Tùsail

Aramaichean
L1 ♟
Ban-seuman-shìthe
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:5
slànachadh +4
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 3 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bualadh) 4 × 2
astar-bualadh (maille)
L2 ♚
Ban-draoidh-shìthe
(image)
Cost:27
HP:36
XP:80
MP:5
leigheas, slànachadh +8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 4 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bualadh) 6 × 2
astar-bualadh (maille)
(attack range astar) (attack type bioradh) 6 × 3
astar-bioradh (draoidheach)
L3
Ban-sìthe-choille
(image)
Cost:52
HP:46
XP:150
MP:6
leigheas, slànachadh +8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 2
dlùth-bualadh (draoidheach)
(attack range astar) (attack type bualadh) 6 × 3
astar-bualadh (maille)
(attack range astar) (attack type bioradh) 8 × 3
astar-bioradh (draoidheach)
L2 ♚
Bana-bhuidseach-shìthe
(image)
Cost:32
HP:41
XP:100
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 4 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bualadh) 4 × 3
astar-bualadh (maille)
(attack range astar) (attack type dìomhair) 7 × 4
astar-dìomhair (draoidheach)
L3
Ban-druidh-shìthe
(image)
Cost:55
HP:50
XP:180
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bualadh) 5 × 4
astar-bualadh (maille)
(attack range astar) (attack type dìomhair) 9 × 4
astar-dìomhair (draoidheach)
L4
Deò-shìthe
(image)
Cost:67
HP:60
XP:200
MP:6
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 3
dlùth-bualadh (draoidheach)
(attack range astar) (attack type bualadh) 6 × 5
astar-bualadh (maille)
(attack range astar) (attack type dìomhair) 10 × 5
astar-dìomhair (draoidheach)
L1 ♟
Boghadair-sìthe
(image)
Cost:17
HP:29
XP:44
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 5 × 4
astar-bioradh
L2 ♚
Gìomanach-sìthe
(image)
Cost:31
HP:37
XP:80
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 9 × 4
astar-bioradh (gìomanach)
L3
Sàr-ghìomanach-sìthe
(image)
Cost:51
HP:47
XP:150
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 10 × 5
astar-bioradh (gìomanach)
L2 ♚
Sealgair-sìthe
(image)
Cost:31
HP:42
XP:90
MP:6
fàth
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 7 × 4
astar-bioradh
L3
Dìoghaltair-sìthe
(image)
Cost:53
HP:55
XP:150
MP:6
fàth
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 10 × 4
astar-bioradh
L1 ♟
Cathach-sìthe
(image)
Cost:14
HP:33
XP:40
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 3 × 3
astar-bioradh
L2 ♚
Caiptean-sìthe
(image)
Cost:28
HP:47
XP:90
MP:5
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 5 × 3
astar-bioradh
L3
Marasgal-sìthe
(image)
Cost:54
HP:62
XP:150
MP:5
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 10 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 8 × 3
astar-bioradh
L2 ♚
Laoch-sìthe
(image)
Cost:26
HP:51
XP:90
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 6 × 3
astar-bioradh
L3
Gaisgeach-sìthe
(image)
Cost:48
HP:70
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 5
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 9 × 3
astar-bioradh
L1 ♟
Draoidh
(image)
Cost:20
HP:24
XP:54
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 5 × 1
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 7 × 3
astar-teine (draoidheach)
L2 ♚
Draoidh geal
(image)
Cost:38
HP:35
XP:136
MP:5
leigheas, slànachadh +8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type dìomhair) 9 × 3
astar-dìomhair (draoidheach)
L3
Draoidh soillse
(image)
Cost:60
HP:47
XP:150
MP:5
soillseachadh, leigheas, slànachadh +8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 7 × 3
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type dìomhair) 12 × 3
astar-dìomhair (draoidheach)
L2 ♚
Draoidh ruadh
(image)
Cost:38
HP:42
XP:100
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 8 × 4
astar-teine (draoidheach)
L3
Draoidh airgid
(image)
Cost:59
HP:48
XP:150
MP:6
tele-phortadh
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 7 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 9 × 4
astar-teine (draoidheach)
L3
Àrd-dhraoidh
(image)
Cost:59
HP:54
XP:220
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 7 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 12 × 4
astar-teine (draoidheach)
L4
Sàr-dhraoidh
(image)
Cost:72
HP:65
XP:200
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 9 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 16 × 4
astar-teine (draoidheach)
L1 ♟
Gille-dubh
(image)
Cost:20
HP:52
XP:40
MP:4
fàth, ath-ghintinn
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 13 × 2
dlùth-bualadh
L2 ♚
Seann ghille-dubh
(image)
Cost:27
HP:64
XP:100
MP:4
fàth, ath-ghintinn
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 19 × 2
dlùth-bualadh
L3
Gille-dubh aosmhor
(image)
Cost:48
HP:80
XP:150
MP:4
fàth, ath-ghintinn
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 25 × 2
dlùth-bualadh
L1 ♟
Rabhadair-sìthe
(image)
Cost:18
HP:32
XP:32
MP:9
(attack range dlùth) (attack type lann) 4 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 6 × 2
astar-bioradh
L2
Marcaiche-sìthe
(image)
Cost:28
HP:46
XP:75
MP:10
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 9 × 2
astar-bioradh
L3
Sàr-mharcaiche-sìthe
(image)
Cost:43
HP:57
XP:150
MP:10
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 8 × 3
astar-bioradh
L1 ♟
Sealgair-mara
(image)
Cost:15
HP:33
XP:35
MP:6
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 4 × 2
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type bioradh) 5 × 3
astar-bioradh
L2
Iasgair-mara
(image)
Cost:27
HP:40
XP:80
MP:7
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 3
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bualadh) 9 × 2
astar-bualadh (maille)
L3
Amailear-mara
(image)
Cost:46
HP:55
XP:150
MP:7
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 8 × 3
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bualadh) 8 × 3
astar-bualadh (maille)
L2
Sleaghair-mara
(image)
Cost:27
HP:43
XP:85
MP:7
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 6 × 2
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type bioradh) 6 × 4
astar-bioradh
L3
Gathadair-mara
(image)
Cost:48
HP:58
XP:150
MP:7
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 8 × 2
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type bioradh) 10 × 4
astar-bioradh
Caidreachas Chnalga
L1 ♟
Cathach troiche
(image)
Cost:16
HP:38
XP:41
MP:4
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 3
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 8 × 2
dlùth-bualadh
L2 ♚
Troich chruaidh
(image)
Cost:36
HP:57
XP:74
MP:4
(attack range dlùth) (attack type lann) 11 × 3
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 14 × 2
dlùth-bualadh
L3
Morair troiche
(image)
Cost:50
HP:74
XP:150
MP:4
(attack range dlùth) (attack type lann) 15 × 3
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 19 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type lann) 10 × 1
astar-lann
L1 ♟
Ceatharnach troiche
(image)
Cost:19
HP:42
XP:47
MP:4
seasmhach
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 5 × 3
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type bioradh) 5 × 1
astar-bioradh
L2 ♚
Diùlnach troiche
(image)
Cost:30
HP:54
XP:85
MP:4
seasmhach
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 8 × 3
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type bioradh) 8 × 1
astar-bioradh
L3
Troich-chaithris
(image)
Cost:44
HP:68
XP:150
MP:4
seasmhach
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 10 × 3
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type bioradh) 11 × 2
astar-bioradh
L1 ♟
Marcaiche Iolair-leòmhainn
(image)
Cost:24
HP:34
XP:38
MP:8
(attack range dlùth) (attack type lann) 12 × 2
dlùth-lann
L2
Maighstir Iolair-leòmhainn
(image)
Cost:38
HP:51
XP:100
MP:10
(attack range dlùth) (attack type lann) 15 × 2
dlùth-lann
L1 ♟
Mèirleach
(image)
Cost:13
HP:24
XP:28
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 4 × 3
dlùth-lann (cùl-shàthadh)
L2 ♚
Balgair
(image)
Cost:24
HP:40
XP:70
MP:6
streupaire
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 3
dlùth-lann (cùl-shàthadh)
(attack range astar) (attack type lann) 4 × 3
astar-lann
L3
Foill-mhurtair
(image)
Cost:44
HP:51
XP:150
MP:6
streupaire
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 3
dlùth-lann (cùl-shàthadh)
(attack range astar) (attack type lann) 5 × 3
astar-lann (puinsean)
L1 ♟
Poidsear
(image)
Cost:14
HP:33
XP:29
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 3 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 4 × 4
astar-bioradh
L2 ♚
Trapair
(image)
Cost:21
HP:45
XP:65
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 4 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 6 × 4
astar-bioradh
L3
Maor-coille
(image)
Cost:52
HP:60
XP:150
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 7 × 4
astar-bioradh
L3
Sealgair
(image)
Cost:50
HP:57
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 9 × 4
astar-bioradh (gìomanach)
L1 ♟
Slaightear
(image)
Cost:14
HP:30
XP:36
MP:7
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 4 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bualadh) 5 × 2
astar-bualadh
L2
Ceatharnach-coille
(image)
Cost:26
HP:42
XP:77
MP:7
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 8 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bualadh) 6 × 3
astar-bualadh
L3
Fògarrach
(image)
Cost:53
HP:62
XP:150
MP:7
falach
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 11 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bualadh) 7 × 4
astar-bualadh
L1 ♟
Troich chaothaich
(image)
Cost:19
HP:34
XP:42
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 4 × 4
dlùth-lann (mire-chatha)
L2
Troich bhoile
(image)
Cost:30
HP:48
XP:100
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 4
dlùth-lann (mire-chatha)
L1 ♟
Tàirneanaiche troiche
(image)
Cost:17
HP:34
XP:40
MP:4
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 18 × 1
astar-bioradh
L2 ♚
Geàrd-tàirnich troiche
(image)
Cost:27
HP:47
XP:95
MP:4
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 28 × 1
astar-bioradh
L3
Geàrd-dràgoin troiche
(image)
Cost:46
HP:63
XP:150
MP:4
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 40 × 1
astar-bioradh
Closaich
L1 ♟
Boghadair cnàimhnich
(image)
Cost:14
HP:31
XP:35
MP:5
bàthadh
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 3 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bioradh) 6 × 3
astar-bioradh
L2 ♚
Losgaiche cnàmha
(image)
Cost:26
HP:42
XP:80
MP:5
bàthadh
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 10 × 3
astar-bioradh
L3
Bogha millidh
(image)
Cost:41
HP:55
XP:150
MP:5
bàthadh
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 14 × 3
astar-bioradh
L1 ♟
Cnàimhneach
(image)
Cost:15
HP:34
XP:35
MP:5
bàthadh
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 3
dlùth-lann
L2 ♚
Faobhar bàis
(image)
Cost:34
HP:39
XP:100
MP:6
bàthadh
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 5
dlùth-lann
L2 ♚
Tilleir
(image)
Cost:31
HP:47
XP:85
MP:5
bàthadh
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 4
dlùth-lann
L3
Marbh-choisiche
(image)
Cost:47
HP:68
XP:150
MP:5
bàthadh
(attack range dlùth) (attack type lann) 12 × 4
dlùth-lann
L0 ♟
Corp Coisiche
(image)
Cost:8
HP:18
XP:24
MP:4
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 2
dlùth-bualadh (plàigh)
L1
Gun anam
(image)
Cost:13
HP:28
XP:50
MP:4
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 7 × 3
dlùth-bualadh (plàigh)
L1 ♟
Eòlach dubh
(image)
Cost:16
HP:28
XP:48
MP:5
(attack range astar) (attack type fuachd) 10 × 2
astar-fuachd (draoidheach)
(attack range astar) (attack type dìomhair) 7 × 2
astar-dìomhair (draoidheach)
L2 ♚
Buidseach dubh
(image)
Cost:33
HP:48
XP:90
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 4 × 3
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type fuachd) 13 × 2
astar-fuachd (draoidheach)
(attack range astar) (attack type dìomhair) 9 × 2
astar-dìomhair (draoidheach)
L3
Corp
(image)
Cost:50
HP:60
XP:150
MP:6
bàthadh
(attack range dlùth) (attack type dìomhair) 8 × 3
dlùth-dìomhair (sùgh)
(attack range astar) (attack type fuachd) 12 × 3
astar-fuachd (draoidheach)
(attack range astar) (attack type dìomhair) 9 × 3
astar-dìomhair (draoidheach)
L3
Marbh-dhraoidh
(image)
Cost:50
HP:70
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 3
dlùth-bualadh (plàigh)
(attack range astar) (attack type fuachd) 17 × 2
astar-fuachd (draoidheach)
(attack range astar) (attack type dìomhair) 12 × 2
astar-dìomhair (draoidheach)
L1 ♟
Gùl
(image)
Cost:16
HP:33
XP:35
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 4 × 3
dlùth-lann (puinsean)
L2 ♚
Glàmasair nam marbh
(image)
Cost:27
HP:47
XP:120
MP:5
ithe
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 3
dlùth-lann (puinsean)
L3
Aog
(image)
Cost:43
HP:65
XP:150
MP:5
ithe
(attack range dlùth) (attack type lann) 10 × 3
dlùth-lann (puinsean)
L0 ♟
Ialtag-fhala
(image)
Cost:13
HP:16
XP:22
MP:8
(attack range dlùth) (attack type lann) 4 × 2
dlùth-lann (sùgh)
L1
Ialtag dheargaidh
(image)
Cost:22
HP:27
XP:70
MP:9
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 3
dlùth-lann (sùgh)
L2
Ialtag-uabhais
(image)
Cost:34
HP:33
XP:100
MP:9
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 4
dlùth-lann (sùgh)
L1 ♟
Taibhse
(image)
Cost:19
HP:18
XP:30
MP:7
(attack range dlùth) (attack type dìomhair) 4 × 3
dlùth-dìomhair (sùgh)
(attack range astar) (attack type fuachd) 3 × 3
astar-fuachd
L2
Sgàil
(image)
Cost:38
HP:24
XP:100
MP:7
stalc-oidhche, streupaire
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 3
dlùth-lann (cùl-shàthadh)
L3
Dùbhradh
(image)
Cost:52
HP:35
XP:150
MP:7
stalc-oidhche, streupaire
(attack range dlùth) (attack type lann) 10 × 3
dlùth-lann (cùl-shàthadh)
L2
Uabhas
(image)
Cost:38
HP:25
XP:100
MP:7
(attack range dlùth) (attack type dìomhair) 6 × 4
dlùth-dìomhair (sùgh)
(attack range astar) (attack type fuachd) 4 × 3
astar-fuachd
L3
Fuath
(image)
Cost:52
HP:33
XP:150
MP:7
(attack range dlùth) (attack type dìomhair) 9 × 4
dlùth-dìomhair (sùgh)
(attack range astar) (attack type fuachd) 6 × 3
astar-fuachd
Dràic
L1 ♟
Cathach dràic
(image)
Cost:17
HP:39
XP:42
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type teine) 3 × 3
astar-teine
L2 ♚
Laoch dràic
(image)
Cost:32
HP:60
XP:70
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 11 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type teine) 5 × 3
astar-teine
L3
Maighstir-lanna dràic
(image)
Cost:47
HP:80
XP:150
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 16 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type teine) 8 × 3
astar-teine
L1 ♟
Fiosaiche laghairt
(image)
Cost:16
HP:22
XP:28
MP:6
slànachadh +4
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 4 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type fuachd) 5 × 3
astar-fuachd (draoidheach)
L2 ♚
Fàistinnear laghairt
(image)
Cost:25
HP:29
XP:100
MP:6
leigheas, slànachadh +8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 5 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type fuachd) 6 × 3
astar-fuachd (draoidheach)
L2 ♚
Taghairmear laghairt
(image)
Cost:28
HP:29
XP:100
MP:6
slànachadh +4
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 4 × 3
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type fuachd) 8 × 3
astar-fuachd (draoidheach)
L1 ♟
Losgaire dràic
(image)
Cost:21
HP:42
XP:43
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type teine) 6 × 4
astar-teine
L2 ♚
Dràc teine
(image)
Cost:35
HP:63
XP:80
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type teine) 7 × 5
astar-teine
L3
Dràc Iutharnail
(image)
Cost:51
HP:82
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 12 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type teine) 8 × 6
astar-teine
L2 ♚
Lasair dràic
(image)
Cost:33
HP:55
XP:80
MP:5
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type teine) 6 × 4
astar-teine
L3
Cridhe-theine dràic
(image)
Cost:51
HP:72
XP:150
MP:5
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 11 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type teine) 8 × 4
astar-teine
L1 ♟
Saurian Skirmisher
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:6
streupaire
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 4 × 4
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type bioradh) 4 × 2
astar-bioradh
L2
Saurian Ambusher
(image)
Cost:24
HP:36
XP:55
MP:7
streupaire
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 6 × 4
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type bioradh) 5 × 2
astar-bioradh
L3
Saurian Flanker
(image)
Cost:46
HP:47
XP:150
MP:7
streupaire
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 8 × 4
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type bioradh) 7 × 2
astar-bioradh
L1 ♟
Sgiathaiche dràic
(image)
Cost:16
HP:32
XP:35
MP:8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 3 × 3
astar-teine (gìomanach)
L2
Dràc speura
(image)
Cost:28
HP:45
XP:80
MP:9
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 3
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 5 × 3
astar-teine (gìomanach)
L3
Dràc doininn
(image)
Cost:43
HP:58
XP:150
MP:9
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 8 × 3
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 8 × 3
astar-teine (gìomanach)
L1 ♟
Spealtaire dràic
(image)
Cost:19
HP:43
XP:45
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 4
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 6 × 4
dlùth-bioradh (ciad bhuille)
L2 ♚
Slacair dràic
(image)
Cost:32
HP:66
XP:95
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 4
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 6 × 5
dlùth-bioradh
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 10 × 3
dlùth-bualadh
L3
Sparradair dràic
(image)
Cost:44
HP:85
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 11 × 4
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 14 × 3
dlùth-bualadh
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 8 × 5
dlùth-bioradh
L2 ♚
Umpair dràic
(image)
Cost:32
HP:62
XP:105
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 11 × 3
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 17 × 2
dlùth-bioradh (ciad bhuille)
L3
Geàrd dràic
(image)
Cost:46
HP:82
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 16 × 3
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 23 × 2
dlùth-bioradh (ciad bhuille)
Dìlsich
L1 ♟
Boghadair
(image)
Cost:14
HP:33
XP:39
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 4 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 6 × 3
astar-bioradh
L2 ♚
Mòr-bhoghadair
(image)
Cost:26
HP:51
XP:68
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 10 × 3
astar-bioradh
L3
Sàr-bhoghadair
(image)
Cost:46
HP:67
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 11 × 4
astar-bioradh
L1 ♟
Cathach-mara
(image)
Cost:14
HP:36
XP:36
MP:6
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 6 × 3
dlùth-bioradh
L2
Laoch-mara
(image)
Cost:26
HP:50
XP:80
MP:6
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 10 × 3
dlùth-bioradh
L3
Saighdear-mara
(image)
Cost:43
HP:52
XP:150
MP:5
seasmhach
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 15 × 2
dlùth-bioradh
L3
Trìtean-mara
(image)
Cost:43
HP:60
XP:150
MP:6
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 14 × 3
dlùth-bioradh
(attack range dlùth) (attack type lann) 19 × 2
dlùth-lann
L1 ♟
Draoidh
(image)
Cost:20
HP:24
XP:54
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 5 × 1
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 7 × 3
astar-teine (draoidheach)
L2 ♚
Draoidh geal
(image)
Cost:38
HP:35
XP:136
MP:5
leigheas, slànachadh +8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type dìomhair) 9 × 3
astar-dìomhair (draoidheach)
L3
Draoidh soillse
(image)
Cost:60
HP:47
XP:150
MP:5
soillseachadh, leigheas, slànachadh +8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 7 × 3
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type dìomhair) 12 × 3
astar-dìomhair (draoidheach)
L2 ♚
Draoidh ruadh
(image)
Cost:38
HP:42
XP:100
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 8 × 4
astar-teine (draoidheach)
L3
Draoidh airgid
(image)
Cost:59
HP:48
XP:150
MP:6
tele-phortadh
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 7 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 9 × 4
astar-teine (draoidheach)
L3
Àrd-dhraoidh
(image)
Cost:59
HP:54
XP:220
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 7 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 12 × 4
astar-teine (draoidheach)
L4
Sàr-dhraoidh
(image)
Cost:72
HP:65
XP:200
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 9 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 16 × 4
astar-teine (draoidheach)
L1 ♟
Feannsair
(image)
Cost:16
HP:28
XP:42
MP:6
streupaire
(attack range dlùth) (attack type lann) 4 × 4
dlùth-lann
L2
Còmhragach
(image)
Cost:29
HP:44
XP:90
MP:7
streupaire
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 5
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 12 × 1
astar-bioradh
L3
Maighstir armachd
(image)
Cost:44
HP:57
XP:150
MP:7
streupaire
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 5
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 20 × 1
astar-bioradh
L2 ♚
Fo-cheannard
(image)
Cost:34
HP:40
XP:80
MP:6
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 5 × 3
astar-bioradh
L3
Ceann-armailt
(image)
Cost:54
HP:50
XP:180
MP:6
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 7 × 3
astar-bioradh
L4
Àrd-mharasgal
(image)
Cost:66
HP:60
XP:200
MP:6
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 10 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 8 × 3
astar-bioradh
L1 ♟
Marcaiche
(image)
Cost:23
HP:38
XP:44
MP:8
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 9 × 2
dlùth-bioradh (brùchdadh)
L2
Lannsair
(image)
Cost:44
HP:50
XP:100
MP:10
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 12 × 3
dlùth-bioradh (brùchdadh)
L2
Ridire
(image)
Cost:38
HP:58
XP:120
MP:8
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 4
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 14 × 2
dlùth-bioradh (brùchdadh)
L3
Ridire rìoghail
(image)
Cost:58
HP:65
XP:150
MP:8
slànachadh +4
(attack range dlùth) (attack type dìomhair) 8 × 5
dlùth-dìomhair
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 15 × 2
dlùth-bioradh (brùchdadh)
L3
Sàr-ridire
(image)
Cost:58
HP:78
XP:150
MP:7
(attack range dlùth) (attack type lann) 12 × 4
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 17 × 2
dlùth-bioradh (brùchdadh)
L1 ♟
Saighdear-coise trom
(image)
Cost:19
HP:38
XP:40
MP:4
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 11 × 2
dlùth-bualadh
L2 ♚
Trùpair
(image)
Cost:35
HP:52
XP:110
MP:4
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 18 × 2
dlùth-bualadh
L3
Cnagadair
(image)
Cost:50
HP:64
XP:150
MP:4
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 25 × 2
dlùth-bualadh
L1 ♟
Saighdear-eachraidh
(image)
Cost:17
HP:34
XP:40
MP:8
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 3
dlùth-lann
L2
Cath-mharcach
(image)
Cost:28
HP:49
XP:95
MP:9
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 12 × 1
astar-bioradh
L3
Marcaiche uasal
(image)
Cost:52
HP:64
XP:150
MP:9
(attack range dlùth) (attack type lann) 10 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 20 × 1
astar-bioradh
L1 ♟
Sleaghadair
(image)
Cost:14
HP:36
XP:42
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 7 × 3
dlùth-bioradh (ciad bhuille)
(attack range astar) (attack type bioradh) 6 × 1
astar-bioradh
L2 ♚
Claidheamhair
(image)
Cost:29
HP:55
XP:60
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 4
dlùth-lann
L3
Geàrd rìoghail
(image)
Cost:43
HP:74
XP:150
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 11 × 4
dlùth-lann
L2 ♚
Gathadair
(image)
Cost:25
HP:48
XP:100
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 8 × 3
dlùth-bioradh (ciad bhuille)
(attack range astar) (attack type bioradh) 11 × 2
astar-bioradh
L2 ♚
Pìcear
(image)
Cost:25
HP:55
XP:65
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 10 × 3
dlùth-bioradh (ciad bhuille)
L3
Aileabeartach
(image)
Cost:44
HP:72
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 15 × 3
dlùth-bioradh (ciad bhuille)
(attack range dlùth) (attack type lann) 19 × 2
dlùth-lann
Tuathaich
L1 ♟
Boghadair deamhain
(image)
Cost:14
HP:32
XP:30
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 3 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 6 × 3
astar-bioradh
(attack range astar) (attack type teine) 7 × 2
astar-teine
L2 ♚
Crois-bhoghadair deamhain
(image)
Cost:21
HP:43
XP:80
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 4 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 8 × 3
astar-bioradh
(attack range astar) (attack type teine) 10 × 2
astar-teine
L3
Crois-bhogha deamhain mòr
(image)
Cost:43
HP:56
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 12 × 3
astar-bioradh
(attack range astar) (attack type teine) 15 × 2
astar-teine
L1 ♟
Cathach naga
(image)
Cost:14
HP:33
XP:32
MP:7
(attack range dlùth) (attack type lann) 4 × 4
dlùth-lann
L2
Laoch naga
(image)
Cost:24
HP:43
XP:66
MP:7
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 4
dlùth-lann
L3
Sàr-lannair naga
(image)
Cost:48
HP:49
XP:150
MP:7
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 5
dlùth-lann
L1 ♟
Cuilean athaich
(image)
Cost:13
HP:42
XP:36
MP:4
ath-ghintinn
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 7 × 2
dlùth-bualadh
L2 ♚
Athach
(image)
Cost:27
HP:55
XP:66
MP:5
ath-ghintinn
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 14 × 2
dlùth-bualadh
L3
Gaisgeach athaich
(image)
Cost:44
HP:70
XP:150
MP:5
ath-ghintinn
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 20 × 2
dlùth-bualadh
L2 ♚
Sadail-chloiche athaich
(image)
Cost:25
HP:51
XP:100
MP:5
ath-ghintinn
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 10 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bualadh) 17 × 1
astar-bualadh
L1 ♟
Foill-mhurtair deamhain
(image)
Cost:17
HP:26
XP:34
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 1
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type lann) 3 × 3
astar-lann (gìomanach, puinsean)
L2 ♚
Marbhaiche deamhain
(image)
Cost:26
HP:36
XP:100
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type lann) 6 × 3
astar-lann (gìomanach, puinsean)
L1 ♟
Madagan deamhain
(image)
Cost:12
HP:38
XP:42
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 2
dlùth-lann
L2 ♚
Laoch deamhain
(image)
Cost:26
HP:58
XP:60
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 10 × 3
dlùth-lann
L3
Tighearna-cogaidh deamhain
(image)
Cost:48
HP:78
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 15 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 8 × 2
astar-bioradh
L1 ♟
Marcaiche madaidh
(image)
Cost:17
HP:32
XP:30
MP:8
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 3
dlùth-lann
L2
Creachadair bòcain
(image)
Cost:28
HP:44
XP:100
MP:9
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 3
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type teine) 7 × 3
dlùth-teine
(attack range astar) (attack type bualadh) 6 × 2
astar-bualadh (maille)
L2
Ridir bòcain
(image)
Cost:28
HP:49
XP:65
MP:9
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 4
dlùth-lann
L3
Marcaiche uabhas-mhadaidh
(image)
Cost:44
HP:61
XP:150
MP:10
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 4
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type lann) 4 × 4
dlùth-lann (puinsean)
L0 ♟
Sleaghair bòcain
(image)
Cost:9
HP:18
XP:18
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 6 × 3
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type bioradh) 3 × 1
astar-bioradh
L1
Brodair bòcain
(image)
Cost:13
HP:31
XP:50
MP:5
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 7 × 3
dlùth-bioradh
L1
Lotaiche bòcain
(image)
Cost:13
HP:26
XP:50
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 8 × 3
dlùth-bioradh (ciad bhuille)
(attack range astar) (attack type bioradh) 5 × 1
astar-bioradh
Last updated on Mon May 10 00:42:06 2021.