Θάνατος Στο Νερό

Merfolk
L0
Βασιλόπαις
(image)
Cost:8
HP:22
XP:25
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 4 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
L1
Νεαρός Βασιλιάς
(image)
Cost:15
HP:38
XP:38
MP:6
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
L2
Στρατιώτης Βασιλιάς
(image)
Cost:36
HP:52
XP:76
MP:7
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 8 × 4
σώμα με σώμα-κρούση
L3
Πολεμιστής Βασιλιάς
(image)
Cost:60
HP:64
XP:150
MP:7
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 9 × 5
σώμα με σώμα-κρούση
Last updated on Wed May 22 00:46:37 2024.