Eastern Invasion

Con người
L2
Pháp sư trắng
(image)
Cost:31
HP:35
XP:75
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 6 × 2
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type bí kíp) 9 × 3
từ xa-bí kíp (phép thuật)
L3
Pháp sư ánh sáng
(image)
Cost:59
HP:47
XP:150
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 7 × 3
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type bí kíp) 12 × 3
từ xa-bí kíp (phép thuật)
L3
Banneret
(image)
Cost:58
HP:62
XP:150
MP:11
(attack range cận chiến) (attack type đâm) 15 × 3
cận chiến-đâm (xung kích)
L5
Fallen Mage
(image)
Cost:80
HP:47
XP:250
MP:5
darkens, rotting
(attack range cận chiến) (attack type bí kíp) 8 × 5
cận chiến-bí kíp (bòn rút)
(attack range từ xa) (attack type bí kíp) 9 × 5
từ xa-bí kíp (phép thuật)
L1
Frontier Sergeant
(image)
Cost:19
HP:32
XP:32
MP:6
lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type chém) 5 × 3
cận chiến-chém
(attack range từ xa) (attack type lửa) 6 × 2
từ xa-lửa
L2
Frontier Lieutenant
(image)
Cost:34
HP:40
XP:80
MP:6
lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type chém) 8 × 3
cận chiến-chém
(attack range từ xa) (attack type lửa) 8 × 2
từ xa-lửa
L3
Veteran Lieutenant
(image)
Cost:54
HP:50
XP:180
MP:6
lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type chém) 9 × 4
cận chiến-chém
(attack range từ xa) (attack type lửa) 10 × 2
từ xa-lửa
L4
Veteran Commander
(image)
Cost:66
HP:60
XP:200
MP:6
lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type chém) 10 × 4
cận chiến-chém
(attack range từ xa) (attack type lửa) 12 × 2
từ xa-lửa
L3
Hiệp sĩ thần thánh
(image)
Cost:82
HP:77
XP:150
MP:8
hồi máu +4
(attack range cận chiến) (attack type bí kíp) 9 × 5
cận chiến-bí kíp
(attack range cận chiến) (attack type lửa) 16 × 2
cận chiến-lửa (xung kích)
L5
King of Wesnoth
(image)
Cost:200
HP:64
XP:250
MP:6
lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 13 × 3
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type lửa) 15 × 4
từ xa-lửa (phép thuật)
L2
Princeling
(image)
Cost:30
HP:55
XP:140
MP:7
vanguard, leadership, leadership, leadership, leadership, leadership
(attack range cận chiến) (attack type chém) 5 × 4
cận chiến-chém
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 20 × 1
cận chiến-va đập (gây sốc)
L3
Clan Captain
(image)
Cost:50
HP:70
XP:200
MP:7
vanguard, leadership, leadership, leadership, leadership, leadership
(attack range cận chiến) (attack type chém) 7 × 4
cận chiến-chém
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 28 × 1
cận chiến-va đập (gây sốc)
L4
Chủ tướng cưỡi ngựa
(image)
Cost:70
HP:85
XP:200
MP:7
vanguard, leadership, leadership, leadership, leadership, leadership
(attack range cận chiến) (attack type chém) 9 × 4
cận chiến-chém
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 36 × 1
cận chiến-va đập (gây sốc)
L2
Shadow Mage
(image)
Cost:39
HP:35
XP:120
MP:6
săn đêm, đột nhập
(attack range cận chiến) (attack type bí kíp) 6 × 3
cận chiến-bí kíp (phép thuật)
(attack range từ xa) (attack type va đập) 11 × 2
từ xa-va đập (phép thuật)
(attack range từ xa) (attack type bí kíp) 6 × 3
từ xa-bí kíp (phép thuật)
L3
Shadow Lord
(image)
Cost:56
HP:42
XP:150
MP:6
săn đêm, đột nhập
(attack range cận chiến) (attack type bí kíp) 9 × 3
cận chiến-bí kíp (phép thuật)
(attack range từ xa) (attack type va đập) 14 × 2
từ xa-va đập (phép thuật)
(attack range từ xa) (attack type bí kíp) 8 × 3
từ xa-bí kíp (phép thuật)
L0
Townsfolk
(image)
Cost:6
HP:16
XP:25
MP:4
L4
Twilight Mage
(image)
Cost:70
HP:47
XP:200
MP:5
hồi máu +4
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 7 × 3
cận chiến-va đập (bòn rút)
(attack range từ xa) (attack type bí kíp) 9 × 5
từ xa-bí kíp (phép thuật)
Ma quái
L3
Barrow Wight
(image)
Cost:52
HP:78
XP:150
MP:6
shroud
(attack range cận chiến) (attack type chém) 10 × 4
cận chiến-chém
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 14 × 2
cận chiến-va đập (xung kích)
L5
Dread Lich
(image)
Cost:616
HP:110
XP:300
MP:4
reanimation, terror
(attack range cận chiến) (attack type bí kíp) 8 × 3
cận chiến-bí kíp (greater drains)
(attack range từ xa) (attack type lạnh) 13 × 4
từ xa-lạnh (phép thuật, bòn rút)
(attack range từ xa) (attack type bí kíp) 9 × 4
từ xa-bí kíp (phép thuật, bòn rút)
L3
Pyre Wight
(image)
Cost:52
HP:65
XP:150
MP:6
(attack range cận chiến) (attack type lửa) 9 × 5
cận chiến-lửa (điên cuồng)
(attack range cận chiến) (attack type chém) 9 × 3
cận chiến-chém
L0
Skeletal Corpse
(image)
Cost:8
HP:18
XP:24
MP:4
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 6 × 2
cận chiến-va đập (bệnh dịch)
L1
Skeletal Soulless
(image)
Cost:13
HP:28
XP:50
MP:4
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 7 × 3
cận chiến-va đập (bệnh dịch)
Máy móc
L0
Gate
(image)
Cost:9
HP:90
XP:25
MP:0
Người rắn
L3
Naga Centurion
(image)
Cost:68
HP:51
XP:220
MP:7
lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type chém) 8 × 5
cận chiến-chém
(attack range cận chiến) (attack type chém) 29 × 1
cận chiến-chém (swift)
Quái vật
L3
Ant Queen
(image)
Cost:31
HP:94
XP:100
MP:1
lãnh đạo, royalty
(attack range cận chiến) (attack type chém) 13 × 2
cận chiến-chém
L0
Egg Sac
(image)
Cost:31
HP:28
XP:25
MP:0
hatch
Quỷ khổng lồ
L4
Ancient Ogre
(image)
Cost:67
HP:94
XP:210
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type chém) 19 × 3
cận chiến-chém
L3
Great Ogre
(image)
Cost:43
HP:80
XP:164
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type chém) 15 × 3
cận chiến-chém
Last updated on Sun Apr 21 00:47:50 2024.