עליית ווסנות'

אל-מתים
L3
גבירה ערפדית
(image)
Cost:60
HP:52
XP:150
MP:8
(attack range קפא (attack type חותך) 10 × 3
קפא"פ-חותך (יניקה)
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 9 × 2
טווח רחוק-חודר (יניקה)
L2
מוכר
(image)
Cost:40
HP:36
XP:100
MP:8
(attack range קפא (attack type חותך) 5 × 5
קפא"פ-חותך
אלפים
L3
אלוף אלפי
(image)
Cost:61
HP:72
XP:150
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 8 × 5
קפא"פ-חותך (accuracy 10%)
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 9 × 3
טווח רחוק-חודר
בני-אדם
L1
Wesfolk Outcast
(image)
Cost:18
HP:33
XP:40
MP:7
distract, מנהיגות
(attack range קפא (attack type מוחץ) 5 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type מוחץ) 4 × 3
טווח רחוק-מוחץ
L2
Wesfolk Lady
(image)
Cost:36
HP:46
XP:80
MP:7
מנהיגות, distract
(attack range קפא (attack type מוחץ) 8 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type מוחץ) 6 × 3
טווח רחוק-מוחץ
L3
Wesfolk Leader
(image)
Cost:60
HP:62
XP:150
MP:7
מנהיגות, distract
(attack range קפא (attack type מוחץ) 12 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type מוחץ) 8 × 4
טווח רחוק-מוחץ
L3
מלך לוחם
(image)
Cost:47
HP:64
XP:150
MP:6
מנהיגות
(attack range קפא (attack type מוחץ) 13 × 3
קפא"פ-מוחץ
L0
צעיר אציל
(image)
Cost:10
HP:24
XP:12
MP:5
(attack range קפא (attack type מוחץ) 4 × 2
קפא"פ-מוחץ
L1
לוחם אציל
(image)
Cost:20
HP:36
XP:40
MP:6
(attack range קפא (attack type חותך) 7 × 3
קפא"פ-חותך
L2
מפקד אציל
(image)
Cost:38
HP:48
XP:90
MP:6
מנהיגות
(attack range קפא (attack type חותך) 8 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 6 × 3
טווח רחוק-חודר
L3
לורד אציל
(image)
Cost:60
HP:64
XP:150
MP:6
מנהיגות
(attack range קפא (attack type חותך) 11 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 8 × 3
טווח רחוק-חודר
Last updated on Tue Jul 23 00:49:46 2024.