Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Paladí

(image)

Els paladins, els cavallers més virtuosos, han jurat fidelitat, no al Rei i la corona, sino a uns ideals purs: la cavallerositat i la protecció de tot allò que siga bo. Poden servir en eixèrcits mundans, pero la seua llealtat està unida a grups secrets, organisats per ells mateixos, de caràcter monàstic que creuen llímits polítics i culturals. Els dirigents a vegades desconfien d'ells, ya que la llealtat dels paladins és tan forta com la virtut aparent dels seus superiors. Açò ha causat que els més ambiciosos hagen intentat difamar estos grups per a aïllar-los o inclús elaborar complicades trames per a mantindre estes tropes de ferma llealtat al seu servici.

Els paladins no són generalment tan temibles com els grans cavallers que lideren la majoria d'eixèrcits, pero són, no obstant, uns lluitadors de primera. Ademés, la seua sabiduria i pietat concedix a estos monges-guerrers unes habilitats un tant curioses: són molt poderosos lluitant contra enemics màgics o no naturals, i la majoria tenen una certa habilitat en la medicina i la cura.

Notes especials: Un atac de càrrega dobla tant el dany causat com el rebut; açò no afecta els contraatacs quan la unitat defèn. L'atac arcà d'esta unitat infligix un trement dany a criatures màgiques, i inclús un poc de dany a les criatures vives. Esta unitat és capaç de realisar sanament bàsic.

Alvança de: Cavaller
Alvança a:
Cost: 58
PV:65
Moviment: 8
PE:150
Nivell: 3
Alineació: llegal
IDPaladin
Habilitats: sana +4
(image)espasa
arcà
8 - 5
melé
(image)llança
perfora
15 - 2
melé
càrrega
Resistències:
talla20%
perfora-20%
impactar30%
foc0%
fret0%
arcà60%
TerrenyCost de movimentDefensa
Aigües fondes-0%
Aigües someres420%
Aldea140%
Arena230%
Bosc330%
Camp de bolets420%
Castell140%
Coastal Reef330%
Cova420%
Flat140%
Frozen230%
Impassable-0%
Montanyes-0%
Pantà420%
Tossals240%
Unwalkable-0%