Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Unitats

Dracos
L1
Cremador drac
(image)
Cost: 21
PV:42
MP: 5
XP: 43
7 - 2 melé (talla)
6 - 4 distància (foc)
L2
Drac de fòc
(image)
Cost: 35
PV:63
MP: 5
XP: 80
9 - 2 melé (talla)
7 - 5 distància (foc)
L3
Drac infernal
(image)
Cost: 51
PV:82
MP: 5
XP: 150
12 - 2 melé (talla)
8 - 6 distància (foc)
L2
Llamp Drac
(image)
Cost: 35
PV:55
MP: 5
XP: 80
liderage
8 - 3 melé (talla)
6 - 4 distància (foc)
L3
Cor Ardent Drac
(image)
Cost: 51
PV:72
MP: 5
XP: 150
liderage
11 - 3 melé (talla)
8 - 4 distància (foc)
L4
Drac apocalíptic
(image)
Cost: 100
PV:98
MP: 5
XP: 200
15 - 2 melé (talla)
12 - 6 distància (foc)
L1
Escaramussador Drac
(image)
Cost: 19
PV:43
MP: 5
XP: 45
5 - 4 melé (talla)
6 - 4 melé (perfora) (first strike)
L2
Drake Arbiter
(image)
Cost: 31
PV:62
MP: 5
XP: 105
11 - 3 melé (talla)
17 - 2 melé (perfora) (first strike)
L3
Guarda drac
(image)
Cost: 46
PV:82
MP: 5
XP: 150
16 - 3 melé (talla)
23 - 2 melé (perfora) (first strike)
L2
Drake Thrasher
(image)
Cost: 31
PV:66
MP: 5
XP: 95
8 - 4 melé (talla)
6 - 5 melé (perfora)
10 - 3 melé (impactar)
L3
Eixecutor Drac
(image)
Cost: 40
PV:85
MP: 5
XP: 150
11 - 4 melé (talla)
14 - 3 melé (impactar)
8 - 5 melé (perfora)
L1
Lluitador drac
(image)
Cost: 17
PV:39
MP: 6
XP: 42
7 - 3 melé (talla)
3 - 3 distància (foc)
L2
Guerrer drac
(image)
Cost: 30
PV:60
MP: 6
XP: 70
11 - 3 melé (talla)
5 - 3 distància (foc)
L3
Mestre espadachí drac
(image)
Cost: 47
PV:80
MP: 6
XP: 150
16 - 3 melé (talla)
8 - 3 distància (foc)
L1
Planejador drac
(image)
Cost: 16
PV:32
MP: 8
XP: 35
6 - 2 melé (impactar)
3 - 3 distància (foc) (tirador)
L2
Drac del cel
(image)
Cost: 30
PV:45
MP: 9
XP: 80
6 - 3 melé (impactar)
5 - 3 distància (foc) (tirador)
L3
Huracà drac
(image)
Cost: 40
PV:58
MP: 9
XP: 150
8 - 3 melé (impactar)
8 - 3 distància (foc) (tirador)
Elfs
L1
Arquer elf
(image)
Cost: 17
PV:29
MP: 6
XP: 44
5 - 2 melé (talla)
5 - 4 distància (perfora)
L2
Guardabosc elf
(image)
Cost: 38
PV:42
MP: 6
XP: 90
emboscada
7 - 3 melé (talla)
7 - 4 distància (perfora)
L3
Venjador elf
(image)
Cost: 53
PV:55
MP: 6
XP: 150
emboscada
8 - 4 melé (talla)
10 - 4 distància (perfora)
L2
Tirador elf
(image)
Cost: 37
PV:37
MP: 6
XP: 80
6 - 2 melé (talla)
9 - 4 distància (perfora) (tirador)
L3
Flecher elf
(image)
Cost: 51
PV:47
MP: 6
XP: 150
7 - 2 melé (talla)
10 - 5 distància (perfora) (tirador)
L1
Chaman elfa
(image)
Cost: 15
PV:26
MP: 5
XP: 32
sana +4
3 - 2 melé (impactar)
3 - 2 distància (impactar) (retardar)
L2
Druida elfa
(image)
Cost: 34
PV:36
MP: 5
XP: 80
cura, sana +8
4 - 2 melé (impactar)
6 - 2 distància (impactar) (retardar)
6 - 3 distància (perfora) (màgic)
L3
Shyde elfa
(image)
Cost: 52
PV:46
MP: 6
XP: 150
cura, sana +8
6 - 2 melé (impactar) (màgic)
6 - 3 distància (impactar) (retardar)
8 - 3 distància (perfora) (màgic)
L2
Enchisera elfa
(image)
Cost: 34
PV:41
MP: 5
XP: 100
4 - 2 melé (impactar)
4 - 3 distància (impactar) (retardar)
7 - 4 distància (arcà) (màgic)
L3
Enchisadora elfa
(image)
Cost: 55
PV:50
MP: 5
XP: 180
6 - 2 melé (impactar)
5 - 4 distància (impactar) (retardar)
9 - 4 distància (arcà) (màgic)
L4
Sílfide elfa
(image)
Cost: 67
PV:60
MP: 6
XP: 200
6 - 3 melé (impactar) (màgic)
6 - 5 distància (impactar) (retardar)
10 - 5 distància (arcà) (màgic)
L3
Dama elfa
(image)
Cost: 10
PV:41
MP: 6
XP: 150
L1
Explorador elf
(image)
Cost: 18
PV:32
MP: 9
XP: 32
4 - 3 melé (talla)
6 - 2 distància (perfora)
L2
Ginet elf
(image)
Cost: 31
PV:46
MP: 10
XP: 75
7 - 3 melé (talla)
9 - 2 distància (perfora)
L3
Escolta elf
(image)
Cost: 43
PV:57
MP: 10
XP: 150
7 - 4 melé (talla)
8 - 3 distància (perfora)
L1
Lluitador elf
(image)
Cost: 14
PV:33
MP: 5
XP: 40
5 - 4 melé (talla)
3 - 3 distància (perfora)
L2
Capità elf
(image)
Cost: 32
PV:47
MP: 5
XP: 90
liderage
7 - 4 melé (talla)
5 - 3 distància (perfora)
L3
Mariscal elf
(image)
Cost: 54
PV:62
MP: 5
XP: 150
liderage
10 - 4 melé (talla)
8 - 3 distància (perfora)
L2
Héroe elf
(image)
Cost: 30
PV:51
MP: 5
XP: 90
8 - 4 melé (talla)
6 - 3 distància (perfora)
L3
Campeó elf
(image)
Cost: 48
PV:70
MP: 5
XP: 150
9 - 5 melé (talla)
9 - 3 distància (perfora)
L2
Senyor elf
(image)
Cost: 36
PV:51
MP: 6
XP: 120
8 - 4 melé (talla)
7 - 3 distància (arcà) (màgic)
L3
Alt senyor elf
(image)
Cost: 56
PV:63
MP: 6
XP: 150
10 - 4 melé (talla)
7 - 5 distància (arcà) (màgic)
Falcons
L0
Falcon
(image)
Cost: 12
PV:18
MP: 8
XP: 24
2 - 3 melé (talla)
5 - 1 melé (perfora) (càrrega)
L1
Elder Falcon
(image)
Cost: 18
PV:27
MP: 9
XP: 50
4 - 3 melé (talla)
9 - 1 melé (perfora) (càrrega)
Goblins
L0
Llancer goblin
(image)
Cost: 9
PV:18
MP: 5
XP: 18
6 - 3 melé (perfora)
3 - 1 distància (perfora)
L1
Empalador goblin
(image)
Cost: 13
PV:26
MP: 5
XP: 50
8 - 3 melé (perfora) (first strike)
5 - 1 distància (perfora)
L1
Excitador goblin
(image)
Cost: 13
PV:31
MP: 5
XP: 50
liderage
7 - 3 melé (perfora)
Grifs
L1
Ginet de grifs
(image)
Cost: 24
PV:34
MP: 8
XP: 38
12 - 2 melé (talla)
L2
Mestre de grifs
(image)
Cost: 37
PV:51
MP: 10
XP: 100
15 - 2 melé (talla)
L2
Grif
(image)
Cost: 40
PV:44
MP: 9
XP: 100
10 - 3 melé (talla)
Humans
L1
Adepte obscur
(image)
Cost: 16
PV:28
MP: 5
XP: 48
10 - 2 distància (fret) (màgic)
7 - 2 distància (arcà) (màgic)
L2
Enchiser obscur
(image)
Cost: 32
PV:48
MP: 5
XP: 90
4 - 3 melé (impactar)
13 - 2 distància (fret) (màgic)
9 - 2 distància (arcà) (màgic)
L3
Lich
(image)
Cost: 50
PV:60
MP: 6
XP: 150
sumergir
8 - 3 melé (arcà) (drena)
12 - 3 distància (fret) (màgic)
9 - 3 distància (arcà) (màgic)
L3
Nigromant
(image)
Cost: 50
PV:70
MP: 5
XP: 150
6 - 3 melé (impactar) (plaga)
17 - 2 distància (fret) (màgic)
12 - 2 distància (arcà) (màgic)
L5
Elder Mage
(image)
Cost: 65
PV:60
MP: 6
XP: 250
8 - 2 melé (impactar)
14 - 4 distància (foc) (màgic)
L1
Esgrimidor
(image)
Cost: 16
PV:28
MP: 6
XP: 42
fustigador
4 - 4 melé (talla)
L2
Dueliste
(image)
Cost: 32
PV:44
MP: 7
XP: 90
fustigador
5 - 5 melé (talla)
12 - 1 distància (perfora)
L3
Mestre d'armes
(image)
Cost: 44
PV:57
MP: 7
XP: 150
fustigador
7 - 5 melé (talla)
20 - 1 distància (perfora)
L1
Ginet
(image)
Cost: 23
PV:38
MP: 8
XP: 44
9 - 2 melé (perfora) (càrrega)
L2
Cavaller
(image)
Cost: 40
PV:58
MP: 8
XP: 120
8 - 4 melé (talla)
14 - 2 melé (perfora) (càrrega)
L3
Gran cavaller
(image)
Cost: 58
PV:78
MP: 7
XP: 150
12 - 4 melé (talla)
17 - 2 melé (perfora) (càrrega)
L3
Paladí
(image)
Cost: 58
PV:65
MP: 8
XP: 150
sana +4
8 - 5 melé (arcà)
15 - 2 melé (perfora) (càrrega)
L2
Llancer
(image)
Cost: 40
PV:50
MP: 10
XP: 100
12 - 3 melé (perfora) (càrrega)
L1
Infanteria pesada
(image)
Cost: 19
PV:38
MP: 4
XP: 40
11 - 2 melé (impactar)
L2
Tropa de choc
(image)
Cost: 35
PV:52
MP: 4
XP: 110
18 - 2 melé (impactar)
L3
Combatent de ferro
(image)
Cost: 50
PV:64
MP: 4
XP: 150
25 - 2 melé (impactar)
L1
Lladre
(image)
Cost: 13
PV:24
MP: 6
XP: 28
4 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
L2
Guilopo
(image)
Cost: 24
PV:40
MP: 6
XP: 70
fustigador
6 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
4 - 3 distància (talla)
L3
Assessí
(image)
Cost: 44
PV:51
MP: 6
XP: 150
fustigador
8 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
5 - 3 distància (talla) (verí)
L0
Llaurador
(image)
Cost: 8
PV:18
MP: 5
XP: 23
5 - 2 melé (perfora)
4 - 1 distància (perfora)
L1
Arquer
(image)
Cost: 14
PV:33
MP: 5
XP: 39
4 - 2 melé (talla)
6 - 3 distància (perfora)
L2
Arquer major
(image)
Cost: 26
PV:51
MP: 5
XP: 68
8 - 2 melé (talla)
10 - 3 distància (perfora)
L3
Mestre arquer
(image)
Cost: 46
PV:67
MP: 5
XP: 150
8 - 3 melé (talla)
11 - 4 distància (perfora)
L1
Soldat
(image)
Cost: 14
PV:36
MP: 5
XP: 42
7 - 3 melé (perfora) (first strike)
6 - 1 distància (perfora)
L2
Espadachí
(image)
Cost: 25
PV:55
MP: 5
XP: 60
8 - 4 melé (talla)
L3
Guàrdia Real
(image)
Cost: 43
PV:74
MP: 6
XP: 150
11 - 4 melé (talla)
L2
Llançador de javalina
(image)
Cost: 25
PV:48
MP: 5
XP: 100
8 - 3 melé (perfora) (first strike)
11 - 2 distància (perfora)
L2
Piquer
(image)
Cost: 25
PV:55
MP: 5
XP: 65
10 - 3 melé (perfora) (first strike)
L3
Alabarder
(image)
Cost: 44
PV:72
MP: 5
XP: 150
15 - 3 melé (perfora) (first strike)
19 - 2 melé (talla)
L0
Llenyater
(image)
Cost: 10
PV:18
MP: 5
XP: 23
3 - 1 melé (talla)
4 - 3 distància (perfora)
L1
Arquer
(image)
Cost: 14
PV:33
MP: 5
XP: 39
4 - 2 melé (talla)
6 - 3 distància (perfora)
L2
Arquer major
(image)
Cost: 26
PV:51
MP: 5
XP: 68
8 - 2 melé (talla)
10 - 3 distància (perfora)
L3
Mestre arquer
(image)
Cost: 46
PV:67
MP: 5
XP: 150
8 - 3 melé (talla)
11 - 4 distància (perfora)
L1
Caçador furtiu
(image)
Cost: 14
PV:32
MP: 5
XP: 29
3 - 2 melé (talla)
4 - 4 distància (perfora)
L2
Tramper
(image)
Cost: 27
PV:45
MP: 5
XP: 65
4 - 4 melé (talla)
6 - 4 distància (perfora)
L3
Caçador
(image)
Cost: 50
PV:57
MP: 5
XP: 150
5 - 4 melé (talla)
9 - 4 distància (perfora) (tirador)
L3
Guardabosc
(image)
Cost: 52
PV:60
MP: 6
XP: 150
7 - 4 melé (talla)
7 - 4 distància (perfora)
L1
Mac
(image)
Cost: 20
PV:24
MP: 5
XP: 54
5 - 1 melé (impactar)
7 - 3 distància (foc) (màgic)
L2
Mac blanc
(image)
Cost: 40
PV:35
MP: 5
XP: 136
cura, sana +8
6 - 2 melé (impactar)
9 - 3 distància (arcà) (màgic)
L3
Mac de la llum
(image)
Cost: 60
PV:47
MP: 5
XP: 150
allumena, cura, sana +8
7 - 3 melé (impactar)
12 - 3 distància (arcà) (màgic)
L2
Mac roig
(image)
Cost: 40
PV:42
MP: 5
XP: 100
6 - 2 melé (impactar)
8 - 4 distància (foc) (màgic)
L3
Archimac
(image)
Cost: 59
PV:54
MP: 5
XP: 220
7 - 2 melé (impactar)
12 - 4 distància (foc) (màgic)
L4
Gran mac
(image)
Cost: 72
PV:65
MP: 5
XP: 200
9 - 2 melé (impactar)
16 - 4 distància (foc) (màgic)
L3
Mac de plata
(image)
Cost: 59
PV:48
MP: 6
XP: 150
teletransport
7 - 2 melé (impactar)
9 - 4 distància (foc) (màgic)
L3
Royal Warrior
(image)
Cost: 40
PV:64
MP: 6
XP: 150
13 - 3 melé (impactar)
L0
Rufià
(image)
Cost: 6
PV:16
MP: 5
XP: 18
5 - 2 melé (impactar)
L1
Proscrit
(image)
Cost: 13
PV:32
MP: 5
XP: 42
5 - 4 melé (impactar)
L2
Bandit
(image)
Cost: 23
PV:50
MP: 5
XP: 70
8 - 4 melé (impactar)
L3
Bandoler
(image)
Cost: 46
PV:70
MP: 5
XP: 150
11 - 4 melé (impactar)
L1
Saltejador
(image)
Cost: 14
PV:30
MP: 7
XP: 36
4 - 2 melé (impactar)
5 - 2 distància (impactar)
L2
Fugitiu
(image)
Cost: 28
PV:42
MP: 7
XP: 77
8 - 2 melé (impactar)
6 - 3 distància (impactar)
L3
Fugitiu
(image)
Cost: 53
PV:62
MP: 7
XP: 150
ocultació
11 - 2 melé (impactar)
7 - 4 distància (impactar)
L1
Sargent
(image)
Cost: 19
PV:32
MP: 6
XP: 32
liderage
5 - 3 melé (talla)
4 - 3 distància (perfora)
L2
Tinent
(image)
Cost: 35
PV:40
MP: 6
XP: 80
liderage
8 - 3 melé (talla)
5 - 3 distància (perfora)
L3
General
(image)
Cost: 54
PV:50
MP: 6
XP: 180
liderage
9 - 4 melé (talla)
7 - 3 distància (perfora)
L4
Gran mariscal
(image)
Cost: 66
PV:60
MP: 6
XP: 200
liderage
10 - 4 melé (talla)
8 - 3 distància (perfora)
L1
Soldat de cavalleria
(image)
Cost: 17
PV:34
MP: 8
XP: 40
6 - 3 melé (talla)
L2
Dragó
(image)
Cost: 34
PV:49
MP: 9
XP: 95
6 - 4 melé (talla)
12 - 1 distància (perfora)
L3
Hússar
(image)
Cost: 52
PV:64
MP: 9
XP: 150
10 - 4 melé (talla)
20 - 1 distància (perfora)
Khalifate
L1
Arif
(image)
Cost: 18
PV:40
MP: 5
XP: 47
9 - 2 melé (talla) (tirador)
L2
Ghazi
(image)
Cost: 38
PV:58
MP: 5
XP: 75
13 - 2 melé (talla) (tirador)
10 - 1 melé (impactar) (retardar)
L3
Shuja
(image)
Cost: 52
PV:70
MP: 5
XP: 150
13 - 3 melé (talla) (tirador)
11 - 2 melé (impactar) (retardar)
L2
Mudafi
(image)
Cost: 38
PV:58
MP: 5
XP: 75
15 - 2 melé (perfora) (first strike)
L3
Rasikh
(image)
Cost: 51
PV:70
MP: 5
XP: 150
15 - 3 melé (perfora) (first strike)
L1
Hakim
(image)
Cost: 17
PV:26
MP: 5
XP: 39
sana +8
7 - 2 melé (impactar)
L2
Tabib
(image)
Cost: 33
PV:39
MP: 5
XP: 100
cura, sana +8, regenera
9 - 3 melé (impactar)
L1
Jundi
(image)
Cost: 15
PV:32
MP: 6
XP: 44
5 - 3 melé (talla)
6 - 3 distància (perfora)
L2
Monawish
(image)
Cost: 35
PV:46
MP: 6
XP: 65
fustigador
9 - 4 melé (talla)
L3
Mighwar
(image)
Cost: 56
PV:58
MP: 6
XP: 150
fustigador
10 - 5 melé (talla)
L2
Muharib
(image)
Cost: 35
PV:50
MP: 6
XP: 80
8 - 4 melé (talla)
8 - 4 distància (perfora)
L3
Batal
(image)
Cost: 52
PV:65
MP: 6
XP: 150
10 - 4 melé (talla)
10 - 4 distància (perfora)
L1
Khaiyal
(image)
Cost: 21
PV:38
MP: 6
XP: 48
20 - 1 melé (perfora)
6 - 3 melé (impactar)
L2
Faris
(image)
Cost: 40
PV:50
MP: 6
XP: 70
29 - 1 melé (perfora)
9 - 3 melé (impactar)
L3
Mufariq
(image)
Cost: 61
PV:65
MP: 6
XP: 150
44 - 1 melé (perfora)
14 - 3 melé (impactar)
L2
Qanas
(image)
Cost: 34
PV:48
MP: 7
XP: 70
8 - 3 melé (impactar)
7 - 3 distància (perfora)
L3
Hadaf
(image)
Cost: 52
PV:57
MP: 7
XP: 150
10 - 3 melé (impactar)
9 - 3 distància (perfora)
L4
Khalid
(image)
Cost: 78
PV:82
MP: 5
XP: 200
13 - 4 melé (talla) (tirador)
11 - 3 melé (impactar) (retardar)
L1
Naffat
(image)
Cost: 19
PV:31
MP: 5
XP: 44
8 - 2 melé (foc)
6 - 3 distància (foc)
L2
Qatif-al-nar
(image)
Cost: 35
PV:44
MP: 5
XP: 70
10 - 2 melé (foc)
8 - 3 distància (foc)
L3
Tineen
(image)
Cost: 50
PV:51
MP: 5
XP: 150
10 - 3 melé (foc)
9 - 4 distància (foc)
L1
Rami
(image)
Cost: 16
PV:34
MP: 7
XP: 39
5 - 2 melé (impactar)
7 - 3 distància (perfora)
L2
Qanas
(image)
Cost: 34
PV:48
MP: 7
XP: 70
8 - 3 melé (impactar)
7 - 3 distància (perfora)
L3
Hadaf
(image)
Cost: 52
PV:57
MP: 7
XP: 150
10 - 3 melé (impactar)
9 - 3 distància (perfora)
L2
Saree
(image)
Cost: 35
PV:39
MP: 8
XP: 64
7 - 2 melé (impactar)
9 - 4 distància (perfora)
L3
Jawal
(image)
Cost: 50
PV:47
MP: 8
XP: 150
8 - 3 melé (impactar)
10 - 5 distància (perfora)
Mecànics
L1
Barca
(image)
Cost: 10
PV:1
MP: 5
XP: 50
L1
Galeó
(image)
Cost: 10
PV:1
MP: 10
XP: 50
L1
Galeó de transport
(image)
Cost: 14
PV:30
MP: 6
XP: 50
20 - 1 distància (perfora)
L1
Galeó pirata
(image)
Cost: 15
PV:35
MP: 5
XP: 50
20 - 1 distància (perfora)
Mònstruos
L1
Alacrà jagant
(image)
Cost: 22
PV:40
MP: 8
XP: 50
9 - 1 melé (perfora) (verí)
4 - 4 melé (impactar)
L3
Aranya jagant
(image)
Cost: 55
PV:54
MP: 6
XP: 150
18 - 2 melé (talla) (verí)
8 - 3 distància (impactar) (retardar)
L1
Fire Guardian
(image)
Cost: 19
PV:23
MP: 6
XP: 50
4 - 3 melé (foc)
8 - 2 distància (foc)
L0
Giant Rat
(image)
Cost: 6
PV:15
MP: 4
XP: 25
2 - 4 melé (talla)
L5
Gran Drac de fòc
(image)
Cost: 100
PV:101
MP: 8
XP: 250
liderage
21 - 2 melé (talla)
24 - 1 melé (impactar)
14 - 4 distància (foc) (tirador)
L0
Rosegador de fanc
(image)
Cost: 5
PV:20
MP: 3
XP: 18
4 - 3 distància (impactar)
L1
Reptador jagant de fanc
(image)
Cost: 16
PV:36
MP: 4
XP: 50
7 - 2 melé (impactar)
5 - 3 distància (impactar)
L3
Serp marina
(image)
Cost: 40
PV:85
MP: 8
XP: 150
18 - 2 melé (perfora)
L2
Sépia
(image)
Cost: 40
PV:67
MP: 8
XP: 100
3 - 10 melé (impactar) (eixam)
6 - 2 distància (perfora) (verí)
L1
Tentàcul
(image)
Cost: 12
PV:28
MP: 2
XP: 50
regenera
4 - 3 melé (impactar)
L2
Water Serpent
(image)
Cost: 26
PV:50
MP: 7
XP: 100
12 - 2 melé (perfora) (verí)
L4
Yeti
(image)
Cost: 80
PV:142
MP: 5
XP: 200
32 - 2 melé (impactar)
Nagues
L1
Lluitador naga
(image)
Cost: 14
PV:33
MP: 7
XP: 32
4 - 4 melé (talla)
L2
Guerrer naga
(image)
Cost: 27
PV:43
MP: 7
XP: 66
7 - 4 melé (talla)
L3
Mirmidó naga
(image)
Cost: 48
PV:49
MP: 7
XP: 150
9 - 5 melé (talla)
Nanos
L1
Arcabusser nano
(image)
Cost: 17
PV:34
MP: 4
XP: 40
6 - 2 melé (talla)
18 - 1 distància (perfora)
L2
Guàrdia del tro
(image)
Cost: 30
PV:44
MP: 4
XP: 95
6 - 3 melé (talla)
28 - 1 distància (perfora)
L3
Guàrdia del drac
(image)
Cost: 46
PV:59
MP: 4
XP: 150
9 - 3 melé (talla)
40 - 1 distància (perfora)
L4
Dwarvish Arcanister
(image)
Cost: 80
PV:54
MP: 4
XP: 200
26 - 2 melé (impactar) (màgic)
L2
Dwarvish Runesmith
(image)
Cost: 30
PV:40
MP: 4
XP: 86
12 - 2 melé (impactar) (màgic)
L3
Mestre rúnic nano
(image)
Cost: 50
PV:48
MP: 4
XP: 150
18 - 2 melé (impactar) (màgic)
L1
Dwarvish Scout
(image)
Cost: 18
PV:30
MP: 5
XP: 30
6 - 3 melé (talla)
8 - 2 distància (talla)
L2
Dwarvish Pathfinder
(image)
Cost: 30
PV:42
MP: 5
XP: 60
8 - 3 melé (talla)
8 - 3 distància (talla)
L3
Dwarvish Explorer
(image)
Cost: 45
PV:60
MP: 5
XP: 150
10 - 3 melé (talla)
11 - 3 distància (talla)
L1
Guarda nano
(image)
Cost: 19
PV:42
MP: 4
XP: 47
ferm
5 - 3 melé (perfora)
5 - 1 distància (perfora)
L2
Defenedor nano
(image)
Cost: 32
PV:54
MP: 4
XP: 85
ferm
7 - 3 melé (perfora)
8 - 1 distància (perfora)
L3
Sentinela nano
(image)
Cost: 41
PV:68
MP: 4
XP: 150
ferm
9 - 3 melé (perfora)
11 - 2 distància (perfora)
L1
Lluitador nano
(image)
Cost: 16
PV:38
MP: 4
XP: 41
7 - 3 melé (talla)
8 - 2 melé (impactar)
L2
Guàrdia d'acer
(image)
Cost: 32
PV:59
MP: 4
XP: 74
11 - 3 melé (talla)
14 - 2 melé (impactar)
L3
Senyor nano
(image)
Cost: 50
PV:79
MP: 4
XP: 150
15 - 3 melé (talla)
19 - 2 melé (impactar)
10 - 1 distància (talla)
L1
Ulfserker nano
(image)
Cost: 19
PV:34
MP: 5
XP: 42
4 - 4 melé (talla) (berserk)
L2
Berserker nano
(image)
Cost: 33
PV:48
MP: 5
XP: 100
7 - 4 melé (talla) (berserk)
No morts
L1
Arquer esquelet
(image)
Cost: 14
PV:31
MP: 5
XP: 35
sumergir
3 - 2 melé (impactar)
6 - 3 distància (perfora)
L2
Disparaossos
(image)
Cost: 26
PV:40
MP: 5
XP: 80
sumergir
6 - 2 melé (talla)
10 - 3 distància (perfora)
L3
Arc de la perdició
(image)
Cost: 41
PV:50
MP: 5
XP: 150
sumergir
8 - 2 melé (talla)
14 - 3 distància (perfora)
L0
Cadàver ambulant
(image)
Cost: 8
PV:18
MP: 4
XP: 24
6 - 2 melé (impactar) (plaga)
L1
Sens ànima
(image)
Cost: 13
PV:28
MP: 4
XP: 50
7 - 3 melé (impactar) (plaga)
L3
Cavaller de la mort
(image)
Cost: 45
PV:63
MP: 5
XP: 150
liderage, sumergir
11 - 4 melé (talla)
6 - 2 distància (perfora)
L2
Chocobo
(image)
Cost: 38
PV:45
MP: 9
XP: 100
sumergir
11 - 2 melé (perfora) (càrrega)
L4
Drac esquelètic
(image)
Cost: 100
PV:86
MP: 5
XP: 200
10 - 4 melé (talla) (drena)
25 - 2 melé (talla)
L1
Esquelet
(image)
Cost: 15
PV:34
MP: 5
XP: 35
sumergir
7 - 3 melé (talla)
L2
Espasa mortal
(image)
Cost: 28
PV:39
MP: 6
XP: 100
sumergir
8 - 5 melé (talla)
L2
Renaixcut
(image)
Cost: 28
PV:47
MP: 5
XP: 85
sumergir
8 - 4 melé (talla)
L3
Draug
(image)
Cost: 47
PV:68
MP: 5
XP: 150
sumergir
12 - 4 melé (talla)
L1
Fantasma
(image)
Cost: 20
PV:18
MP: 7
XP: 30
4 - 3 melé (arcà) (drena)
3 - 3 distància (fret)
L2
Aparició
(image)
Cost: 38
PV:25
MP: 7
XP: 100
6 - 4 melé (arcà) (drena)
4 - 3 distància (fret)
L3
Espectre
(image)
Cost: 52
PV:33
MP: 7
XP: 150
9 - 4 melé (arcà) (drena)
6 - 3 distància (fret)
L2
Ombra
(image)
Cost: 38
PV:24
MP: 7
XP: 100
aguait nocturn, fustigador
8 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
L3
Malensomi
(image)
Cost: 52
PV:35
MP: 7
XP: 150
aguait nocturn, fustigador
10 - 3 melé (talla) (punyalada per l'esquena)
L1
Ghoul
(image)
Cost: 16
PV:33
MP: 5
XP: 35
4 - 3 melé (talla) (verí)
L2
Necròfac
(image)
Cost: 27
PV:47
MP: 5
XP: 120
alimentació
7 - 3 melé (talla) (verí)
L3
Ghast
(image)
Cost: 41
PV:65
MP: 5
XP: 150
alimentació
10 - 3 melé (talla) (verí)
L4
Lich ancià
(image)
Cost: 100
PV:80
MP: 6
XP: 200
sumergir
8 - 4 melé (arcà) (drena)
13 - 5 distància (fret) (màgic)
9 - 5 distància (arcà) (màgic)
Ogres
L1
Ogre jove
(image)
Cost: 15
PV:42
MP: 5
XP: 32
5 - 3 melé (talla)
L2
Ogre
(image)
Cost: 33
PV:68
MP: 5
XP: 100
10 - 3 melé (talla)
Orcs
L1
Arquer orc
(image)
Cost: 14
PV:32
MP: 5
XP: 30
3 - 2 melé (talla)
6 - 3 distància (perfora)
7 - 2 distància (foc)
L2
Ballester orc
(image)
Cost: 26
PV:43
MP: 5
XP: 80
4 - 3 melé (talla)
8 - 3 distància (perfora)
10 - 2 distància (foc)
L3
Perforador orc
(image)
Cost: 43
PV:56
MP: 5
XP: 150
8 - 3 melé (talla)
12 - 3 distància (perfora)
15 - 2 distància (foc)
L1
Assessí orc
(image)
Cost: 17
PV:26
MP: 6
XP: 34
7 - 1 melé (talla)
3 - 3 distància (talla) (tirador, verí)
L2
Matador orc
(image)
Cost: 33
PV:36
MP: 6
XP: 100
9 - 2 melé (talla)
6 - 3 distància (talla) (tirador, verí)
L1
Líder orc
(image)
Cost: 20
PV:45
MP: 6
XP: 60
liderage
7 - 3 melé (talla)
5 - 2 distància (perfora)
L2
Dirigent orc
(image)
Cost: 35
PV:60
MP: 6
XP: 120
liderage
9 - 3 melé (talla)
6 - 3 distància (perfora)
L3
Sobirà orc
(image)
Cost: 50
PV:75
MP: 6
XP: 150
liderage
10 - 4 melé (talla)
9 - 3 distància (perfora)
L3
Orcish Nightblade
(image)
Cost: 43
PV:48
MP: 6
XP: 150
12 - 2 melé (talla)
11 - 2 melé (impactar)
6 - 4 distància (talla) (tirador, verí)
L1
Recluta orc
(image)
Cost: 12
PV:38
MP: 5
XP: 42
9 - 2 melé (talla)
L2
Guerrer orc
(image)
Cost: 26
PV:58
MP: 5
XP: 60
10 - 3 melé (talla)
L3
Senyor de guerra orc
(image)
Cost: 48
PV:78
MP: 5
XP: 150
15 - 3 melé (talla)
8 - 2 distància (perfora)
Rats penats
L0
Rat penat vampir
(image)
Cost: 13
PV:16
MP: 8
XP: 22
4 - 2 melé (talla) (drena)
L1
Chuplasanc
(image)
Cost: 21
PV:27
MP: 9
XP: 70
5 - 3 melé (talla) (drena)
L2
Dread Bat
(image)
Cost: 34
PV:33
MP: 9
XP: 100
6 - 4 melé (talla) (drena)
Sauris
L1
Augur sauri
(image)
Cost: 16
PV:22
MP: 6
XP: 28
sana +4
4 - 2 melé (impactar)
5 - 3 distància (fret) (màgic)
L2
Oracle sauri
(image)
Cost: 27
PV:29
MP: 6
XP: 100
sana +4
4 - 3 melé (impactar)
8 - 3 distància (fret) (màgic)
L2
Vident sauri
(image)
Cost: 27
PV:29
MP: 6
XP: 100
cura, sana +8
5 - 2 melé (impactar)
6 - 3 distància (fret) (màgic)
L1
Fustigador sauri
(image)
Cost: 15
PV:26
MP: 6
XP: 32
fustigador
4 - 4 melé (perfora)
4 - 2 distància (perfora)
L2
Emboscador sauri
(image)
Cost: 30
PV:36
MP: 7
XP: 55
fustigador
6 - 4 melé (perfora)
5 - 2 distància (perfora)
L3
Sitiador sauri
(image)
Cost: 46
PV:47
MP: 7
XP: 150
fustigador
8 - 4 melé (perfora)
7 - 2 distància (perfora)
Sirènits
L1
Caçador sirènit
(image)
Cost: 15
PV:30
MP: 6
XP: 35
4 - 2 melé (perfora)
5 - 3 distància (perfora)
L2
Llancer sirènit
(image)
Cost: 27
PV:40
MP: 6
XP: 85
6 - 2 melé (perfora)
6 - 4 distància (perfora)
L3
Llançador de javalina sirènit
(image)
Cost: 48
PV:55
MP: 6
XP: 150
8 - 2 melé (perfora)
10 - 4 distància (perfora)
L2
Llançador de rets sirènides
(image)
Cost: 27
PV:40
MP: 7
XP: 80
6 - 3 melé (impactar)
9 - 2 distància (impactar) (retardar)
L3
Enredador sirènit
(image)
Cost: 46
PV:55
MP: 7
XP: 150
8 - 3 melé (impactar)
8 - 3 distància (impactar) (retardar)
L1
Iniciada sirènida
(image)
Cost: 19
PV:27
MP: 6
XP: 50
7 - 1 melé (impactar)
8 - 2 distància (impactar) (màgic)
L2
Enchisadora sirènida
(image)
Cost: 33
PV:38
MP: 6
XP: 90
9 - 1 melé (impactar)
14 - 2 distància (impactar) (màgic)
L3
Sirena
(image)
Cost: 52
PV:49
MP: 7
XP: 150
12 - 1 melé (impactar) (màgic)
15 - 3 distància (impactar) (màgic)
L2
Sacerdotesa sirènida
(image)
Cost: 38
PV:31
MP: 6
XP: 132
cura, sana +8
5 - 3 melé (impactar)
6 - 4 distància (arcà) (màgic)
L3
Endevinadora sirènida
(image)
Cost: 57
PV:41
MP: 6
XP: 150
allumena, cura, sana +8
7 - 3 melé (impactar)
8 - 4 distància (arcà) (màgic)
L1
Lluitador sirènit
(image)
Cost: 14
PV:36
MP: 6
XP: 36
6 - 3 melé (perfora)
L2
Guerrer sirènit
(image)
Cost: 28
PV:50
MP: 6
XP: 80
10 - 3 melé (perfora)
L3
Hoplita sirènit
(image)
Cost: 43
PV:52
MP: 5
XP: 150
ferm
15 - 2 melé (perfora)
L3
Tritó sirènit
(image)
Cost: 43
PV:60
MP: 6
XP: 150
14 - 3 melé (perfora)
19 - 2 melé (talla)
Trolls
L1
Cria de trol
(image)
Cost: 13
PV:42
MP: 4
XP: 36
regenera
7 - 2 melé (impactar)
L2
Llança pedres trol
(image)
Cost: 29
PV:49
MP: 5
XP: 100
regenera
10 - 2 melé (impactar)
17 - 1 distància (impactar)
L2
Trol
(image)
Cost: 29
PV:55
MP: 5
XP: 66
regenera
14 - 2 melé (impactar)
L3
Guerrer trol
(image)
Cost: 44
PV:70
MP: 5
XP: 150
regenera
20 - 2 melé (impactar)
L2
Héroe trol
(image)
Cost: 30
PV:60
MP: 5
XP: 52
regenera
12 - 3 melé (impactar)
L3
Gran trol
(image)
Cost: 48
PV:80
MP: 5
XP: 150
regenera
18 - 3 melé (impactar)
L2
Troll Shaman
(image)
Cost: 32
PV:50
MP: 5
XP: 100
regenera
7 - 2 melé (impactar)
7 - 3 distància (foc) (màgic)
Wolves
L3
Direwolf
(image)
Cost: 36
PV:57
MP: 10
XP: 150
7 - 4 melé (talla)
L1
Ginet de llop
(image)
Cost: 17
PV:32
MP: 8
XP: 30
5 - 3 melé (talla)
L2
Cavaller goblin
(image)
Cost: 32
PV:49
MP: 9
XP: 65
7 - 4 melé (talla)
L3
Ginet de llop salvage
(image)
Cost: 44
PV:61
MP: 10
XP: 150
9 - 4 melé (talla)
4 - 4 melé (talla) (verí)
L2
Saquejador goblin
(image)
Cost: 32
PV:44
MP: 9
XP: 100
5 - 3 melé (talla)
7 - 3 melé (foc)
6 - 2 distància (impactar) (retardar)
L2
Great Wolf
(image)
Cost: 30
PV:45
MP: 9
XP: 100
5 - 4 melé (talla)
L1
Llop
(image)
Cost: 17
PV:32
MP: 8
XP: 50
5 - 3 melé (talla)
Woses
L1
Wose
(image)
Cost: 20
PV:52
MP: 4
XP: 40
emboscada, regenera
13 - 2 melé (impactar)
L2
Wose vell
(image)
Cost: 31
PV:64
MP: 4
XP: 100
emboscada, regenera
19 - 2 melé (impactar)
L3
Wose ancià
(image)
Cost: 48
PV:80
MP: 4
XP: 150
emboscada, regenera
25 - 2 melé (impactar)