יחידות

Falcons
L0
Falcon
(image)
עלות:12
נק"פ:18
נק"נ:24
MP:8
2 × 3 קפא"פ (חותך)
5 × 1 קפא"פ (חודר) (הסתערות)
L1
Elder Falcon
(image)
עלות:18
נק"פ:27
נק"נ:50
MP:9
4 × 3 קפא"פ (חותך)
9 × 1 קפא"פ (חודר) (הסתערות)
Khalifate
L1
Arif
(image)
עלות:18
נק"פ:40
נק"נ:47
MP:5
9 × 2 קפא"פ (חותך) (צליפה)
L2
Ghazi
(image)
עלות:38
נק"פ:58
נק"נ:75
MP:5
13 × 2 קפא"פ (חותך) (צליפה)
10 × 1 קפא"פ (מוחץ) (מאט)
L3
Shuja
(image)
עלות:52
נק"פ:70
נק"נ:150
MP:5
13 × 3 קפא"פ (חותך) (צליפה)
11 × 2 קפא"פ (מוחץ) (מאט)
L2
Mudafi
(image)
עלות:38
נק"פ:58
נק"נ:75
MP:5
15 × 2 קפא"פ (חודר) (first strike)
L3
Rasikh
(image)
עלות:51
נק"פ:70
נק"נ:150
MP:5
15 × 3 קפא"פ (חודר) (first strike)
L1
Hakim
(image)
עלות:17
נק"פ:26
נק"נ:39
MP:5
ריפוי +8
7 × 2 קפא"פ (מוחץ)
L2
Tabib
(image)
עלות:33
נק"פ:39
נק"נ:100
MP:5
מרפא, ריפוי +8, התחדשות
9 × 3 קפא"פ (מוחץ)
L1
Jundi
(image)
עלות:15
נק"פ:32
נק"נ:44
MP:6
5 × 3 קפא"פ (חותך)
6 × 3 טווח רחוק (חודר)
L2
Monawish
(image)
עלות:35
נק"פ:46
נק"נ:65
MP:6
מסתנן
9 × 4 קפא"פ (חותך)
L3
Mighwar
(image)
עלות:56
נק"פ:58
נק"נ:150
MP:6
מסתנן
10 × 5 קפא"פ (חותך)
L2
Muharib
(image)
עלות:35
נק"פ:50
נק"נ:80
MP:6
8 × 4 קפא"פ (חותך)
8 × 4 טווח רחוק (חודר)
L3
Batal
(image)
עלות:52
נק"פ:65
נק"נ:150
MP:6
10 × 4 קפא"פ (חותך)
10 × 4 טווח רחוק (חודר)
L1
Khaiyal
(image)
עלות:21
נק"פ:38
נק"נ:48
MP:6
20 × 1 קפא"פ (חודר)
6 × 3 קפא"פ (מוחץ)
L2
Faris
(image)
עלות:40
נק"פ:50
נק"נ:70
MP:6
29 × 1 קפא"פ (חודר)
9 × 3 קפא"פ (מוחץ)
L3
Mufariq
(image)
עלות:61
נק"פ:65
נק"נ:150
MP:6
44 × 1 קפא"פ (חודר)
14 × 3 קפא"פ (מוחץ)
L2
Qanas
(image)
עלות:34
נק"פ:48
נק"נ:70
MP:7
8 × 3 קפא"פ (מוחץ)
7 × 3 טווח רחוק (חודר)
L3
Hadaf
(image)
עלות:52
נק"פ:57
נק"נ:150
MP:7
10 × 3 קפא"פ (מוחץ)
9 × 3 טווח רחוק (חודר)
L4
Khalid
(image)
עלות:78
נק"פ:82
נק"נ:200
MP:5
13 × 4 קפא"פ (חותך) (צליפה)
11 × 3 קפא"פ (מוחץ) (מאט)
L1
Naffat
(image)
עלות:19
נק"פ:31
נק"נ:44
MP:5
8 × 2 קפא"פ (אש)
6 × 3 טווח רחוק (אש)
L2
Qatif-al-nar
(image)
עלות:35
נק"פ:44
נק"נ:70
MP:5
10 × 2 קפא"פ (אש)
8 × 3 טווח רחוק (אש)
L3
Tineen
(image)
עלות:50
נק"פ:51
נק"נ:150
MP:5
10 × 3 קפא"פ (אש)
9 × 4 טווח רחוק (אש)
L1
Rami
(image)
עלות:16
נק"פ:34
נק"נ:39
MP:7
5 × 2 קפא"פ (מוחץ)
7 × 3 טווח רחוק (חודר)
L2
Qanas
(image)
עלות:34
נק"פ:48
נק"נ:70
MP:7
8 × 3 קפא"פ (מוחץ)
7 × 3 טווח רחוק (חודר)
L3
Hadaf
(image)
עלות:52
נק"פ:57
נק"נ:150
MP:7
10 × 3 קפא"פ (מוחץ)
9 × 3 טווח רחוק (חודר)
L2
Saree
(image)
עלות:35
נק"פ:39
נק"נ:64
MP:8
7 × 2 קפא"פ (מוחץ)
9 × 4 טווח רחוק (חודר)
L3
Jawal
(image)
עלות:50
נק"פ:47
נק"נ:150
MP:8
8 × 3 קפא"פ (מוחץ)
10 × 5 טווח רחוק (חודר)
אורקים
L3
Orcish Nightblade
(image)
עלות:43
נק"פ:48
נק"נ:150
MP:6
12 × 2 קפא"פ (חותך)
11 × 2 קפא"פ (מוחץ)
6 × 4 טווח רחוק (חותך) (צליפה, רעל)
L1
לוחם פשוט אורקי
(image)
עלות:12
נק"פ:38
נק"נ:42
MP:5
9 × 2 קפא"פ (חותך)
L2
לוחם אורקי
(image)
עלות:26
נק"פ:58
נק"נ:60
MP:5
10 × 3 קפא"פ (חותך)
L3
מצביא אורקי
(image)
עלות:48
נק"פ:78
נק"נ:150
MP:5
15 × 3 קפא"פ (חותך)
8 × 2 טווח רחוק (חודר)
L1
מנהיג אורקי
(image)
עלות:20
נק"פ:45
נק"נ:60
MP:6
מנהיגות
7 × 3 קפא"פ (חותך)
5 × 2 טווח רחוק (חודר)
L2
ראש שבט אורקי
(image)
עלות:35
נק"פ:60
נק"נ:120
MP:6
מנהיגות
9 × 3 קפא"פ (חותך)
6 × 3 טווח רחוק (חודר)
L3
שליט אורקי
(image)
עלות:50
נק"פ:75
נק"נ:150
MP:6
מנהיגות
10 × 4 קפא"פ (חותך)
9 × 3 טווח רחוק (חודר)
L1
מתנקש אורקי
(image)
עלות:17
נק"פ:26
נק"נ:34
MP:6
7 × 1 קפא"פ (חותך)
3 × 3 טווח רחוק (חותך) (צליפה, רעל)
L2
מחסל אורקי
(image)
עלות:33
נק"פ:36
נק"נ:100
MP:6
9 × 2 קפא"פ (חותך)
6 × 3 טווח רחוק (חותך) (צליפה, רעל)
L1
קשת אורקי
(image)
עלות:14
נק"פ:32
נק"נ:30
MP:5
3 × 2 קפא"פ (חותך)
6 × 3 טווח רחוק (חודר)
7 × 2 טווח רחוק (אש)
L2
נושא קשת-מצולבת אורקי
(image)
עלות:26
נק"פ:43
נק"נ:80
MP:5
4 × 3 קפא"פ (חותך)
8 × 3 טווח רחוק (חודר)
10 × 2 טווח רחוק (אש)
L3
קשת-קנה אורקי
(image)
עלות:43
נק"פ:56
נק"נ:150
MP:5
8 × 3 קפא"פ (חותך)
12 × 3 טווח רחוק (חודר)
15 × 2 טווח רחוק (אש)
אל-מתים
L3
אביר מוות
(image)
עלות:45
נק"פ:63
נק"נ:150
MP:5
מנהיגות, צלילה
11 × 4 קפא"פ (חותך)
6 × 2 טווח רחוק (חודר)
L1
גואול
(image)
עלות:16
נק"פ:33
נק"נ:35
MP:5
4 × 3 קפא"פ (חותך) (רעל)
L2
טורף גופות
(image)
עלות:27
נק"פ:47
נק"נ:120
MP:5
אכילה
7 × 3 קפא"פ (חותך) (רעל)
L3
Ghast
(image)
עלות:43
נק"פ:65
נק"נ:150
MP:5
אכילה
10 × 3 קפא"פ (חותך) (רעל)
L0
גוויה מהלכת
(image)
עלות:8
נק"פ:18
נק"נ:24
MP:4
6 × 2 קפא"פ (מוחץ) (מגיפה)
L1
חסרי נשמה
(image)
עלות:13
נק"פ:28
נק"נ:50
MP:4
7 × 3 קפא"פ (מוחץ) (מגיפה)
L4
דרקון שלדי
(image)
עלות:100
נק"פ:86
נק"נ:200
MP:5
10 × 4 קפא"פ (חותך) (יניקה)
25 × 2 קפא"פ (חותך)
L4
ליץ' עתיק
(image)
עלות:100
נק"פ:80
נק"נ:200
MP:6
צלילה
8 × 4 קפא"פ (כוח) (יניקה)
13 × 5 טווח רחוק (קור) (קסום)
9 × 5 טווח רחוק (כוח) (קסום)
L1
קשת שלדי
(image)
עלות:14
נק"פ:31
נק"נ:35
MP:5
צלילה
3 × 2 קפא"פ (מוחץ)
6 × 3 טווח רחוק (חודר)
L2
יורה עצמות
(image)
עלות:26
נק"פ:40
נק"נ:80
MP:5
צלילה
6 × 2 קפא"פ (חותך)
10 × 3 טווח רחוק (חודר)
L3
Banebow
(image)
עלות:41
נק"פ:50
נק"נ:150
MP:5
צלילה
8 × 2 קפא"פ (חותך)
14 × 3 טווח רחוק (חודר)
L1
רוח רפאים
(image)
עלות:20
נק"פ:18
נק"נ:30
MP:7
4 × 3 קפא"פ (כוח) (יניקה)
3 × 3 טווח רחוק (קור)
L2
צל
(image)
עלות:38
נק"פ:24
נק"נ:100
MP:7
התגנבות לילה, מסתנן
8 × 3 קפא"פ (חותך) (דקירה בגב)
L3
סיוט לילה
(image)
עלות:52
נק"פ:35
נק"נ:150
MP:7
התגנבות לילה, מסתנן
10 × 3 קפא"פ (חותך) (דקירה בגב)
L2
רוח רפאים
(image)
עלות:38
נק"פ:25
נק"נ:100
MP:7
6 × 4 קפא"פ (כוח) (יניקה)
4 × 3 טווח רחוק (קור)
L3
ביעוטים
(image)
עלות:52
נק"פ:33
נק"נ:150
MP:7
9 × 4 קפא"פ (כוח) (יניקה)
6 × 3 טווח רחוק (קור)
L2
רוכב עצמות
(image)
עלות:38
נק"פ:45
נק"נ:100
MP:9
צלילה
11 × 2 קפא"פ (חודר) (הסתערות)
L1
שלד
(image)
עלות:15
נק"פ:34
נק"נ:35
MP:5
צלילה
7 × 3 קפא"פ (חותך)
L2
חוזר מהמתים
(image)
עלות:28
נק"פ:47
נק"נ:85
MP:5
צלילה
8 × 4 קפא"פ (חותך)
L3
דראוג
(image)
עלות:47
נק"פ:68
נק"נ:150
MP:5
צלילה
12 × 4 קפא"פ (חותך)
L2
להב מוות
(image)
עלות:28
נק"פ:39
נק"נ:100
MP:6
צלילה
8 × 5 קפא"פ (חותך)
אלפים
L3
גברת אלפית
(image)
עלות:10
נק"פ:41
נק"נ:150
MP:6
L1
גשש אלפי
(image)
עלות:18
נק"פ:32
נק"נ:32
MP:9
4 × 3 קפא"פ (חותך)
6 × 2 טווח רחוק (חודר)
L2
רוכב אלפי
(image)
עלות:31
נק"פ:46
נק"נ:75
MP:10
7 × 3 קפא"פ (חותך)
9 × 2 טווח רחוק (חודר)
L3
רוכב מומחה אלפי
(image)
עלות:43
נק"פ:57
נק"נ:150
MP:10
7 × 4 קפא"פ (חותך)
8 × 3 טווח רחוק (חודר)
L1
לוחם אלפי
(image)
עלות:14
נק"פ:33
נק"נ:40
MP:5
5 × 4 קפא"פ (חותך)
3 × 3 טווח רחוק (חודר)
L2
גיבור אלפי
(image)
עלות:30
נק"פ:51
נק"נ:90
MP:5
8 × 4 קפא"פ (חותך)
6 × 3 טווח רחוק (חודר)
L3
אלוף אלפי
(image)
עלות:48
נק"פ:70
נק"נ:150
MP:5
9 × 5 קפא"פ (חותך)
9 × 3 טווח רחוק (חודר)
L2
קפטן אלפי
(image)
עלות:32
נק"פ:47
נק"נ:90
MP:5
מנהיגות
7 × 4 קפא"פ (חותך)
5 × 3 טווח רחוק (חודר)
L3
מרשל אלפי
(image)
עלות:54
נק"פ:62
נק"נ:150
MP:5
מנהיגות
10 × 4 קפא"פ (חותך)
8 × 3 טווח רחוק (חודר)
L2
לורד אלפי
(image)
עלות:36
נק"פ:51
נק"נ:120
MP:6
8 × 4 קפא"פ (חותך)
7 × 3 טווח רחוק (כוח) (קסום)
L3
לורד אלפי דגול
(image)
עלות:56
נק"פ:63
נק"נ:150
MP:6
10 × 4 קפא"פ (חותך)
7 × 5 טווח רחוק (כוח) (קסום)
L1
קשת אלפי
(image)
עלות:17
נק"פ:29
נק"נ:44
MP:6
5 × 2 קפא"פ (חותך)
5 × 4 טווח רחוק (חודר)
L2
סייר אלפי
(image)
עלות:38
נק"פ:42
נק"נ:90
MP:6
מארב
7 × 3 קפא"פ (חותך)
7 × 4 טווח רחוק (חודר)
L3
נוקם אלפי
(image)
עלות:53
נק"פ:55
נק"נ:150
MP:6
מארב
8 × 4 קפא"פ (חותך)
10 × 4 טווח רחוק (חודר)
L2
צלף אלפי
(image)
עלות:37
נק"פ:37
נק"נ:80
MP:6
6 × 2 קפא"פ (חותך)
9 × 4 טווח רחוק (חודר) (צליפה)
L3
קלע אלפי
(image)
עלות:51
נק"פ:47
נק"נ:150
MP:6
7 × 2 קפא"פ (חותך)
10 × 5 טווח רחוק (חודר) (צליפה)
L1
שאמנית אלפית
(image)
עלות:15
נק"פ:26
נק"נ:32
MP:5
ריפוי +4
3 × 2 קפא"פ (מוחץ)
3 × 2 טווח רחוק (מוחץ) (מאט)
L2
דרואידית אלפית
(image)
עלות:34
נק"פ:36
נק"נ:80
MP:5
מרפא, ריפוי +8
4 × 2 קפא"פ (מוחץ)
6 × 2 טווח רחוק (מוחץ) (מאט)
6 × 3 טווח רחוק (חודר) (קסום)
L3
נימפת יער אלפית
(image)
עלות:52
נק"פ:46
נק"נ:150
MP:6
מרפא, ריפוי +8
6 × 2 קפא"פ (מוחץ) (קסום)
6 × 3 טווח רחוק (מוחץ) (מאט)
8 × 3 טווח רחוק (חודר) (קסום)
L2
מכשפת קרב אלפית
(image)
עלות:34
נק"פ:41
נק"נ:100
MP:5
4 × 2 קפא"פ (מוחץ)
4 × 3 טווח רחוק (מוחץ) (מאט)
7 × 4 טווח רחוק (כוח) (קסום)
L3
מטילת לחשים אלפית
(image)
עלות:55
נק"פ:50
נק"נ:180
MP:5
6 × 2 קפא"פ (מוחץ)
5 × 4 טווח רחוק (מוחץ) (מאט)
9 × 4 טווח רחוק (כוח) (קסום)
L4
סליף אלפית
(image)
עלות:67
נק"פ:60
נק"נ:200
MP:6
6 × 3 קפא"פ (מוחץ) (קסום)
6 × 5 טווח רחוק (מוחץ) (מאט)
10 × 5 טווח רחוק (כוח) (קסום)
בני-אדם
L0
איכר
(image)
עלות:8
נק"פ:18
נק"נ:23
MP:5
5 × 2 קפא"פ (חודר)
4 × 1 טווח רחוק (חודר)
L1
נושא חנית
(image)
עלות:14
נק"פ:36
נק"נ:42
MP:5
7 × 3 קפא"פ (חודר) (first strike)
6 × 1 טווח רחוק (חודר)
L2
כידונאי
(image)
עלות:25
נק"פ:55
נק"נ:65
MP:5
10 × 3 קפא"פ (חודר) (first strike)
L3
איש דקר
(image)
עלות:44
נק"פ:72
נק"נ:150
MP:5
15 × 3 קפא"פ (חודר) (first strike)
19 × 2 קפא"פ (חותך)
L2
מטיל כידון
(image)
עלות:25
נק"פ:48
נק"נ:100
MP:5
8 × 3 קפא"פ (חודר) (first strike)
11 × 2 טווח רחוק (חודר)
L2
נושא חרב
(image)
עלות:25
נק"פ:55
נק"נ:60
MP:5
8 × 4 קפא"פ (חותך)
L3
משמר מלכותי
(image)
עלות:43
נק"פ:74
נק"נ:150
MP:6
11 × 4 קפא"פ (חותך)
L1
קשת
(image)
עלות:14
נק"פ:33
נק"נ:39
MP:5
4 × 2 קפא"פ (חותך)
6 × 3 טווח רחוק (חודר)
L2
איש קשת-ארוכה
(image)
עלות:26
נק"פ:51
נק"נ:68
MP:5
8 × 2 קפא"פ (חותך)
10 × 3 טווח רחוק (חודר)
L3
אשף קשת
(image)
עלות:46
נק"פ:67
נק"נ:150
MP:5
8 × 3 קפא"פ (חותך)
11 × 4 טווח רחוק (חודר)
L0
איש יערות
(image)
עלות:10
נק"פ:18
נק"נ:23
MP:5
3 × 1 קפא"פ (חותך)
4 × 3 טווח רחוק (חודר)
L1
צייד לא חוקי
(image)
עלות:14
נק"פ:32
נק"נ:29
MP:5
3 × 2 קפא"פ (חותך)
4 × 4 טווח רחוק (חודר)
L2
לוכד
(image)
עלות:27
נק"פ:45
נק"נ:65
MP:5
4 × 4 קפא"פ (חותך)
6 × 4 טווח רחוק (חודר)
L3
סייר
(image)
עלות:52
נק"פ:60
נק"נ:150
MP:6
7 × 4 קפא"פ (חותך)
7 × 4 טווח רחוק (חודר)
L3
צייד
(image)
עלות:50
נק"פ:57
נק"נ:150
MP:5
5 × 4 קפא"פ (חותך)
9 × 4 טווח רחוק (חודר) (צליפה)
L1
קשת
(image)
עלות:14
נק"פ:33
נק"נ:39
MP:5
4 × 2 קפא"פ (חותך)
6 × 3 טווח רחוק (חודר)
L2
איש קשת-ארוכה
(image)
עלות:26
נק"פ:51
נק"נ:68
MP:5
8 × 2 קפא"פ (חותך)
10 × 3 טווח רחוק (חודר)
L3
אשף קשת
(image)
עלות:46
נק"פ:67
נק"נ:150
MP:5
8 × 3 קפא"פ (חותך)
11 × 4 טווח רחוק (חודר)
L1
אשף אופל
(image)
עלות:16
נק"פ:28
נק"נ:48
MP:5
10 × 2 טווח רחוק (קור) (קסום)
7 × 2 טווח רחוק (כוח) (קסום)
L2
מכשף אופל
(image)
עלות:32
נק"פ:48
נק"נ:90
MP:5
4 × 3 קפא"פ (מוחץ)
13 × 2 טווח רחוק (קור) (קסום)
9 × 2 טווח רחוק (כוח) (קסום)
L3
ליץ'
(image)
עלות:50
נק"פ:60
נק"נ:150
MP:6
צלילה
8 × 3 קפא"פ (כוח) (יניקה)
12 × 3 טווח רחוק (קור) (קסום)
9 × 3 טווח רחוק (כוח) (קסום)
L3
מעלה באוב
(image)
עלות:50
נק"פ:70
נק"נ:150
MP:5
6 × 3 קפא"פ (מוחץ) (מגיפה)
17 × 2 טווח רחוק (קור) (קסום)
12 × 2 טווח רחוק (כוח) (קסום)
L1
גנב
(image)
עלות:13
נק"פ:24
נק"נ:28
MP:6
4 × 3 קפא"פ (חותך) (דקירה בגב)
L2
נוכל
(image)
עלות:24
נק"פ:40
נק"נ:70
MP:6
מסתנן
6 × 3 קפא"פ (חותך) (דקירה בגב)
4 × 3 טווח רחוק (חותך)
L3
מתנקש
(image)
עלות:44
נק"פ:51
נק"נ:150
MP:6
מסתנן
8 × 3 קפא"פ (חותך) (דקירה בגב)
5 × 3 טווח רחוק (חותך) (רעל)
L5
זקן קוסמים
(image)
עלות:65
נק"פ:60
נק"נ:250
MP:6
8 × 2 קפא"פ (מוחץ)
14 × 4 טווח רחוק (אש) (קסום)
L1
חייל יחידת פרשים
(image)
עלות:17
נק"פ:34
נק"נ:40
MP:8
6 × 3 קפא"פ (חותך)
L2
דרגון
(image)
עלות:34
נק"פ:49
נק"נ:95
MP:9
6 × 4 קפא"פ (חותך)
12 × 1 טווח רחוק (חודר)
L3
פרש
(image)
עלות:52
נק"פ:64
נק"נ:150
MP:9
10 × 4 קפא"פ (חותך)
20 × 1 טווח רחוק (חודר)
L1
חייל רגלים כבד
(image)
עלות:19
נק"פ:38
נק"נ:40
MP:4
11 × 2 קפא"פ (מוחץ)
L2
פלוגות מחץ
(image)
עלות:35
נק"פ:52
נק"נ:110
MP:4
18 × 2 קפא"פ (מוחץ)
L3
מוחץ ברזל
(image)
עלות:50
נק"פ:64
נק"נ:150
MP:4
25 × 2 קפא"פ (מוחץ)
L3
לוחם מלכותי
(image)
עלות:40
נק"פ:64
נק"נ:150
MP:6
13 × 3 קפא"פ (מוחץ)
L1
סייף
(image)
עלות:16
נק"פ:28
נק"נ:42
MP:6
מסתנן
4 × 4 קפא"פ (חותך)
L2
לוחם דו-קרב
(image)
עלות:32
נק"פ:44
נק"נ:90
MP:7
מסתנן
5 × 5 קפא"פ (חותך)
12 × 1 טווח רחוק (חודר)
L3
אשף נשק
(image)
עלות:44
נק"פ:57
נק"נ:150
MP:7
מסתנן
7 × 5 קפא"פ (חותך)
20 × 1 טווח רחוק (חודר)
L1
סמל
(image)
עלות:19
נק"פ:32
נק"נ:32
MP:6
מנהיגות
5 × 3 קפא"פ (חותך)
4 × 3 טווח רחוק (חודר)
L2
סגן
(image)
עלות:35
נק"פ:40
נק"נ:80
MP:6
מנהיגות
8 × 3 קפא"פ (חותך)
5 × 3 טווח רחוק (חודר)
L3
גנרל
(image)
עלות:54
נק"פ:50
נק"נ:180
MP:6
מנהיגות
9 × 4 קפא"פ (חותך)
7 × 3 טווח רחוק (חודר)
L4
מרשל רם-מעלה
(image)
עלות:66
נק"פ:60
נק"נ:200
MP:6
מנהיגות
10 × 4 קפא"פ (חותך)
8 × 3 טווח רחוק (חודר)
L0
פרחח
(image)
עלות:6
נק"פ:16
נק"נ:18
MP:5
5 × 2 קפא"פ (מוחץ)
L1
בריון
(image)
עלות:13
נק"פ:32
נק"נ:42
MP:5
5 × 4 קפא"פ (מוחץ)
L2
שודד
(image)
עלות:23
נק"פ:50
נק"נ:70
MP:5
8 × 4 קפא"פ (מוחץ)
L3
שודד
(image)
עלות:46
נק"פ:70
נק"נ:150
MP:5
11 × 4 קפא"פ (מוחץ)
L1
שודד
(image)
עלות:14
נק"פ:30
נק"נ:36
MP:7
4 × 2 קפא"פ (מוחץ)
5 × 2 טווח רחוק (מוחץ)
L2
פורע חוק
(image)
עלות:28
נק"פ:42
נק"נ:77
MP:7
8 × 2 קפא"פ (מוחץ)
6 × 3 טווח רחוק (מוחץ)
L3
Fugitive
(image)
עלות:53
נק"פ:62
נק"נ:150
MP:7
הסתתרות
11 × 2 קפא"פ (מוחץ)
7 × 4 טווח רחוק (מוחץ)
L1
קוסם
(image)
עלות:20
נק"פ:24
נק"נ:54
MP:5
5 × 1 קפא"פ (מוחץ)
7 × 3 טווח רחוק (אש) (קסום)
L2
קוסם לבן
(image)
עלות:40
נק"פ:35
נק"נ:136
MP:5
מרפא, ריפוי +8
6 × 2 קפא"פ (מוחץ)
9 × 3 טווח רחוק (כוח) (קסום)
L3
קוסם אור
(image)
עלות:60
נק"פ:47
נק"נ:150
MP:5
מאיר, מרפא, ריפוי +8
7 × 3 קפא"פ (מוחץ)
12 × 3 טווח רחוק (כוח) (קסום)
L2
קוסם אדום
(image)
עלות:40
נק"פ:42
נק"נ:100
MP:5
6 × 2 קפא"פ (מוחץ)
8 × 4 טווח רחוק (אש) (קסום)
L3
ארכי קוסם
(image)
עלות:59
נק"פ:54
נק"נ:220
MP:5
7 × 2 קפא"פ (מוחץ)
12 × 4 טווח רחוק (אש) (קסום)
L4
קוסם דגול
(image)
עלות:72
נק"פ:65
נק"נ:200
MP:5
9 × 2 קפא"פ (מוחץ)
16 × 4 טווח רחוק (אש) (קסום)
L3
קוסם כסף
(image)
עלות:59
נק"פ:48
נק"נ:150
MP:6
טלפורטציה
7 × 2 קפא"פ (מוחץ)
9 × 4 טווח רחוק (אש) (קסום)
L1
רוכב סוס
(image)
עלות:23
נק"פ:38
נק"נ:44
MP:8
9 × 2 קפא"פ (חודר) (הסתערות)
L2
אביר
(image)
עלות:40
נק"פ:58
נק"נ:120
MP:8
8 × 4 קפא"פ (חותך)
14 × 2 קפא"פ (חודר) (הסתערות)
L3
אביר ראשי
(image)
עלות:58
נק"פ:78
נק"נ:150
MP:7
12 × 4 קפא"פ (חותך)
17 × 2 קפא"פ (חודר) (הסתערות)
L3
פלאדין
(image)
עלות:58
נק"פ:65
נק"נ:150
MP:8
ריפוי +4
8 × 5 קפא"פ (כוח)
15 × 2 קפא"פ (חודר) (הסתערות)
L2
רמח
(image)
עלות:40
נק"פ:50
נק"נ:100
MP:10
12 × 3 קפא"פ (חודר) (הסתערות)
בני-ים
L1
חייל בן-ימי
(image)
עלות:14
נק"פ:36
נק"נ:36
MP:6
6 × 3 קפא"פ (חודר)
L2
לוחם בן-ימי
(image)
עלות:28
נק"פ:50
נק"נ:80
MP:6
10 × 3 קפא"פ (חודר)
L3
הופליט בן-ימי
(image)
עלות:43
נק"פ:52
נק"נ:150
MP:5
קור רוח
15 × 2 קפא"פ (חודר)
L3
טריטון בן-טמי
(image)
עלות:43
נק"פ:60
נק"נ:150
MP:6
14 × 3 קפא"פ (חודר)
19 × 2 קפא"פ (חותך)
L1
טירונית בת-ימית
(image)
עלות:19
נק"פ:27
נק"נ:50
MP:6
7 × 1 קפא"פ (מוחץ)
8 × 2 טווח רחוק (מוחץ) (קסום)
L2
כוהנת בת-ימית
(image)
עלות:38
נק"פ:31
נק"נ:132
MP:6
מרפא, ריפוי +8
5 × 3 קפא"פ (מוחץ)
6 × 4 טווח רחוק (כוח) (קסום)
L3
מנחשת בת-ימית
(image)
עלות:57
נק"פ:41
נק"נ:150
MP:6
מאיר, מרפא, ריפוי +8
7 × 3 קפא"פ (מוחץ)
8 × 4 טווח רחוק (כוח) (קסום)
L2
מטילת לחשים בת-ימית
(image)
עלות:33
נק"פ:38
נק"נ:90
MP:6
9 × 1 קפא"פ (מוחץ)
14 × 2 טווח רחוק (מוחץ) (קסום)
L3
כוהנת בת-ים דגולה
(image)
עלות:52
נק"פ:49
נק"נ:150
MP:7
12 × 1 קפא"פ (מוחץ) (קסום)
15 × 3 טווח רחוק (מוחץ) (קסום)
L1
צייד בן-ימי
(image)
עלות:15
נק"פ:30
נק"נ:35
MP:6
4 × 2 קפא"פ (חודר)
5 × 3 טווח רחוק (חודר)
L2
מטיל רשתות בן-ימי
(image)
עלות:27
נק"פ:40
נק"נ:80
MP:7
6 × 3 קפא"פ (מוחץ)
9 × 2 טווח רחוק (מוחץ) (מאט)
L3
לוכד בן-ימי
(image)
עלות:46
נק"פ:55
נק"נ:150
MP:7
8 × 3 קפא"פ (מוחץ)
8 × 3 טווח רחוק (מוחץ) (מאט)
L2
נושא חנית בן-ימי
(image)
עלות:27
נק"פ:40
נק"נ:85
MP:6
6 × 2 קפא"פ (חודר)
6 × 4 טווח רחוק (חודר)
L3
מטיל כידון בן-ימי
(image)
עלות:48
נק"פ:55
נק"נ:150
MP:6
8 × 2 קפא"פ (חודר)
10 × 4 טווח רחוק (חודר)
גובלינים
L0
נושא חנית גובליני
(image)
עלות:9
נק"פ:18
נק"נ:18
MP:5
6 × 3 קפא"פ (חודר)
3 × 1 טווח רחוק (חודר)
L1
מלהיב גובליני
(image)
עלות:13
נק"פ:31
נק"נ:50
MP:5
מנהיגות
7 × 3 קפא"פ (חודר)
L1
מפלח גובליני
(image)
עלות:13
נק"פ:26
נק"נ:50
MP:5
8 × 3 קפא"פ (חודר) (first strike)
5 × 1 טווח רחוק (חודר)
גמדים
L1
אדון רעם גמדי
(image)
עלות:17
נק"פ:34
נק"נ:40
MP:4
6 × 2 קפא"פ (חותך)
18 × 1 טווח רחוק (חודר)
L2
שליט רעם גמדי
(image)
עלות:30
נק"פ:44
נק"נ:95
MP:4
6 × 3 קפא"פ (חותך)
28 × 1 טווח רחוק (חודר)
L3
אדון-דרקון גמדי
(image)
עלות:46
נק"פ:59
נק"נ:150
MP:4
9 × 3 קפא"פ (חותך)
40 × 1 טווח רחוק (חודר)
L4
גמד אדון-קסם
(image)
עלות:80
נק"פ:54
נק"נ:200
MP:4
26 × 2 קפא"פ (מוחץ) (קסום)
L2
גמד חרש-רונות
(image)
עלות:30
נק"פ:40
נק"נ:86
MP:4
12 × 2 קפא"פ (מוחץ) (קסום)
L3
גמד אדון-רונות
(image)
עלות:50
נק"פ:48
נק"נ:150
MP:4
18 × 2 קפא"פ (מוחץ) (קסום)
L1
גשש גמדי
(image)
עלות:18
נק"פ:30
נק"נ:30
MP:5
6 × 3 קפא"פ (חותך)
8 × 2 טווח רחוק (חותך)
L2
מוצא-דרך גמדי
(image)
עלות:30
נק"פ:42
נק"נ:60
MP:5
8 × 3 קפא"פ (חותך)
8 × 3 טווח רחוק (חותך)
L3
גמד מגלה-ארצות
(image)
עלות:45
נק"פ:60
נק"נ:150
MP:5
10 × 3 קפא"פ (חותך)
11 × 3 טווח רחוק (חותך)
L1
לוחם גמדי
(image)
עלות:16
נק"פ:38
נק"נ:41
MP:4
7 × 3 קפא"פ (חותך)
8 × 2 קפא"פ (מוחץ)
L2
איש-ברזל גמדי
(image)
עלות:32
נק"פ:59
נק"נ:74
MP:4
11 × 3 קפא"פ (חותך)
14 × 2 קפא"פ (מוחץ)
L3
לורד גמדי
(image)
עלות:50
נק"פ:79
נק"נ:150
MP:4
15 × 3 קפא"פ (חותך)
19 × 2 קפא"פ (מוחץ)
10 × 1 טווח רחוק (חותך)
L1
מטורף דם גמדי
(image)
עלות:19
נק"פ:34
נק"נ:42
MP:5
4 × 4 קפא"פ (חותך) (משוגע)
L2
משוגע קרב גמדי
(image)
עלות:33
נק"פ:48
נק"נ:100
MP:5
7 × 4 קפא"פ (חותך) (משוגע)
L1
שומר גמדי
(image)
עלות:19
נק"פ:42
נק"נ:47
MP:4
קור רוח
5 × 3 קפא"פ (חודר)
5 × 1 טווח רחוק (חודר)
L2
גברתן גמדי
(image)
עלות:32
נק"פ:54
נק"נ:85
MP:4
קור רוח
7 × 3 קפא"פ (חודר)
8 × 1 טווח רחוק (חודר)
L3
זקיף גמדי
(image)
עלות:44
נק"פ:68
נק"נ:150
MP:4
קור רוח
9 × 3 קפא"פ (חודר)
11 × 2 טווח רחוק (חודר)
גריפונים
L2
גרפין
(image)
עלות:40
נק"פ:44
נק"נ:100
MP:9
10 × 3 קפא"פ (חותך)
L1
רוכב גריפין
(image)
עלות:24
נק"פ:34
נק"נ:38
MP:8
12 × 2 קפא"פ (חותך)
L2
אדון גריפין
(image)
עלות:37
נק"פ:51
נק"נ:100
MP:10
15 × 2 קפא"פ (חותך)
דרקודמים
L4
דרקודם אבדון
(image)
עלות:85
נק"פ:98
נק"נ:200
MP:5
15 × 2 קפא"פ (חותך)
12 × 6 טווח רחוק (אש)
L1
דרקודם חייל
(image)
עלות:19
נק"פ:43
נק"נ:45
MP:5
5 × 4 קפא"פ (חותך)
6 × 4 קפא"פ (חודר) (first strike)
L2
דרקודם בורר
(image)
עלות:31
נק"פ:62
נק"נ:105
MP:5
11 × 3 קפא"פ (חותך)
17 × 2 קפא"פ (חודר) (first strike)
L3
דרקודם אוכף
(image)
עלות:46
נק"פ:82
נק"נ:150
MP:5
16 × 3 קפא"פ (חותך)
23 × 2 קפא"פ (חודר) (first strike)
L2
דרקודם שומר
(image)
עלות:31
נק"פ:66
נק"נ:95
MP:5
8 × 4 קפא"פ (חותך)
6 × 5 קפא"פ (חודר)
10 × 3 קפא"פ (מוחץ)
L3
דרקודם משמיד
(image)
עלות:44
נק"פ:85
נק"נ:150
MP:5
11 × 4 קפא"פ (חותך)
14 × 3 קפא"פ (מוחץ)
8 × 5 קפא"פ (חודר)
L1
דרקודם לוחם
(image)
עלות:17
נק"פ:39
נק"נ:42
MP:6
7 × 3 קפא"פ (חותך)
3 × 3 טווח רחוק (אש)
L2
דרקודם גיבור
(image)
עלות:30
נק"פ:60
נק"נ:70
MP:6
11 × 3 קפא"פ (חותך)
5 × 3 טווח רחוק (אש)
L3
להב דרקודמי
(image)
עלות:47
נק"פ:80
נק"נ:150
MP:6
16 × 3 קפא"פ (חותך)
8 × 3 טווח רחוק (אש)
L1
דרקודם מבעיר
(image)
עלות:21
נק"פ:42
נק"נ:43
MP:5
7 × 2 קפא"פ (חותך)
6 × 4 טווח רחוק (אש)
L2
דרקודם אש
(image)
עלות:35
נק"פ:63
נק"נ:80
MP:5
9 × 2 קפא"פ (חותך)
7 × 5 טווח רחוק (אש)
L3
דרקודם תופת
(image)
עלות:51
נק"פ:82
נק"נ:150
MP:5
12 × 2 קפא"פ (חותך)
8 × 6 טווח רחוק (אש)
L2
דרקודם שלהבת
(image)
עלות:35
נק"פ:55
נק"נ:80
MP:5
מנהיגות
8 × 3 קפא"פ (חותך)
6 × 4 טווח רחוק (אש)
L3
דרקודם אדון-להבה
(image)
עלות:51
נק"פ:72
נק"נ:150
MP:5
מנהיגות
11 × 3 קפא"פ (חותך)
8 × 4 טווח רחוק (אש)
L1
דרקודמם דואה
(image)
עלות:16
נק"פ:32
נק"נ:35
MP:8
6 × 2 קפא"פ (מוחץ)
3 × 3 טווח רחוק (אש) (צליפה)
L2
דרקודם שחקים
(image)
עלות:30
נק"פ:45
נק"נ:80
MP:9
6 × 3 קפא"פ (מוחץ)
5 × 3 טווח רחוק (אש) (צליפה)
L3
דרקודם סערה
(image)
עלות:43
נק"פ:58
נק"נ:150
MP:9
8 × 3 קפא"פ (מוחץ)
8 × 3 טווח רחוק (אש) (צליפה)
ווסים
L1
ווס
(image)
עלות:20
נק"פ:52
נק"נ:40
MP:4
מארב, התחדשות
13 × 2 קפא"פ (מוחץ)
L2
זקן ווסים
(image)
עלות:31
נק"פ:64
נק"נ:100
MP:4
מארב, התחדשות
19 × 2 קפא"פ (מוחץ)
L3
ווס עתיק
(image)
עלות:48
נק"פ:80
נק"נ:150
MP:4
מארב, התחדשות
25 × 2 קפא"פ (מוחץ)
זאבים
L3
Direwolf
(image)
עלות:36
נק"פ:57
נק"נ:150
MP:10
7 × 4 קפא"פ (חותך)
L2
Great Wolf
(image)
עלות:30
נק"פ:45
נק"נ:100
MP:9
5 × 4 קפא"פ (חותך)
L1
זאב
(image)
עלות:17
נק"פ:32
נק"נ:50
MP:8
5 × 3 קפא"פ (חותך)
L1
רוכב זאבים
(image)
עלות:17
נק"פ:32
נק"נ:30
MP:8
5 × 3 קפא"פ (חותך)
L2
אביר גובליני
(image)
עלות:32
נק"פ:49
נק"נ:65
MP:9
7 × 4 קפא"פ (חותך)
L3
רוכב זאבי מערות
(image)
עלות:44
נק"פ:61
נק"נ:150
MP:10
9 × 4 קפא"פ (חותך)
4 × 4 קפא"פ (חותך) (רעל)
L2
בוזז גובליני
(image)
עלות:32
נק"פ:44
נק"נ:100
MP:9
5 × 3 קפא"פ (חותך)
7 × 3 קפא"פ (אש)
6 × 2 טווח רחוק (מוחץ) (מאט)
טרולים
L1
גור טרולי
(image)
עלות:13
נק"פ:42
נק"נ:36
MP:4
התחדשות
7 × 2 קפא"פ (מוחץ)
L2
זורק-אבנים טרולי
(image)
עלות:29
נק"פ:49
נק"נ:100
MP:5
התחדשות
10 × 2 קפא"פ (מוחץ)
17 × 1 טווח רחוק (מוחץ)
L2
טרול
(image)
עלות:29
נק"פ:55
נק"נ:66
MP:5
התחדשות
14 × 2 קפא"פ (מוחץ)
L3
לוחם טרולי
(image)
עלות:44
נק"פ:70
נק"נ:150
MP:5
התחדשות
20 × 2 קפא"פ (מוחץ)
L2
גיבור טרולי
(image)
עלות:30
נק"פ:60
נק"נ:52
MP:5
התחדשות
12 × 3 קפא"פ (מוחץ)
L3
טרול אדיר
(image)
עלות:48
נק"פ:80
נק"נ:150
MP:5
התחדשות
18 × 3 קפא"פ (מוחץ)
L2
שאמאן טרולי
(image)
עלות:32
נק"פ:50
נק"נ:100
MP:5
התחדשות
7 × 2 קפא"פ (מוחץ)
7 × 3 טווח רחוק (אש) (קסום)
לטאנשים
L1
מסתנן לטאיש
(image)
עלות:15
נק"פ:26
נק"נ:32
MP:6
מסתנן
4 × 4 קפא"פ (חודר)
4 × 2 טווח רחוק (חודר)
L2
אורב לטאיש
(image)
עלות:30
נק"פ:36
נק"נ:55
MP:7
מסתנן
6 × 4 קפא"פ (חודר)
5 × 2 טווח רחוק (חודר)
L3
מאגף לטאיש
(image)
עלות:46
נק"פ:47
נק"נ:150
MP:7
מסתנן
8 × 4 קפא"פ (חודר)
7 × 2 טווח רחוק (חודר)
L1
נביא לטאיש
(image)
עלות:16
נק"פ:22
נק"נ:28
MP:6
ריפוי +4
4 × 2 קפא"פ (מוחץ)
5 × 3 טווח רחוק (קור) (קסום)
L2
אורקל לטאיש
(image)
עלות:27
נק"פ:29
נק"נ:100
MP:6
ריפוי +4
4 × 3 קפא"פ (מוחץ)
8 × 3 טווח רחוק (קור) (קסום)
L2
מגד עתידות לטאיש
(image)
עלות:27
נק"פ:29
נק"נ:100
MP:6
מרפא, ריפוי +8
5 × 2 קפא"פ (מוחץ)
6 × 3 טווח רחוק (קור) (קסום)
מכניים
L1
מפרשית
(image)
עלות:10
נק"פ:1
נק"נ:50
MP:10
L1
מפרשית תובלה
(image)
עלות:14
נק"פ:30
נק"נ:50
MP:6
20 × 1 טווח רחוק (חודר)
L1
סירה
(image)
עלות:10
נק"פ:1
נק"נ:50
MP:5
L1
ספינת פיראטים
(image)
עלות:15
נק"פ:35
נק"נ:50
MP:5
20 × 1 טווח רחוק (חודר)
מפלצות
L1
Fire Guardian
(image)
עלות:19
נק"פ:23
נק"נ:50
MP:6
4 × 3 קפא"פ (אש)
8 × 2 טווח רחוק (אש)
L0
Giant Rat
(image)
עלות:6
נק"פ:15
נק"נ:25
MP:4
2 × 4 קפא"פ (חותך)
L0
Giant Scorpling
(image)
עלות:10
נק"פ:24
נק"נ:20
MP:6
5 × 1 קפא"פ (חודר) (רעל)
2 × 4 קפא"פ (מוחץ)
L1
עקרב ענק
(image)
עלות:22
נק"פ:40
נק"נ:50
MP:8
9 × 1 קפא"פ (חודר) (רעל)
4 × 4 קפא"פ (מוחץ)
L2
Water Serpent
(image)
עלות:26
נק"פ:50
נק"נ:100
MP:7
12 × 2 קפא"פ (חודר) (רעל)
L2
דיונון
(image)
עלות:40
נק"פ:67
נק"נ:100
MP:8
3 × 10 קפא"פ (מוחץ) (נחיל)
6 × 2 טווח רחוק (חודר) (רעל)
L5
דרקון אש
(image)
עלות:100
נק"פ:101
נק"נ:250
MP:8
מנהיגות
21 × 2 קפא"פ (חותך)
24 × 1 קפא"פ (מוחץ)
14 × 4 טווח רחוק (אש) (צליפה)
L0
זוחל בוץ
(image)
עלות:5
נק"פ:20
נק"נ:18
MP:3
4 × 3 טווח רחוק (מוחץ)
L1
מפלצת בוץ ענקית
(image)
עלות:16
נק"פ:36
נק"נ:50
MP:4
7 × 2 קפא"פ (מוחץ)
5 × 3 טווח רחוק (מוחץ)
L4
יאטי
(image)
עלות:80
נק"פ:142
נק"נ:200
MP:5
32 × 2 קפא"פ (מוחץ)
L1
משושה מהמעמקים
(image)
עלות:12
נק"פ:28
נק"נ:50
MP:2
התחדשות
4 × 3 קפא"פ (מוחץ)
L3
נחש ים
(image)
עלות:40
נק"פ:85
נק"נ:150
MP:8
18 × 2 קפא"פ (חודר)
L3
עכביש ענק
(image)
עלות:55
נק"פ:54
נק"נ:150
MP:6
18 × 2 קפא"פ (חותך) (רעל)
8 × 3 טווח רחוק (מוחץ) (מאט)
נאגות
L1
חייל נאגה
(image)
עלות:14
נק"פ:33
נק"נ:32
MP:7
4 × 4 קפא"פ (חותך)
L2
לוחם נאגה
(image)
עלות:27
נק"פ:43
נק"נ:66
MP:7
7 × 4 קפא"פ (חותך)
L3
מירמידון נאגה
(image)
עלות:48
נק"פ:49
נק"נ:150
MP:7
9 × 5 קפא"פ (חותך)
עוגים
L1
אוגר צעיר
(image)
עלות:15
נק"פ:42
נק"נ:32
MP:5
5 × 3 קפא"פ (חותך)
L2
אוגר
(image)
עלות:33
נק"פ:68
נק"נ:100
MP:5
10 × 3 קפא"פ (חותך)
עטלפים
L0
עטלף ערפד
(image)
עלות:13
נק"פ:16
נק"נ:22
MP:8
4 × 2 קפא"פ (חותך) (יניקה)
L1
עטלף דם
(image)
עלות:21
נק"פ:27
נק"נ:70
MP:9
5 × 3 קפא"פ (חותך) (יניקה)
L2
עטלף אימה
(image)
עלות:34
נק"פ:33
נק"נ:100
MP:9
6 × 4 קפא"פ (חותך) (יניקה)