Els secrets dels antics

Humans
L2
Capità de nau
(image)
Cost:26
HP:43
XP:100
MP:6
lideratge
(attack range melé) (attack type talla) 7 × 4
melé-talla
L1
Mariner
(image)
Cost:12
HP:30
XP:50
MP:5
(attack range melé) (attack type talla) 7 × 3
melé-talla
No morts
L3
Lich
(image)
Cost:90
HP:60
XP:250
MP:6
(attack range melé) (attack type arcà) 8 × 3
melé-arcà (drenador)
(attack range distància) (attack type fred) 12 × 3
distància-fred (màgic)
(attack range distància) (attack type arcà) 9 × 3
distància-arcà (màgic)
L4
Lich ancià
(image)
Cost:100
HP:80
XP:200
MP:6
submersió
(attack range melé) (attack type arcà) 8 × 4
melé-arcà (drenador)
(attack range distància) (attack type fred) 13 × 5
distància-fred (màgic)
(attack range distància) (attack type arcà) 9 × 5
distància-arcà (màgic)
L0
Cadàver ambulant
(image)
Cost:8
HP:18
XP:24
MP:4
(attack range melé) (attack type impacta) 6 × 2
melé-impacta (plaga)
L1
Sensanima
(image)
Cost:13
HP:28
XP:50
MP:4
(attack range melé) (attack type impacta) 7 × 3
melé-impacta (plaga)
L0
Cadàver ambulant
(image)
Cost:7
HP:21
XP:24
MP:3
(attack range melé) (attack type impacta) 6 × 2
melé-impacta (plaga)
L1
Sensanima
(image)
Cost:13
HP:33
XP:50
MP:3
(attack range melé) (attack type impacta) 7 × 3
melé-impacta (plaga)
L0
Cadàver ambulant
(image)
Cost:6
HP:13
XP:24
MP:4
(attack range melé) (attack type impacta) 6 × 2
melé-impacta (plaga)
L1
Sensanima
(image)
Cost:13
HP:23
XP:50
MP:4
(attack range melé) (attack type impacta) 7 × 3
melé-impacta (plaga)
L0
Cadàver ambulant
(image)
Cost:9
HP:21
XP:24
MP:5
(attack range melé) (attack type impacta) 6 × 2
melé-impacta (plaga)
L1
Sensanima
(image)
Cost:13
HP:33
XP:50
MP:5
(attack range melé) (attack type impacta) 7 × 3
melé-impacta (plaga)
L0
Cadàver ambulant
(image)
Cost:7
HP:16
XP:24
MP:4
(attack range melé) (attack type impacta) 6 × 2
melé-impacta (plaga)
L1
Sensanima
(image)
Cost:13
HP:25
XP:50
MP:4
(attack range melé) (attack type impacta) 7 × 3
melé-impacta (plaga)
L0
Cadàver ambulant
(image)
Cost:8
HP:21
XP:24
MP:4
(attack range melé) (attack type impacta) 6 × 2
melé-impacta (plaga)
L1
Sensanima
(image)
Cost:13
HP:33
XP:50
MP:4
(attack range melé) (attack type impacta) 7 × 3
melé-impacta (plaga)
L0
Cadàver ambulant
(image)
Cost:8
HP:26
XP:24
MP:3
(attack range melé) (attack type impacta) 6 × 2
melé-impacta (plaga)
L1
Sensanima
(image)
Cost:13
HP:40
XP:50
MP:3
(attack range melé) (attack type impacta) 7 × 3
melé-impacta (plaga)
L0
Cadàver ambulant
(image)
Cost:9
HP:19
XP:24
MP:5
(attack range melé) (attack type talla) 6 × 2
melé-talla (plaga)
L1
Sensanima
(image)
Cost:13
HP:30
XP:50
MP:5
(attack range melé) (attack type talla) 7 × 3
melé-talla (plaga)
L0
Cadàver ambulant
(image)
Cost:9
HP:20
XP:24
MP:5
(attack range melé) (attack type impacta) 6 × 2
melé-impacta (plaga)
L1
Sensanima
(image)
Cost:13
HP:32
XP:50
MP:5
(attack range melé) (attack type impacta) 7 × 3
melé-impacta (plaga)
L0
Cadàver ambulant
(image)
Cost:9
HP:25
XP:24
MP:4
(attack range melé) (attack type talla) 6 × 2
melé-talla (plaga)
L1
Sensanima
(image)
Cost:13
HP:37
XP:50
MP:4
(attack range melé) (attack type talla) 7 × 3
melé-talla (plaga)
L0
Cadàver ambulant
(image)
Cost:5
HP:12
XP:24
MP:3
(attack range melé) (attack type talla) 6 × 2
melé-talla (plaga)
L1
Sensanima
(image)
Cost:13
HP:20
XP:50
MP:3
(attack range melé) (attack type talla) 7 × 3
melé-talla (plaga)
L2
Capità d'ossos
(image)
Cost:28
HP:46
XP:100
MP:6
submersió, lideratge
(attack range melé) (attack type talla) 7 × 4
melé-talla
L0
Flying Corpse
(image)
Cost:9
HP:21
XP:24
MP:5
(attack range melé) (attack type talla) 6 × 2
melé-talla (plaga)
L1
Sensanima
(image)
Cost:13
HP:33
XP:50
MP:5
(attack range melé) (attack type talla) 7 × 3
melé-talla (plaga)
L0
Flying Corpse
(image)
Cost:8
HP:15
XP:24
MP:5
(attack range melé) (attack type talla) 6 × 2
melé-talla (plaga)
L1
Sensanima
(image)
Cost:13
HP:24
XP:50
MP:5
(attack range melé) (attack type talla) 7 × 3
melé-talla (plaga)
L0
Swimming Corpse
(image)
Cost:8
HP:18
XP:24
MP:4
(attack range melé) (attack type impacta) 6 × 2
melé-impacta (plaga)
L1
Sensanima
(image)
Cost:13
HP:28
XP:50
MP:4
(attack range melé) (attack type impacta) 7 × 3
melé-impacta (plaga)
Orcs
L1
Xaman orc
(image)
Cost:21
HP:23
XP:50
MP:5
(attack range melé) (attack type impacta) 5 × 1
melé-impacta
(attack range distància) (attack type perfora) 8 × 2
distància-perfora (drenador)
Last updated on Sat May 25 00:48:59 2024.