Sydvakten

Monster
L3
Ögonstjälk
(image)
Cost:30
HP:68
XP:150
MP:1
regenerera
(attack range närstrid) (attack type kross) 8 × 1
närstrid-kross
(attack range distans) (attack type ockult) 13 × 3
distans-ockult (suga livskraft)
Människor
L2
Infanterilöjtnant
(image)
Cost:35
HP:48
XP:75
MP:5
ledarskap
(attack range närstrid) (attack type hugg) 10 × 3
närstrid-hugg
L3
Infanteribefäl
(image)
Cost:70
HP:64
XP:150
MP:5
ledarskap
(attack range närstrid) (attack type hugg) 10 × 4
närstrid-hugg
(attack range närstrid) (attack type kross) 10 × 2
närstrid-kross (sakta ner)
L1
Underbefäl
(image)
Cost:19
HP:34
XP:45
MP:6
ledarskap
(attack range närstrid) (attack type stick) 6 × 3
närstrid-stick
L2
Ryttarbefäl
(image)
Cost:40
HP:52
XP:80
MP:7
ledarskap
(attack range närstrid) (attack type stick) 8 × 3
närstrid-stick (storma)
(attack range närstrid) (attack type kross) 13 × 2
närstrid-kross
L3
Beriden general
(image)
Cost:70
HP:68
XP:150
MP:8
ledarskap
(attack range närstrid) (attack type stick) 11 × 3
närstrid-stick (storma)
(attack range närstrid) (attack type kross) 19 × 2
närstrid-kross
Last updated on Thu Feb 29 00:50:13 2024.