Štandardná + Kalifát

Aliancia Knalgy
L1 ♟
Jazdec na gryfovi
(image)
Cena:24
Životy:34
XP:38
MP:8
12 × 2 zblízka (sečný)
L2
Pán gryfov
(image)
Cena:37
Životy:51
XP:100
MP:10
15 × 2 zblízka (sečný)
L1 ♟
Poskok
(image)
Cena:14
Životy:30
XP:36
MP:7
4 × 2 zblízka (tupý)
5 × 2 na diaľku (tupý)
L2
Štvanec
(image)
Cena:28
Životy:42
XP:77
MP:7
8 × 2 zblízka (tupý)
6 × 3 na diaľku (tupý)
L3
Utečenec
(image)
Cena:56
Životy:62
XP:150
MP:7
utajenie
11 × 2 zblízka (tupý)
7 × 4 na diaľku (tupý)
L1 ♟
Pytliak
(image)
Cena:14
Životy:32
XP:29
MP:5
3 × 2 zblízka (sečný)
4 × 4 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Stopár
(image)
Cena:27
Životy:45
XP:65
MP:5
4 × 4 zblízka (sečný)
6 × 4 na diaľku (bodný)
L3
Lovec
(image)
Cena:54
Životy:57
XP:150
MP:5
5 × 4 zblízka (sečný)
9 × 4 na diaľku (bodný) (presný)
L3
Zálesák
(image)
Cena:60
Životy:60
XP:150
MP:6
7 × 4 zblízka (sečný)
7 × 4 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Trpaslík hromobijca
(image)
Cena:17
Životy:34
XP:40
MP:4
6 × 2 zblízka (sečný)
18 × 1 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Trpaslík hromový strážca
(image)
Cena:30
Životy:44
XP:95
MP:4
6 × 3 zblízka (sečný)
28 × 1 na diaľku (bodný)
L3
Trpaslík dračí strážca
(image)
Cena:46
Životy:59
XP:150
MP:4
9 × 3 zblízka (sečný)
40 × 1 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Trpaslík strážca
(image)
Cena:19
Životy:42
XP:47
MP:4
neoblomný
5 × 3 zblízka (bodný)
5 × 1 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Trpaslík obranca
(image)
Cena:32
Životy:54
XP:85
MP:4
neoblomný
7 × 3 zblízka (bodný)
8 × 1 na diaľku (bodný)
L3
Trpaslík ochranca
(image)
Cena:41
Životy:68
XP:150
MP:4
neoblomný
9 × 3 zblízka (bodný)
11 × 2 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Trpaslík vojak
(image)
Cena:16
Životy:38
XP:41
MP:4
7 × 3 zblízka (sečný)
8 × 2 zblízka (tupý)
L2 ♚
Trpaslík obrnenec
(image)
Cena:32
Životy:59
XP:74
MP:4
11 × 3 zblízka (sečný)
14 × 2 zblízka (tupý)
L3
Trpaslík šľachtic
(image)
Cena:54
Životy:79
XP:150
MP:4
15 × 3 zblízka (sečný)
19 × 2 zblízka (tupý)
10 × 1 na diaľku (sečný)
L1 ♟
Trpaslík zurvalec
(image)
Cena:19
Životy:34
XP:42
MP:5
4 × 4 zblízka (sečný) (zúrivý)
L2
Trpaslík zúrivec
(image)
Cena:33
Životy:48
XP:100
MP:5
7 × 4 zblízka (sečný) (zúrivý)
L1 ♟
Zlodej
(image)
Cena:13
Životy:24
XP:28
MP:6
4 × 3 zblízka (sečný) (zákerný)
L2 ♚
Lupič
(image)
Cena:24
Životy:40
XP:70
MP:6
priebojný
6 × 3 zblízka (sečný) (zákerný)
4 × 3 na diaľku (sečný)
L3
Zabijak
(image)
Cena:44
Životy:51
XP:150
MP:6
priebojný
8 × 3 zblízka (sečný) (zákerný)
5 × 3 na diaľku (sečný) (jed)
Jašteri
L1 ♟
Jašter opekač
(image)
Cena:21
Životy:42
XP:43
MP:5
7 × 2 zblízka (sečný)
6 × 4 na diaľku (oheň)
L2 ♚
Ohnivý jašter
(image)
Cena:35
Životy:63
XP:80
MP:5
9 × 2 zblízka (sečný)
7 × 5 na diaľku (oheň)
L3
Pekelný jašter
(image)
Cena:51
Životy:82
XP:150
MP:5
12 × 2 zblízka (sečný)
8 × 6 na diaľku (oheň)
L2 ♚
Žiarivý jašter
(image)
Cena:35
Životy:55
XP:80
MP:5
velenie
8 × 3 zblízka (sečný)
6 × 4 na diaľku (oheň)
L3
Plamenný jašter
(image)
Cena:51
Životy:72
XP:150
MP:5
velenie
11 × 3 zblízka (sečný)
8 × 4 na diaľku (oheň)
L1 ♟
Jašter vojak
(image)
Cena:17
Životy:39
XP:42
MP:6
7 × 3 zblízka (sečný)
3 × 3 na diaľku (oheň)
L2 ♚
Jašter bojovník
(image)
Cena:30
Životy:60
XP:70
MP:6
11 × 3 zblízka (sečný)
5 × 3 na diaľku (oheň)
L3
Jašter šermiar
(image)
Cena:47
Životy:80
XP:150
MP:6
16 × 3 zblízka (sečný)
8 × 3 na diaľku (oheň)
L1 ♟
Jašter úderník
(image)
Cena:19
Životy:43
XP:45
MP:5
5 × 4 zblízka (sečný)
6 × 4 zblízka (bodný) (prvý úder)
L2 ♚
Jašter mlátič
(image)
Cena:31
Životy:66
XP:95
MP:5
8 × 4 zblízka (sečný)
6 × 5 zblízka (bodný)
10 × 3 zblízka (tupý)
L3
Jašter dozorca
(image)
Cena:40
Životy:85
XP:150
MP:5
11 × 4 zblízka (sečný)
14 × 3 zblízka (tupý)
8 × 5 zblízka (bodný)
L2 ♚
Jašter vyjednávač
(image)
Cena:31
Životy:62
XP:105
MP:5
11 × 3 zblízka (sečný)
17 × 2 zblízka (bodný) (prvý úder)
L3
Jašter strážca
(image)
Cena:46
Životy:82
XP:150
MP:5
16 × 3 zblízka (sečný)
23 × 2 zblízka (bodný) (prvý úder)
L1 ♟
Plachtiaci jašter
(image)
Cena:16
Životy:32
XP:35
MP:8
6 × 2 zblízka (tupý)
3 × 3 na diaľku (oheň) (presný)
L2
Lietajúci jašter
(image)
Cena:30
Životy:45
XP:80
MP:9
6 × 3 zblízka (tupý)
5 × 3 na diaľku (oheň) (presný)
L3
Búrkový jašter
(image)
Cena:40
Životy:58
XP:150
MP:9
8 × 3 zblízka (tupý)
8 × 3 na diaľku (oheň) (presný)
L1 ♟
Saur prieskumník
(image)
Cena:15
Životy:26
XP:32
MP:6
priebojný
4 × 4 zblízka (bodný)
4 × 2 na diaľku (bodný)
L2
Saur zákerák
(image)
Cena:30
Životy:36
XP:55
MP:7
priebojný
6 × 4 zblízka (bodný)
5 × 2 na diaľku (bodný)
L3
Saur prepadávač
(image)
Cena:46
Životy:47
XP:150
MP:7
priebojný
8 × 4 zblízka (bodný)
7 × 2 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Saur šaman
(image)
Cena:16
Životy:22
XP:28
MP:6
uzdravuje +4
4 × 2 zblízka (tupý)
5 × 3 na diaľku (mráz) (magický)
L2 ♚
Saur liečiteľ
(image)
Cena:27
Životy:29
XP:100
MP:6
lieči, uzdravuje +8
5 × 2 zblízka (tupý)
6 × 3 na diaľku (mráz) (magický)
L2 ♚
Saur veštec
(image)
Cena:27
Životy:29
XP:100
MP:6
uzdravuje +4
4 × 3 zblízka (tupý)
8 × 3 na diaľku (mráz) (magický)
Kalifát
L1 ♟
Arif
(image)
Cena:18
Životy:40
XP:47
MP:5
9 × 2 zblízka (sečný) (presný)
L2 ♚
Gazi
(image)
Cena:38
Životy:58
XP:75
MP:5
13 × 2 zblízka (sečný) (presný)
10 × 1 zblízka (tupý) (spomaľuje)
L3
Šuja
(image)
Cena:58
Životy:70
XP:150
MP:5
13 × 3 zblízka (sečný) (presný)
11 × 2 zblízka (tupý) (spomaľuje)
L4
Kalid
(image)
Cena:78
Životy:82
XP:200
MP:5
13 × 4 zblízka (sečný) (presný)
11 × 3 zblízka (tupý) (spomaľuje)
L2 ♚
Mudafi
(image)
Cena:38
Životy:58
XP:75
MP:5
15 × 2 zblízka (bodný) (prvý úder)
L3
Rašik
(image)
Cena:58
Životy:70
XP:150
MP:5
15 × 3 zblízka (bodný) (prvý úder)
L1 ♟
Hakim
(image)
Cena:17
Životy:26
XP:39
MP:5
uzdravuje +8
7 × 2 zblízka (tupý)
L2 ♚
Tabib
(image)
Cena:33
Životy:39
XP:100
MP:5
lieči, uzdravuje +8, regeneruje
9 × 3 zblízka (tupý)
L1 ♟
Jundi
(image)
Cena:15
Životy:32
XP:44
MP:6
5 × 3 zblízka (sečný)
6 × 3 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Monaviš
(image)
Cena:35
Životy:46
XP:65
MP:6
priebojný
9 × 4 zblízka (sečný)
L3
Migvar
(image)
Cena:65
Životy:58
XP:150
MP:6
priebojný
10 × 5 zblízka (sečný)
L2 ♚
Muharib
(image)
Cena:35
Životy:50
XP:80
MP:6
8 × 4 zblízka (sečný)
8 × 4 na diaľku (bodný)
L3
Batal
(image)
Cena:60
Životy:65
XP:150
MP:6
10 × 4 zblízka (sečný)
10 × 4 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Kajval
(image)
Cena:21
Životy:38
XP:48
MP:6
20 × 1 zblízka (bodný)
6 × 3 zblízka (tupý)
L2
Faris
(image)
Cena:40
Životy:50
XP:70
MP:6
29 × 1 zblízka (bodný)
9 × 3 zblízka (tupý)
L3
Mufarik
(image)
Cena:80
Životy:65
XP:150
MP:6
44 × 1 zblízka (bodný)
14 × 3 zblízka (tupý)
L2
Kanas
(image)
Cena:34
Životy:48
XP:70
MP:7
8 × 3 zblízka (tupý)
7 × 3 na diaľku (bodný)
L3
Hadaf
(image)
Cena:55
Životy:57
XP:150
MP:7
10 × 3 zblízka (tupý)
9 × 3 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Nafat
(image)
Cena:19
Životy:31
XP:44
MP:5
8 × 2 zblízka (oheň)
6 × 3 na diaľku (oheň)
L2
Katif
(image)
Cena:35
Životy:44
XP:70
MP:5
10 × 2 zblízka (oheň)
8 × 3 na diaľku (oheň)
L3
Tinin
(image)
Cena:65
Životy:51
XP:150
MP:5
10 × 3 zblízka (oheň)
9 × 4 na diaľku (oheň)
L1 ♟
Rami
(image)
Cena:16
Životy:34
XP:39
MP:7
5 × 2 zblízka (tupý)
7 × 3 na diaľku (bodný)
L2
Kanas
(image)
Cena:34
Životy:48
XP:70
MP:7
8 × 3 zblízka (tupý)
7 × 3 na diaľku (bodný)
L3
Hadaf
(image)
Cena:55
Životy:57
XP:150
MP:7
10 × 3 zblízka (tupý)
9 × 3 na diaľku (bodný)
L2
Sarid
(image)
Cena:35
Životy:39
XP:64
MP:8
7 × 2 zblízka (tupý)
9 × 4 na diaľku (bodný)
L3
Javal
(image)
Cena:50
Životy:47
XP:150
MP:8
8 × 3 zblízka (tupý)
10 × 5 na diaľku (bodný)
L0 ♟
Sokol
(image)
Cena:12
Životy:18
XP:24
MP:8
2 × 3 zblízka (sečný)
5 × 1 zblízka (bodný) (výpad)
L1
Starší sokol
(image)
Cena:18
Životy:27
XP:50
MP:9
4 × 3 zblízka (sečný)
9 × 1 zblízka (bodný) (výpad)
Lojalisti
L1 ♟
Jazdec
(image)
Cena:23
Životy:38
XP:44
MP:8
9 × 2 zblízka (bodný) (výpad)
L2
Rytier
(image)
Cena:40
Životy:58
XP:120
MP:8
8 × 4 zblízka (sečný)
14 × 2 zblízka (bodný) (výpad)
L3
Paladín
(image)
Cena:58
Životy:65
XP:150
MP:8
uzdravuje +4
8 × 5 zblízka (mystický)
15 × 2 zblízka (bodný) (výpad)
L3
Starší rytier
(image)
Cena:58
Životy:78
XP:150
MP:7
12 × 4 zblízka (sečný)
17 × 2 zblízka (bodný) (výpad)
L2
Útočník
(image)
Cena:40
Životy:50
XP:100
MP:10
12 × 3 zblízka (bodný) (výpad)
L1 ♟
Jazdec kavalérie
(image)
Cena:17
Životy:34
XP:40
MP:8
6 × 3 zblízka (sečný)
L2
Dragún
(image)
Cena:34
Životy:49
XP:95
MP:9
6 × 4 zblízka (sečný)
12 × 1 na diaľku (bodný)
L3
Elitný jazdec
(image)
Cena:52
Životy:64
XP:150
MP:9
10 × 4 zblízka (sečný)
20 × 1 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Lukostrelec
(image)
Cena:14
Životy:33
XP:39
MP:5
4 × 2 zblízka (sečný)
6 × 3 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Strelec z dlhého luku
(image)
Cena:26
Životy:51
XP:68
MP:5
8 × 2 zblízka (sečný)
10 × 3 na diaľku (bodný)
L3
Majster lukostrelec
(image)
Cena:46
Životy:67
XP:150
MP:5
8 × 3 zblízka (sečný)
11 × 4 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Morský vojak
(image)
Cena:14
Životy:36
XP:36
MP:6
6 × 3 zblízka (bodný)
L2
Morský bojovník
(image)
Cena:28
Životy:50
XP:80
MP:6
10 × 3 zblízka (bodný)
L3
Morský ťažký pešiak
(image)
Cena:43
Životy:52
XP:150
MP:5
neoblomný
15 × 2 zblízka (bodný)
L3
Triton
(image)
Cena:43
Životy:60
XP:150
MP:6
14 × 3 zblízka (bodný)
19 × 2 zblízka (sečný)
L1 ♟
Mág
(image)
Cena:20
Životy:24
XP:54
MP:5
5 × 1 zblízka (tupý)
7 × 3 na diaľku (oheň) (magický)
L2 ♚
Biely mág
(image)
Cena:40
Životy:35
XP:136
MP:5
lieči, uzdravuje +8
6 × 2 zblízka (tupý)
9 × 3 na diaľku (mystický) (magický)
L3
Mág svetla
(image)
Cena:64
Životy:47
XP:150
MP:5
osvetľuje, lieči, uzdravuje +8
7 × 3 zblízka (tupý)
12 × 3 na diaľku (mystický) (magický)
L2 ♚
Červený mág
(image)
Cena:40
Životy:42
XP:100
MP:5
6 × 2 zblízka (tupý)
8 × 4 na diaľku (oheň) (magický)
L3
Archmág
(image)
Cena:59
Životy:54
XP:220
MP:5
7 × 2 zblízka (tupý)
12 × 4 na diaľku (oheň) (magický)
L4
Veľký mág
(image)
Cena:72
Životy:65
XP:200
MP:5
9 × 2 zblízka (tupý)
16 × 4 na diaľku (oheň) (magický)
L3
Strieborný mág
(image)
Cena:59
Životy:48
XP:150
MP:6
teleport
7 × 2 zblízka (tupý)
9 × 4 na diaľku (oheň) (magický)
L1 ♟
Oštepník
(image)
Cena:14
Životy:36
XP:42
MP:5
7 × 3 zblízka (bodný) (prvý úder)
6 × 1 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Bojovník
(image)
Cena:25
Životy:55
XP:60
MP:5
8 × 4 zblízka (sečný)
L3
Kráľovský gardista
(image)
Cena:43
Životy:74
XP:150
MP:6
11 × 4 zblízka (sečný)
L2 ♚
Kopijník
(image)
Cena:25
Životy:55
XP:65
MP:5
10 × 3 zblízka (bodný) (prvý úder)
L3
Halapartník
(image)
Cena:44
Životy:72
XP:150
MP:5
15 × 3 zblízka (bodný) (prvý úder)
19 × 2 zblízka (sečný)
L2 ♚
Oštepár
(image)
Cena:25
Životy:48
XP:100
MP:5
8 × 3 zblízka (bodný) (prvý úder)
11 × 2 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Poručík
(image)
Cena:35
Životy:40
XP:80
MP:6
velenie
8 × 3 zblízka (sečný)
5 × 3 na diaľku (bodný)
L3
Generál
(image)
Cena:54
Životy:50
XP:180
MP:6
velenie
9 × 4 zblízka (sečný)
7 × 3 na diaľku (bodný)
L4
Vrchný veliteľ
(image)
Cena:66
Životy:60
XP:200
MP:6
velenie
10 × 4 zblízka (sečný)
8 × 3 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Šermiar
(image)
Cena:16
Životy:28
XP:42
MP:6
priebojný
4 × 4 zblízka (sečný)
L2
Duelista
(image)
Cena:32
Životy:44
XP:90
MP:7
priebojný
5 × 5 zblízka (sečný)
12 × 1 na diaľku (bodný)
L3
Majster zbraní
(image)
Cena:44
Životy:57
XP:150
MP:7
priebojný
7 × 5 zblízka (sečný)
20 × 1 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Ťažký pešiak
(image)
Cena:19
Životy:38
XP:40
MP:4
11 × 2 zblízka (tupý)
L2 ♚
Špeciálny pešiak
(image)
Cena:35
Životy:52
XP:110
MP:4
18 × 2 zblízka (tupý)
L3
Miesiželezo
(image)
Cena:50
Životy:64
XP:150
MP:4
25 × 2 zblízka (tupý)
Nemŕtvi
L0 ♟
Chodiaca mŕtvola
(image)
Cena:8
Životy:18
XP:24
MP:4
6 × 2 zblízka (tupý) (choroba)
L1
Bezduchý
(image)
Cena:13
Životy:28
XP:50
MP:4
7 × 3 zblízka (tupý) (choroba)
L1 ♟
Duch
(image)
Cena:20
Životy:18
XP:30
MP:7
4 × 3 zblízka (mystický) (vysaje)
3 × 3 na diaľku (mráz)
L2
Mátoha
(image)
Cena:38
Životy:25
XP:100
MP:7
6 × 4 zblízka (mystický) (vysaje)
4 × 3 na diaľku (mráz)
L3
Prízrak
(image)
Cena:52
Životy:33
XP:150
MP:7
9 × 4 zblízka (mystický) (vysaje)
6 × 3 na diaľku (mráz)
L2
Tieň
(image)
Cena:38
Životy:24
XP:100
MP:7
nočné zakrádanie, priebojný
8 × 3 zblízka (sečný) (zákerný)
L3
Nočný des
(image)
Cena:52
Životy:35
XP:150
MP:7
nočné zakrádanie, priebojný
10 × 3 zblízka (sečný) (zákerný)
L1 ♟
Ghúl
(image)
Cena:16
Životy:33
XP:35
MP:5
4 × 3 zblízka (sečný) (jed)
L2 ♚
Mrchožrút
(image)
Cena:27
Životy:47
XP:120
MP:5
kŕmenie
7 × 3 zblízka (sečný) (jed)
L3
Žrút
(image)
Cena:41
Životy:65
XP:150
MP:5
kŕmenie
10 × 3 zblízka (sečný) (jed)
L1 ♟
Kostlivec
(image)
Cena:15
Životy:34
XP:35
MP:5
ponorenie
7 × 3 zblízka (sečný)
L2 ♚
Kostlivý šermiar
(image)
Cena:28
Životy:39
XP:100
MP:6
ponorenie
8 × 5 zblízka (sečný)
L2 ♚
Umrlec
(image)
Cena:28
Životy:47
XP:85
MP:5
ponorenie
8 × 4 zblízka (sečný)
L3
Kostlivý hrdina
(image)
Cena:50
Životy:68
XP:150
MP:5
ponorenie
12 × 4 zblízka (sečný)
L1 ♟
Kostlivec lukostrelec
(image)
Cena:14
Životy:31
XP:35
MP:5
ponorenie
3 × 2 zblízka (tupý)
6 × 3 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Kostlivec ostreľovač
(image)
Cena:26
Životy:40
XP:80
MP:5
ponorenie
6 × 2 zblízka (sečný)
10 × 3 na diaľku (bodný)
L3
Prekliaty luk
(image)
Cena:38
Životy:50
XP:150
MP:5
ponorenie
8 × 2 zblízka (sečný)
14 × 3 na diaľku (bodný)
L0 ♟
Netopier upír
(image)
Cena:13
Životy:16
XP:22
MP:8
4 × 2 zblízka (sečný) (vysaje)
L1
Krvavý netopier
(image)
Cena:21
Životy:27
XP:70
MP:9
5 × 3 zblízka (sečný) (vysaje)
L2
Netopier upír
(image)
Cena:34
Životy:33
XP:100
MP:9
6 × 4 zblízka (sečný) (vysaje)
L1 ♟
Temný učeň
(image)
Cena:16
Životy:28
XP:48
MP:5
10 × 2 na diaľku (mráz) (magický)
7 × 2 na diaľku (mystický) (magický)
L2 ♚
Temný čarodejník
(image)
Cena:32
Životy:48
XP:90
MP:5
4 × 3 zblízka (tupý)
13 × 2 na diaľku (mráz) (magický)
9 × 2 na diaľku (mystický) (magický)
L3
Kostej
(image)
Cena:50
Životy:60
XP:150
MP:6
ponorenie
8 × 3 zblízka (mystický) (vysaje)
12 × 3 na diaľku (mráz) (magický)
9 × 3 na diaľku (mystický) (magický)
L3
Černokňažník
(image)
Cena:50
Životy:70
XP:150
MP:5
6 × 3 zblízka (tupý) (choroba)
17 × 2 na diaľku (mráz) (magický)
12 × 2 na diaľku (mystický) (magický)
Rebeli
L1 ♟
Elfská šamanka
(image)
Cena:15
Životy:26
XP:32
MP:5
uzdravuje +4
3 × 2 zblízka (tupý)
3 × 2 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
L2 ♚
Elfská druidka
(image)
Cena:34
Životy:36
XP:80
MP:5
lieči, uzdravuje +8
4 × 2 zblízka (tupý)
6 × 2 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
6 × 3 na diaľku (bodný) (magický)
L3
Elfská víla
(image)
Cena:52
Životy:46
XP:150
MP:6
lieči, uzdravuje +8
6 × 2 zblízka (tupý) (magický)
6 × 3 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
8 × 3 na diaľku (bodný) (magický)
L2 ♚
Elfská čarodejnica
(image)
Cena:34
Životy:41
XP:100
MP:5
4 × 2 zblízka (tupý)
4 × 3 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
7 × 4 na diaľku (mystický) (magický)
L3
Elfská zaklínačka
(image)
Cena:55
Životy:50
XP:180
MP:5
6 × 2 zblízka (tupý)
5 × 4 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
9 × 4 na diaľku (mystický) (magický)
L4
Elfská sylfa
(image)
Cena:67
Životy:60
XP:200
MP:6
6 × 3 zblízka (tupý) (magický)
6 × 5 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
10 × 5 na diaľku (mystický) (magický)
L1 ♟
Elfský lukostrelec
(image)
Cena:17
Životy:29
XP:44
MP:6
5 × 2 zblízka (sečný)
5 × 4 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Elfský hraničiar
(image)
Cena:41
Životy:42
XP:90
MP:6
prepad
7 × 3 zblízka (sečný)
7 × 4 na diaľku (bodný)
L3
Elfský pomstiteľ
(image)
Cena:60
Životy:55
XP:150
MP:6
prepad
8 × 4 zblízka (sečný)
10 × 4 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Elfský ostrostrelec
(image)
Cena:41
Životy:37
XP:80
MP:6
6 × 2 zblízka (sečný)
9 × 4 na diaľku (bodný) (presný)
L3
Elfský ostreľovač
(image)
Cena:55
Životy:47
XP:150
MP:6
7 × 2 zblízka (sečný)
10 × 5 na diaľku (bodný) (presný)
L1 ♟
Elfský vojak
(image)
Cena:14
Životy:33
XP:40
MP:5
5 × 4 zblízka (sečný)
3 × 3 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Elfský hrdina
(image)
Cena:32
Životy:51
XP:90
MP:5
8 × 4 zblízka (sečný)
6 × 3 na diaľku (bodný)
L3
Elfský šampión
(image)
Cena:55
Životy:70
XP:150
MP:5
9 × 5 zblízka (sečný)
9 × 3 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Elfský kapitán
(image)
Cena:32
Životy:47
XP:90
MP:5
velenie
7 × 4 zblízka (sečný)
5 × 3 na diaľku (bodný)
L3
Elfský maršal
(image)
Cena:55
Životy:62
XP:150
MP:5
velenie
10 × 4 zblízka (sečný)
8 × 3 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Elfský zved
(image)
Cena:18
Životy:32
XP:32
MP:9
4 × 3 zblízka (sečný)
6 × 2 na diaľku (bodný)
L2
Elfský jazdec
(image)
Cena:31
Životy:46
XP:75
MP:10
7 × 3 zblízka (sečný)
9 × 2 na diaľku (bodný)
L3
Elfský prieskumník
(image)
Cena:43
Životy:57
XP:150
MP:10
7 × 4 zblízka (sečný)
8 × 3 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Lesný muž
(image)
Cena:20
Životy:52
XP:40
MP:4
prepad, regeneruje
13 × 2 zblízka (tupý)
L2 ♚
Starý lesný muž
(image)
Cena:31
Životy:64
XP:100
MP:4
prepad, regeneruje
19 × 2 zblízka (tupý)
L3
Prastarý lesný muž
(image)
Cena:48
Životy:80
XP:150
MP:4
prepad, regeneruje
25 × 2 zblízka (tupý)
L1 ♟
Morský lovec
(image)
Cena:15
Životy:30
XP:35
MP:6
4 × 2 zblízka (bodný)
5 × 3 na diaľku (bodný)
L2
Morský kopijník
(image)
Cena:27
Životy:40
XP:85
MP:6
6 × 2 zblízka (bodný)
6 × 4 na diaľku (bodný)
L3
Morský oštepník
(image)
Cena:48
Životy:55
XP:150
MP:6
8 × 2 zblízka (bodný)
10 × 4 na diaľku (bodný)
L2
Morský vrhač sietí
(image)
Cena:27
Životy:40
XP:80
MP:7
6 × 3 zblízka (tupý)
9 × 2 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
L3
Morský zamotávač
(image)
Cena:46
Životy:55
XP:150
MP:7
8 × 3 zblízka (tupý)
8 × 3 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
L1 ♟
Mág
(image)
Cena:20
Životy:24
XP:54
MP:5
5 × 1 zblízka (tupý)
7 × 3 na diaľku (oheň) (magický)
L2 ♚
Biely mág
(image)
Cena:40
Životy:35
XP:136
MP:5
lieči, uzdravuje +8
6 × 2 zblízka (tupý)
9 × 3 na diaľku (mystický) (magický)
L3
Mág svetla
(image)
Cena:64
Životy:47
XP:150
MP:5
osvetľuje, lieči, uzdravuje +8
7 × 3 zblízka (tupý)
12 × 3 na diaľku (mystický) (magický)
L2 ♚
Červený mág
(image)
Cena:40
Životy:42
XP:100
MP:5
6 × 2 zblízka (tupý)
8 × 4 na diaľku (oheň) (magický)
L3
Archmág
(image)
Cena:59
Životy:54
XP:220
MP:5
7 × 2 zblízka (tupý)
12 × 4 na diaľku (oheň) (magický)
L4
Veľký mág
(image)
Cena:72
Životy:65
XP:200
MP:5
9 × 2 zblízka (tupý)
16 × 4 na diaľku (oheň) (magický)
L3
Strieborný mág
(image)
Cena:59
Životy:48
XP:150
MP:6
teleport
7 × 2 zblízka (tupý)
9 × 4 na diaľku (oheň) (magický)
Severania
L0 ♟
Goblin kopijník
(image)
Cena:9
Životy:18
XP:18
MP:5
6 × 3 zblízka (bodný)
3 × 1 na diaľku (bodný)
L1
Goblin napichovač
(image)
Cena:13
Životy:26
XP:50
MP:5
8 × 3 zblízka (bodný) (prvý úder)
5 × 1 na diaľku (bodný)
L1
Goblin provokatér
(image)
Cena:13
Životy:31
XP:50
MP:5
velenie
7 × 3 zblízka (bodný)
L1 ♟
Hadí vojak
(image)
Cena:14
Životy:33
XP:32
MP:7
4 × 4 zblízka (sečný)
L2
Hadí bojovník
(image)
Cena:27
Životy:43
XP:66
MP:7
7 × 4 zblízka (sečný)
L3
Hadí majster
(image)
Cena:48
Životy:49
XP:150
MP:7
9 × 5 zblízka (sečný)
L1 ♟
Ork lukostrelec
(image)
Cena:14
Životy:32
XP:30
MP:5
3 × 2 zblízka (sečný)
6 × 3 na diaľku (bodný)
7 × 2 na diaľku (oheň)
L2 ♚
Ork kušostrelec
(image)
Cena:26
Životy:43
XP:80
MP:5
4 × 3 zblízka (sečný)
8 × 3 na diaľku (bodný)
10 × 2 na diaľku (oheň)
L3
Ork ostreľovač
(image)
Cena:43
Životy:56
XP:150
MP:5
8 × 3 zblízka (sečný)
12 × 3 na diaľku (bodný)
15 × 2 na diaľku (oheň)
L1 ♟
Ork pešiak
(image)
Cena:12
Životy:38
XP:42
MP:5
9 × 2 zblízka (sečný)
L2 ♚
Ork bojovník
(image)
Cena:26
Životy:58
XP:60
MP:5
10 × 3 zblízka (sečný)
L3
Ork vojvoda
(image)
Cena:48
Životy:78
XP:150
MP:5
15 × 3 zblízka (sečný)
8 × 2 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Ork vrah
(image)
Cena:17
Životy:26
XP:34
MP:6
7 × 1 zblízka (sečný)
3 × 3 na diaľku (sečný) (presný, jed)
L2 ♚
Ork zabijak
(image)
Cena:33
Životy:36
XP:100
MP:6
9 × 2 zblízka (sečný)
6 × 3 na diaľku (sečný) (presný, jed)
L1 ♟
Trol mláďa
(image)
Cena:13
Životy:42
XP:36
MP:4
regeneruje
7 × 2 zblízka (tupý)
L2 ♚
Trol
(image)
Cena:29
Životy:55
XP:66
MP:5
regeneruje
14 × 2 zblízka (tupý)
L3
Trol bojovník
(image)
Cena:42
Životy:70
XP:150
MP:5
regeneruje
20 × 2 zblízka (tupý)
L2 ♚
Trol vrhač
(image)
Cena:29
Životy:49
XP:100
MP:5
regeneruje
10 × 2 zblízka (tupý)
17 × 1 na diaľku (tupý)
L1 ♟
Vlčí jazdec
(image)
Cena:17
Životy:32
XP:30
MP:8
5 × 3 zblízka (sečný)
L2
Goblin rabovač
(image)
Cena:32
Životy:44
XP:100
MP:9
5 × 3 zblízka (sečný)
7 × 3 zblízka (oheň)
6 × 2 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
L2
Goblin rytier
(image)
Cena:32
Životy:49
XP:65
MP:9
7 × 4 zblízka (sečný)
L3
Vlčí pán
(image)
Cena:41
Životy:61
XP:150
MP:10
9 × 4 zblízka (sečný)
4 × 4 zblízka (sečný) (jed)
Last updated on Fri Apr 20 11:53:33 2018.