O Cetro de Lume

Ananos
L1
Anano mineiro
(image)
Custo:19
Vida:25
XP:50
MP:5
4 × 2 corpo a corpo (perforación)
Máquinas
L1
Carromato
(image)
Custo:20
Vida:45
XP:50
MP:3
Last updated on Fri Apr 20 11:56:20 2018.