Ο θρύλος του Γουέσμηρ

Όγκρε
L1
Νεαρό Όγκρε
(image)
Κόστος:15
Υγεία:42
XP:32
MP:5
5 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2
Όγκρε
(image)
Κόστος:33
Υγεία:68
XP:100
MP:5
10 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L3
Great Ogre
(image)
Κόστος:43
Υγεία:76
XP:150
MP:5
15 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
Last updated on Fri Apr 13 00:02:21 2018.