Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Đội bảo vệ phương nam

Con người
L1
Chỉ huy cấp thấp
(image)
Chi phí: 19
Máu: 34
MP: 6
KN: 45
lãnh đạo
6 - 3 cận chiến (đâm)
L2
Chỉ huy kỵ binh
(image)
Chi phí: 40
Máu: 52
MP: 7
KN: 80
lãnh đạo
8 - 3 cận chiến (đâm) (xung kích)
13 - 2 cận chiến (va đập)
L3
Tướng cưỡi ngựa
(image)
Chi phí: 70
Máu: 68
MP: 8
KN: 150
lãnh đạo
11 - 3 cận chiến (đâm) (xung kích)
19 - 2 cận chiến (va đập)
L2
Trung úy bộ binh
(image)
Chi phí: 35
Máu: 48
MP: 5
KN: 75
lãnh đạo
10 - 3 cận chiến (chém)
L3
Chỉ huy bộ binh
(image)
Chi phí: 70
Máu: 64
MP: 5
KN: 150
lãnh đạo
10 - 4 cận chiến (chém)
10 - 2 cận chiến (va đập) (chậm)
Quái vật
L3
Cuống mắt
(image)
Chi phí: 30
Máu: 68
MP: 1
KN: 150
tái tạo
8 - 1 cận chiến (va đập)
13 - 3 từ xa (bí kíp) (bòn rút)