יורש העצר

אורקים
L1
אורק ים
(image)
Cost:12
HP:31
XP:50
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 5 × 3
קפא"פ-חותך
בני-אדם
L1
חייל
(image)
Cost:18
HP:32
XP:28
MP:6
(attack range קפא (attack type חותך) 6 × 3
קפא"פ-חותך
L2
מפקד
(image)
Cost:40
HP:45
XP:60
MP:6
מנהיגות
(attack range קפא (attack type חותך) 8 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 6 × 3
טווח רחוק-חודר
L3
לורד
(image)
Cost:65
HP:68
XP:150
MP:6
מנהיגות
(attack range קפא (attack type חותך) 12 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 9 × 3
טווח רחוק-חודר
L3
מלכת אופל
(image)
Cost:35
HP:48
XP:150
MP:5
(attack range קפא (attack type מוחץ) 5 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type קור) 15 × 2
טווח רחוק-קור (קסום)
L2
נסיכה
(image)
Cost:39
HP:48
XP:150
MP:6
מנהיגות, initiative, firststrike
(attack range קפא (attack type חותך) 11 × 4
קפא"פ-חותך
L3
נסיכת קרב
(image)
Cost:60
HP:62
XP:150
MP:6
מנהיגות, initiative, firststrike
(attack range קפא (attack type חותך) 13 × 4
קפא"פ-חותך
גריפונים
L2
גריפון ישן
(image)
Cost:40
HP:44
XP:100
MP:0
(attack range קפא (attack type חותך) 10 × 3
קפא"פ-חותך
Last updated on Tue Jul 23 00:47:49 2024.