An geàrd deasach

An cinne-daonna
L1
Bun-fheadhna
(image)
Cost:19
HP:34
XP:45
MP:6
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 6 × 3
dlùth-bioradh
L2
Ceann-feadhna eachraidh
(image)
Cost:40
HP:52
XP:80
MP:7
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 8 × 3
dlùth-bioradh (brùchdadh)
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 13 × 2
dlùth-bualadh
L3
Ceann-armailt Marcaiche
(image)
Cost:70
HP:68
XP:150
MP:8
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 11 × 3
dlùth-bioradh (brùchdadh)
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 19 × 2
dlùth-bualadh
L2
Fo-cheannard Coisridh
(image)
Cost:35
HP:48
XP:75
MP:5
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 10 × 3
dlùth-lann
L3
Ceann-feadhna Coisridh
(image)
Cost:70
HP:64
XP:150
MP:5
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 10 × 4
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 10 × 2
dlùth-bualadh (maille)
Biastan
L3
Cuiseag-sùla
(image)
Cost:30
HP:68
XP:150
MP:1
ath-ghintinn
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 8 × 1
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type dìomhair) 13 × 3
astar-dìomhair (sùgh)
Last updated on Fri Apr 19 00:50:50 2024.