Η σφύρα του Θούρσαγκαν

Νάνοι
L3
Νάνος Τεύτονας
(image)
Cost:50
Υγεία:48
Εμπειρία:150
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 18 × 2
σώμα με σώμα-κρούση (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 12 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 9 × 3
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L2
Dwarvish Masked Berserker
(image)
Cost:33
Υγεία:48
Εμπειρία:100
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα (berserk)
L1
Dwarvish Masked Ulfserker
(image)
Cost:19
Υγεία:34
Εμπειρία:42
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα (berserk)
L2
Μανιασμένος Νάνος Μαχητής
(image)
Cost:33
Υγεία:48
Εμπειρία:100
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα (berserk)
L1
Νάνος Μασκοφόρος Κεραυνοπολεμιστής
(image)
Cost:17
Υγεία:34
Εμπειρία:40
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 18 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Νάνος Μασκοφόρος Κεραυνομαχητής
(image)
Cost:30
Υγεία:44
Εμπειρία:95
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 28 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Νάνος Μασκοφόρος Δρακομαχητής
(image)
Cost:46
Υγεία:59
Εμπειρία:150
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 40 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Νάνος Μασκοφόρος Μαχητής
(image)
Cost:16
Υγεία:38
Εμπειρία:41
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 8 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L2
Σιδερόφρακτος Μασκοφόρος Νάνος
(image)
Cost:32
Υγεία:59
Εμπειρία:74
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 11 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 14 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L3
Νάνος Μασκοφόρος Άρχοντας
(image)
Cost:54
Υγεία:79
Εμπειρία:150
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 15 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 19 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 10 × 1
εξ αποστάσεως-λεπίδα
L1
Νάνος Μασκοφόρος Φρουρός
(image)
Cost:19
Υγεία:42
Εμπειρία:47
MP:4
απτόητος
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 5 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 5 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Νάνος Μασκοφόρος Φύλακας
(image)
Cost:32
Υγεία:54
Εμπειρία:85
MP:4
απτόητος
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 7 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 8 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Νάνος Μασκοφόρος Φρουρός
(image)
Cost:41
Υγεία:68
Εμπειρία:150
MP:4
απτόητος
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 9 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 11 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Νάνος Μαχητής
(image)
Cost:19
Υγεία:34
Εμπειρία:42
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα (berserk)
L2
Μανιασμένος Νάνος Μαχητής
(image)
Cost:33
Υγεία:48
Εμπειρία:100
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα (berserk)
L1
Νάνος Προΐστωρ
(image)
Cost:20
Υγεία:30
Εμπειρία:32
MP:5
Έμπνευση
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 5 × 2
σώμα με σώμα-κρούση (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 6 × 1
εξ αποστάσεως-κρούση (μαγική, επιβραδύνει)
L2
Νάνος Χρονογράφος
(image)
Cost:40
Υγεία:40
Εμπειρία:80
MP:5
Έμπνευση, θεραπεύει
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 2
σώμα με σώμα-κρούση (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 6 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση (μαγική, επιβραδύνει)
L3
Νάνος Αρχισιδηρουργός
(image)
Cost:50
Υγεία:50
Εμπειρία:150
MP:5
Έμπνευση, θεραπεύει, γιατρεύει +4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 9 × 2
σώμα με σώμα-κρούση (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 6 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση (μαγική, επιβραδύνει)
Last updated on Fri Jul 19 00:09:25 2019.