 × 2 zblízka (sečný)
L2 ♚
Oštepár
(image)
Cost:25
HP:48
XP:100
MP:5
8 × 3 zblízka (bodný) (prvý úder)
11 × 2 na diaľku (bodný)
L2 ♟
Poručík
(image)
Cost:35
HP:40
XP:80
MP:6
velenie
8 × 3 zblízka (sečný)
5 × 3 na diaľku (bodný)
L3 ♚
Generál
(image)
Cost:54
HP:50
XP:180
MP:6
velenie
9 × 4 zblízka (sečný)
7 × 3 na diaľku (bodný)
L4
Vrchný veliteľ
(image)
Cost:66
HP:60
XP:200
MP:6
velenie
10 × 4 zblízka (sečný)
8 × 3 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Šermiar
(image)
Cost:16
HP:28
XP:42
MP:6
priebojný
4 × 4 zblízka (sečný)
L2 ♟
Duelista
(image)
Cost:32
HP:44
XP:90
MP:7
priebojný
5 × 5 zblízka (sečný)
12 × 1 na diaľku (bodný)
L3
Majster zbraní
(image)
Cost:44
HP:57
XP:150
MP:7
priebojný
7 × 5 zblízka (sečný)
20 × 1 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Ťažký pešiak
(image)
Cost:19
HP:38
XP:40
MP:4
11 × 2 zblízka (tupý)
L2 ♟
Špeciálny pešiak
(image)
Cost:35
HP:52
XP:110
MP:4
18 × 2 zblízka (tupý)
L3 ♚
Miesiželezo
(image)
Cost:50
HP:64
XP:150
MP:4
25 × 2 zblízka (tupý)
Nemŕtvi
L0 ♟
Chodiaca mŕtvola
(image)
Cost:8
HP:18
XP:24
MP:4
6 × 2 zblízka (tupý) (choroba)
L1 ♟
Bezduchý
(image)
Cost:13
HP:28
XP:50
MP:4
7 × 3 zblízka (tupý) (choroba)
L1 ♟
Duch
(image)
Cost:20
HP:18
XP:30
MP:7
4 × 3 zblízka (mystický) (vysaje)
3 × 3 na diaľku (mráz)
L2 ♟
Mátoha
(image)
Cost:38
HP:25
XP:100
MP:7
6 × 4 zblízka (mystický) (vysaje)
4 × 3 na diaľku (mráz)
L3
Prízrak
(image)
Cost:52
HP:33
XP:150
MP:7
9 × 4 zblízka (mystický) (vysaje)
6 × 3 na diaľku (mráz)
L2 ♟
Tieň
(image)
Cost:38
HP:24
XP:100
MP:7
nočné zakrádanie, priebojný
8 × 3 zblízka (sečný) (zákerný)
L3
Nočný des
(image)
Cost:52
HP:35
XP:150
MP:7
nočné zakrádanie, priebojný
10 × 3 zblízka (sečný) (zákerný)
L1 ♟
Ghúl
(image)
Cost:16
HP:33
XP:35
MP:5
4 × 3 zblízka (sečný) (jed)
L2 ♟
Mrchožrút
(image)
Cost:27
HP:47
XP:120
MP:5
kŕmenie
7 × 3 zblízka (sečný) (jed)
L3 ♚
Žrút
(image)
Cost:43
HP:65
XP:150
MP:5
kŕmenie
10 × 3 zblízka (sečný) (jed)
L1 ♟
Kostlivec
(image)
Cost:15
HP:34
XP:35
MP:5
ponorenie
7 × 3 zblízka (sečný)
L2 ♚
Kostlivý šermiar
(image)
Cost:28
HP:39
XP:100
MP:6
ponorenie
8 × 5 zblízka (sečný)
L2 ♟
Umrlec
(image)
Cost:28
HP:47
XP:85
MP:5
ponorenie
8 × 4 zblízka (sečný)
L3 ♚
Kostlivý hrdina
(image)
Cost:47
HP:68
XP:150
MP:5
ponorenie
12 × 4 zblízka (sečný)
L1 ♟
Kostlivec lukostrelec
(image)
Cost:14
HP:31
XP:35
MP:5
ponorenie
3 × 2 zblízka (tupý)
6 × 3 na diaľku (bodný)
L2 ♟
Kostlivec ostreľovač
(image)
Cost:26
HP:40
XP:80
MP:5
ponorenie
6 × 2 zblízka (sečný)
10 × 3 na diaľku (bodný)
L3 ♚
Prekliaty luk
(image)
Cost:41
HP:50
XP:150
MP:5
ponorenie
8 × 2 zblízka (sečný)
14 × 3 na diaľku (bodný)
L0 ♟
Netopier upír
(image)
Cost:13
HP:16
XP:22
MP:8
4 × 2 zblízka (sečný) (vysaje)
L1 ♟
Krvavý netopier
(image)
Cost:21
HP:27
XP:70
MP:9
5 × 3 zblízka (sečný) (vysaje)
L2
Netopier upír
(image)
Cost:34
HP:33
XP:100
MP:9
6 × 4 zblízka (sečný) (vysaje)
L1 ♟
Temný učeň
(image)
Cost:16
HP:28
XP:48
MP:5
10 × 2 na diaľku (mráz) (magický)
7 × 2 na diaľku (mystický) (magický)
L2 ♟
Temný čarodejník
(image)
Cost:32
HP:48
XP:90
MP:5
4 × 3 zblízka (tupý)
13 × 2 na diaľku (mráz) (magický)
9 × 2 na diaľku (mystický) (magický)
L3 ♚
Kostej
(image)
Cost:50
HP:60
XP:150
MP:6
ponorenie
8 × 3 zblízka (mystický) (vysaje)
12 × 3 na diaľku (mráz) (magický)
9 × 3 na diaľku (mystický) (magický)
L3 ♚
Černokňažník
(image)
Cost:50
HP:70
XP:150
MP:5
6 × 3 zblízka (tupý) (choroba)
17 × 2 na diaľku (mráz) (magický)
12 × 2 na diaľku (mystický) (magický)
Rebeli
L1 ♟
Elfská šamanka
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:5
uzdravuje +4
3 × 2 zblízka (tupý)
3 × 2 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
L2 ♟
Elfská druidka
(image)
Cost:34
HP:36
XP:80
MP:5
lieči, uzdravuje +8
4 × 2 zblízka (tupý)
6 × 2 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
6 × 3 na diaľku (bodný) (magický)
L3 ♚
Elfská víla
(image)
Cost:52
HP:46
XP:150
MP:6
lieči, uzdravuje +8
6 × 2 zblízka (tupý) (magický)
6 × 3 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
8 × 3 na diaľku (bodný) (magický)
L2 ♟
Elfská čarodejnica
(image)
Cost:34
HP:41
XP:100
MP:5
4 × 2 zblízka (tupý)
4 × 3 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
7 × 4 na diaľku (mystický) (magický)
L3 ♚
Elfská zaklínačka
(image)
Cost:55
HP:50
XP:180
MP:5
6 × 2 zblízka (tupý)
5 × 4 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
9 × 4 na diaľku (mystický) (magický)
L4
Elfská sylfa
(image)
Cost:67
HP:60
XP:200
MP:6
6 × 3 zblízka (tupý) (magický)
6 × 5 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
10 × 5 na diaľku (mystický) (magický)
L1 ♟
Elfský lukostrelec
(image)
Cost:17
HP:29
XP:44
MP:6
5 × 2 zblízka (sečný)
5 × 4 na diaľku (bodný)
L2 ♟
Elfský hraničiar
(image)
Cost:38
HP:42
XP:90
MP:6
prepad
7 × 3 zblízka (sečný)
7 × 4 na diaľku (bodný)
L3 ♚
Elfský pomstiteľ
(image)
Cost:53
HP:55
XP:150
MP:6
prepad
8 × 4 zblízka (sečný)
10 × 4 na diaľku (bodný)
L2 ♟
Elfský ostrostrelec
(image)
Cost:37
HP:37
XP:80
MP:6
6 × 2 zblízka (sečný)
9 × 4 na diaľku (bodný) (presný)
L3 ♚
Elfský ostreľovač
(image)
Cost:51
HP:47
XP:150
MP:6
7 × 2 zblízka (sečný)
10 × 5 na diaľku (bodný) (presný)
L1 ♟
Elfský vojak
(image)
Cost:14
HP:33
XP:40
MP:5
5 × 4 zblízka (sečný)
3 × 3 na diaľku (bodný)
L2 ♟
Elfský hrdina
(image)
Cost:30
HP:51
XP:90
MP:5
8 × 4 zblízka (sečný)
6 × 3 na diaľku (bodný)
L3 ♚
Elfský šampión
(image)
Cost:48
HP:70
XP:150
MP:5
9 × 5 zblízka (sečný)
9 × 3 na diaľku (bodný)
L2 ♟
Elfský kapitán
(image)
Cost:32
HP:47
XP:90
MP:5
velenie
7 × 4 zblízka (sečný)
5 × 3 na diaľku (bodný)
L3 ♚
Elfský maršal
(image)
Cost:54
HP:62
XP:150
MP:5
velenie
10 × 4 zblízka (sečný)
8 × 3 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Elfský zved
(image)
Cost:18
HP:32
XP:32
MP:9
4 × 3 zblízka (sečný)
6 × 2 na diaľku (bodný)
L2 ♟
Elfský jazdec
(image)
Cost:31
HP:46
XP:75
MP:10
7 × 3 zblízka (sečný)
9 × 2 na diaľku (bodný)
L3
Elfský prieskumník
(image)
Cost:43
HP:57
XP:150
MP:10
7 × 4 zblízka (sečný)
8 × 3 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Lesný muž
(image)
Cost:20
HP:52
XP:40
MP:4
prepad, regeneruje
13 × 2 zblízka (tupý)
L2 ♟
Starý lesný muž
(image)
Cost:31
HP:64
XP:100
MP:4
prepad, regeneruje
19 × 2 zblízka (tupý)
L3 ♚
Prastarý lesný muž
(image)
Cost:48
HP:80
XP:150
MP:4
prepad, regeneruje
25 × 2 zblízka (tupý)
L1 ♟
Morský lovec
(image)
Cost:15
HP:30
XP:35
MP:6
4 × 2 zblízka (bodný)
5 × 3 na diaľku (bodný)
L2 ♟
Morský kopijník
(image)
Cost:27
HP:40
XP:85
MP:6
6 × 2 zblízka (bodný)
6 × 4 na diaľku (bodný)
L3
Morský oštepník
(image)
Cost:48
HP:55
XP:150
MP:6
8 × 2 zblízka (bodný)
10 × 4 na diaľku (bodný)
L2 ♟
Morský vrhač sietí
(image)
Cost:27
HP:40
XP:80
MP:7
6 × 3 zblízka (tupý)
9 × 2 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
L3
Morský zamotávač
(image)
Cost:46
HP:55
XP:150
MP:7
8 × 3 zblízka (tupý)
8 × 3 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
L1 ♟
Mág
(image)
Cost:20
HP:24
XP:54
MP:5
5 × 1 zblízka (tupý)
7 × 3 na diaľku (oheň) (magický)
L2 ♟
Biely mág
(image)
Cost:40
HP:35
XP:136
MP:5
lieči, uzdravuje +8
6 × 2 zblízka (tupý)
9 × 3 na diaľku (mystický) (magický)
L3 ♚
Mág svetla
(image)
Cost:60
HP:47
XP:150
MP:5
osvetľuje, lieči, uzdravuje +8
7 × 3 zblízka (tupý)
12 × 3 na diaľku (mystický) (magický)
L2 ♟
Červený mág
(image)
Cost:40
HP:42
XP:100
MP:5
6 × 2 zblízka (tupý)
8 × 4 na diaľku (oheň) (magický)
L3 ♚
Archmág
(image)
Cost:59
HP:54
XP:220
MP:5
7 × 2 zblízka (tupý)
12 × 4 na diaľku (oheň) (magický)
L4
Veľký mág
(image)
Cost:72
HP:65
XP:200
MP:5
9 × 2 zblízka (tupý)
16 × 4 na diaľku (oheň) (magický)
L3
Strieborný mág
(image)
Cost:59
HP:48
XP:150
MP:6
teleport
7 × 2 zblízka (tupý)
9 × 4 na diaľku (oheň) (magický)
Severania
L0 ♟
Goblin kopijník
(image)
Cost:9
HP:18
XP:18
MP:5
6 × 3 zblízka (bodný)
3 × 1 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Goblin napichovač
(image)
Cost:13
HP:26
XP:50
MP:5
8 × 3 zblízka (bodný) (prvý úder)
5 × 1 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Goblin provokatér
(image)
Cost:13
HP:31
XP:50
MP:5
velenie
7 × 3 zblízka (bodný)
L1 ♟
Hadí vojak
(image)
Cost:14
HP:33
XP:32
MP:7
4 × 4 zblízka (sečný)
L2 ♟
Hadí bojovník
(image)
Cost:27
HP:43
XP:66
MP:7
7 × 4 zblízka (sečný)
L3
Hadí majster
(image)
Cost:48
HP:49
XP:150
MP:7
9 × 5 zblízka (sečný)
L1 ♟
Ork lukostrelec
(image)
Cost:14
HP:32
XP:30
MP:5
3 × 2 zblízka (sečný)
6 × 3 na diaľku (bodný)
7 × 2 na diaľku (oheň)
L2 ♟
Ork kušostrelec
(image)
Cost:26
HP:43
XP:80
MP:5
4 × 3 zblízka (sečný)
8 × 3 na diaľku (bodný)
10 × 2 na diaľku (oheň)
L3 ♚
Ork ostreľovač
(image)
Cost:43
HP:56
XP:150
MP:5
8 × 3 zblízka (sečný)
12 × 3 na diaľku (bodný)
15 × 2 na diaľku (oheň)
L1 ♟
Ork pešiak
(image)
Cost:12
HP:38
XP:42
MP:5
9 × 2 zblízka (sečný)
L2 ♟
Ork bojovník
(image)
Cost:26
HP:58
XP:60
MP:5
10 × 3 zblízka (sečný)
L3 ♚
Ork vojvoda
(image)
Cost:48
HP:78
XP:150
MP:5
15 × 3 zblízka (sečný)
8 × 2 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Ork vrah
(image)
Cost:17
HP:26
XP:34
MP:6
7 × 1 zblízka (sečný)
3 × 3 na diaľku (sečný) (presný, jed)
L2 ♚
Ork zabijak
(image)
Cost:33
HP:36
XP:100
MP:6
9 × 2 zblízka (sečný)
6 × 3 na diaľku (sečný) (presný, jed)
L1 ♟
Trol mláďa
(image)
Cost:13
HP:42
XP:36
MP:4
regeneruje
7 × 2 zblízka (tupý)
L2 ♟
Trol
(image)
Cost:29
HP:55
XP:66
MP:5
regeneruje
14 × 2 zblízka (tupý)
L3 ♚
Trol bojovník
(image)
Cost:44
HP:70
XP:150
MP:5
regeneruje
20 × 2 zblízka (tupý)
L2 ♟
Trol vrhač
(image)
Cost:29
HP:49
XP:100
MP:5
regeneruje
10 × 2 zblízka (tupý)
17 × 1 na diaľku (tupý)
L1 ♟
Vlčí jazdec
(image)
Cost:17
HP:32
XP:30
MP:8
5 × 3 zblízka (sečný)
L2 ♟
Goblin rabovač
(image)
Cost:32
HP:44
XP:100
MP:9
5 × 3 zblízka (sečný)
7 × 3 zblízka (oheň)
6 × 2 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
L2 ♟
Goblin rytier
(image)
Cost:32
HP:49
XP:65
MP:9
7 × 4 zblízka (sečný)
L3
Vlčí pán
(image)
Cost:44
HP:61
XP:150
MP:10
9 × 4 zblízka (sečný)
4 × 4 zblízka (sečný) (jed)
Last updated on Wed Mar 20 02:42:26 2024.