Secrets of the Ancients

ওর্কেরা
L1
Orcish Shaman
(image)
Cost:21
HP:23
XP:50
MP:5
(attack range নিকট) (attack type ভোঁতা অস্ত্র) 5 × 1
নিকট-ভোঁতা অস্ত্র
(attack range দূর) (attack type ভেদ্য) 8 × 2
দূর-ভেদ্য (টেনে নেয়)
না-মৃতেরা
L3
লিচ
(image)
Cost:90
HP:60
XP:250
MP:6
(attack range নিকট) (attack type অলৌকিক) 8 × 3
নিকট-অলৌকিক (টেনে নেয়)
(attack range দূর) (attack type শীতল) 12 × 3
দূর-শীতল (জাদু)
(attack range দূর) (attack type অলৌকিক) 9 × 3
দূর-অলৌকিক (জাদু)
L4
প্রাচীন লিচ
(image)
Cost:100
HP:80
XP:200
MP:6
submerge
(attack range নিকট) (attack type অলৌকিক) 8 × 4
নিকট-অলৌকিক (টেনে নেয়)
(attack range দূর) (attack type শীতল) 13 × 5
দূর-শীতল (জাদু)
(attack range দূর) (attack type অলৌকিক) 9 × 5
দূর-অলৌকিক (জাদু)
L2
Bone Captain
(image)
Cost:28
HP:46
XP:100
MP:6
submerge, নেতৃত্ব
(attack range নিকট) (attack type ধারালো অস্ত্র) 7 × 4
নিকট-ধারালো অস্ত্র
L0
Flying Corpse
(image)
Cost:9
HP:21
XP:24
MP:5
(attack range নিকট) (attack type ধারালো অস্ত্র) 6 × 2
নিকট-ধারালো অস্ত্র (প্লেগ)
L1
আত্মাহীন
(image)
Cost:13
HP:33
XP:50
MP:5
(attack range নিকট) (attack type ধারালো অস্ত্র) 7 × 3
নিকট-ধারালো অস্ত্র (প্লেগ)
L0
Flying Corpse
(image)
Cost:8
HP:15
XP:24
MP:5
(attack range নিকট) (attack type ধারালো অস্ত্র) 6 × 2
নিকট-ধারালো অস্ত্র (প্লেগ)
L1
আত্মাহীন
(image)
Cost:13
HP:24
XP:50
MP:5
(attack range নিকট) (attack type ধারালো অস্ত্র) 7 × 3
নিকট-ধারালো অস্ত্র (প্লেগ)
L0
Swimming Corpse
(image)
Cost:8
HP:18
XP:24
MP:4
(attack range নিকট) (attack type ভোঁতা অস্ত্র) 6 × 2
নিকট-ভোঁতা অস্ত্র (প্লেগ)
L1
আত্মাহীন
(image)
Cost:13
HP:28
XP:50
MP:4
(attack range নিকট) (attack type ভোঁতা অস্ত্র) 7 × 3
নিকট-ভোঁতা অস্ত্র (প্লেগ)
L0
চলমান শব
(image)
Cost:8
HP:18
XP:24
MP:4
(attack range নিকট) (attack type ভোঁতা অস্ত্র) 6 × 2
নিকট-ভোঁতা অস্ত্র (প্লেগ)
L1
আত্মাহীন
(image)
Cost:13
HP:28
XP:50
MP:4
(attack range নিকট) (attack type ভোঁতা অস্ত্র) 7 × 3
নিকট-ভোঁতা অস্ত্র (প্লেগ)
L0
চলমান শব
(image)
Cost:7
HP:21
XP:24
MP:3
(attack range নিকট) (attack type ভোঁতা অস্ত্র) 6 × 2
নিকট-ভোঁতা অস্ত্র (প্লেগ)
L1
আত্মাহীন
(image)
Cost:13
HP:33
XP:50
MP:3
(attack range নিকট) (attack type ভোঁতা অস্ত্র) 7 × 3
নিকট-ভোঁতা অস্ত্র (প্লেগ)
L0
চলমান শব
(image)
Cost:6
HP:13
XP:24
MP:4
(attack range নিকট) (attack type ভোঁতা অস্ত্র) 6 × 2
নিকট-ভোঁতা অস্ত্র (প্লেগ)
L1
আত্মাহীন
(image)
Cost:13
HP:23
XP:50
MP:4
(attack range নিকট) (attack type ভোঁতা অস্ত্র) 7 × 3
নিকট-ভোঁতা অস্ত্র (প্লেগ)
L0
চলমান শব
(image)
Cost:9
HP:21
XP:24
MP:5
(attack range নিকট) (attack type ভোঁতা অস্ত্র) 6 × 2
নিকট-ভোঁতা অস্ত্র (প্লেগ)
L1
আত্মাহীন
(image)
Cost:13
HP:33
XP:50
MP:5
(attack range নিকট) (attack type ভোঁতা অস্ত্র) 7 × 3
নিকট-ভোঁতা অস্ত্র (প্লেগ)
L0
চলমান শব
(image)
Cost:7
HP:16
XP:24
MP:4
(attack range নিকট) (attack type ভোঁতা অস্ত্র) 6 × 2
নিকট-ভোঁতা অস্ত্র (প্লেগ)
L1
আত্মাহীন
(image)
Cost:13
HP:25
XP:50
MP:4
(attack range নিকট) (attack type ভোঁতা অস্ত্র) 7 × 3
নিকট-ভোঁতা অস্ত্র (প্লেগ)
L0
চলমান শব
(image)
Cost:8
HP:21
XP:24
MP:4
(attack range নিকট) (attack type ভোঁতা অস্ত্র) 6 × 2
নিকট-ভোঁতা অস্ত্র (প্লেগ)
L1
আত্মাহীন
(image)
Cost:13
HP:33
XP:50
MP:4
(attack range নিকট) (attack type ভোঁতা অস্ত্র) 7 × 3
নিকট-ভোঁতা অস্ত্র (প্লেগ)
L0
চলমান শব
(image)
Cost:8
HP:26
XP:24
MP:3
(attack range নিকট) (attack type ভোঁতা অস্ত্র) 6 × 2
নিকট-ভোঁতা অস্ত্র (প্লেগ)
L1
আত্মাহীন
(image)
Cost:13
HP:40
XP:50
MP:3
(attack range নিকট) (attack type ভোঁতা অস্ত্র) 7 × 3
নিকট-ভোঁতা অস্ত্র (প্লেগ)
L0
চলমান শব
(image)
Cost:9
HP:19
XP:24
MP:5
(attack range নিকট) (attack type ধারালো অস্ত্র) 6 × 2
নিকট-ধারালো অস্ত্র (প্লেগ)
L1
আত্মাহীন
(image)
Cost:13
HP:30
XP:50
MP:5
(attack range নিকট) (attack type ধারালো অস্ত্র) 7 × 3
নিকট-ধারালো অস্ত্র (প্লেগ)
L0
চলমান শব
(image)
Cost:9
HP:20
XP:24
MP:5
(attack range নিকট) (attack type ভোঁতা অস্ত্র) 6 × 2
নিকট-ভোঁতা অস্ত্র (প্লেগ)
L1
আত্মাহীন
(image)
Cost:13
HP:32
XP:50
MP:5
(attack range নিকট) (attack type ভোঁতা অস্ত্র) 7 × 3
নিকট-ভোঁতা অস্ত্র (প্লেগ)
L0
চলমান শব
(image)
Cost:9
HP:25
XP:24
MP:4
(attack range নিকট) (attack type ধারালো অস্ত্র) 6 × 2
নিকট-ধারালো অস্ত্র (প্লেগ)
L1
আত্মাহীন
(image)
Cost:13
HP:37
XP:50
MP:4
(attack range নিকট) (attack type ধারালো অস্ত্র) 7 × 3
নিকট-ধারালো অস্ত্র (প্লেগ)
L0
চলমান শব
(image)
Cost:5
HP:12
XP:24
MP:3
(attack range নিকট) (attack type ধারালো অস্ত্র) 6 × 2
নিকট-ধারালো অস্ত্র (প্লেগ)
L1
আত্মাহীন
(image)
Cost:13
HP:20
XP:50
MP:3
(attack range নিকট) (attack type ধারালো অস্ত্র) 7 × 3
নিকট-ধারালো অস্ত্র (প্লেগ)
মানুষেরা
L1
Sailor
(image)
Cost:12
HP:30
XP:50
MP:5
(attack range নিকট) (attack type ধারালো অস্ত্র) 7 × 3
নিকট-ধারালো অস্ত্র
L2
Sea Captain
(image)
Cost:26
HP:43
XP:100
MP:6
নেতৃত্ব
(attack range নিকট) (attack type ধারালো অস্ত্র) 7 × 4
নিকট-ধারালো অস্ত্র
Last updated on Sun Jul 21 00:48:39 2024.