Eldspiran

Dvärgar
L1
Gruvarbetare
(image)
Cost:19
HP:25
XP:50
MP:5
(attack range närstrid) (attack type stick) 4 × 2
närstrid-stick
Konstruktioner
L1
Karavan
(image)
Cost:20
HP:45
XP:50
MP:4
(attack range närstrid) (attack type kross) 8 × 2
närstrid-kross (deterrent strike)
Last updated on Fri Feb 3 00:48:16 2023.