Era dels herois + Gent de les dunes

Aliança de Knalga
L1 ♟
Arcabusser nan
(image)
Cost:17
HP:34
XP:40
MP:4
6 × 2 melé (talla)
18 × 1 distància (perfora)
L2 ♟
Guàrdia del tro nan
(image)
Cost:30
HP:44
XP:95
MP:4
6 × 3 melé (talla)
28 × 1 distància (perfora)
L3 ♚
Guàrdia del drac
(image)
Cost:46
HP:59
XP:150
MP:4
9 × 3 melé (talla)
40 × 1 distància (perfora)
L1 ♟
Caçador furtiu
(image)
Cost:14
HP:32
XP:29
MP:5
3 × 2 melé (talla)
4 × 4 distància (perfora)
L2 ♟
Paranyer
(image)
Cost:27
HP:45
XP:65
MP:5
4 × 4 melé (talla)
6 × 4 distància (perfora)
L3 ♚
Bosquerol
(image)
Cost:52
HP:60
XP:150
MP:6
7 × 4 melé (talla)
7 × 4 distància (perfora)
L3 ♚
Mestre caçador
(image)
Cost:50
HP:57
XP:150
MP:5
5 × 4 melé (talla)
9 × 4 distància (perfora) (tirador)
L1 ♟
Genet de grius
(image)
Cost:24
HP:34
XP:38
MP:8
12 × 2 melé (talla)
L2 ♟
Mestre de grius
(image)
Cost:37
HP:51
XP:100
MP:10
15 × 2 melé (talla)
L1 ♟
Guarda nan
(image)
Cost:19
HP:42
XP:47
MP:4
fermesa
5 × 3 melé (perfora)
5 × 1 distància (perfora)
L2 ♟
Defensor nan
(image)
Cost:32
HP:54
XP:85
MP:4
fermesa
7 × 3 melé (perfora)
8 × 1 distància (perfora)
L3 ♚
Sentinella nan
(image)
Cost:44
HP:68
XP:150
MP:4
fermesa
9 × 3 melé (perfora)
11 × 2 distància (perfora)
L1 ♟
Lladre
(image)
Cost:13
HP:24
XP:28
MP:6
4 × 3 melé (talla) (punyalada)
L2 ♟
Murri
(image)
Cost:24
HP:40
XP:70
MP:6
fustigació
6 × 3 melé (talla) (punyalada)
4 × 3 distància (talla)
L3 ♚
Assassí
(image)
Cost:44
HP:51
XP:150
MP:6
fustigació
8 × 3 melé (talla) (punyalada)
5 × 3 distància (talla) (verí)
L1 ♟
Lluitador nan
(image)
Cost:16
HP:38
XP:41
MP:4
7 × 3 melé (talla)
8 × 2 melé (impacta)
L2 ♟
Guàrdia d'acer nan
(image)
Cost:32
HP:59
XP:74
MP:4
11 × 3 melé (talla)
14 × 2 melé (impacta)
L3 ♚
Senyor nan
(image)
Cost:50
HP:79
XP:150
MP:4
15 × 3 melé (talla)
19 × 2 melé (impacta)
10 × 1 distància (talla)
L1 ♟
Saltejador
(image)
Cost:14
HP:30
XP:36
MP:7
4 × 2 melé (impacta)
5 × 2 distància (impacta)
L2 ♟
Proscrit
(image)
Cost:28
HP:42
XP:77
MP:7
8 × 2 melé (impacta)
6 × 3 distància (impacta)
L3
Fugitiu
(image)
Cost:53
HP:62
XP:150
MP:7
dissimulació
11 × 2 melé (impacta)
7 × 4 distància (impacta)
L1 ♟
Ulfserker nan
(image)
Cost:19
HP:34
XP:42
MP:5
4 × 4 melé (talla) (berserk)
L2 ♟
Berserker nan
(image)
Cost:33
HP:48
XP:100
MP:5
7 × 4 melé (talla) (berserk)
Dracs
L1 ♟
Augur sauri
(image)
Cost:16
HP:22
XP:28
MP:6
curació +4
4 × 2 melé (impacta)
5 × 3 distància (fred) (màgic)
L2 ♚
Oracle sauri
(image)
Cost:27
HP:29
XP:100
MP:6
curació +4
4 × 3 melé (impacta)
8 × 3 distància (fred) (màgic)
L2 ♚
Vident sauri
(image)
Cost:27
HP:29
XP:100
MP:6
guarició, curació +8
5 × 2 melé (impacta)
6 × 3 distància (fred) (màgic)
L1 ♟
Cremador drac
(image)
Cost:21
HP:42
XP:43
MP:5
7 × 2 melé (talla)
6 × 4 distància (foc)
L2 ♟
Drac de foc
(image)
Cost:35
HP:63
XP:80
MP:5
9 × 2 melé (talla)
7 × 5 distància (foc)
L3 ♚
Drac infernal
(image)
Cost:51
HP:82
XP:150
MP:5
12 × 2 melé (talla)
8 × 6 distància (foc)
L2 ♟
Flamarada
(image)
Cost:35
HP:55
XP:80
MP:5
lideratge
8 × 3 melé (talla)
6 × 4 distància (foc)
L3 ♚
Cor ardent
(image)
Cost:51
HP:72
XP:150
MP:5
lideratge
11 × 3 melé (talla)
8 × 4 distància (foc)
L1 ♟
Drac de xoc
(image)
Cost:19
HP:43
XP:45
MP:5
5 × 4 melé (talla)
6 × 4 melé (perfora) (primer cop)
L2 ♟
Castigador drac
(image)
Cost:31
HP:66
XP:95
MP:5
8 × 4 melé (talla)
6 × 5 melé (perfora)
10 × 3 melé (impacta)
L3 ♚
Imposador drac
(image)
Cost:44
HP:85
XP:150
MP:5
11 × 4 melé (talla)
14 × 3 melé (impacta)
8 × 5 melé (perfora)
L2 ♟
Àrbitre drac
(image)
Cost:31
HP:62
XP:105
MP:5
11 × 3 melé (talla)
17 × 2 melé (perfora) (primer cop)
L3 ♚
Guarda drac
(image)
Cost:46
HP:82
XP:150
MP:5
16 × 3 melé (talla)
23 × 2 melé (perfora) (primer cop)
L1 ♟
Lluitador drac
(image)
Cost:17
HP:39
XP:42
MP:6
7 × 3 melé (talla)
3 × 3 distància (foc)
L2 ♟
Guerrer drac
(image)
Cost:30
HP:60
XP:70
MP:6
11 × 3 melé (talla)
5 × 3 distància (foc)
L3 ♚
Mestre espadatxí drac
(image)
Cost:47
HP:80
XP:150
MP:6
16 × 3 melé (talla)
8 × 3 distància (foc)
L1 ♟
Planejador drac
(image)
Cost:16
HP:32
XP:35
MP:8
6 × 2 melé (impacta)
3 × 3 distància (foc) (tirador)
L2 ♟
Drac del cel
(image)
Cost:30
HP:45
XP:80
MP:9
6 × 3 melé (impacta)
5 × 3 distància (foc) (tirador)
L3
Huracà drac
(image)
Cost:43
HP:58
XP:150
MP:9
8 × 3 melé (impacta)
8 × 3 distància (foc) (tirador)
L1 ♟
Saurian Skirmisher
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:6
fustigació
4 × 4 melé (perfora)
4 × 2 distància (perfora)
L2 ♟
Saurian Ambusher
(image)
Cost:30
HP:36
XP:55
MP:7
fustigació
6 × 4 melé (perfora)
5 × 2 distància (perfora)
L3
Saurian Flanker
(image)
Cost:46
HP:47
XP:150
MP:7
fustigació
8 × 4 melé (perfora)
7 × 2 distància (perfora)
Gent de les dunes
L1 ♟
Cremador de les dunes
(image)
Cost:19
HP:31
XP:44
MP:5
8 × 2 melé (foc)
6 × 3 distància (foc)
L2 ♟
Devastador de les dunes
(image)
Cost:35
HP:44
XP:70
MP:5
10 × 2 melé (foc)
8 × 3 distància (foc)
L3 ♚
Soldat de foc de les dunes
(image)
Cost:50
HP:51
XP:150
MP:5
10 × 3 melé (foc)
9 × 4 distància (foc)
L1 ♟
Dune Piercer
(image)
Cost:21
HP:38
XP:42
MP:6
20 × 1 melé (perfora)
6 × 3 melé (impacta)
L2 ♟
Esquinçador de les dunes
(image)
Cost:40
HP:50
XP:70
MP:6
29 × 1 melé (perfora)
9 × 3 melé (impacta)
L3 ♚
Catafracta de les dunes
(image)
Cost:61
HP:65
XP:150
MP:6
44 × 1 melé (perfora)
14 × 3 melé (impacta)
L2 ♟
Sotjador de les dunes
(image)
Cost:34
HP:48
XP:70
MP:7
8 × 3 melé (impacta)
7 × 3 distància (perfora)
L3
Saltejador de les dunes
(image)
Cost:52
HP:57
XP:150
MP:7
10 × 3 melé (impacta)
9 × 3 distància (perfora)
L0 ♟
Falcó
(image)
Cost:12
HP:18
XP:24
MP:8
2 × 3 melé (talla)
5 × 1 melé (perfora) (càrrega)
L1 ♟
Falcó ancià
(image)
Cost:18
HP:27
XP:50
MP:9
4 × 3 melé (talla)
9 × 1 melé (perfora) (càrrega)
L1 ♟
Genet de les dunes
(image)
Cost:16
HP:34
XP:42
MP:7
5 × 2 melé (impacta)
7 × 3 distància (perfora)
L2 ♟
Dune Swiftrider
(image)
Cost:35
HP:39
XP:64
MP:8
7 × 2 melé (impacta)
9 × 4 distància (perfora)
L3
Dune Windrider
(image)
Cost:50
HP:47
XP:150
MP:8
8 × 3 melé (impacta)
10 × 5 distància (perfora)
L2 ♟
Sotjador de les dunes
(image)
Cost:34
HP:48
XP:70
MP:7
8 × 3 melé (impacta)
7 × 3 distància (perfora)
L3
Saltejador de les dunes
(image)
Cost:52
HP:57
XP:150
MP:7
10 × 3 melé (impacta)
9 × 3 distància (perfora)
L1 ♟
Herborista de les dunes
(image)
Cost:17
HP:26
XP:39
MP:5
curació +8
7 × 2 melé (impacta)
L2 ♟
Apotecari de les dunes
(image)
Cost:33
HP:39
XP:100
MP:5
guarició, curació +8, regeneració
9 × 3 melé (impacta)
L1 ♟
Rodamón de les dunes
(image)
Cost:15
HP:32
XP:44
MP:6
5 × 3 melé (talla)
6 × 3 distància (perfora)
L2 ♟
Dune Skirmisher
(image)
Cost:35
HP:46
XP:65
MP:6
fustigació
9 × 4 melé (talla)
L3 ♚
Dune Harrier
(image)
Cost:56
HP:58
XP:150
MP:6
fustigació
10 × 5 melé (talla)
L2 ♟
Explorador de les dunes
(image)
Cost:35
HP:50
XP:80
MP:6
8 × 4 melé (talla)
8 × 4 distància (perfora)
L3 ♚
Dune Ranger
(image)
Cost:52
HP:65
XP:150
MP:6
10 × 4 melé (talla)
10 × 4 distància (perfora)
L1 ♟
Soldat de les dunes
(image)
Cost:18
HP:40
XP:47
MP:5
9 × 2 melé (talla) (tirador)
L2 ♟
Espadatxí de les dunes
(image)
Cost:38
HP:58
XP:75
MP:5
13 × 2 melé (talla) (tirador)
10 × 1 melé (impacta) (alentidor)
L3 ♚
Mestre espadatxí de les dunes
(image)
Cost:52
HP:70
XP:150
MP:5
13 × 3 melé (talla) (tirador)
11 × 2 melé (impacta) (alentidor)
L2 ♟
Guàrdia de llança de les dunes
(image)
Cost:38
HP:58
XP:75
MP:5
15 × 2 melé (perfora) (primer cop)
L3 ♚
Mestre de llança de les dunes
(image)
Cost:51
HP:70
XP:150
MP:5
15 × 3 melé (perfora) (primer cop)
Lleialistes
L1 ♟
Arquer
(image)
Cost:14
HP:33
XP:39
MP:5
4 × 2 melé (talla)
6 × 3 distància (perfora)
L2 ♟
Arquer major
(image)
Cost:26
HP:51
XP:68
MP:5
8 × 2 melé (talla)
10 × 3 distància (perfora)
L3 ♚
Mestre arquer
(image)
Cost:46
HP:67
XP:150
MP:5
8 × 3 melé (talla)
11 × 4 distància (perfora)
L1 ♟
Esgrimidor
(image)
Cost:16
HP:28
XP:42
MP:6
fustigació
4 × 4 melé (talla)
L2 ♟
Duelista
(image)
Cost:32
HP:44
XP:90
MP:7
fustigació
5 × 5 melé (talla)
12 × 1 distància (perfora)
L3
Mestre d'armes
(image)
Cost:44
HP:57
XP:150
MP:7
fustigació
7 × 5 melé (talla)
20 × 1 distància (perfora)
L1 ♟
Genet
(image)
Cost:23
HP:38
XP:44
MP:8
9 × 2 melé (perfora) (càrrega)
L2 ♟
Cavaller
(image)
Cost:40
HP:58
XP:120
MP:8
8 × 4 melé (talla)
14 × 2 melé (perfora) (càrrega)
L3
Gran cavaller
(image)
Cost:58
HP:78
XP:150
MP:7
12 × 4 melé (talla)
17 × 2 melé (perfora) (càrrega)
L3
Paladí
(image)
Cost:58
HP:65
XP:150
MP:8
curació +4
8 × 5 melé (arcà)
15 × 2 melé (perfora) (càrrega)
L2 ♟
Llancer
(image)
Cost:40
HP:50
XP:100
MP:10
12 × 3 melé (perfora) (càrrega)
L1 ♟
Infanteria pesada
(image)
Cost:19
HP:38
XP:40
MP:4
11 × 2 melé (impacta)
L2 ♟
Tropa de xoc
(image)
Cost:35
HP:52
XP:110
MP:4
18 × 2 melé (impacta)
L3 ♚
Combatent de ferro
(image)
Cost:50
HP:64
XP:150
MP:4
25 × 2 melé (impacta)
L1 ♟
Lluitador sirènid
(image)
Cost:14
HP:36
XP:36
MP:6
6 × 3 melé (perfora)
L2 ♟
Guerrer sirènid
(image)
Cost:28
HP:50
XP:80
MP:6
10 × 3 melé (perfora)
L3
Hoplita sirènid
(image)
Cost:43
HP:52
XP:150
MP:5
fermesa
15 × 2 melé (perfora)
L3
Tritó sirènid
(image)
Cost:43
HP:60
XP:150
MP:6
14 × 3 melé (perfora)
19 × 2 melé (talla)
L1 ♟
Mag
(image)
Cost:20
HP:24
XP:54
MP:5
5 × 1 melé (impacta)
7 × 3 distància (foc) (màgic)
L2 ♟
Mag blanc
(image)
Cost:40
HP:35
XP:136
MP:5
guarició, curació +8
6 × 2 melé (impacta)
9 × 3 distància (arcà) (màgic)
L3 ♚
Mag de la llum
(image)
Cost:60
HP:47
XP:150
MP:5
il·luminació, guarició, curació +8
7 × 3 melé (impacta)
12 × 3 distància (arcà) (màgic)
L2 ♟
Mag roig
(image)
Cost:40
HP:42
XP:100
MP:5
6 × 2 melé (impacta)
8 × 4 distància (foc) (màgic)
L3 ♚
Arximag
(image)
Cost:59
HP:54
XP:220
MP:5
7 × 2 melé (impacta)
12 × 4 distància (foc) (màgic)
L4
Gran mag
(image)
Cost:72
HP:65
XP:200
MP:5
9 × 2 melé (impacta)
16 × 4 distància (foc) (màgic)
L3
Mag d'argent
(image)
Cost:59
HP:48
XP:150
MP:6
teletransport
7 × 2 melé (impacta)
9 × 4 distància (foc) (màgic)
L2 ♟
Ogre
(image)
Cost:33
HP:68
XP:100
MP:5
10 × 3 melé (talla)
L1 ♟
Soldat
(image)
Cost:14
HP:36
XP:42
MP:5
7 × 3 melé (perfora) (primer cop)
6 × 1 distància (perfora)
L2 ♟
Espadatxí
(image)
Cost:25
HP:55
XP:60
MP:5
8 × 4 melé (talla)
L3 ♚
Guàrdia Reial
(image)
Cost:43
HP:74
XP:150
MP:6
11 × 4 melé (talla)
L2 ♚
Llançador de javelina
(image)
Cost:25
HP:48
XP:100
MP:5
8 × 3 melé (perfora) (primer cop)
11 × 2 distància (perfora)
L2 ♟
Piquer
(image)
Cost:25
HP:55
XP:65
MP:5
10 × 3 melé (perfora) (primer cop)
L3 ♚
Alabarder
(image)
Cost:44
HP:72
XP:150
MP:5
15 × 3 melé (perfora) (primer cop)
19 × 2 melé (talla)
L1 ♟
Soldat de cavalleria
(image)
Cost:17
HP:34
XP:40
MP:8
6 × 3 melé (talla)
L2 ♟
Dragó
(image)
Cost:34
HP:49
XP:95
MP:9
6 × 4 melé (talla)
12 × 1 distància (perfora)
L3
Hússar
(image)
Cost:52
HP:64
XP:150
MP:9
10 × 4 melé (talla)
20 × 1 distància (perfora)
L2 ♟
Tinent
(image)
Cost:35
HP:40
XP:80
MP:6
lideratge
8 × 3 melé (talla)
5 × 3 distància (perfora)
L3 ♚
General
(image)
Cost:54
HP:50
XP:180
MP:6
lideratge
9 × 4 melé (talla)
7 × 3 distància (perfora)
L4
Gran mariscal
(image)
Cost:66
HP:60
XP:200
MP:6
lideratge
10 × 4 melé (talla)
8 × 3 distància (perfora)
No morts
L1 ♟
Adepte obscur
(image)
Cost:16
HP:28
XP:48
MP:5
10 × 2 distància (fred) (màgic)
7 × 2 distància (arcà) (màgic)
L2 ♟
Fetiller obscur
(image)
Cost:32
HP:48
XP:90
MP:5
4 × 3 melé (impacta)
13 × 2 distància (fred) (màgic)
9 × 2 distància (arcà) (màgic)
L3 ♚
Lich
(image)
Cost:50
HP:60
XP:150
MP:6
submersió
8 × 3 melé (arcà) (drenador)
12 × 3 distància (fred) (màgic)
9 × 3 distància (arcà) (màgic)
L3 ♚
Nigromant
(image)
Cost:50
HP:70
XP:150
MP:5
6 × 3 melé (impacta) (plaga)
17 × 2 distància (fred) (màgic)
12 × 2 distància (arcà) (màgic)
L1 ♟
Arquer esquelet
(image)
Cost:14
HP:31
XP:35
MP:5
submersió
3 × 2 melé (impacta)
6 × 3 distància (perfora)
L2 ♟
Disparaossos
(image)
Cost:26
HP:40
XP:80
MP:5
submersió
6 × 2 melé (talla)
10 × 3 distància (perfora)
L3 ♚
Perdició
(image)
Cost:41
HP:50
XP:150
MP:5
submersió
8 × 2 melé (talla)
14 × 3 distància (perfora)
L0 ♟
Cadàver ambulant
(image)
Cost:8
HP:18
XP:24
MP:4
6 × 2 melé (impacta) (plaga)
L1 ♟
Sensanima
(image)
Cost:13
HP:28
XP:50
MP:4
7 × 3 melé (impacta) (plaga)
L1 ♟
Esquelet
(image)
Cost:15
HP:34
XP:35
MP:5
submersió
7 × 3 melé (talla)
L2 ♚
Espasa mortal
(image)
Cost:28
HP:39
XP:100
MP:6
submersió
8 × 5 melé (talla)
L2 ♟
Renascut
(image)
Cost:28
HP:47
XP:85
MP:5
submersió
8 × 4 melé (talla)
L3 ♚
Draug
(image)
Cost:47
HP:68
XP:150
MP:5
submersió
12 × 4 melé (talla)
L1 ♟
Fantasma
(image)
Cost:20
HP:18
XP:30
MP:7
4 × 3 melé (arcà) (drenador)
3 × 3 distància (fred)
L2 ♟
Aparició
(image)
Cost:38
HP:25
XP:100
MP:7
6 × 4 melé (arcà) (drenador)
4 × 3 distància (fred)
L3
Espectre
(image)
Cost:52
HP:33
XP:150
MP:7
9 × 4 melé (arcà) (drenador)
6 × 3 distància (fred)
L2 ♟
Ombra
(image)
Cost:38
HP:24
XP:100
MP:7
sigil, fustigació
8 × 3 melé (talla) (punyalada)
L3
Malson
(image)
Cost:52
HP:35
XP:150
MP:7
sigil, fustigació
10 × 3 melé (talla) (punyalada)
L1 ♟
Ghoul
(image)
Cost:16
HP:33
XP:35
MP:5
4 × 3 melé (talla) (verí)
L2 ♟
Necròfag
(image)
Cost:27
HP:47
XP:120
MP:5
necrofàgia
7 × 3 melé (talla) (verí)
L3 ♚
Ghast
(image)
Cost:43
HP:65
XP:150
MP:5
necrofàgia
10 × 3 melé (talla) (verí)
L0 ♟
Ratpenat vampíric
(image)
Cost:13
HP:16
XP:22
MP:8
4 × 2 melé (talla) (drenador)
L1 ♟
Xuclasang
(image)
Cost:21
HP:27
XP:70
MP:9
5 × 3 melé (talla) (drenador)
L2
Ratpenat terrible
(image)
Cost:34
HP:33
XP:100
MP:9
6 × 4 melé (talla) (drenador)
Rebels
L1 ♟
Arquer elf
(image)
Cost:17
HP:29
XP:44
MP:6
5 × 2 melé (talla)
5 × 4 distància (perfora)
L2 ♟
Bosquerol elf
(image)
Cost:38
HP:42
XP:90
MP:6
emboscada
7 × 3 melé (talla)
7 × 4 distància (perfora)
L3 ♚
Venjador elf
(image)
Cost:53
HP:55
XP:150
MP:6
emboscada
8 × 4 melé (talla)
10 × 4 distància (perfora)
L2 ♟
Tirador elf
(image)
Cost:37
HP:37
XP:80
MP:6
6 × 2 melé (talla)
9 × 4 distància (perfora) (tirador)
L3 ♚
Fletxer elf
(image)
Cost:51
HP:47
XP:150
MP:6
7 × 2 melé (talla)
10 × 5 distància (perfora) (tirador)
L1 ♟
Caçador sirènid
(image)
Cost:15
HP:30
XP:35
MP:6
4 × 2 melé (perfora)
5 × 3 distància (perfora)
L2 ♟
Llancer sirènid
(image)
Cost:27
HP:40
XP:85
MP:6
6 × 2 melé (perfora)
6 × 4 distància (perfora)
L3
Llançador de javelina sirènid
(image)
Cost:48
HP:55
XP:150
MP:6
8 × 2 melé (perfora)
10 × 4 distància (perfora)
L2 ♟
Llançador de xarxes sirènid
(image)
Cost:27
HP:40
XP:80
MP:7
6 × 3 melé (impacta)
9 × 2 distància (impacta) (alentidor)
L3
Enredador sirènid
(image)
Cost:46
HP:55
XP:150
MP:7
8 × 3 melé (impacta)
8 × 3 distància (impacta) (alentidor)
L1 ♟
Explorador elf
(image)
Cost:18
HP:32
XP:32
MP:9
4 × 3 melé (talla)
6 × 2 distància (perfora)
L2 ♟
Genet elf
(image)
Cost:31
HP:46
XP:75
MP:10
7 × 3 melé (talla)
9 × 2 distància (perfora)
L3
Escorta elf
(image)
Cost:43
HP:57
XP:150
MP:10
7 × 4 melé (talla)
8 × 3 distància (perfora)
L1 ♟
Lluitador elf
(image)
Cost:14
HP:33
XP:40
MP:5
5 × 4 melé (talla)
3 × 3 distància (perfora)
L2 ♟
Capità elf
(image)
Cost:32
HP:47
XP:90
MP:5
lideratge
7 × 4 melé (talla)
5 × 3 distància (perfora)
L3 ♚
Mariscal elf
(image)
Cost:54
HP:62
XP:150
MP:5
lideratge
10 × 4 melé (talla)
8 × 3 distància (perfora)
L2 ♟
Heroi elf
(image)
Cost:30
HP:51
XP:90
MP:5
8 × 4 melé (talla)
6 × 3 distància (perfora)
L3 ♚
Campió elf
(image)
Cost:48
HP:70
XP:150
MP:5
9 × 5 melé (talla)
9 × 3 distància (perfora)
L1 ♟
Mag
(image)
Cost:20
HP:24
XP:54
MP:5
5 × 1 melé (impacta)
7 × 3 distància (foc) (màgic)
L2 ♟
Mag blanc
(image)
Cost:40
HP:35
XP:136
MP:5
guarició, curació +8
6 × 2 melé (impacta)
9 × 3 distància (arcà) (màgic)
L3 ♚
Mag de la llum
(image)
Cost:60
HP:47
XP:150
MP:5
il·luminació, guarició, curació +8
7 × 3 melé (impacta)
12 × 3 distància (arcà) (màgic)
L2 ♟
Mag roig
(image)
Cost:40
HP:42
XP:100
MP:5
6 × 2 melé (impacta)
8 × 4 distància (foc) (màgic)
L3 ♚
Arximag
(image)
Cost:59
HP:54
XP:220
MP:5
7 × 2 melé (impacta)
12 × 4 distància (foc) (màgic)
L4
Gran mag
(image)
Cost:72
HP:65
XP:200
MP:5
9 × 2 melé (impacta)
16 × 4 distància (foc) (màgic)
L3
Mag d'argent
(image)
Cost:59
HP:48
XP:150
MP:6
teletransport
7 × 2 melé (impacta)
9 × 4 distància (foc) (màgic)
L1 ♟
Wose
(image)
Cost:20
HP:52
XP:40
MP:4
emboscada, regeneració
13 × 2 melé (impacta)
L2 ♟
Wose vell
(image)
Cost:31
HP:64
XP:100
MP:4
emboscada, regeneració
19 × 2 melé (impacta)
L3 ♚
Wose ancià
(image)
Cost:48
HP:80
XP:150
MP:4
emboscada, regeneració
25 × 2 melé (impacta)
L1 ♟
female^Xaman elfa
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:5
curació +4
3 × 2 melé (impacta)
3 × 2 distància (impacta) (alentidor)
L2 ♟
female^Druida elfa
(image)
Cost:34
HP:36
XP:80
MP:5
guarició, curació +8
4 × 2 melé (impacta)
6 × 2 distància (impacta) (alentidor)
6 × 3 distància (perfora) (màgic)
L3 ♚
female^Shyde elfa
(image)
Cost:52
HP:46
XP:150
MP:6
guarició, curació +8
6 × 2 melé (impacta) (màgic)
6 × 3 distància (impacta) (alentidor)
8 × 3 distància (perfora) (màgic)
L2 ♟
female^Fetillera elfa
(image)
Cost:34
HP:41
XP:100
MP:5
4 × 2 melé (impacta)
4 × 3 distància (impacta) (alentidor)
7 × 4 distància (arcà) (màgic)
L3 ♚
female^Encantadora elfa
(image)
Cost:55
HP:50
XP:180
MP:5
6 × 2 melé (impacta)
5 × 4 distància (impacta) (alentidor)
9 × 4 distància (arcà) (màgic)
L4
female^Sílfide elfa
(image)
Cost:67
HP:60
XP:200
MP:6
6 × 3 melé (impacta) (màgic)
6 × 5 distància (impacta) (alentidor)
10 × 5 distància (arcà) (màgic)
Septentrionals
L1 ♟
Arquer orc
(image)
Cost:14
HP:32
XP:30
MP:5
3 × 2 melé (talla)
6 × 3 distància (perfora)
7 × 2 distància (foc)
L2 ♟
Ballester orc
(image)
Cost:26
HP:43
XP:80
MP:5
4 × 3 melé (talla)
8 × 3 distància (perfora)
10 × 2 distància (foc)
L3 ♚
Perforador orc
(image)
Cost:43
HP:56
XP:150
MP:5
8 × 3 melé (talla)
12 × 3 distància (perfora)
15 × 2 distància (foc)
L1 ♟
Assassí orc
(image)
Cost:17
HP:26
XP:34
MP:6
7 × 1 melé (talla)
3 × 3 distància (talla) (tirador, verí)
L2 ♚
Matador orc
(image)
Cost:33
HP:36
XP:100
MP:6
9 × 2 melé (talla)
6 × 3 distància (talla) (tirador, verí)
L1 ♟
Cria de trol
(image)
Cost:13
HP:42
XP:36
MP:4
regeneració
7 × 2 melé (impacta)
L2 ♟
Llançapedres trol
(image)
Cost:29
HP:49
XP:100
MP:5
regeneració
10 × 2 melé (impacta)
17 × 1 distància (impacta)
L2 ♟
Trol
(image)
Cost:29
HP:55
XP:66
MP:5
regeneració
14 × 2 melé (impacta)
L3 ♚
Guerrer trol
(image)
Cost:44
HP:70
XP:150
MP:5
regeneració
20 × 2 melé (impacta)
L1 ♟
Genet de llop
(image)
Cost:17
HP:32
XP:30
MP:8
5 × 3 melé (talla)
L2 ♟
Cavaller goblin
(image)
Cost:32
HP:49
XP:65
MP:9
7 × 4 melé (talla)
L3
Genet de llop salvatge
(image)
Cost:44
HP:61
XP:150
MP:10
9 × 4 melé (talla)
4 × 4 melé (talla) (verí)
L2 ♟
Saquejador goblin
(image)
Cost:32
HP:44
XP:100
MP:9
5 × 3 melé (talla)
7 × 3 melé (foc)
6 × 2 distància (impacta) (alentidor)
L0 ♟
Llancer goblin
(image)
Cost:9
HP:18
XP:18
MP:5
6 × 3 melé (perfora)
3 × 1 distància (perfora)
L1 ♟
Empalador goblin
(image)
Cost:13
HP:26
XP:50
MP:5
8 × 3 melé (perfora) (primer cop)
5 × 1 distància (perfora)
L1 ♟
Excitador goblin
(image)
Cost:13
HP:31
XP:50
MP:5
lideratge
7 × 3 melé (perfora)
L1 ♟
Lluitador naga
(image)
Cost:14
HP:33
XP:32
MP:7
4 × 4 melé (talla)
L2 ♟
Guerrer naga
(image)
Cost:27
HP:43
XP:66
MP:7
7 × 4 melé (talla)
L3
Mirmidó naga
(image)
Cost:48
HP:49
XP:150
MP:7
9 × 5 melé (talla)
L1 ♟
Recluta orc
(image)
Cost:12
HP:38
XP:42
MP:5
9 × 2 melé (talla)
L2 ♟
Guerrer orc
(image)
Cost:26
HP:58
XP:60
MP:5
10 × 3 melé (talla)
L3 ♚
Senyor de guerra orc
(image)
Cost:48
HP:78
XP:150
MP:5
15 × 3 melé (talla)
8 × 2 distància (perfora)
Last updated on Wed Mar 20 02:42:34 2024.