Μονάδες

Falcons
L0
Falcon
(image)
Cost:12
Υγεία:18
Εμπειρία:24
MP:8
2 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
5 × 1 σώμα με σώμα (τρύπημα) (έφοδος)
L1
Μεγάλος Μάγος
(image)
Cost:18
Υγεία:27
Εμπειρία:50
MP:9
4 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
9 × 1 σώμα με σώμα (τρύπημα) (έφοδος)
Gryphons
L2
Γρυπαετός
(image)
Cost:40
Υγεία:44
Εμπειρία:100
MP:9
10 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L1
Καβαλάρης Γρυπαετού
(image)
Cost:24
Υγεία:34
Εμπειρία:38
MP:8
12 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2
Αφέντης Γρυπαετού
(image)
Cost:37
Υγεία:51
Εμπειρία:100
MP:10
15 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
Khalifate
L1
Arif
(image)
Cost:18
Υγεία:40
Εμπειρία:47
MP:5
9 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα) (δεινός σκοπευτής)
L2
Ghazi
(image)
Cost:38
Υγεία:58
Εμπειρία:75
MP:5
13 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα) (δεινός σκοπευτής)
10 × 1 σώμα με σώμα (κρούση) (επιβραδύνει)
L3
Shuja
(image)
Cost:52
Υγεία:70
Εμπειρία:150
MP:5
13 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (δεινός σκοπευτής)
11 × 2 σώμα με σώμα (κρούση) (επιβραδύνει)
L2
Mudafi
(image)
Cost:38
Υγεία:58
Εμπειρία:75
MP:5
15 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα) (first strike)
L3
Rasikh
(image)
Cost:51
Υγεία:70
Εμπειρία:150
MP:5
15 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα) (first strike)
L1
Hakim
(image)
Cost:17
Υγεία:26
Εμπειρία:39
MP:5
γιατρεύει +8
7 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L2
Tabib
(image)
Cost:33
Υγεία:39
Εμπειρία:100
MP:5
θεραπεύει, γιατρεύει +8, αναπλάθεται
9 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
L1
Jundi
(image)
Cost:15
Υγεία:32
Εμπειρία:44
MP:6
5 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Monawish
(image)
Cost:35
Υγεία:46
Εμπειρία:65
MP:6
ακροβολιστής
9 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L3
Mighwar
(image)
Cost:56
Υγεία:58
Εμπειρία:150
MP:6
ακροβολιστής
10 × 5 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2
Muharib
(image)
Cost:35
Υγεία:50
Εμπειρία:80
MP:6
8 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
8 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Batal
(image)
Cost:52
Υγεία:65
Εμπειρία:150
MP:6
10 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
10 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Khaiyal
(image)
Cost:21
Υγεία:38
Εμπειρία:48
MP:6
20 × 1 σώμα με σώμα (τρύπημα)
6 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
L2
Faris
(image)
Cost:40
Υγεία:50
Εμπειρία:70
MP:6
29 × 1 σώμα με σώμα (τρύπημα)
9 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
L3
Mufariq
(image)
Cost:61
Υγεία:65
Εμπειρία:150
MP:6
44 × 1 σώμα με σώμα (τρύπημα)
14 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
L2
Qanas
(image)
Cost:34
Υγεία:48
Εμπειρία:70
MP:7
8 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
7 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Hadaf
(image)
Cost:52
Υγεία:57
Εμπειρία:150
MP:7
10 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
9 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L4
Khalid
(image)
Cost:78
Υγεία:82
Εμπειρία:200
MP:5
13 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα) (δεινός σκοπευτής)
11 × 3 σώμα με σώμα (κρούση) (επιβραδύνει)
L1
Naffat
(image)
Cost:19
Υγεία:31
Εμπειρία:44
MP:5
8 × 2 σώμα με σώμα (φωτιά)
6 × 3 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L2
Qatif-al-nar
(image)
Cost:35
Υγεία:44
Εμπειρία:70
MP:5
10 × 2 σώμα με σώμα (φωτιά)
8 × 3 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L3
Tineen
(image)
Cost:50
Υγεία:51
Εμπειρία:150
MP:5
10 × 3 σώμα με σώμα (φωτιά)
9 × 4 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L1
Rami
(image)
Cost:16
Υγεία:34
Εμπειρία:39
MP:7
5 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
7 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Qanas
(image)
Cost:34
Υγεία:48
Εμπειρία:70
MP:7
8 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
7 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Hadaf
(image)
Cost:52
Υγεία:57
Εμπειρία:150
MP:7
10 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
9 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Saree
(image)
Cost:35
Υγεία:39
Εμπειρία:64
MP:8
7 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
9 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Jawal
(image)
Cost:50
Υγεία:47
Εμπειρία:150
MP:8
8 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
10 × 5 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
Wolves
L3
Direwolf
(image)
Cost:36
Υγεία:57
Εμπειρία:150
MP:10
7 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2
Great Wolf
(image)
Cost:30
Υγεία:45
Εμπειρία:100
MP:9
5 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L1
Λυκαναβάτης
(image)
Cost:17
Υγεία:32
Εμπειρία:30
MP:8
5 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2
Ιππότης Καλικάντζαρος
(image)
Cost:32
Υγεία:49
Εμπειρία:65
MP:9
7 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L3
Καβαλάρης Μεγάλου Λύκου
(image)
Cost:44
Υγεία:61
Εμπειρία:150
MP:10
9 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
4 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα) (δηλητήριο)
L2
Καλικάντζαρος Λεηλατητής
(image)
Cost:32
Υγεία:44
Εμπειρία:100
MP:9
5 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
7 × 3 σώμα με σώμα (φωτιά)
6 × 2 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
L1
Λύκος
(image)
Cost:17
Υγεία:32
Εμπειρία:50
MP:8
5 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
Άνθρωποι
L0
Άνθρωπος των Δασών
(image)
Cost:10
Υγεία:18
Εμπειρία:23
MP:5
3 × 1 σώμα με σώμα (λεπίδα)
4 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Λαθροκυνηγός
(image)
Cost:14
Υγεία:32
Εμπειρία:29
MP:5
3 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
4 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Παγιδευτής
(image)
Cost:27
Υγεία:45
Εμπειρία:65
MP:5
4 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Καταδρομέας
(image)
Cost:52
Υγεία:60
Εμπειρία:150
MP:6
7 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
7 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Κυνηγός
(image)
Cost:50
Υγεία:57
Εμπειρία:150
MP:5
5 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
9 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα) (δεινός σκοπευτής)
L1
Τοξότης
(image)
Cost:14
Υγεία:33
Εμπειρία:39
MP:5
4 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Μεγάλος Τοξότης
(image)
Cost:26
Υγεία:51
Εμπειρία:68
MP:5
8 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
10 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Αρχιτοξότης
(image)
Cost:46
Υγεία:67
Εμπειρία:150
MP:5
8 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
11 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Έμπειρος στη Μαύρη Μαγεία
(image)
Cost:16
Υγεία:28
Εμπειρία:48
MP:5
10 × 2 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
7 × 2 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L2
Σκοτεινός Μάγος
(image)
Cost:32
Υγεία:48
Εμπειρία:90
MP:5
4 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
13 × 2 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
9 × 2 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L3
Νεκρομάντης
(image)
Cost:50
Υγεία:70
Εμπειρία:150
MP:5
6 × 3 σώμα με σώμα (κρούση) (πανούκλα)
17 × 2 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
12 × 2 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L3
Στοιχεωμένος Μάγος
(image)
Cost:50
Υγεία:60
Εμπειρία:150
MP:6
submerge
8 × 3 σώμα με σώμα (μυστηριακή) (αποροφά)
12 × 3 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
9 × 3 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L1
Βαρύ Πεζικό
(image)
Cost:19
Υγεία:38
Εμπειρία:40
MP:4
11 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L2
Μονάδα Κρούσης
(image)
Cost:35
Υγεία:52
Εμπειρία:110
MP:4
18 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L3
Σιδερένιος Κονιορτοποιητής
(image)
Cost:50
Υγεία:64
Εμπειρία:150
MP:4
25 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L3
Βασιλικοίο Πολεμιστές
(image)
Cost:40
Υγεία:64
Εμπειρία:150
MP:6
13 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
L1
Ιππέας
(image)
Cost:23
Υγεία:38
Εμπειρία:44
MP:8
9 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα) (έφοδος)
L2
Έφιππος Σαρισσοφόρος
(image)
Cost:40
Υγεία:50
Εμπειρία:100
MP:10
12 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα) (έφοδος)
L2
Ιππότης
(image)
Cost:40
Υγεία:58
Εμπειρία:120
MP:8
8 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
14 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα) (έφοδος)
L3
Μέγας Ιππότης
(image)
Cost:58
Υγεία:78
Εμπειρία:150
MP:7
12 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
17 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα) (έφοδος)
L3
Παλαδίνος
(image)
Cost:58
Υγεία:65
Εμπειρία:150
MP:8
γιατρεύει +4
8 × 5 σώμα με σώμα (μυστηριακή)
15 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα) (έφοδος)
L1
Καβαλάρης
(image)
Cost:17
Υγεία:34
Εμπειρία:40
MP:8
6 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2
Δραγώνος
(image)
Cost:34
Υγεία:49
Εμπειρία:95
MP:9
6 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
12 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Βαρύ Ιππικό
(image)
Cost:52
Υγεία:64
Εμπειρία:150
MP:9
10 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
20 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L0
Κατεργάρης
(image)
Cost:6
Υγεία:16
Εμπειρία:18
MP:5
5 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L1
Γοργοπόδαρος
(image)
Cost:14
Υγεία:30
Εμπειρία:36
MP:7
4 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
5 × 2 εξ αποστάσεως (κρούση)
L2
Παράνομος
(image)
Cost:28
Υγεία:42
Εμπειρία:77
MP:7
8 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
6 × 3 εξ αποστάσεως (κρούση)
L3
Φυγάς
(image)
Cost:53
Υγεία:62
Εμπειρία:150
MP:7
απόκρυψη
11 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
7 × 4 εξ αποστάσεως (κρούση)
L1
Τρομοκράτης
(image)
Cost:13
Υγεία:32
Εμπειρία:42
MP:5
5 × 4 σώμα με σώμα (κρούση)
L2
Ληστής
(image)
Cost:23
Υγεία:50
Εμπειρία:70
MP:5
8 × 4 σώμα με σώμα (κρούση)
L3
Μεγαλοληστής
(image)
Cost:46
Υγεία:70
Εμπειρία:150
MP:5
11 × 4 σώμα με σώμα (κρούση)
L1
Κλέφτης
(image)
Cost:13
Υγεία:24
Εμπειρία:28
MP:6
4 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (πισώπλατο μαχαίρωμα)
L2
Τυχοδιώκτης
(image)
Cost:24
Υγεία:40
Εμπειρία:70
MP:6
ακροβολιστής
6 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (πισώπλατο μαχαίρωμα)
4 × 3 εξ αποστάσεως (λεπίδα)
L3
Δολοφόνος
(image)
Cost:44
Υγεία:51
Εμπειρία:150
MP:6
ακροβολιστής
8 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (πισώπλατο μαχαίρωμα)
5 × 3 εξ αποστάσεως (λεπίδα) (δηλητήριο)
L1
Λοχίας
(image)
Cost:19
Υγεία:32
Εμπειρία:32
MP:6
ηγεσία
5 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
4 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Υπολοχαγός
(image)
Cost:35
Υγεία:40
Εμπειρία:80
MP:6
ηγεσία
8 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
5 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Στρατηγός
(image)
Cost:54
Υγεία:50
Εμπειρία:180
MP:6
ηγεσία
9 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
7 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L4
Αρχιστράτηγος
(image)
Cost:66
Υγεία:60
Εμπειρία:200
MP:6
ηγεσία
10 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
8 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Μάγος
(image)
Cost:20
Υγεία:24
Εμπειρία:54
MP:5
5 × 1 σώμα με σώμα (κρούση)
7 × 3 εξ αποστάσεως (φωτιά) (μαγική)
L2
Κόκκινος Μάγος
(image)
Cost:40
Υγεία:42
Εμπειρία:100
MP:5
6 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
8 × 4 εξ αποστάσεως (φωτιά) (μαγική)
L3
Αρχιμάγος
(image)
Cost:59
Υγεία:54
Εμπειρία:220
MP:5
7 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
12 × 4 εξ αποστάσεως (φωτιά) (μαγική)
L4
Μέγας Αρχιμάγος
(image)
Cost:72
Υγεία:65
Εμπειρία:200
MP:5
9 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
16 × 4 εξ αποστάσεως (φωτιά) (μαγική)
L3
Ασημένιος Μάγος
(image)
Cost:59
Υγεία:48
Εμπειρία:150
MP:6
τηλεμεταφορά
7 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
9 × 4 εξ αποστάσεως (φωτιά) (μαγική)
L2
Λευκός Μάγος
(image)
Cost:40
Υγεία:35
Εμπειρία:136
MP:5
θεραπεύει, γιατρεύει +8
6 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
9 × 3 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L3
Μάγος του Φωτός
(image)
Cost:60
Υγεία:47
Εμπειρία:150
MP:5
φωτίζει, θεραπεύει, γιατρεύει +8
7 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
12 × 3 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L5
Μεγάλος Μάγος
(image)
Cost:65
Υγεία:60
Εμπειρία:250
MP:6
8 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
14 × 4 εξ αποστάσεως (φωτιά) (μαγική)
L1
Σπαθιστής
(image)
Cost:16
Υγεία:28
Εμπειρία:42
MP:6
ακροβολιστής
4 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2
Μονομάχος
(image)
Cost:32
Υγεία:44
Εμπειρία:90
MP:7
ακροβολιστής
5 × 5 σώμα με σώμα (λεπίδα)
12 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Δεξιοτέχνης στο Σπαθί
(image)
Cost:44
Υγεία:57
Εμπειρία:150
MP:7
ακροβολιστής
7 × 5 σώμα με σώμα (λεπίδα)
20 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L0
Χωρικός
(image)
Cost:8
Υγεία:18
Εμπειρία:23
MP:5
5 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα)
4 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Λογχοφόρος
(image)
Cost:14
Υγεία:36
Εμπειρία:42
MP:5
7 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα) (first strike)
6 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Ακοντιστής
(image)
Cost:25
Υγεία:48
Εμπειρία:100
MP:5
8 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα) (first strike)
11 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Ξιφομάχος
(image)
Cost:25
Υγεία:55
Εμπειρία:60
MP:5
8 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L3
Βασιλικός Φρουρός
(image)
Cost:43
Υγεία:74
Εμπειρία:150
MP:6
11 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2
Οπλίτης
(image)
Cost:25
Υγεία:55
Εμπειρία:65
MP:5
10 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα) (first strike)
L3
Αλαβαρδοφόρος
(image)
Cost:44
Υγεία:72
Εμπειρία:150
MP:5
15 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα) (first strike)
19 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L1
Τοξότης
(image)
Cost:14
Υγεία:33
Εμπειρία:39
MP:5
4 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Μεγάλος Τοξότης
(image)
Cost:26
Υγεία:51
Εμπειρία:68
MP:5
8 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
10 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Αρχιτοξότης
(image)
Cost:46
Υγεία:67
Εμπειρία:150
MP:5
8 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
11 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
Όγκρε
L1
Νεαρό Όγκρε
(image)
Cost:15
Υγεία:42
Εμπειρία:32
MP:5
5 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2
Όγκρε
(image)
Cost:33
Υγεία:68
Εμπειρία:100
MP:5
10 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
Απέθαντοι
L4
Αρχαίος Στοιχειωμένος Μάγος
(image)
Cost:100
Υγεία:80
Εμπειρία:200
MP:6
submerge
8 × 4 σώμα με σώμα (μυστηριακή) (αποροφά)
13 × 5 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
9 × 5 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L0
Ζόμπι
(image)
Cost:8
Υγεία:18
Εμπειρία:24
MP:4
6 × 2 σώμα με σώμα (κρούση) (πανούκλα)
L1
Άψυχος
(image)
Cost:13
Υγεία:28
Εμπειρία:50
MP:4
7 × 3 σώμα με σώμα (κρούση) (πανούκλα)
L1
Κανίβαλος
(image)
Cost:16
Υγεία:33
Εμπειρία:35
MP:5
4 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (δηλητήριο)
L2
Νεκροφάγος
(image)
Cost:27
Υγεία:47
Εμπειρία:120
MP:5
feeding
7 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (δηλητήριο)
L3
Ghast
(image)
Cost:43
Υγεία:65
Εμπειρία:150
MP:5
feeding
10 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (δηλητήριο)
L3
Νεκρός Ιππότης
(image)
Cost:45
Υγεία:63
Εμπειρία:150
MP:5
ηγεσία, submerge
11 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Νεκρός Καβαλάρης Τσόκομπου
(image)
Cost:38
Υγεία:45
Εμπειρία:100
MP:9
submerge
11 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα) (έφοδος)
L4
Σκελετικός Δράκος
(image)
Cost:100
Υγεία:86
Εμπειρία:200
MP:5
10 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα) (αποροφά)
25 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L1
Σκελετός
(image)
Cost:15
Υγεία:34
Εμπειρία:35
MP:5
submerge
7 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2
Επανερχόμενος
(image)
Cost:28
Υγεία:47
Εμπειρία:85
MP:5
submerge
8 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L3
Γιγάντιος Νεκρός
(image)
Cost:47
Υγεία:68
Εμπειρία:150
MP:5
submerge
12 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2
Θανατολεπίδας
(image)
Cost:28
Υγεία:39
Εμπειρία:100
MP:6
submerge
8 × 5 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L1
Σκελετός Τοξότης
(image)
Cost:14
Υγεία:31
Εμπειρία:35
MP:5
submerge
3 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
6 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Κοκαλοβολίδας
(image)
Cost:26
Υγεία:40
Εμπειρία:80
MP:5
submerge
6 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
10 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Τοξότης Καταραστής
(image)
Cost:41
Υγεία:50
Εμπειρία:150
MP:5
submerge
8 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
14 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Φάντασμα
(image)
Cost:20
Υγεία:18
Εμπειρία:30
MP:7
4 × 3 σώμα με σώμα (μυστηριακή) (αποροφά)
3 × 3 εξ αποστάσεως (κρύο)
L2
Σκιά
(image)
Cost:38
Υγεία:24
Εμπειρία:100
MP:7
νυχτοκυνηγός, ακροβολιστής
8 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (πισώπλατο μαχαίρωμα)
L3
Σκιά της Νύχτας
(image)
Cost:52
Υγεία:35
Εμπειρία:150
MP:7
νυχτοκυνηγός, ακροβολιστής
10 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (πισώπλατο μαχαίρωμα)
L2
Στοιχειό
(image)
Cost:38
Υγεία:25
Εμπειρία:100
MP:7
6 × 4 σώμα με σώμα (μυστηριακή) (αποροφά)
4 × 3 εξ αποστάσεως (κρύο)
L3
Τελώνειο
(image)
Cost:52
Υγεία:33
Εμπειρία:150
MP:7
9 × 4 σώμα με σώμα (μυστηριακή) (αποροφά)
6 × 3 εξ αποστάσεως (κρύο)
Γκόμπλιν
L0
Λογχοφόρος Καλικάντζαρος
(image)
Cost:9
Υγεία:18
Εμπειρία:18
MP:5
6 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα)
3 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Έμπειρος Καλικάντζαρος
(image)
Cost:13
Υγεία:31
Εμπειρία:50
MP:5
ηγεσία
7 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα)
L1
Καλικάντζαρος παλουκωτής
(image)
Cost:13
Υγεία:26
Εμπειρία:50
MP:5
8 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα) (first strike)
5 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
Γοργόνοι
L1
Γοργόνος Κυνηγός
(image)
Cost:15
Υγεία:30
Εμπειρία:35
MP:6
4 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα)
5 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Γοργόνος Δικτυάς
(image)
Cost:27
Υγεία:40
Εμπειρία:80
MP:7
6 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
9 × 2 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
L3
Γοργόνος Παγιδευτής
(image)
Cost:46
Υγεία:55
Εμπειρία:150
MP:7
8 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
8 × 3 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
L2
Γοργόνος Λογχοφόρος
(image)
Cost:27
Υγεία:40
Εμπειρία:85
MP:6
6 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα)
6 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Γοργόνος Ακοντιστής
(image)
Cost:48
Υγεία:55
Εμπειρία:150
MP:6
8 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα)
10 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Γοργόνος Πολεμιστής
(image)
Cost:14
Υγεία:36
Εμπειρία:36
MP:6
6 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα)
L2
Γοργόνος Μαχητής
(image)
Cost:28
Υγεία:50
Εμπειρία:80
MP:6
10 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα)
L3
Γοργόνος Οπλίτης
(image)
Cost:43
Υγεία:52
Εμπειρία:150
MP:5
απτόητος
15 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα)
L3
Γοργόνος Τρίτωνας
(image)
Cost:43
Υγεία:60
Εμπειρία:150
MP:6
14 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα)
19 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L1
Νεοδίδακτη Γοργόνα
(image)
Cost:19
Υγεία:27
Εμπειρία:50
MP:6
7 × 1 σώμα με σώμα (κρούση)
8 × 2 εξ αποστάσεως (κρούση) (μαγική)
L2
Γοργόνα Μάγισσα
(image)
Cost:33
Υγεία:38
Εμπειρία:90
MP:6
9 × 1 σώμα με σώμα (κρούση)
14 × 2 εξ αποστάσεως (κρούση) (μαγική)
L3
Σειρήνα
(image)
Cost:52
Υγεία:49
Εμπειρία:150
MP:7
12 × 1 σώμα με σώμα (κρούση) (μαγική)
15 × 3 εξ αποστάσεως (κρούση) (μαγική)
L2
Ιέρεια των Γοργόνων
(image)
Cost:38
Υγεία:31
Εμπειρία:132
MP:6
θεραπεύει, γιατρεύει +8
5 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
6 × 4 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L3
Γοργόνα Μάντισσα
(image)
Cost:57
Υγεία:41
Εμπειρία:150
MP:6
φωτίζει, θεραπεύει, γιατρεύει +8
7 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
8 × 4 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
Δεντροποιμένες
L1
Δενδροποιμένας
(image)
Cost:20
Υγεία:52
Εμπειρία:40
MP:4
ενέδρα, αναπλάθεται
13 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L2
Μεγάλος Δενδροποιμένας
(image)
Cost:31
Υγεία:64
Εμπειρία:100
MP:4
ενέδρα, αναπλάθεται
19 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L3
Αρχαίος Δενδροποιμένας
(image)
Cost:48
Υγεία:80
Εμπειρία:150
MP:4
ενέδρα, αναπλάθεται
25 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
Δράκοι
L1
Δρακοειδές Ανεμοπόρος
(image)
Cost:16
Υγεία:32
Εμπειρία:35
MP:8
6 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
3 × 3 εξ αποστάσεως (φωτιά) (δεινός σκοπευτής)
L2
Δρακοειδές του Ουρανού
(image)
Cost:30
Υγεία:45
Εμπειρία:80
MP:9
6 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
5 × 3 εξ αποστάσεως (φωτιά) (δεινός σκοπευτής)
L3
Δρακοειδές Τυφώνας
(image)
Cost:43
Υγεία:58
Εμπειρία:150
MP:9
8 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
8 × 3 εξ αποστάσεως (φωτιά) (δεινός σκοπευτής)
L1
Δρακοειδές Καυστήρας
(image)
Cost:21
Υγεία:42
Εμπειρία:43
MP:5
7 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 4 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L2
Δρακοειδές της Φωτιάς
(image)
Cost:35
Υγεία:63
Εμπειρία:80
MP:5
9 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
7 × 5 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L3
Δρακοειδές της Κολάσεως
(image)
Cost:51
Υγεία:82
Εμπειρία:150
MP:5
12 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
8 × 6 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L2
Δρκοειδές Φωτοβολίδας
(image)
Cost:35
Υγεία:55
Εμπειρία:80
MP:5
ηγεσία
8 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 4 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L3
Δρκοειδές Φλογοβόλος
(image)
Cost:51
Υγεία:72
Εμπειρία:150
MP:5
ηγεσία
11 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
8 × 4 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L1
Δρακοειδές Πολεμιστής
(image)
Cost:17
Υγεία:39
Εμπειρία:42
MP:6
7 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
3 × 3 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L2
Δρακοειδές Μαχητής
(image)
Cost:30
Υγεία:60
Εμπειρία:70
MP:6
11 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
5 × 3 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L3
Δρακοειδές Μάστορας του Σπαθιού
(image)
Cost:47
Υγεία:80
Εμπειρία:150
MP:6
16 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
8 × 3 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L4
Δρακοειδές της Τελικής Μάχης
(image)
Cost:85
Υγεία:98
Εμπειρία:200
MP:5
15 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
12 × 6 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L1
Δρκοειδές Συγκρουστής
(image)
Cost:19
Υγεία:43
Εμπειρία:45
MP:5
5 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 4 σώμα με σώμα (τρύπημα) (first strike)
L2
Drake Arbiter
(image)
Cost:31
Υγεία:62
Εμπειρία:105
MP:5
11 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
17 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα) (first strike)
L3
Δρκοειδές Αξιωματικός
(image)
Cost:46
Υγεία:82
Εμπειρία:150
MP:5
16 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
23 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα) (first strike)
L2
Drake Thrasher
(image)
Cost:31
Υγεία:66
Εμπειρία:95
MP:5
8 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 5 σώμα με σώμα (τρύπημα)
10 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
L3
Δρακοειδές Ενισχυτής
(image)
Cost:44
Υγεία:85
Εμπειρία:150
MP:5
11 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
14 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
8 × 5 σώμα με σώμα (τρύπημα)
Μηχανικά
L1
Βάρκα
(image)
Cost:10
Υγεία:1
Εμπειρία:50
MP:5
L1
Γαλέρα
(image)
Cost:10
Υγεία:1
Εμπειρία:50
MP:10
L1
Γαλέρα Μεταφοράς
(image)
Cost:14
Υγεία:30
Εμπειρία:50
MP:6
20 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Πειρατική Γαλέρα
(image)
Cost:15
Υγεία:35
Εμπειρία:50
MP:5
20 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
Νάγκα
L1
Πολεμιστής Νάγκα
(image)
Cost:14
Υγεία:33
Εμπειρία:32
MP:7
4 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2
Μαχητής Νάγκα
(image)
Cost:27
Υγεία:43
Εμπειρία:66
MP:7
7 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L3
Μυρμιδώνας Νάγκα
(image)
Cost:48
Υγεία:49
Εμπειρία:150
MP:7
9 × 5 σώμα με σώμα (λεπίδα)
Νάνοι
L4
Dwarvish Arcanister
(image)
Cost:80
Υγεία:54
Εμπειρία:200
MP:4
26 × 2 σώμα με σώμα (κρούση) (μαγική)
L2
Dwarvish Runesmith
(image)
Cost:30
Υγεία:40
Εμπειρία:86
MP:4
12 × 2 σώμα με σώμα (κρούση) (μαγική)
L3
Νάνος Τεύτονας
(image)
Cost:50
Υγεία:48
Εμπειρία:150
MP:4
18 × 2 σώμα με σώμα (κρούση) (μαγική)
L1
Νάνος Ιχνηλάτης
(image)
Cost:18
Υγεία:30
Εμπειρία:30
MP:5
6 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
8 × 2 εξ αποστάσεως (λεπίδα)
L2
Νάνος Ανιχνευτής
(image)
Cost:30
Υγεία:42
Εμπειρία:60
MP:5
8 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
8 × 3 εξ αποστάσεως (λεπίδα)
L3
Νάνος Εξερευνητής
(image)
Cost:45
Υγεία:60
Εμπειρία:150
MP:5
10 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
11 × 3 εξ αποστάσεως (λεπίδα)
L1
Νάνος Κεραυνοπολεμιστής
(image)
Cost:17
Υγεία:34
Εμπειρία:40
MP:4
6 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
18 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Νάνος Κεραυνομαχητής
(image)
Cost:30
Υγεία:44
Εμπειρία:95
MP:4
6 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
28 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Νάνος Δρακοφύλακας
(image)
Cost:46
Υγεία:59
Εμπειρία:150
MP:4
9 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
40 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Νάνος Μαχητής
(image)
Cost:19
Υγεία:34
Εμπειρία:42
MP:5
4 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα) (berserk)
L2
Μανιασμένος Νάνος Μαχητής
(image)
Cost:33
Υγεία:48
Εμπειρία:100
MP:5
7 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα) (berserk)
L1
Νάνος Πολεμιστής
(image)
Cost:16
Υγεία:38
Εμπειρία:41
MP:4
7 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
8 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L2
Σιδερόφρακτος Νάνος
(image)
Cost:32
Υγεία:59
Εμπειρία:74
MP:4
11 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
14 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L3
Νάνος Αφέντης
(image)
Cost:50
Υγεία:79
Εμπειρία:150
MP:4
15 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
19 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
10 × 1 εξ αποστάσεως (λεπίδα)
L1
Νάνος Σκοπός
(image)
Cost:19
Υγεία:42
Εμπειρία:47
MP:4
απτόητος
5 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα)
5 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Νάνος Φρουρός
(image)
Cost:32
Υγεία:54
Εμπειρία:85
MP:4
απτόητος
7 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα)
8 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Νάνος Φύλακας
(image)
Cost:44
Υγεία:68
Εμπειρία:150
MP:4
απτόητος
9 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα)
11 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
Νυχτερίδες
L0
Νυχτερίδα Βαμπίρ
(image)
Cost:13
Υγεία:16
Εμπειρία:22
MP:8
4 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα) (αποροφά)
L1
Νυχτερίδα Αίματος
(image)
Cost:21
Υγεία:27
Εμπειρία:70
MP:9
5 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (αποροφά)
L2
Νυχτερίδα Βαμπίρ
(image)
Cost:34
Υγεία:33
Εμπειρία:100
MP:9
6 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα) (αποροφά)
Ξωτικά
L1
Ξωτικοανιχνευτής
(image)
Cost:18
Υγεία:32
Εμπειρία:32
MP:9
4 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Ξωτικοκαβαλάρης
(image)
Cost:31
Υγεία:46
Εμπειρία:75
MP:10
7 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
9 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Ξωτικοαγγελιοφόρος
(image)
Cost:43
Υγεία:57
Εμπειρία:150
MP:10
7 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
8 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Ξωτικοαφέντης
(image)
Cost:36
Υγεία:51
Εμπειρία:120
MP:6
8 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
7 × 3 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L3
Ξωτικοάρχοντας
(image)
Cost:56
Υγεία:63
Εμπειρία:150
MP:6
10 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
7 × 5 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L3
Ξωτικοκυρία
(image)
Cost:10
Υγεία:41
Εμπειρία:150
MP:6
L1
Ξωτικοπολεμιστής
(image)
Cost:14
Υγεία:33
Εμπειρία:40
MP:5
5 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
3 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Ξωτικοήρωας
(image)
Cost:30
Υγεία:51
Εμπειρία:90
MP:5
8 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Ξωτικοϋπερμάχος
(image)
Cost:48
Υγεία:70
Εμπειρία:150
MP:5
9 × 5 σώμα με σώμα (λεπίδα)
9 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Ξωτικοκαπετάνιος
(image)
Cost:32
Υγεία:47
Εμπειρία:90
MP:5
ηγεσία
7 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
5 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Ξωτικοστρατάρχης
(image)
Cost:54
Υγεία:62
Εμπειρία:150
MP:5
ηγεσία
10 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
8 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Ξωτικοτοξότης
(image)
Cost:17
Υγεία:29
Εμπειρία:44
MP:6
5 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
5 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Ξωτικοσημαδευτής
(image)
Cost:37
Υγεία:37
Εμπειρία:80
MP:6
6 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
9 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα) (δεινός σκοπευτής)
L3
Ξωτικοσκοπευτής
(image)
Cost:51
Υγεία:47
Εμπειρία:150
MP:6
7 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
10 × 5 εξ αποστάσεως (τρύπημα) (δεινός σκοπευτής)
L2
Ξωτικόκαταδρομέας
(image)
Cost:38
Υγεία:42
Εμπειρία:90
MP:6
ενέδρα
7 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
7 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Ξωτικοεκδικητής
(image)
Cost:53
Υγεία:55
Εμπειρία:150
MP:6
ενέδρα
8 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
10 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Ξωτικοϊέρεια
(image)
Cost:15
Υγεία:26
Εμπειρία:32
MP:5
γιατρεύει +4
3 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
3 × 2 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
L2
Ξωτικοδρυίδης
(image)
Cost:34
Υγεία:36
Εμπειρία:80
MP:5
θεραπεύει, γιατρεύει +8
4 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
6 × 2 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
6 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα) (μαγική)
L3
Ξωτικοαρχιέρεια
(image)
Cost:52
Υγεία:46
Εμπειρία:150
MP:6
θεραπεύει, γιατρεύει +8
6 × 2 σώμα με σώμα (κρούση) (μαγική)
6 × 3 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
8 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα) (μαγική)
L2
Ξωτικομάγισσα
(image)
Cost:34
Υγεία:41
Εμπειρία:100
MP:5
4 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
4 × 3 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
7 × 4 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L3
Ξωτικογητεύτρα
(image)
Cost:55
Υγεία:50
Εμπειρία:180
MP:5
6 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
5 × 4 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
9 × 4 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L4
Ξωτικοσυλφίδα
(image)
Cost:67
Υγεία:60
Εμπειρία:200
MP:6
6 × 3 σώμα με σώμα (κρούση) (μαγική)
6 × 5 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
10 × 5 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
Ορκ
L3
Orcish Nightblade
(image)
Cost:43
Υγεία:48
Εμπειρία:150
MP:6
12 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
11 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
6 × 4 εξ αποστάσεως (λεπίδα) (δεινός σκοπευτής, δηλητήριο)
L1
Αρχηγός Ορκ
(image)
Cost:20
Υγεία:45
Εμπειρία:60
MP:6
ηγεσία
7 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
5 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Κυρίαρχος Ορκ
(image)
Cost:35
Υγεία:60
Εμπειρία:120
MP:6
ηγεσία
9 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Άρχοντας Ορκ
(image)
Cost:50
Υγεία:75
Εμπειρία:150
MP:6
ηγεσία
10 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
9 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Δολοφόνος Ορκ
(image)
Cost:17
Υγεία:26
Εμπειρία:34
MP:6
7 × 1 σώμα με σώμα (λεπίδα)
3 × 3 εξ αποστάσεως (λεπίδα) (δεινός σκοπευτής, δηλητήριο)
L2
Σφαγέας Ορκ
(image)
Cost:33
Υγεία:36
Εμπειρία:100
MP:6
9 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 3 εξ αποστάσεως (λεπίδα) (δεινός σκοπευτής, δηλητήριο)
L1
Πεζοναύτης Ορκ
(image)
Cost:12
Υγεία:38
Εμπειρία:42
MP:5
9 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2
Πολεμιστής Ορκ
(image)
Cost:26
Υγεία:58
Εμπειρία:60
MP:5
10 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L3
Πολέμαρχος Ορκ
(image)
Cost:48
Υγεία:78
Εμπειρία:150
MP:5
15 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
8 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Τοξότης Ορκ
(image)
Cost:14
Υγεία:32
Εμπειρία:30
MP:5
3 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
7 × 2 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L2
Χειριστής βαλλίστρας Ορκ
(image)
Cost:26
Υγεία:43
Εμπειρία:80
MP:5
4 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
8 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
10 × 2 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L3
Μεγάλος Τοξότης Ορκ
(image)
Cost:43
Υγεία:56
Εμπειρία:150
MP:5
8 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
12 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
15 × 2 εξ αποστάσεως (φωτιά)
Σαύρες
L1
Σαυράνθρωπος Ακροβολιστής
(image)
Cost:15
Υγεία:26
Εμπειρία:32
MP:6
ακροβολιστής
4 × 4 σώμα με σώμα (τρύπημα)
4 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Σαυράνθρωπος Ενέδρας
(image)
Cost:30
Υγεία:36
Εμπειρία:55
MP:7
ακροβολιστής
6 × 4 σώμα με σώμα (τρύπημα)
5 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Σαυράνθρωπος Πλευρίτης
(image)
Cost:46
Υγεία:47
Εμπειρία:150
MP:7
ακροβολιστής
8 × 4 σώμα με σώμα (τρύπημα)
7 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Σαυράνθρωπος Οιωνοσκόπος
(image)
Cost:16
Υγεία:22
Εμπειρία:28
MP:6
γιατρεύει +4
4 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
5 × 3 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
L2
Σαυράνθρωπος Μάντης
(image)
Cost:27
Υγεία:29
Εμπειρία:100
MP:6
γιατρεύει +4
4 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
8 × 3 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
L2
Σαυράνθρωπος Προφήτης
(image)
Cost:27
Υγεία:29
Εμπειρία:100
MP:6
θεραπεύει, γιατρεύει +8
5 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
6 × 3 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
Τέρατα
L1
Fire Guardian
(image)
Cost:19
Υγεία:23
Εμπειρία:50
MP:6
4 × 3 σώμα με σώμα (φωτιά)
8 × 2 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L0
Giant Rat
(image)
Cost:6
Υγεία:15
Εμπειρία:25
MP:4
2 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L0
Giant Scorpling
(image)
Cost:10
Υγεία:24
Εμπειρία:20
MP:6
5 × 1 σώμα με σώμα (τρύπημα) (δηλητήριο)
2 × 4 σώμα με σώμα (κρούση)
L1
Γιγάντιος Σκορπιός
(image)
Cost:22
Υγεία:40
Εμπειρία:50
MP:8
9 × 1 σώμα με σώμα (τρύπημα) (δηλητήριο)
4 × 4 σώμα με σώμα (κρούση)
L4
Γέτι
(image)
Cost:80
Υγεία:142
Εμπειρία:200
MP:5
32 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L3
Γιγάντια Αράχνη
(image)
Cost:55
Υγεία:54
Εμπειρία:150
MP:6
18 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα) (δηλητήριο)
8 × 3 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
L2
Γιγάντια Σουπιά
(image)
Cost:40
Υγεία:67
Εμπειρία:100
MP:8
3 × 10 σώμα με σώμα (κρούση) (swarm)
6 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα) (δηλητήριο)
L5
Δράκος της φωτιάς
(image)
Cost:100
Υγεία:101
Εμπειρία:250
MP:8
ηγεσία
21 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
24 × 1 σώμα με σώμα (κρούση)
14 × 4 εξ αποστάσεως (φωτιά) (δεινός σκοπευτής)
L2
Ερπετό του Νερού
(image)
Cost:26
Υγεία:50
Εμπειρία:100
MP:7
12 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα) (δηλητήριο)
L3
Θαλάσσιο Ερπετό
(image)
Cost:40
Υγεία:85
Εμπειρία:150
MP:8
18 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα)
L0
Λασπόπλασμα
(image)
Cost:5
Υγεία:20
Εμπειρία:18
MP:3
4 × 3 εξ αποστάσεως (κρούση)
L1
Γιγάντιο Λασπόπλασμα
(image)
Cost:16
Υγεία:36
Εμπειρία:50
MP:4
7 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
5 × 3 εξ αποστάσεως (κρούση)
L1
Πλοκάμι της αβύσσου
(image)
Cost:12
Υγεία:28
Εμπειρία:50
MP:2
αναπλάθεται
4 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
Τρολ
L2
Ήρωας Τρολ
(image)
Cost:30
Υγεία:60
Εμπειρία:52
MP:5
αναπλάθεται
12 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
L3
Μέγας Τρολ
(image)
Cost:48
Υγεία:80
Εμπειρία:150
MP:5
αναπλάθεται
18 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
L1
Μικρός Τρολ
(image)
Cost:13
Υγεία:42
Εμπειρία:36
MP:4
αναπλάθεται
7 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L2
Πετροβολητής Τρπλ
(image)
Cost:29
Υγεία:49
Εμπειρία:100
MP:5
αναπλάθεται
10 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
17 × 1 εξ αποστάσεως (κρούση)
L2
Τρόλ
(image)
Cost:29
Υγεία:55
Εμπειρία:66
MP:5
αναπλάθεται
14 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L3
Πολεμιστής Τρολ
(image)
Cost:44
Υγεία:70
Εμπειρία:150
MP:5
αναπλάθεται
20 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L2
Σαμάνος Τρολ
(image)
Cost:32
Υγεία:50
Εμπειρία:100
MP:5
αναπλάθεται
7 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
7 × 3 εξ αποστάσεως (φωτιά) (μαγική)
Last updated on Fri Sep 15 00:11:16 2017.