Eastern Invasion

Con người
L1
Đấu sĩ cưỡi ngựa
(image)
Cost:25
HP:39
XP:48
MP:7
(attack range cận chiến) (attack type chém) 6 × 3
cận chiến-chém
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 9 × 2
cận chiến-va đập
L2
Chiến binh cưỡi ngựa
(image)
Cost:38
HP:52
XP:86
MP:7
(attack range cận chiến) (attack type chém) 7 × 4
cận chiến-chém
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 12 × 2
cận chiến-va đập (gây sốc)
L3
Chủ tướng cưỡi ngựa
(image)
Cost:50
HP:68
XP:150
MP:7
(attack range cận chiến) (attack type chém) 10 × 4
cận chiến-chém
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 18 × 2
cận chiến-va đập (gây sốc)
Ma quái
L4
Chúa tể thây ma
(image)
Cost:100
HP:80
XP:200
MP:6
(attack range cận chiến) (attack type bí kíp) 8 × 4
cận chiến-bí kíp (bòn rút)
(attack range từ xa) (attack type lạnh) 13 × 5
từ xa-lạnh (phép thuật)
(attack range từ xa) (attack type bí kíp) 9 × 5
từ xa-bí kíp (phép thuật)
Last updated on Wed Feb 8 00:47:25 2023.