Trupper

Alver
L1
Alvbågskytt
(image)
Cost:17
HP:29
EP:44
MP:6
5 × 2 närstrid (hugg)
5 × 4 distans (stick)
L2
Alvjägare
(image)
Cost:41
HP:42
EP:90
MP:6
bakhåll
7 × 3 närstrid (hugg)
7 × 4 distans (stick)
L3
Alvhämnare
(image)
Cost:60
HP:55
EP:150
MP:6
bakhåll
8 × 4 närstrid (hugg)
10 × 4 distans (stick)
L2
Alvprickskytt
(image)
Cost:41
HP:37
EP:80
MP:6
6 × 2 närstrid (hugg)
9 × 4 distans (stick) (prickskytt)
L3
Alvskarpskytt
(image)
Cost:55
HP:47
EP:150
MP:6
7 × 2 närstrid (hugg)
10 × 5 distans (stick) (prickskytt)
L2
Alvfurste
(image)
Cost:36
HP:51
EP:120
MP:6
8 × 4 närstrid (hugg)
7 × 3 distans (ockult) (magisk)
L3
Alvstorfurste
(image)
Cost:60
HP:63
EP:150
MP:6
10 × 4 närstrid (hugg)
7 × 5 distans (ockult) (magisk)
L3
Alvfurstinna
(image)
Cost:10
HP:41
EP:150
MP:6
L1
Alvkrigare
(image)
Cost:14
HP:33
EP:40
MP:5
5 × 4 närstrid (hugg)
3 × 3 distans (stick)
L2
Alvhjälte
(image)
Cost:32
HP:51
EP:90
MP:5
8 × 4 närstrid (hugg)
6 × 3 distans (stick)
L3
Alvförkämpe
(image)
Cost:55
HP:70
EP:150
MP:5
9 × 5 närstrid (hugg)
9 × 3 distans (stick)
L2
Alvkapten
(image)
Cost:32
HP:47
EP:90
MP:5
ledarskap
7 × 4 närstrid (hugg)
5 × 3 distans (stick)
L3
Alvöverste
(image)
Cost:55
HP:62
EP:150
MP:5
ledarskap
10 × 4 närstrid (hugg)
8 × 3 distans (stick)
L1
Alvschaman
(image)
Cost:15
HP:26
EP:32
MP:5
hela +4
3 × 2 närstrid (kross)
3 × 2 distans (kross) (sakta ner)
L2
Alvbesvärjerska
(image)
Cost:34
HP:41
EP:100
MP:5
4 × 2 närstrid (kross)
4 × 3 distans (kross) (sakta ner)
7 × 4 distans (ockult) (magisk)
L3
Huldra
(image)
Cost:55
HP:50
EP:180
MP:5
6 × 2 närstrid (kross)
5 × 4 distans (kross) (sakta ner)
9 × 4 distans (ockult) (magisk)
L4
Sylfid
(image)
Cost:67
HP:60
EP:200
MP:6
6 × 3 närstrid (kross) (magisk)
6 × 5 distans (kross) (sakta ner)
10 × 5 distans (ockult) (magisk)
L2
Alvdruid
(image)
Cost:34
HP:36
EP:80
MP:5
bota, hela +8
4 × 2 närstrid (kross)
6 × 2 distans (kross) (sakta ner)
6 × 3 distans (stick) (magisk)
L3
Älva
(image)
Cost:52
HP:46
EP:150
MP:6
bota, hela +8
6 × 2 närstrid (kross) (magisk)
6 × 3 distans (kross) (sakta ner)
8 × 3 distans (stick) (magisk)
L1
Alvspejare
(image)
Cost:18
HP:32
EP:32
MP:9
4 × 3 närstrid (hugg)
6 × 2 distans (stick)
L2
Alvryttare
(image)
Cost:31
HP:46
EP:75
MP:10
7 × 3 närstrid (hugg)
9 × 2 distans (stick)
L3
Alvförtrupp
(image)
Cost:43
HP:57
EP:150
MP:10
7 × 4 närstrid (hugg)
8 × 3 distans (stick)
Drakfolket
L1
Drakkämpe
(image)
Cost:17
HP:39
EP:42
MP:6
7 × 3 närstrid (hugg)
3 × 3 distans (eld)
L2
Drakkrigare
(image)
Cost:30
HP:60
EP:70
MP:6
11 × 3 närstrid (hugg)
5 × 3 distans (eld)
L3
Draksvärdmästare
(image)
Cost:47
HP:80
EP:150
MP:6
16 × 3 närstrid (hugg)
8 × 3 distans (eld)
L1
Drakseglare
(image)
Cost:16
HP:32
EP:35
MP:8
6 × 2 närstrid (kross)
3 × 3 distans (eld) (prickskytt)
L2
Molndrake
(image)
Cost:30
HP:45
EP:80
MP:9
6 × 3 närstrid (kross)
5 × 3 distans (eld) (prickskytt)
L3
Orkandrake
(image)
Cost:40
HP:58
EP:150
MP:9
8 × 3 närstrid (kross)
8 × 3 distans (eld) (prickskytt)
L1
Draksoldat
(image)
Cost:19
HP:43
EP:45
MP:5
5 × 4 närstrid (hugg)
6 × 4 närstrid (stick) (first strike)
L2
Drake Arbiter
(image)
Cost:31
HP:62
EP:105
MP:5
11 × 3 närstrid (hugg)
17 × 2 närstrid (stick) (first strike)
L3
Drakväktare
(image)
Cost:46
HP:82
EP:150
MP:5
16 × 3 närstrid (hugg)
23 × 2 närstrid (stick) (first strike)
L2
Drake Thrasher
(image)
Cost:31
HP:66
EP:95
MP:5
8 × 4 närstrid (hugg)
6 × 5 närstrid (stick)
10 × 3 närstrid (kross)
L3
Draktyrann
(image)
Cost:40
HP:85
EP:150
MP:5
11 × 4 närstrid (hugg)
14 × 3 närstrid (kross)
8 × 5 närstrid (stick)
L4
Harmageddondrake
(image)
Cost:100
HP:98
EP:200
MP:5
15 × 2 närstrid (hugg)
12 × 6 distans (eld)
L1
Sotdrake
(image)
Cost:21
HP:42
EP:43
MP:5
7 × 2 närstrid (hugg)
6 × 4 distans (eld)
L2
Elddrake
(image)
Cost:35
HP:63
EP:80
MP:5
9 × 2 närstrid (hugg)
7 × 5 distans (eld)
L3
Infernodrake
(image)
Cost:51
HP:82
EP:150
MP:5
12 × 2 närstrid (hugg)
8 × 6 distans (eld)
L2
Flamdrake
(image)
Cost:35
HP:55
EP:80
MP:5
ledarskap
8 × 3 närstrid (hugg)
6 × 4 distans (eld)
L3
Eldhjärta
(image)
Cost:51
HP:72
EP:150
MP:5
ledarskap
11 × 3 närstrid (hugg)
8 × 4 distans (eld)
Dvärgar
L1
Dvärgkrigare
(image)
Cost:16
HP:38
EP:41
MP:4
7 × 3 närstrid (hugg)
8 × 2 närstrid (kross)
L2
Järnnäve
(image)
Cost:32
HP:59
EP:74
MP:4
11 × 3 närstrid (hugg)
14 × 2 närstrid (kross)
L3
Bergakung
(image)
Cost:54
HP:79
EP:150
MP:4
15 × 3 närstrid (hugg)
19 × 2 närstrid (kross)
10 × 1 distans (hugg)
L1
Dvärgulvhedin
(image)
Cost:19
HP:34
EP:42
MP:5
4 × 4 närstrid (hugg) (bärsärk)
L2
Dvärgbärsärk
(image)
Cost:33
HP:48
EP:100
MP:5
7 × 4 närstrid (hugg) (bärsärk)
L1
Dvärgvakt
(image)
Cost:19
HP:42
EP:47
MP:4
ståndaktig
5 × 3 närstrid (stick)
5 × 1 distans (stick)
L2
Pansarvakt
(image)
Cost:32
HP:54
EP:85
MP:4
ståndaktig
7 × 3 närstrid (stick)
8 × 1 distans (stick)
L3
Dvärghedersvakt
(image)
Cost:41
HP:68
EP:150
MP:4
ståndaktig
9 × 3 närstrid (stick)
11 × 2 distans (stick)
L4
Dwarvish Arcanister
(image)
Cost:80
HP:54
EP:200
MP:4
26 × 2 närstrid (kross) (magisk)
L2
Dwarvish Runesmith
(image)
Cost:30
HP:40
EP:86
MP:4
12 × 2 närstrid (kross) (magisk)
L3
Runmästare
(image)
Cost:50
HP:48
EP:150
MP:4
18 × 2 närstrid (kross) (magisk)
L1
Dwarvish Scout
(image)
Cost:18
HP:30
EP:30
MP:5
6 × 3 närstrid (hugg)
8 × 2 distans (hugg)
L2
Dwarvish Pathfinder
(image)
Cost:30
HP:42
EP:60
MP:5
8 × 3 närstrid (hugg)
8 × 3 distans (hugg)
L3
Dwarvish Explorer
(image)
Cost:45
HP:60
EP:150
MP:5
10 × 3 närstrid (hugg)
11 × 3 distans (hugg)
L1
Tordönskrigare
(image)
Cost:17
HP:34
EP:40
MP:4
6 × 2 närstrid (hugg)
18 × 1 distans (stick)
L2
Tordönsvakt
(image)
Cost:30
HP:44
EP:95
MP:4
6 × 3 närstrid (hugg)
28 × 1 distans (stick)
L3
Drakvakt
(image)
Cost:46
HP:59
EP:150
MP:4
9 × 3 närstrid (hugg)
40 × 1 distans (stick)
Enter
L1
Ent
(image)
Cost:20
HP:52
EP:40
MP:4
bakhåll, regenerera
13 × 2 närstrid (kross)
L2
Äldre ent
(image)
Cost:31
HP:64
EP:100
MP:4
bakhåll, regenerera
19 × 2 närstrid (kross)
L3
Uråldrig ent
(image)
Cost:48
HP:80
EP:150
MP:4
bakhåll, regenerera
25 × 2 närstrid (kross)
Falkar
L0
Falcon
(image)
Cost:12
HP:18
EP:24
MP:8
2 × 3 närstrid (hugg)
5 × 1 närstrid (stick) (storma)
L1
Elder Falcon
(image)
Cost:18
HP:27
EP:50
MP:9
4 × 3 närstrid (hugg)
9 × 1 närstrid (stick) (storma)
Fladdermöss
L0
Vampyrfladdermus
(image)
Cost:13
HP:16
EP:22
MP:8
4 × 2 närstrid (hugg) (suga livskraft)
L1
Blodsugande fladdermus
(image)
Cost:21
HP:27
EP:70
MP:9
5 × 3 närstrid (hugg) (suga livskraft)
L2
Dread Bat
(image)
Cost:34
HP:33
EP:100
MP:9
6 × 4 närstrid (hugg) (suga livskraft)
Gripar
L2
Grip
(image)
Cost:40
HP:44
EP:100
MP:9
10 × 3 närstrid (hugg)
L1
Gripryttare
(image)
Cost:24
HP:34
EP:38
MP:8
12 × 2 närstrid (hugg)
L2
Gripmästare
(image)
Cost:37
HP:51
EP:100
MP:10
15 × 2 närstrid (hugg)
Kalifater
L1
Arif
(image)
Cost:18
HP:40
EP:47
MP:5
9 × 2 närstrid (hugg) (prickskytt)
L2
Ghazi
(image)
Cost:38
HP:58
EP:75
MP:5
13 × 2 närstrid (hugg) (prickskytt)
10 × 1 närstrid (kross) (sakta ner)
L3
Shuja
(image)
Cost:58
HP:70
EP:150
MP:5
13 × 3 närstrid (hugg) (prickskytt)
11 × 2 närstrid (kross) (sakta ner)
L4
Khalid
(image)
Cost:78
HP:82
EP:200
MP:5
13 × 4 närstrid (hugg) (prickskytt)
11 × 3 närstrid (kross) (sakta ner)
L2
Mudafi
(image)
Cost:38
HP:58
EP:75
MP:5
15 × 2 närstrid (stick) (first strike)
L3
Rasikh
(image)
Cost:58
HP:70
EP:150
MP:5
15 × 3 närstrid (stick) (first strike)
L1
Hakim
(image)
Cost:17
HP:26
EP:39
MP:5
hela +8
7 × 2 närstrid (kross)
L2
Tabib
(image)
Cost:33
HP:39
EP:100
MP:5
bota, hela +8, regenerera
9 × 3 närstrid (kross)
L1
Jundi
(image)
Cost:15
HP:32
EP:44
MP:6
5 × 3 närstrid (hugg)
6 × 3 distans (stick)
L2
Monawish
(image)
Cost:35
HP:46
EP:65
MP:6
stigfinnare
9 × 4 närstrid (hugg)
L3
Mighwar
(image)
Cost:65
HP:58
EP:150
MP:6
stigfinnare
10 × 5 närstrid (hugg)
L2
Muharib
(image)
Cost:35
HP:50
EP:80
MP:6
8 × 4 närstrid (hugg)
8 × 4 distans (stick)
L3
Batal
(image)
Cost:60
HP:65
EP:150
MP:6
10 × 4 närstrid (hugg)
10 × 4 distans (stick)
L1
Khaiyal
(image)
Cost:21
HP:38
EP:48
MP:6
20 × 1 närstrid (stick)
6 × 3 närstrid (kross)
L2
Faris
(image)
Cost:40
HP:50
EP:70
MP:6
29 × 1 närstrid (stick)
9 × 3 närstrid (kross)
L3
Mufariq
(image)
Cost:80
HP:65
EP:150
MP:6
44 × 1 närstrid (stick)
14 × 3 närstrid (kross)
L2
Qanas
(image)
Cost:34
HP:48
EP:70
MP:7
8 × 3 närstrid (kross)
7 × 3 distans (stick)
L3
Hadaf
(image)
Cost:55
HP:57
EP:150
MP:7
10 × 3 närstrid (kross)
9 × 3 distans (stick)
L1
Naffat
(image)
Cost:19
HP:31
EP:44
MP:5
8 × 2 närstrid (eld)
6 × 3 distans (eld)
L2
Qatif-al-nar
(image)
Cost:35
HP:44
EP:70
MP:5
10 × 2 närstrid (eld)
8 × 3 distans (eld)
L3
Tineen
(image)
Cost:65
HP:51
EP:150
MP:5
10 × 3 närstrid (eld)
9 × 4 distans (eld)
L1
Rami
(image)
Cost:16
HP:34
EP:39
MP:7
5 × 2 närstrid (kross)
7 × 3 distans (stick)
L2
Qanas
(image)
Cost:34
HP:48
EP:70
MP:7
8 × 3 närstrid (kross)
7 × 3 distans (stick)
L3
Hadaf
(image)
Cost:55
HP:57
EP:150
MP:7
10 × 3 närstrid (kross)
9 × 3 distans (stick)
L2
Saree
(image)
Cost:35
HP:39
EP:64
MP:8
7 × 2 närstrid (kross)
9 × 4 distans (stick)
L3
Jawal
(image)
Cost:50
HP:47
EP:150
MP:8
8 × 3 närstrid (kross)
10 × 5 distans (stick)
Konstruktioner
L1
Båt
(image)
Cost:10
HP:1
EP:50
MP:5
L1
Galjon
(image)
Cost:10
HP:1
EP:50
MP:10
L1
Piratgaljon
(image)
Cost:15
HP:35
EP:50
MP:5
20 × 1 distans (stick)
L1
Transportgaljon
(image)
Cost:14
HP:30
EP:50
MP:6
20 × 1 distans (stick)
Monster
L1
Djupets tentakel
(image)
Cost:12
HP:28
EP:50
MP:2
regenerera
4 × 3 närstrid (kross)
L5
Elddrake
(image)
Cost:100
HP:101
EP:250
MP:8
ledarskap
21 × 2 närstrid (hugg)
24 × 1 närstrid (kross)
14 × 4 distans (eld) (prickskytt)
L1
Fire Guardian
(image)
Cost:19
HP:23
EP:50
MP:6
4 × 3 närstrid (eld)
8 × 2 distans (eld)
L0
Giant Rat
(image)
Cost:6
HP:15
EP:25
MP:4
2 × 4 närstrid (hugg)
L2
Jättebläckfisk
(image)
Cost:40
HP:67
EP:100
MP:8
3 × 10 närstrid (kross) (svärma)
6 × 2 distans (stick) (gift)
L1
Jätteskorpion
(image)
Cost:22
HP:40
EP:50
MP:8
9 × 1 närstrid (stick) (gift)
4 × 4 närstrid (kross)
L3
Jättespindel
(image)
Cost:55
HP:54
EP:150
MP:6
18 × 2 närstrid (hugg) (gift)
8 × 3 distans (kross) (sakta ner)
L3
Sjöorm
(image)
Cost:40
HP:85
EP:150
MP:8
18 × 2 närstrid (stick)
L0
Slamkrypare
(image)
Cost:5
HP:20
EP:18
MP:3
4 × 3 distans (kross)
L1
Jätteslamkrypare
(image)
Cost:16
HP:36
EP:50
MP:4
7 × 2 närstrid (kross)
5 × 3 distans (kross)
L4
Snöman
(image)
Cost:80
HP:142
EP:200
MP:5
32 × 2 närstrid (kross)
L2
Water Serpent
(image)
Cost:26
HP:50
EP:100
MP:7
12 × 2 närstrid (stick) (gift)
Människor
L0
Bonde
(image)
Cost:8
HP:18
EP:23
MP:5
5 × 2 närstrid (stick)
4 × 1 distans (stick)
L1
Bågskytt
(image)
Cost:14
HP:33
EP:39
MP:5
4 × 2 närstrid (hugg)
6 × 3 distans (stick)
L2
Långbågsskytt
(image)
Cost:26
HP:51
EP:68
MP:5
8 × 2 närstrid (hugg)
10 × 3 distans (stick)
L3
Mästerbågskytt
(image)
Cost:46
HP:67
EP:150
MP:5
8 × 3 närstrid (hugg)
11 × 4 distans (stick)
L1
Spjutbärare
(image)
Cost:14
HP:36
EP:42
MP:5
7 × 3 närstrid (stick) (first strike)
6 × 1 distans (stick)
L2
Pikenerare
(image)
Cost:25
HP:55
EP:65
MP:5
10 × 3 närstrid (stick) (first strike)
L3
Hillebardiär
(image)
Cost:44
HP:72
EP:150
MP:5
15 × 3 närstrid (stick) (first strike)
19 × 2 närstrid (hugg)
L2
Spjutkastare
(image)
Cost:25
HP:48
EP:100
MP:5
8 × 3 närstrid (stick) (first strike)
11 × 2 distans (stick)
L2
Svärdssoldat
(image)
Cost:25
HP:55
EP:60
MP:5
8 × 4 närstrid (hugg)
L3
Livgardist
(image)
Cost:43
HP:74
EP:150
MP:6
11 × 4 närstrid (hugg)
L5
Elder Mage
(image)
Cost:65
HP:60
EP:250
MP:6
8 × 2 närstrid (kross)
14 × 4 distans (eld) (magisk)
L1
Fäktare
(image)
Cost:16
HP:28
EP:42
MP:6
stigfinnare
4 × 4 närstrid (hugg)
L2
Duellant
(image)
Cost:32
HP:44
EP:90
MP:7
stigfinnare
5 × 5 närstrid (hugg)
12 × 1 distans (stick)
L3
Väbel
(image)
Cost:44
HP:57
EP:150
MP:7
stigfinnare
7 × 5 närstrid (hugg)
20 × 1 distans (stick)
L1
Kavallerist
(image)
Cost:17
HP:34
EP:40
MP:8
6 × 3 närstrid (hugg)
L2
Dragon
(image)
Cost:34
HP:49
EP:95
MP:9
6 × 4 närstrid (hugg)
12 × 1 distans (stick)
L3
Kavaljer
(image)
Cost:52
HP:64
EP:150
MP:9
10 × 4 närstrid (hugg)
20 × 1 distans (stick)
L1
Magiker
(image)
Cost:20
HP:24
EP:54
MP:5
5 × 1 närstrid (kross)
7 × 3 distans (eld) (magisk)
L2
Röd magiker
(image)
Cost:40
HP:42
EP:100
MP:5
6 × 2 närstrid (kross)
8 × 4 distans (eld) (magisk)
L3
Silvermagiker
(image)
Cost:59
HP:48
EP:150
MP:6
teleportera
7 × 2 närstrid (kross)
9 × 4 distans (eld) (magisk)
L3
Ärkemagiker
(image)
Cost:59
HP:54
EP:220
MP:5
7 × 2 närstrid (kross)
12 × 4 distans (eld) (magisk)
L4
Stormagiker
(image)
Cost:72
HP:65
EP:200
MP:5
9 × 2 närstrid (kross)
16 × 4 distans (eld) (magisk)
L2
Vit magiker
(image)
Cost:40
HP:35
EP:136
MP:5
bota, hela +8
6 × 2 närstrid (kross)
9 × 3 distans (ockult) (magisk)
L3
Ljusets magiker
(image)
Cost:64
HP:47
EP:150
MP:5
lysa upp, bota, hela +8
7 × 3 närstrid (kross)
12 × 3 distans (ockult) (magisk)
L3
Royal Warrior
(image)
Cost:40
HP:64
EP:150
MP:6
13 × 3 närstrid (kross)
L1
Ryttare
(image)
Cost:23
HP:38
EP:44
MP:8
9 × 2 närstrid (stick) (storma)
L2
Lansiär
(image)
Cost:40
HP:50
EP:100
MP:10
12 × 3 närstrid (stick) (storma)
L2
Riddare
(image)
Cost:40
HP:58
EP:120
MP:8
8 × 4 närstrid (hugg)
14 × 2 närstrid (stick) (storma)
L3
Storriddare
(image)
Cost:58
HP:78
EP:150
MP:7
12 × 4 närstrid (hugg)
17 × 2 närstrid (stick) (storma)
L3
Tempelriddare
(image)
Cost:58
HP:65
EP:150
MP:8
hela +4
8 × 5 närstrid (ockult)
15 × 2 närstrid (stick) (storma)
L0
Råskinn
(image)
Cost:6
HP:16
EP:18
MP:5
5 × 2 närstrid (kross)
L1
Buse
(image)
Cost:13
HP:32
EP:42
MP:5
5 × 4 närstrid (kross)
L2
Bandit
(image)
Cost:23
HP:50
EP:70
MP:5
8 × 4 närstrid (kross)
L3
Stråtrövare
(image)
Cost:46
HP:70
EP:150
MP:5
11 × 4 närstrid (kross)
L1
Stigman
(image)
Cost:14
HP:30
EP:36
MP:7
4 × 2 närstrid (kross)
5 × 2 distans (kross)
L2
Fredlös
(image)
Cost:28
HP:42
EP:77
MP:7
8 × 2 närstrid (kross)
6 × 3 distans (kross)
L3
Flykting
(image)
Cost:56
HP:62
EP:150
MP:7
gömd
11 × 2 närstrid (kross)
7 × 4 distans (kross)
L1
Sergeant
(image)
Cost:19
HP:32
EP:32
MP:6
ledarskap
5 × 3 närstrid (hugg)
4 × 3 distans (stick)
L2
Löjtnant
(image)
Cost:35
HP:40
EP:80
MP:6
ledarskap
8 × 3 närstrid (hugg)
5 × 3 distans (stick)
L3
General
(image)
Cost:54
HP:50
EP:180
MP:6
ledarskap
9 × 4 närstrid (hugg)
7 × 3 distans (stick)
L4
Överstemarskalk
(image)
Cost:66
HP:60
EP:200
MP:6
ledarskap
10 × 4 närstrid (hugg)
8 × 3 distans (stick)
L0
Skogsman
(image)
Cost:10
HP:18
EP:23
MP:5
3 × 1 närstrid (hugg)
4 × 3 distans (stick)
L1
Bågskytt
(image)
Cost:14
HP:33
EP:39
MP:5
4 × 2 närstrid (hugg)
6 × 3 distans (stick)
L2
Långbågsskytt
(image)
Cost:26
HP:51
EP:68
MP:5
8 × 2 närstrid (hugg)
10 × 3 distans (stick)
L3
Mästerbågskytt
(image)
Cost:46
HP:67
EP:150
MP:5
8 × 3 närstrid (hugg)
11 × 4 distans (stick)
L1
Tjuvskytt
(image)
Cost:14
HP:32
EP:29
MP:5
3 × 2 närstrid (hugg)
4 × 4 distans (stick)
L2
Pälsjägare
(image)
Cost:27
HP:45
EP:65
MP:5
4 × 4 närstrid (hugg)
6 × 4 distans (stick)
L3
Jägare
(image)
Cost:54
HP:57
EP:150
MP:5
5 × 4 närstrid (hugg)
9 × 4 distans (stick) (prickskytt)
L3
Utbygdsjägare
(image)
Cost:60
HP:60
EP:150
MP:6
7 × 4 närstrid (hugg)
7 × 4 distans (stick)
L1
Svartkonstnär
(image)
Cost:16
HP:28
EP:48
MP:5
10 × 2 distans (frost) (magisk)
7 × 2 distans (ockult) (magisk)
L2
Skuggmagiker
(image)
Cost:32
HP:48
EP:90
MP:5
4 × 3 närstrid (kross)
13 × 2 distans (frost) (magisk)
9 × 2 distans (ockult) (magisk)
L3
Häxmästare
(image)
Cost:50
HP:60
EP:150
MP:6
dyka
8 × 3 närstrid (ockult) (suga livskraft)
12 × 3 distans (frost) (magisk)
9 × 3 distans (ockult) (magisk)
L3
Nekromant
(image)
Cost:50
HP:70
EP:150
MP:5
6 × 3 närstrid (kross) (pest)
17 × 2 distans (frost) (magisk)
12 × 2 distans (ockult) (magisk)
L1
Tjuv
(image)
Cost:13
HP:24
EP:28
MP:6
4 × 3 närstrid (hugg) (rygghugg)
L2
Rövare
(image)
Cost:24
HP:40
EP:70
MP:6
stigfinnare
6 × 3 närstrid (hugg) (rygghugg)
4 × 3 distans (hugg)
L3
Lönnmördare
(image)
Cost:44
HP:51
EP:150
MP:6
stigfinnare
8 × 3 närstrid (hugg) (rygghugg)
5 × 3 distans (hugg) (gift)
L1
Tung infanterist
(image)
Cost:19
HP:38
EP:40
MP:4
11 × 2 närstrid (kross)
L2
Stormtrupp
(image)
Cost:35
HP:52
EP:110
MP:4
18 × 2 närstrid (kross)
L3
Järnmanglare
(image)
Cost:50
HP:64
EP:150
MP:4
25 × 2 närstrid (kross)
Nagafolket
L1
Nagakämpe
(image)
Cost:14
HP:33
EP:32
MP:7
4 × 4 närstrid (hugg)
L2
Nagakrigare
(image)
Cost:27
HP:43
EP:66
MP:7
7 × 4 närstrid (hugg)
L3
Nagamyrmidon
(image)
Cost:48
HP:49
EP:150
MP:7
9 × 5 närstrid (hugg)
Orcher
L1
Lönnmördarorch
(image)
Cost:17
HP:26
EP:34
MP:6
7 × 1 närstrid (hugg)
3 × 3 distans (hugg) (prickskytt, gift)
L2
Slaktarorch
(image)
Cost:33
HP:36
EP:100
MP:6
9 × 2 närstrid (hugg)
6 × 3 distans (hugg) (prickskytt, gift)
L1
Orchbågskytt
(image)
Cost:14
HP:32
EP:30
MP:5
3 × 2 närstrid (hugg)
6 × 3 distans (stick)
7 × 2 distans (eld)
L2
Armborstorch
(image)
Cost:26
HP:43
EP:80
MP:5
4 × 3 närstrid (hugg)
8 × 3 distans (stick)
10 × 2 distans (eld)
L3
Arbalestorch
(image)
Cost:43
HP:56
EP:150
MP:5
8 × 3 närstrid (hugg)
12 × 3 distans (stick)
15 × 2 distans (eld)
L1
Orchledare
(image)
Cost:20
HP:45
EP:60
MP:6
ledarskap
7 × 3 närstrid (hugg)
5 × 2 distans (stick)
L2
Orchhövding
(image)
Cost:35
HP:60
EP:120
MP:6
ledarskap
9 × 3 närstrid (hugg)
6 × 3 distans (stick)
L3
Orchhärskare
(image)
Cost:50
HP:75
EP:150
MP:6
ledarskap
10 × 4 närstrid (hugg)
9 × 3 distans (stick)
L1
Orchsoldat
(image)
Cost:12
HP:38
EP:42
MP:5
9 × 2 närstrid (hugg)
L2
Orchkrigare
(image)
Cost:26
HP:58
EP:60
MP:5
10 × 3 närstrid (hugg)
L3
Orchkrigsherre
(image)
Cost:48
HP:78
EP:150
MP:5
15 × 3 närstrid (hugg)
8 × 2 distans (stick)
Resar
L1
Ung rese
(image)
Cost:15
HP:42
EP:32
MP:5
5 × 3 närstrid (hugg)
L2
Rese
(image)
Cost:33
HP:68
EP:100
MP:5
10 × 3 närstrid (hugg)
Sjöfolket
L1
Sjöjägare
(image)
Cost:15
HP:30
EP:35
MP:6
4 × 2 närstrid (stick)
5 × 3 distans (stick)
L2
Sjönätkastare
(image)
Cost:27
HP:40
EP:80
MP:7
6 × 3 närstrid (kross)
9 × 2 distans (kross) (sakta ner)
L3
Sjösnärjare
(image)
Cost:46
HP:55
EP:150
MP:7
8 × 3 närstrid (kross)
8 × 3 distans (kross) (sakta ner)
L2
Sjöspjutbärare
(image)
Cost:27
HP:40
EP:85
MP:6
6 × 2 närstrid (stick)
6 × 4 distans (stick)
L3
Sjöspjutkastare
(image)
Cost:48
HP:55
EP:150
MP:6
8 × 2 närstrid (stick)
10 × 4 distans (stick)
L1
Sjökämpe
(image)
Cost:14
HP:36
EP:36
MP:6
6 × 3 närstrid (stick)
L2
Sjökrigare
(image)
Cost:28
HP:50
EP:80
MP:6
10 × 3 närstrid (stick)
L3
Hoplit
(image)
Cost:43
HP:52
EP:150
MP:5
ståndaktig
15 × 2 närstrid (stick)
L3
Sjötriton
(image)
Cost:43
HP:60
EP:150
MP:6
14 × 3 närstrid (stick)
19 × 2 närstrid (hugg)
L1
Sjönovis
(image)
Cost:19
HP:27
EP:50
MP:6
7 × 1 närstrid (kross)
8 × 2 distans (kross) (magisk)
L2
Sjöhuldra
(image)
Cost:33
HP:38
EP:90
MP:6
9 × 1 närstrid (kross)
14 × 2 distans (kross) (magisk)
L3
Siren
(image)
Cost:52
HP:49
EP:150
MP:7
12 × 1 närstrid (kross) (magisk)
15 × 3 distans (kross) (magisk)
L2
Sjöprästinna
(image)
Cost:38
HP:31
EP:132
MP:6
bota, hela +8
5 × 3 närstrid (kross)
6 × 4 distans (ockult) (magisk)
L3
Sjösibylla
(image)
Cost:57
HP:41
EP:150
MP:6
lysa upp, bota, hela +8
7 × 3 närstrid (kross)
8 × 4 distans (ockult) (magisk)
Troll
L2
Troll Shaman
(image)
Cost:32
HP:50
EP:100
MP:5
regenerera
7 × 2 närstrid (kross)
7 × 3 distans (eld) (magisk)
L2
Trollhjälte
(image)
Cost:30
HP:60
EP:52
MP:5
regenerera
12 × 3 närstrid (kross)
L3
Stort troll
(image)
Cost:48
HP:80
EP:150
MP:5
regenerera
18 × 3 närstrid (kross)
L1
Trollvalp
(image)
Cost:13
HP:42
EP:36
MP:4
regenerera
7 × 2 närstrid (kross)
L2
Stenkastartroll
(image)
Cost:29
HP:49
EP:100
MP:5
regenerera
10 × 2 närstrid (kross)
17 × 1 distans (kross)
L2
Troll
(image)
Cost:29
HP:55
EP:66
MP:5
regenerera
14 × 2 närstrid (kross)
L3
Trollkrigare
(image)
Cost:42
HP:70
EP:150
MP:5
regenerera
20 × 2 närstrid (kross)
Vandöda
L2
Benryttare
(image)
Cost:38
HP:45
EP:100
MP:9
dyka
11 × 2 närstrid (stick) (storma)
L3
Dödsriddare
(image)
Cost:45
HP:63
EP:150
MP:5
ledarskap, dyka
11 × 4 närstrid (hugg)
6 × 2 distans (stick)
L1
Ghul
(image)
Cost:16
HP:33
EP:35
MP:5
4 × 3 närstrid (hugg) (gift)
L2
Nekrofag
(image)
Cost:27
HP:47
EP:120
MP:5
förtäring
7 × 3 närstrid (hugg) (gift)
L3
Ghast
(image)
Cost:41
HP:65
EP:150
MP:5
förtäring
10 × 3 närstrid (hugg) (gift)
L1
Skelett
(image)
Cost:15
HP:34
EP:35
MP:5
dyka
7 × 3 närstrid (hugg)
L2
Gengångare
(image)
Cost:28
HP:47
EP:85
MP:5
dyka
8 × 4 närstrid (hugg)
L3
Draug
(image)
Cost:50
HP:68
EP:150
MP:5
dyka
12 × 4 närstrid (hugg)
L2
Svärdsande
(image)
Cost:28
HP:39
EP:100
MP:6
dyka
8 × 5 närstrid (hugg)
L1
Skelettbågskytt
(image)
Cost:14
HP:31
EP:35
MP:5
dyka
3 × 2 närstrid (kross)
6 × 3 distans (stick)
L2
Benskjutare
(image)
Cost:26
HP:40
EP:80
MP:5
dyka
6 × 2 närstrid (hugg)
10 × 3 distans (stick)
L3
Själaskytt
(image)
Cost:38
HP:50
EP:150
MP:5
dyka
8 × 2 närstrid (hugg)
14 × 3 distans (stick)
L4
Skelettdrake
(image)
Cost:100
HP:86
EP:200
MP:5
10 × 4 närstrid (hugg) (suga livskraft)
25 × 2 närstrid (hugg)
L1
Spöke
(image)
Cost:20
HP:18
EP:30
MP:7
4 × 3 närstrid (ockult) (suga livskraft)
3 × 3 distans (frost)
L2
Skugga
(image)
Cost:38
HP:24
EP:100
MP:7
skuggsteg, stigfinnare
8 × 3 närstrid (hugg) (rygghugg)
L3
Blekman
(image)
Cost:52
HP:35
EP:150
MP:7
skuggsteg, stigfinnare
10 × 3 närstrid (hugg) (rygghugg)
L2
Vålnad
(image)
Cost:38
HP:25
EP:100
MP:7
6 × 4 närstrid (ockult) (suga livskraft)
4 × 3 distans (frost)
L3
Ond ande
(image)
Cost:52
HP:33
EP:150
MP:7
9 × 4 närstrid (ockult) (suga livskraft)
6 × 3 distans (frost)
L4
Uråldrig häxmästare
(image)
Cost:100
HP:80
EP:200
MP:6
dyka
8 × 4 närstrid (ockult) (suga livskraft)
13 × 5 distans (frost) (magisk)
9 × 5 distans (ockult) (magisk)
L0
Vandrande död
(image)
Cost:8
HP:18
EP:24
MP:4
6 × 2 närstrid (kross) (pest)
L1
Själlös
(image)
Cost:13
HP:28
EP:50
MP:4
7 × 3 närstrid (kross) (pest)
Vargar
L3
Direwolf
(image)
Cost:36
HP:57
EP:150
MP:10
7 × 4 närstrid (hugg)
L2
Great Wolf
(image)
Cost:30
HP:45
EP:100
MP:9
5 × 4 närstrid (hugg)
L1
Varg
(image)
Cost:17
HP:32
EP:50
MP:8
5 × 3 närstrid (hugg)
L1
Vargryttare
(image)
Cost:17
HP:32
EP:30
MP:8
5 × 3 närstrid (hugg)
L2
Plundrarvätte
(image)
Cost:32
HP:44
EP:100
MP:9
5 × 3 närstrid (hugg)
7 × 3 närstrid (eld)
6 × 2 distans (kross) (sakta ner)
L2
Riddarvätte
(image)
Cost:32
HP:49
EP:65
MP:9
7 × 4 närstrid (hugg)
L3
Monstervargryttare
(image)
Cost:41
HP:61
EP:150
MP:10
9 × 4 närstrid (hugg)
4 × 4 närstrid (hugg) (gift)
Vättar
L0
Spjutvätte
(image)
Cost:9
HP:18
EP:18
MP:5
6 × 3 närstrid (stick)
3 × 1 distans (stick)
L1
Spetsarvätte
(image)
Cost:13
HP:26
EP:50
MP:5
8 × 3 närstrid (stick) (first strike)
5 × 1 distans (stick)
L1
Standarvätte
(image)
Cost:13
HP:31
EP:50
MP:5
ledarskap
7 × 3 närstrid (stick)
Ödlefolket
L1
Spåödla
(image)
Cost:16
HP:22
EP:28
MP:6
hela +4
4 × 2 närstrid (kross)
5 × 3 distans (frost) (magisk)
L2
Orakel
(image)
Cost:27
HP:29
EP:100
MP:6
hela +4
4 × 3 närstrid (kross)
8 × 3 distans (frost) (magisk)
L2
Sökare
(image)
Cost:27
HP:29
EP:100
MP:6
bota, hela +8
5 × 2 närstrid (kross)
6 × 3 distans (frost) (magisk)
L1
Ödlestigfinnare
(image)
Cost:15
HP:26
EP:32
MP:6
stigfinnare
4 × 4 närstrid (stick)
4 × 2 distans (stick)
L2
Bakhållstrupp
(image)
Cost:30
HP:36
EP:55
MP:7
stigfinnare
6 × 4 närstrid (stick)
5 × 2 distans (stick)
L3
Flanktrupp
(image)
Cost:46
HP:47
EP:150
MP:7
stigfinnare
8 × 4 närstrid (stick)
7 × 2 distans (stick)
Last updated on Sat Sep 16 00:36:58 2017.