Слобода

људи
L4
Lord of Elensefar
(image)
Cost:120
HP:73
XP:200
MP:8
вођство
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 10 × 5
блиски-сјечиво
L1
одметнути маг
(image)
Cost:17
HP:30
XP:55
MP:6
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 5 × 3
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type мраз) 7 × 2
одступни-мраз (магичност)
L2
маг сијенке
(image)
Cost:39
HP:42
XP:120
MP:6
вођство
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 7 × 3
блиски-сјечиво (магичност)
(attack range одступни) (attack type мраз) 10 × 2
одступни-мраз (магичност)
L3
господар сијенке
(image)
Cost:56
HP:53
XP:150
MP:6
вођство
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 10 × 3
блиски-сјечиво (магичност)
(attack range одступни) (attack type мраз) 13 × 2
одступни-мраз (магичност)
(attack range одступни) (attack type удар) 8 × 3
одступни-удар (магичност)
L1
сељанин
(image)
Cost:13
HP:32
XP:32
MP:5
outlaw_type_hack
(attack range блиски) (attack type удар) 5 × 4
блиски-удар
L2
сеоски старјешина
(image)
Cost:22
HP:50
XP:61
MP:5
outlaw_type_hack
(attack range блиски) (attack type удар) 8 × 4
блиски-удар
L3
виши сеоски старјешина
(image)
Cost:66
HP:67
XP:150
MP:5
outlaw_type_hack
(attack range блиски) (attack type удар) 11 × 4
блиски-удар
L1
сељачки ловац
(image)
Cost:14
HP:33
XP:28
MP:5
outlaw_type_hack
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 3 × 2
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 4 × 4
одступни-пробој
L2
сељачки трапер
(image)
Cost:26
HP:49
XP:73
MP:5
outlaw_type_hack
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 5 × 4
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 6 × 4
одступни-пробој
L3
самосвој
(image)
Cost:43
HP:60
XP:150
MP:6
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 7 × 4
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 7 × 4
одступни-пробој
L3
сељачки ловодар
(image)
Cost:52
HP:55
XP:150
MP:5
outlaw_type_hack
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 5 × 4
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 9 × 4
одступни-пробој (оштроокост)
L1
сељачки омладинац
(image)
Cost:14
HP:28
XP:35
MP:7
outlaw_type_hack
(attack range блиски) (attack type удар) 4 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type удар) 5 × 2
одступни-удар
L2
надзорник
(image)
Cost:40
HP:40
XP:71
MP:7
outlaw_type_hack
(attack range блиски) (attack type удар) 8 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type удар) 6 × 3
одступни-удар
L3
граничар
(image)
Cost:80
HP:61
XP:150
MP:7
outlaw_type_hack
(attack range блиски) (attack type удар) 11 × 2
блиски-удар
(attack range одступни) (attack type удар) 7 × 4
одступни-удар
L0
шумљак
(image)
Cost:10
HP:18
XP:19
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 3 × 1
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 4 × 3
одступни-пробој
L1
криволовац
(image)
Cost:14
HP:33
XP:28
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 3 × 2
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 4 × 4
одступни-пробој
L2
трапер
(image)
Cost:21
HP:49
XP:73
MP:5
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 5 × 4
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 6 × 4
одступни-пробој
L3
самосвој
(image)
Cost:43
HP:60
XP:150
MP:6
(attack range блиски) (attack type сјечиво) 7 × 4
блиски-сјечиво
(attack range одступни) (attack type пробој) 7 × 4
одступни-пробој
Last updated on Mon Apr 15 00:48:26 2024.