Ελευθερία

Άνθρωποι
L0
Άνθρωπος των Δασών
(image)
Κόστος:10
Υγεία:18
XP:23
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 3 × 1
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 4 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Λαθροκυνηγός
(image)
Κόστος:14
Υγεία:32
XP:29
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 3 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 4 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Παγιδευτής
(image)
Κόστος:27
Υγεία:45
XP:65
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Καταδρομέας
(image)
Κόστος:52
Υγεία:60
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 7 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Νεαρός Χωριάτης
(image)
Κόστος:14
Υγεία:28
XP:36
MP:7
outlaw_type_hack
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 4 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 5 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση
L2
Φρουρός
(image)
Κόστος:40
Υγεία:40
XP:77
MP:7
outlaw_type_hack
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 8 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 6 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση
L3
Συνοριοφύλακας
(image)
Κόστος:80
Υγεία:61
XP:150
MP:7
outlaw_type_hack
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 11 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 7 × 4
εξ αποστάσεως-κρούση
L1
Περιπλανώμενος Μάγος
(image)
Κόστος:17
Υγεία:30
XP:55
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 7 × 2
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
L2
Σκοτεινός Μάγος
(image)
Κόστος:39
Υγεία:42
XP:120
MP:6
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 10 × 2
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
L3
Άρχοντας των Σκιών
(image)
Κόστος:56
Υγεία:53
XP:150
MP:6
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 13 × 2
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 8 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση (μαγική)
L1
Χωριάτης Κυνηγός
(image)
Κόστος:14
Υγεία:32
XP:29
MP:5
outlaw_type_hack
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 3 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 4 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Χωριάτης Παγιδευτής
(image)
Κόστος:26
Υγεία:45
XP:65
MP:5
outlaw_type_hack
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Καταδρομέας
(image)
Κόστος:52
Υγεία:60
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 7 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Χωριάτης Αρχικυνηγός
(image)
Κόστος:52
Υγεία:55
XP:150
MP:5
outlaw_type_hack
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 9 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα (δεινός σκοπευτής)
L1
Χωρικός
(image)
Κόστος:13
Υγεία:32
XP:42
MP:5
outlaw_type_hack
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 5 × 4
σώμα με σώμα-κρούση
L2
Πρεσβύτερος
(image)
Κόστος:23
Υγεία:50
XP:70
MP:5
outlaw_type_hack
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 8 × 4
σώμα με σώμα-κρούση
L3
Προεστός
(image)
Κόστος:66
Υγεία:67
XP:150
MP:5
outlaw_type_hack
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 11 × 4
σώμα με σώμα-κρούση
Απέθαντοι
L2
Απέθαντος Ακόλουθος
(image)
Κόστος:36
Υγεία:44
XP:144
MP:5
ηγεσία, submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L3
Νεκρός Ιππότης
(image)
Κόστος:45
Υγεία:63
XP:150
MP:5
ηγεσία, submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 11 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Απέθαντος Ιππέας
(image)
Κόστος:19
Υγεία:36
XP:44
MP:7
submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2
Απέθαντος Ιππότης
(image)
Κόστος:35
Υγεία:48
XP:100
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 2
σώμα με σώμα-κρούση (έφοδος)
Last updated on Fri Jul 12 00:01:53 2019.