Syn Čierneho Oka

Orkovia
L1
Mladý orkský šaman
(image)
Cost:21
HP:24
XP:50
MP:5
6 × 1 zblízka (tupý)
7 × 2 na diaľku (bodný) (vysaje)
L1
Orkský šaman
(image)
Cost:21
HP:23
XP:50
MP:5
5 × 1 zblízka (tupý)
8 × 2 na diaľku (bodný) (vysaje)
L1
Starší orkský šaman
(image)
Cost:21
HP:22
XP:50
MP:5
4 × 1 zblízka (tupý)
9 × 2 na diaľku (bodný) (vysaje)
Last updated on Wed Mar 20 02:44:18 2024.