Южната стража

Човеци
L1
Младши командир
(image)
Cost:19
HP:34
XP:45
MP:6
водачество
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 6 × 3
близък бой-пробождане
L2
Командир на конницата
(image)
Cost:40
HP:52
XP:80
MP:7
водачество
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 8 × 3
близък бой-пробождане (щурм)
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 13 × 2
близък бой-сблъсък
L3
Генерал на кон
(image)
Cost:70
HP:68
XP:150
MP:8
водачество
(attack range близък бой) (attack type пробождане) 11 × 3
близък бой-пробождане (щурм)
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 19 × 2
близък бой-сблъсък
L2
Пехотен лейтенант
(image)
Cost:35
HP:48
XP:75
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 3
близък бой-острие
L3
Командир на пехотата
(image)
Cost:70
HP:64
XP:150
MP:5
водачество
(attack range близък бой) (attack type острие) 10 × 4
близък бой-острие
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 10 × 2
близък бой-сблъсък (забавяне)
Чудовища
L3
Очно стебло
(image)
Cost:30
HP:68
XP:150
MP:1
регенерация
(attack range близък бой) (attack type сблъсък) 8 × 1
близък бой-сблъсък
(attack range стрелба) (attack type магия) 13 × 3
стрелба-магия (изпива)
Last updated on Sun Jun 16 00:50:19 2024.