Тайните на древните

Немъртви
L3
Лич
(image)
Cost:90
HP:60
XP:250
MP:6
(attack range близък бой) (attack type магия) 8 × 3
близък бой-магия (изпива)
(attack range стрелба) (attack type студ) 12 × 3
стрелба-студ (магическа)
(attack range стрелба) (attack type магия) 9 × 3
стрелба-магия (магическа)
L4
Древен лич
(image)
Cost:100
HP:80
XP:200
MP:6
потапяне
(attack range близък бой) (attack type магия) 8 × 4
близък бой-магия (изпива)
(attack range стрелба) (attack type студ) 13 × 5
стрелба-студ (магическа)
(attack range стрелба) (attack type магия) 9 × 5
стрелба-магия (магическа)
L2
Костен капитан
(image)
Cost:28
HP:46
XP:100
MP:6
потапяне, водачество
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 4
близък бой-острие
L0
Летящ труп
(image)
Cost:9
HP:21
XP:24
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 2
близък бой-острие (чума)
L1
Бездушен
(image)
Cost:13
HP:33
XP:50
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 3
близък бой-острие (чума)
L0
Летящ труп
(image)
Cost:8
HP:15
XP:24
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 2
близък бой-острие (чума)
L1
Бездушен
(image)
Cost:13
HP:24
XP:50
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 3
близък бой-острие (чума)
L0
Плаващ труп
(image)
Cost:8
HP:18
XP:24
MP:4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък (чума)
L1
Бездушен
(image)
Cost:13
HP:28
XP:50
MP:4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 3
близък бой-сблъсък (чума)
L0
Ходещ труп
(image)
Cost:8
HP:18
XP:24
MP:4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък (чума)
L1
Бездушен
(image)
Cost:13
HP:28
XP:50
MP:4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 3
близък бой-сблъсък (чума)
L0
Ходещ труп
(image)
Cost:7
HP:21
XP:24
MP:3
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък (чума)
L1
Бездушен
(image)
Cost:13
HP:33
XP:50
MP:3
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 3
близък бой-сблъсък (чума)
L0
Ходещ труп
(image)
Cost:6
HP:13
XP:24
MP:4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък (чума)
L1
Бездушен
(image)
Cost:13
HP:23
XP:50
MP:4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 3
близък бой-сблъсък (чума)
L0
Ходещ труп
(image)
Cost:9
HP:21
XP:24
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък (чума)
L1
Бездушен
(image)
Cost:13
HP:33
XP:50
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 3
близък бой-сблъсък (чума)
L0
Ходещ труп
(image)
Cost:7
HP:16
XP:24
MP:4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък (чума)
L1
Бездушен
(image)
Cost:13
HP:25
XP:50
MP:4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 3
близък бой-сблъсък (чума)
L0
Ходещ труп
(image)
Cost:8
HP:21
XP:24
MP:4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък (чума)
L1
Бездушен
(image)
Cost:13
HP:33
XP:50
MP:4
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 3
близък бой-сблъсък (чума)
L0
Ходещ труп
(image)
Cost:8
HP:26
XP:24
MP:3
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък (чума)
L1
Бездушен
(image)
Cost:13
HP:40
XP:50
MP:3
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 3
близък бой-сблъсък (чума)
L0
Ходещ труп
(image)
Cost:9
HP:19
XP:24
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 2
близък бой-острие (чума)
L1
Бездушен
(image)
Cost:13
HP:30
XP:50
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 3
близък бой-острие (чума)
L0
Ходещ труп
(image)
Cost:9
HP:20
XP:24
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 6 × 2
близък бой-сблъсък (чума)
L1
Бездушен
(image)
Cost:13
HP:32
XP:50
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 7 × 3
близък бой-сблъсък (чума)
L0
Ходещ труп
(image)
Cost:9
HP:25
XP:24
MP:4
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 2
близък бой-острие (чума)
L1
Бездушен
(image)
Cost:13
HP:37
XP:50
MP:4
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 3
близък бой-острие (чума)
L0
Ходещ труп
(image)
Cost:5
HP:12
XP:24
MP:3
(attack range близък бой) (attack type острие) 6 × 2
близък бой-острие (чума)
L1
Бездушен
(image)
Cost:13
HP:20
XP:50
MP:3
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 3
близък бой-острие (чума)
Орки
L1
Орски шаман
(image)
Cost:21
HP:23
XP:50
MP:5
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 5 × 1
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type пробождане) 8 × 2
стрелба-пробождане (изпива)
Човеци
L2
Морски капитан
(image)
Cost:26
HP:43
XP:100
MP:6
водачество
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 4
близък бой-острие
L1
Моряк
(image)
Cost:12
HP:30
XP:50
MP:5
(attack range близък бой) (attack type острие) 7 × 3
близък бой-острие
Last updated on Sat Jun 15 00:48:31 2024.