עידן הגיבורים

Dunefolk
L1 ♟
Dune Burner
(image)
Cost:17
HP:35
XP:37
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 6 × 2
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 7 × 3
טווח רחוק-אש
L2 ♟
Dune Scorcher
(image)
Cost:23
HP:47
XP:60
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 9 × 2
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 10 × 3
טווח רחוק-אש
L3 ♚
Dune Firetrooper
(image)
Cost:41
HP:57
XP:150
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 9 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 9 × 4
טווח רחוק-אש
L1 ♟
Dune Herbalist
(image)
Cost:13
HP:32
XP:36
MP:5
regenerates +4, ריפוי +4
(attack range קפא (attack type מוחץ) 4 × 3
קפא"פ-מוחץ
L2 ♟
Dune Alchemist
(image)
Cost:27
HP:41
XP:100
MP:5
התחדשות
(attack range קפא (attack type מוחץ) 9 × 3
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 7 × 2
טווח רחוק-חודר (רעל)
L2 ♟
Dune Apothecary
(image)
Cost:23
HP:45
XP:50
MP:5
ריפוי +8, regenerates +4
(attack range קפא (attack type מוחץ) 6 × 4
קפא"פ-מוחץ
L3 ♚
Dune Luminary
(image)
Cost:38
HP:52
XP:150
MP:5
מרפא, ריפוי +8, regenerates +4
(attack range קפא (attack type מוחץ) 9 × 4
קפא"פ-מוחץ
L1 ♟
Dune Rider
(image)
Cost:18
HP:33
XP:49
MP:8
(attack range קפא (attack type מוחץ) 5 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 5 × 3
טווח רחוק-חודר
L2 ♟
Dune Horse Archer
(image)
Cost:38
HP:44
XP:62
MP:8
(attack range קפא (attack type מוחץ) 7 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 7 × 4
טווח רחוק-חודר
L3
Dune Windbolt
(image)
Cost:49
HP:52
XP:150
MP:8
(attack range קפא (attack type מוחץ) 10 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 8 × 5
טווח רחוק-חודר
L2 ♟
Dune Raider
(image)
Cost:35
HP:45
XP:77
MP:9
(attack range קפא (attack type אש) 8 × 3
קפא"פ-אש
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 7 × 3
טווח רחוק-חודר
L3
Dune Marauder
(image)
Cost:60
HP:58
XP:150
MP:9
(attack range קפא (attack type אש) 11 × 3
קפא"פ-אש
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 10 × 3
טווח רחוק-חודר
L2 ♟
Dune Sunderer
(image)
Cost:38
HP:55
XP:85
MP:7
(attack range קפא (attack type מוחץ) 11 × 3
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 5 × 3
טווח רחוק-חודר
L3
Dune Cataphract
(image)
Cost:69
HP:71
XP:150
MP:7
(attack range קפא (attack type מוחץ) 15 × 3
קפא"פ-מוחץ
(attack range קפא (attack type חודר) 14 × 2
קפא"פ-חודר (הסתערות)
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 6 × 3
טווח רחוק-חודר
L1 ♟
Dune Rover
(image)
Cost:14
HP:33
XP:40
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 4 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 5 × 3
טווח רחוק-חודר
L2 ♟
Dune Explorer
(image)
Cost:29
HP:46
XP:73
MP:6
(attack range קפא (attack type חותך) 6 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 8 × 3
טווח רחוק-חודר
L3 ♚
Dune Wayfarer
(image)
Cost:55
HP:62
XP:150
MP:6
(attack range קפא (attack type חותך) 8 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 8 × 4
טווח רחוק-חודר
L1 ♟
Dune Skirmisher
(image)
Cost:16
HP:29
XP:36
MP:6
מסתנן
(attack range קפא (attack type חודר) 4 × 4
קפא"פ-חודר (first strike)
(attack range טווח רחוק) (attack type מוחץ) 6 × 1
טווח רחוק-מוחץ
L2 ♟
Dune Falconer
(image)
Cost:29
HP:38
XP:70
MP:6
מסתנן, diversion
(attack range קפא (attack type חותך) 6 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חותך) 5 × 3
טווח רחוק-חותך
L3
Dune Sky Hunter
(image)
Cost:54
HP:48
XP:150
MP:7
מסתנן, diversion
(attack range קפא (attack type חותך) 7 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חותך) 6 × 4
טווח רחוק-חותך (צליפה)
L2 ♟
Dune Strider
(image)
Cost:29
HP:42
XP:64
MP:6
מסתנן
(attack range קפא (attack type חודר) 6 × 4
קפא"פ-חודר (first strike)
(attack range טווח רחוק) (attack type מוחץ) 7 × 2
טווח רחוק-מוחץ (מאט)
L3
Dune Harrier
(image)
Cost:50
HP:53
XP:150
MP:7
מסתנן
(attack range קפא (attack type חודר) 8 × 4
קפא"פ-חודר (first strike)
(attack range טווח רחוק) (attack type מוחץ) 6 × 3
טווח רחוק-מוחץ (מאט)
L1 ♟
Dune Soldier
(image)
Cost:17
HP:41
XP:39
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 11 × 2
קפא"פ-חותך
L2 ♟
Dune Captain
(image)
Cost:29
HP:48
XP:74
MP:5
מנהיגות
(attack range קפא (attack type חותך) 9 × 3
קפא"פ-חותך
L3 ♚
Dune Warmaster
(image)
Cost:57
HP:59
XP:150
MP:5
מנהיגות
(attack range קפא (attack type חותך) 9 × 4
קפא"פ-חותך
L2 ♟
Dune Spearguard
(image)
Cost:29
HP:53
XP:74
MP:5
(attack range קפא (attack type חודר) 16 × 2
קפא"פ-חודר (first strike)
(attack range קפא (attack type מוחץ) 9 × 3
קפא"פ-מוחץ
L3 ♚
Dune Spearmaster
(image)
Cost:57
HP:68
XP:150
MP:5
(attack range קפא (attack type חודר) 23 × 2
קפא"פ-חודר (first strike)
(attack range קפא (attack type מוחץ) 13 × 3
קפא"פ-מוחץ
L2 ♟
Dune Swordsman
(image)
Cost:28
HP:56
XP:68
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 15 × 2
קפא"פ-חותך
(attack range קפא (attack type חותך) 12 × 2
קפא"פ-חותך (צליפה)
L3 ♚
Dune Blademaster
(image)
Cost:57
HP:76
XP:150
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 15 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range קפא (attack type חותך) 18 × 2
קפא"פ-חותך (צליפה)
L1 ♟
Naga Dirkfang
(image)
Cost:15
HP:31
XP:38
MP:7
(attack range קפא (attack type חותך) 4 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חותך) 7 × 2
טווח רחוק-חותך
L2 ♟
Naga Ophidian
(image)
Cost:24
HP:44
XP:62
MP:7
(attack range קפא (attack type חותך) 6 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 12 × 2
טווח רחוק-חודר
L3
Naga Sicarius
(image)
Cost:46
HP:53
XP:150
MP:7
(attack range קפא (attack type חותך) 6 × 3
קפא"פ-חותך (deflect)
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 13 × 3
טווח רחוק-חודר
L2 ♟
Naga Ringcaster
(image)
Cost:24
HP:41
XP:62
MP:7
(attack range קפא (attack type חותך) 5 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חותך) 8 × 3
טווח רחוק-חותך
L3
Naga Zephyr
(image)
Cost:46
HP:53
XP:150
MP:7
(attack range קפא (attack type חותך) 7 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חותך) 9 × 4
טווח רחוק-חותך
אל-מתים
L1 ♟
אשף אופל
(image)
Cost:16
HP:28
XP:48
MP:5
(attack range טווח רחוק) (attack type קור) 10 × 2
טווח רחוק-קור (קסום)
(attack range טווח רחוק) (attack type כוח) 7 × 2
טווח רחוק-כוח (קסום)
L2 ♟
מכשף אופל
(image)
Cost:34
HP:48
XP:110
MP:5
(attack range קפא (attack type מוחץ) 4 × 3
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type קור) 13 × 2
טווח רחוק-קור (קסום)
(attack range טווח רחוק) (attack type כוח) 9 × 2
טווח רחוק-כוח (קסום)
L3 ♚
ליץ'
(image)
Cost:90
HP:60
XP:150
MP:6
צלילה
(attack range קפא (attack type כוח) 8 × 3
קפא"פ-כוח (יניקה)
(attack range טווח רחוק) (attack type קור) 12 × 3
טווח רחוק-קור (קסום)
(attack range טווח רחוק) (attack type כוח) 9 × 3
טווח רחוק-כוח (קסום)
L3 ♚
מעלה באוב
(image)
Cost:90
HP:76
XP:150
MP:5
(attack range קפא (attack type מוחץ) 6 × 3
קפא"פ-מוחץ (מגיפה)
(attack range טווח רחוק) (attack type קור) 19 × 2
טווח רחוק-קור (קסום)
(attack range טווח רחוק) (attack type כוח) 16 × 2
טווח רחוק-כוח (קסום)
L1 ♟
גואול
(image)
Cost:16
HP:33
XP:30
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 4 × 3
קפא"פ-חותך (רעל)
L2 ♟
טורף גופות
(image)
Cost:23
HP:47
XP:61
MP:5
אכילה
(attack range קפא (attack type חותך) 9 × 3
קפא"פ-חותך (רעל)
L3 ♚
Ghast
(image)
Cost:50
HP:65
XP:150
MP:5
אכילה
(attack range קפא (attack type חותך) 12 × 3
קפא"פ-חותך (רעל)
L0 ♟
גוויה מהלכת
(image)
Cost:8
HP:18
XP:24
MP:4
(attack range קפא (attack type מוחץ) 6 × 2
קפא"פ-מוחץ (מגיפה)
L1 ♟
חסרי נשמה
(image)
Cost:13
HP:28
XP:50
MP:4
(attack range קפא (attack type מוחץ) 7 × 3
קפא"פ-מוחץ (מגיפה)
L0 ♟
עטלף ערפד
(image)
Cost:13
HP:16
XP:22
MP:8
(attack range קפא (attack type חותך) 4 × 2
קפא"פ-חותך (יניקה)
L1 ♟
עטלף דם
(image)
Cost:23
HP:27
XP:37
MP:9
(attack range קפא (attack type חותך) 5 × 3
קפא"פ-חותך (יניקה)
L2
עטלף אימה
(image)
Cost:32
HP:33
XP:100
MP:9
(attack range קפא (attack type חותך) 6 × 4
קפא"פ-חותך (יניקה)
L1 ♟
קשת שלדי
(image)
Cost:14
HP:31
XP:35
MP:5
צלילה
(attack range קפא (attack type מוחץ) 3 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 6 × 3
טווח רחוק-חודר
L2 ♟
יורה עצמות
(image)
Cost:24
HP:42
XP:60
MP:5
צלילה
(attack range קפא (attack type חותך) 6 × 2
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 10 × 3
טווח רחוק-חודר
L3 ♚
Banebow
(image)
Cost:52
HP:55
XP:150
MP:5
צלילה
(attack range קפא (attack type חותך) 8 × 2
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 14 × 3
טווח רחוק-חודר
L1 ♟
רוח רפאים
(image)
Cost:19
HP:18
XP:30
MP:7
(attack range קפא (attack type כוח) 4 × 3
קפא"פ-כוח (יניקה)
(attack range טווח רחוק) (attack type קור) 3 × 3
טווח רחוק-קור
L2 ♟
צל
(image)
Cost:44
HP:24
XP:77
MP:7
התגנבות לילה, מסתנן
(attack range קפא (attack type חותך) 8 × 3
קפא"פ-חותך (דקירה בגב)
L3
סיוט לילה
(image)
Cost:71
HP:35
XP:150
MP:7
התגנבות לילה, מסתנן
(attack range קפא (attack type חותך) 10 × 3
קפא"פ-חותך (דקירה בגב)
L2 ♟
רוח רפאים
(image)
Cost:38
HP:25
XP:90
MP:7
(attack range קפא (attack type כוח) 6 × 4
קפא"פ-כוח (יניקה)
(attack range טווח רחוק) (attack type קור) 4 × 3
טווח רחוק-קור
L3
ביעוטים
(image)
Cost:78
HP:33
XP:150
MP:7
(attack range קפא (attack type כוח) 9 × 4
קפא"פ-כוח (יניקה)
(attack range טווח רחוק) (attack type קור) 6 × 3
טווח רחוק-קור
L1 ♟
שלד
(image)
Cost:15
HP:34
XP:39
MP:5
צלילה
(attack range קפא (attack type חותך) 7 × 3
קפא"פ-חותך
L2 ♟
חוזר מהמתים
(image)
Cost:28
HP:47
XP:78
MP:5
צלילה
(attack range קפא (attack type חותך) 8 × 4
קפא"פ-חותך
L3 ♚
דראוג
(image)
Cost:70
HP:68
XP:150
MP:5
צלילה
(attack range קפא (attack type חותך) 12 × 4
קפא"פ-חותך
L2 ♚
להב מוות
(image)
Cost:34
HP:39
XP:100
MP:6
צלילה
(attack range קפא (attack type חותך) 8 × 5
קפא"פ-חותך
ברית קנלגאן
L1 ♟
אדון רעם גמדי
(image)
Cost:17
HP:34
XP:35
MP:4
(attack range קפא (attack type חותך) 6 × 2
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 18 × 1
טווח רחוק-חודר
L2 ♟
שליט רעם גמדי
(image)
Cost:24
HP:47
XP:65
MP:4
(attack range קפא (attack type חותך) 6 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 28 × 1
טווח רחוק-חודר
L3 ♚
אדון-דרקון גמדי
(image)
Cost:61
HP:63
XP:150
MP:4
(attack range קפא (attack type חותך) 9 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 40 × 1
טווח רחוק-חודר
L1 ♟
גנב
(image)
Cost:13
HP:24
XP:29
MP:6
(attack range קפא (attack type חותך) 4 × 3
קפא"פ-חותך (דקירה בגב)
L2 ♟
נוכל
(image)
Cost:25
HP:40
XP:80
MP:6
מסתנן
(attack range קפא (attack type חותך) 6 × 3
קפא"פ-חותך (דקירה בגב)
(attack range טווח רחוק) (attack type חותך) 4 × 3
טווח רחוק-חותך
L3 ♚
מתנקש
(image)
Cost:46
HP:51
XP:150
MP:6
מסתנן
(attack range קפא (attack type חותך) 8 × 3
קפא"פ-חותך (דקירה בגב)
(attack range טווח רחוק) (attack type חותך) 5 × 3
טווח רחוק-חותך (רעל)
L1 ♟
לוחם גמדי
(image)
Cost:16
HP:38
XP:45
MP:4
(attack range קפא (attack type חותך) 7 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range קפא (attack type מוחץ) 8 × 2
קפא"פ-מוחץ
L2 ♟
איש-ברזל גמדי
(image)
Cost:36
HP:57
XP:88
MP:4
(attack range קפא (attack type חותך) 11 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range קפא (attack type מוחץ) 14 × 2
קפא"פ-מוחץ
L3 ♚
לורד גמדי
(image)
Cost:69
HP:74
XP:150
MP:4
(attack range קפא (attack type חותך) 15 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range קפא (attack type מוחץ) 19 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type חותך) 10 × 1
טווח רחוק-חותך
L1 ♟
מטורף דם גמדי
(image)
Cost:19
HP:34
XP:42
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 4 × 4
קפא"פ-חותך (משוגע)
L2 ♟
משוגע קרב גמדי
(image)
Cost:30
HP:48
XP:100
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 7 × 4
קפא"פ-חותך (משוגע)
L1 ♟
צייד לא חוקי
(image)
Cost:14
HP:33
XP:28
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 3 × 2
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 4 × 4
טווח רחוק-חודר
L2 ♟
לוכד
(image)
Cost:21
HP:49
XP:73
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 5 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 6 × 4
טווח רחוק-חודר
L3 ♚
סייר
(image)
Cost:43
HP:60
XP:150
MP:6
(attack range קפא (attack type חותך) 7 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 7 × 4
טווח רחוק-חודר
L3 ♚
צייד
(image)
Cost:43
HP:57
XP:150
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 5 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 9 × 4
טווח רחוק-חודר (צליפה)
L1 ♟
רוכב גריפין
(image)
Cost:23
HP:34
XP:46
MP:8
(attack range קפא (attack type חותך) 12 × 2
קפא"פ-חותך
L2 ♟
אדון גריפין
(image)
Cost:40
HP:51
XP:100
MP:10
(attack range קפא (attack type חותך) 15 × 2
קפא"פ-חותך
L1 ♟
שודד
(image)
Cost:14
HP:30
XP:35
MP:7
(attack range קפא (attack type מוחץ) 4 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type מוחץ) 5 × 2
טווח רחוק-מוחץ
L2 ♟
פורע חוק
(image)
Cost:24
HP:47
XP:71
MP:7
(attack range קפא (attack type מוחץ) 8 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type מוחץ) 6 × 3
טווח רחוק-מוחץ
L3
Fugitive
(image)
Cost:55
HP:68
XP:150
MP:7
הסתתרות
(attack range קפא (attack type מוחץ) 11 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type מוחץ) 7 × 4
טווח רחוק-מוחץ
L1 ♟
שומר גמדי
(image)
Cost:19
HP:42
XP:40
MP:4
קור רוח
(attack range קפא (attack type חודר) 5 × 3
קפא"פ-חודר
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 6 × 1
טווח רחוק-חודר
L2 ♟
גברתן גמדי
(image)
Cost:30
HP:59
XP:78
MP:4
קור רוח
(attack range קפא (attack type חודר) 8 × 3
קפא"פ-חודר
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 9 × 1
טווח רחוק-חודר
L3 ♚
זקיף גמדי
(image)
Cost:63
HP:68
XP:150
MP:4
קור רוח
(attack range קפא (attack type חודר) 10 × 3
קפא"פ-חודר
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 11 × 2
טווח רחוק-חודר
דרקודם
L1 ♟
Saurian Skirmisher
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:6
מסתנן
(attack range קפא (attack type חודר) 4 × 4
קפא"פ-חודר
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 4 × 2
טווח רחוק-חודר
L2 ♟
Saurian Ambusher
(image)
Cost:22
HP:38
XP:55
MP:7
מסתנן
(attack range קפא (attack type חודר) 6 × 4
קפא"פ-חודר
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 5 × 2
טווח רחוק-חודר
L3
Saurian Flanker
(image)
Cost:42
HP:54
XP:150
MP:7
מסתנן
(attack range קפא (attack type חודר) 8 × 4
קפא"פ-חודר
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 7 × 2
טווח רחוק-חודר
L1 ♟
דרקודם חייל
(image)
Cost:19
HP:43
XP:41
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 5 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range קפא (attack type חודר) 6 × 4
קפא"פ-חודר (first strike)
L2 ♟
דרקודם בורר
(image)
Cost:32
HP:63
XP:81
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 11 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range קפא (attack type חודר) 17 × 2
קפא"פ-חודר (first strike)
L3 ♚
דרקודם אוכף
(image)
Cost:62
HP:82
XP:150
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 16 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range קפא (attack type חודר) 23 × 2
קפא"פ-חודר (first strike)
L2 ♟
דרקודם שומר
(image)
Cost:32
HP:66
XP:77
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 8 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range קפא (attack type חודר) 6 × 5
קפא"פ-חודר
(attack range קפא (attack type מוחץ) 10 × 3
קפא"פ-מוחץ
L3 ♚
דרקודם משמיד
(image)
Cost:58
HP:85
XP:150
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 11 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range קפא (attack type מוחץ) 14 × 3
קפא"פ-מוחץ
(attack range קפא (attack type חודר) 8 × 5
קפא"פ-חודר
L1 ♟
דרקודם לוחם
(image)
Cost:17
HP:39
XP:41
MP:6
(attack range קפא (attack type חותך) 7 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 3 × 3
טווח רחוק-אש
L2 ♟
דרקודם גיבור
(image)
Cost:31
HP:60
XP:81
MP:6
(attack range קפא (attack type חותך) 11 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 5 × 3
טווח רחוק-אש
L3 ♚
להב דרקודמי
(image)
Cost:62
HP:80
XP:150
MP:6
(attack range קפא (attack type חותך) 16 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 8 × 3
טווח רחוק-אש
L1 ♟
דרקודם מבעיר
(image)
Cost:21
HP:42
XP:43
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 7 × 2
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 6 × 4
טווח רחוק-אש
L2 ♟
דרקודם אש
(image)
Cost:35
HP:63
XP:84
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 9 × 2
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 7 × 5
טווח רחוק-אש
L3 ♚
דרקודם תופת
(image)
Cost:64
HP:82
XP:150
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 12 × 2
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 8 × 6
טווח רחוק-אש
L2 ♟
דרקודם שלהבת
(image)
Cost:33
HP:55
XP:86
MP:5
מנהיגות
(attack range קפא (attack type חותך) 8 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 6 × 4
טווח רחוק-אש
L3 ♚
דרקודם אדון-להבה
(image)
Cost:66
HP:72
XP:150
MP:5
מנהיגות
(attack range קפא (attack type חותך) 11 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 8 × 4
טווח רחוק-אש
L1 ♟
דרקודמם דואה
(image)
Cost:16
HP:32
XP:39
MP:8
(attack range קפא (attack type מוחץ) 6 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 3 × 3
טווח רחוק-אש (צליפה)
L2 ♟
דרקודם שחקים
(image)
Cost:32
HP:45
XP:76
MP:9
(attack range קפא (attack type מוחץ) 6 × 3
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 5 × 3
טווח רחוק-אש (צליפה)
L3
דרקודם סערה
(image)
Cost:59
HP:58
XP:150
MP:9
(attack range קפא (attack type מוחץ) 8 × 3
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 8 × 3
טווח רחוק-אש (צליפה)
L1 ♟
נביא לטאיש
(image)
Cost:16
HP:22
XP:28
MP:6
ריפוי +4
(attack range קפא (attack type מוחץ) 4 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type קור) 5 × 3
טווח רחוק-קור (קסום)
L2 ♟
אורקל לטאיש
(image)
Cost:28
HP:29
XP:74
MP:6
ריפוי +4
(attack range קפא (attack type מוחץ) 4 × 3
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type קור) 8 × 3
טווח רחוק-קור (קסום)
L3 ♚
Saurian Prophet
(image)
Cost:51
HP:43
XP:150
MP:6
ריפוי +4
(attack range קפא (attack type מוחץ) 6 × 3
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type קור) 12 × 3
טווח רחוק-קור (קסום)
L2 ♟
מגד עתידות לטאיש
(image)
Cost:29
HP:29
XP:66
MP:7
מרפא, ריפוי +8
(attack range קפא (attack type מוחץ) 5 × 3
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type קור) 6 × 3
טווח רחוק-קור (קסום)
L3
Saurian Seer
(image)
Cost:43
HP:39
XP:150
MP:7
מרפא, ריפוי +8
(attack range קפא (attack type מוחץ) 6 × 3
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type קור) 9 × 3
טווח רחוק-קור (קסום)
מורדים
L1 ♟
גשש אלפי
(image)
Cost:18
HP:32
XP:42
MP:9
(attack range קפא (attack type חותך) 4 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 6 × 2
טווח רחוק-חודר
L2 ♟
רוכב אלפי
(image)
Cost:28
HP:49
XP:75
MP:10
(attack range קפא (attack type חותך) 7 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 11 × 2
טווח רחוק-חודר
L3
רוכב מומחה אלפי
(image)
Cost:58
HP:60
XP:150
MP:11
(attack range קפא (attack type חותך) 8 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 11 × 3
טווח רחוק-חודר
L1 ♟
ווס
(image)
Cost:20
HP:52
XP:40
MP:4
מארב, התחדשות
(attack range קפא (attack type מוחץ) 13 × 2
קפא"פ-מוחץ
L2 ♟
זקן ווסים
(image)
Cost:28
HP:64
XP:80
MP:4
מארב, התחדשות
(attack range קפא (attack type מוחץ) 19 × 2
קפא"פ-מוחץ
L3 ♚
ווס עתיק
(image)
Cost:50
HP:80
XP:150
MP:4
מארב, התחדשות
(attack range קפא (attack type מוחץ) 25 × 2
קפא"פ-מוחץ
L1 ♟
לוחם אלפי
(image)
Cost:14
HP:33
XP:37
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 5 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 3 × 3
טווח רחוק-חודר
L2 ♟
גיבור אלפי
(image)
Cost:26
HP:51
XP:80
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 8 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 6 × 3
טווח רחוק-חודר
L3 ♚
אלוף אלפי
(image)
Cost:61
HP:72
XP:150
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 8 × 5
קפא"פ-חותך (accuracy 10%)
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 9 × 3
טווח רחוק-חודר
L2 ♟
קפטן אלפי
(image)
Cost:28
HP:47
XP:85
MP:5
מנהיגות
(attack range קפא (attack type חותך) 7 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 5 × 3
טווח רחוק-חודר
L3 ♚
מרשל אלפי
(image)
Cost:67
HP:68
XP:150
MP:5
מנהיגות
(attack range קפא (attack type חותך) 10 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 8 × 3
טווח רחוק-חודר
L1 ♟
צייד בן-ימי
(image)
Cost:15
HP:33
XP:33
MP:6
(attack range קפא (attack type חודר) 4 × 2
קפא"פ-חודר
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 5 × 3
טווח רחוק-חודר
L2 ♟
מטיל רשתות בן-ימי
(image)
Cost:26
HP:40
XP:54
MP:7
(attack range קפא (attack type מוחץ) 6 × 3
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type מוחץ) 9 × 2
טווח רחוק-מוחץ (מאט)
L3
לוכד בן-ימי
(image)
Cost:42
HP:55
XP:150
MP:7
(attack range קפא (attack type מוחץ) 8 × 3
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type מוחץ) 8 × 3
טווח רחוק-מוחץ (מאט)
L2 ♟
נושא חנית בן-ימי
(image)
Cost:22
HP:43
XP:54
MP:7
(attack range קפא (attack type חודר) 6 × 2
קפא"פ-חודר
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 6 × 4
טווח רחוק-חודר
L3
מטיל כידון בן-ימי
(image)
Cost:55
HP:58
XP:150
MP:7
(attack range קפא (attack type חודר) 8 × 2
קפא"פ-חודר
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 10 × 4
טווח רחוק-חודר
L1 ♟
קוסם
(image)
Cost:20
HP:24
XP:48
MP:5
(attack range קפא (attack type מוחץ) 5 × 1
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 7 × 3
טווח רחוק-אש (קסום)
L2 ♟
קוסם לבן
(image)
Cost:31
HP:35
XP:75
MP:5
מרפא, ריפוי +8
(attack range קפא (attack type מוחץ) 6 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type כוח) 9 × 3
טווח רחוק-כוח (קסום)
L3 ♚
קוסם אור
(image)
Cost:59
HP:47
XP:150
MP:5
מאיר, מרפא, ריפוי +8
(attack range קפא (attack type מוחץ) 7 × 3
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type כוח) 12 × 3
טווח רחוק-כוח (קסום)
L2 ♟
קוסם אדום
(image)
Cost:35
HP:42
XP:83
MP:5
(attack range קפא (attack type מוחץ) 6 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 8 × 4
טווח רחוק-אש (קסום)
L3 ♚
ארכי קוסם
(image)
Cost:63
HP:54
XP:150
MP:5
(attack range קפא (attack type מוחץ) 7 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 12 × 4
טווח רחוק-אש (קסום)
L4
קוסם דגול
(image)
Cost:110
HP:65
XP:200
MP:5
(attack range קפא (attack type מוחץ) 9 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 17 × 4
טווח רחוק-אש (קסום)
L3
קוסם כסף
(image)
Cost:59
HP:48
XP:150
MP:6
טלפורטציה
(attack range קפא (attack type מוחץ) 7 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 9 × 4
טווח רחוק-אש (קסום)
L1 ♟
קשת אלפי
(image)
Cost:17
HP:29
XP:44
MP:6
(attack range קפא (attack type חותך) 5 × 2
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 5 × 4
טווח רחוק-חודר
L2 ♟
סייר אלפי
(image)
Cost:31
HP:42
XP:85
MP:6
מארב
(attack range קפא (attack type חותך) 7 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 7 × 4
טווח רחוק-חודר
L3 ♚
נוקם אלפי
(image)
Cost:60
HP:59
XP:150
MP:6
מארב
(attack range קפא (attack type חותך) 8 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 10 × 4
טווח רחוק-חודר
L2 ♟
צלף אלפי
(image)
Cost:34
HP:37
XP:80
MP:6
(attack range קפא (attack type חותך) 6 × 2
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 9 × 4
טווח רחוק-חודר (צליפה)
L3 ♚
קלע אלפי
(image)
Cost:55
HP:47
XP:150
MP:6
(attack range קפא (attack type חותך) 7 × 2
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 10 × 5
טווח רחוק-חודר (צליפה)
L1 ♟
שאמנית אלפית
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:5
ריפוי +4
(attack range קפא (attack type מוחץ) 3 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type מוחץ) 4 × 2
טווח רחוק-מוחץ (מאט)
L2 ♟
דרואידית אלפית
(image)
Cost:25
HP:36
XP:85
MP:5
מרפא, ריפוי +8
(attack range קפא (attack type מוחץ) 4 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type מוחץ) 6 × 2
טווח רחוק-מוחץ (מאט)
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 6 × 3
טווח רחוק-חודר (קסום)
L3 ♚
נימפת יער אלפית
(image)
Cost:58
HP:51
XP:150
MP:6
מרפא, ריפוי +8
(attack range קפא (attack type מוחץ) 7 × 2
קפא"פ-מוחץ (קסום)
(attack range טווח רחוק) (attack type מוחץ) 7 × 3
טווח רחוק-מוחץ (מאט)
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 10 × 3
טווח רחוק-חודר (קסום)
L2 ♟
מכשפת קרב אלפית
(image)
Cost:34
HP:41
XP:90
MP:5
(attack range קפא (attack type מוחץ) 4 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type מוחץ) 4 × 3
טווח רחוק-מוחץ (מאט)
(attack range טווח רחוק) (attack type כוח) 7 × 4
טווח רחוק-כוח (קסום)
L3 ♚
מטילת לחשים אלפית
(image)
Cost:62
HP:50
XP:180
MP:5
(attack range קפא (attack type מוחץ) 6 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type מוחץ) 6 × 4
טווח רחוק-מוחץ (מאט)
(attack range טווח רחוק) (attack type כוח) 11 × 4
טווח רחוק-כוח (קסום)
L4
סליף אלפית
(image)
Cost:135
HP:68
XP:200
MP:6
(attack range קפא (attack type מוחץ) 6 × 3
קפא"פ-מוחץ (קסום)
(attack range טווח רחוק) (attack type מוחץ) 7 × 5
טווח רחוק-מוחץ (מאט)
(attack range טווח רחוק) (attack type כוח) 13 × 5
טווח רחוק-כוח (קסום)
נאמנים
L2 ♟
אוגר
(image)
Cost:27
HP:68
XP:100
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 10 × 3
קפא"פ-חותך
L1 ♟
חייל בן-ימי
(image)
Cost:14
HP:36
XP:34
MP:6
(attack range קפא (attack type חודר) 6 × 3
קפא"פ-חודר
L2 ♟
לוחם בן-ימי
(image)
Cost:24
HP:50
XP:60
MP:6
(attack range קפא (attack type חודר) 10 × 3
קפא"פ-חודר
L3
הופליט בן-ימי
(image)
Cost:45
HP:52
XP:150
MP:5
קור רוח
(attack range קפא (attack type חודר) 15 × 2
קפא"פ-חודר
L3
טריטון בן-טמי
(image)
Cost:46
HP:60
XP:150
MP:6
(attack range קפא (attack type חודר) 14 × 3
קפא"פ-חודר
(attack range קפא (attack type חותך) 19 × 2
קפא"פ-חותך
L1 ♟
חייל יחידת פרשים
(image)
Cost:17
HP:34
XP:44
MP:8
(attack range קפא (attack type חותך) 6 × 3
קפא"פ-חותך
L2 ♟
דרגון
(image)
Cost:29
HP:49
XP:80
MP:9
(attack range קפא (attack type חותך) 6 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 12 × 1
טווח רחוק-חודר
L3
פרש
(image)
Cost:62
HP:64
XP:150
MP:9
(attack range קפא (attack type חותך) 10 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 20 × 1
טווח רחוק-חודר
L1 ♟
חייל רגלים כבד
(image)
Cost:19
HP:38
XP:40
MP:4
(attack range קפא (attack type מוחץ) 11 × 2
קפא"פ-מוחץ
L2 ♟
פלוגות מחץ
(image)
Cost:28
HP:52
XP:65
MP:4
(attack range קפא (attack type מוחץ) 18 × 2
קפא"פ-מוחץ
L3 ♚
מוחץ ברזל
(image)
Cost:49
HP:64
XP:150
MP:4
(attack range קפא (attack type מוחץ) 25 × 2
קפא"פ-מוחץ
L1 ♟
נושא חנית
(image)
Cost:14
HP:36
XP:42
MP:5
(attack range קפא (attack type חודר) 7 × 3
קפא"פ-חודר (first strike)
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 6 × 1
טווח רחוק-חודר
L2 ♟
כידונאי
(image)
Cost:24
HP:55
XP:69
MP:5
(attack range קפא (attack type חודר) 10 × 3
קפא"פ-חודר (first strike)
L3 ♚
איש דקר
(image)
Cost:52
HP:72
XP:150
MP:5
(attack range קפא (attack type חודר) 15 × 3
קפא"פ-חודר (first strike)
(attack range קפא (attack type חותך) 19 × 2
קפא"פ-חותך
L2 ♚
מטיל כידון
(image)
Cost:24
HP:48
XP:100
MP:5
(attack range קפא (attack type חודר) 8 × 3
קפא"פ-חודר (first strike)
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 13 × 2
טווח רחוק-חודר
L2 ♟
נושא חרב
(image)
Cost:29
HP:55
XP:80
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 8 × 4
קפא"פ-חותך
L3 ♚
משמר מלכותי
(image)
Cost:61
HP:74
XP:150
MP:6
(attack range קפא (attack type חותך) 11 × 4
קפא"פ-חותך
L2 ♟
סגן
(image)
Cost:31
HP:40
XP:85
MP:6
מנהיגות
(attack range קפא (attack type חותך) 8 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 5 × 3
טווח רחוק-חודר
L3 ♚
גנרל
(image)
Cost:66
HP:55
XP:105
MP:6
מנהיגות
(attack range קפא (attack type חותך) 9 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 7 × 3
טווח רחוק-חודר
L4
מרשל רם-מעלה
(image)
Cost:101
HP:68
XP:200
MP:6
מנהיגות
(attack range קפא (attack type חותך) 10 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 8 × 3
טווח רחוק-חודר
L1 ♟
סייף
(image)
Cost:16
HP:28
XP:42
MP:6
מסתנן
(attack range קפא (attack type חותך) 4 × 4
קפא"פ-חותך
L2 ♟
לוחם דו-קרב
(image)
Cost:29
HP:44
XP:80
MP:7
מסתנן
(attack range קפא (attack type חותך) 5 × 5
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 12 × 1
טווח רחוק-חודר
L3
אשף נשק
(image)
Cost:44
HP:57
XP:150
MP:7
מסתנן
(attack range קפא (attack type חותך) 7 × 5
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 20 × 1
טווח רחוק-חודר
L1 ♟
קוסם
(image)
Cost:20
HP:24
XP:48
MP:5
(attack range קפא (attack type מוחץ) 5 × 1
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 7 × 3
טווח רחוק-אש (קסום)
L2 ♟
קוסם לבן
(image)
Cost:31
HP:35
XP:75
MP:5
מרפא, ריפוי +8
(attack range קפא (attack type מוחץ) 6 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type כוח) 9 × 3
טווח רחוק-כוח (קסום)
L3 ♚
קוסם אור
(image)
Cost:59
HP:47
XP:150
MP:5
מאיר, מרפא, ריפוי +8
(attack range קפא (attack type מוחץ) 7 × 3
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type כוח) 12 × 3
טווח רחוק-כוח (קסום)
L2 ♟
קוסם אדום
(image)
Cost:35
HP:42
XP:83
MP:5
(attack range קפא (attack type מוחץ) 6 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 8 × 4
טווח רחוק-אש (קסום)
L3 ♚
ארכי קוסם
(image)
Cost:63
HP:54
XP:150
MP:5
(attack range קפא (attack type מוחץ) 7 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 12 × 4
טווח רחוק-אש (קסום)
L4
קוסם דגול
(image)
Cost:110
HP:65
XP:200
MP:5
(attack range קפא (attack type מוחץ) 9 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 17 × 4
טווח רחוק-אש (קסום)
L3
קוסם כסף
(image)
Cost:59
HP:48
XP:150
MP:6
טלפורטציה
(attack range קפא (attack type מוחץ) 7 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 9 × 4
טווח רחוק-אש (קסום)
L1 ♟
קשת
(image)
Cost:14
HP:33
XP:35
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 5 × 2
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 6 × 3
טווח רחוק-חודר
L2 ♟
איש קשת-ארוכה
(image)
Cost:23
HP:51
XP:65
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 8 × 2
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 10 × 3
טווח רחוק-חודר
L3 ♚
אשף קשת
(image)
Cost:50
HP:67
XP:150
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 8 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 11 × 4
טווח רחוק-חודר
L1 ♟
רוכב סוס
(image)
Cost:24
HP:38
XP:54
MP:8
(attack range קפא (attack type חודר) 9 × 2
קפא"פ-חודר (הסתערות)
L2 ♟
אביר
(image)
Cost:50
HP:58
XP:100
MP:8
(attack range קפא (attack type חותך) 8 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range קפא (attack type חודר) 14 × 2
קפא"פ-חודר (הסתערות)
L3
אביר ראשי
(image)
Cost:86
HP:84
XP:150
MP:7
(attack range קפא (attack type חותך) 12 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range קפא (attack type חודר) 19 × 2
קפא"פ-חודר (הסתערות)
L3
פלאדין
(image)
Cost:82
HP:77
XP:150
MP:8
ריפוי +4
(attack range קפא (attack type כוח) 9 × 5
קפא"פ-כוח
(attack range קפא (attack type חודר) 16 × 2
קפא"פ-חודר (הסתערות)
L2 ♟
רמח
(image)
Cost:47
HP:50
XP:100
MP:10
(attack range קפא (attack type חודר) 12 × 3
קפא"פ-חודר (הסתערות)
צפוניים
L1 ♟
גור טרולי
(image)
Cost:13
HP:42
XP:36
MP:4
התחדשות
(attack range קפא (attack type מוחץ) 7 × 2
קפא"פ-מוחץ
L2 ♟
זורק-אבנים טרולי
(image)
Cost:25
HP:53
XP:100
MP:5
התחדשות
(attack range קפא (attack type מוחץ) 10 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type מוחץ) 19 × 1
טווח רחוק-מוחץ
L2 ♟
טרול
(image)
Cost:25
HP:55
XP:58
MP:5
התחדשות
(attack range קפא (attack type מוחץ) 14 × 2
קפא"פ-מוחץ
L3 ♚
לוחם טרולי
(image)
Cost:49
HP:70
XP:150
MP:5
התחדשות
(attack range קפא (attack type מוחץ) 20 × 2
קפא"פ-מוחץ
L1 ♟
חייל נאגה
(image)
Cost:14
HP:33
XP:33
MP:7
(attack range קפא (attack type חותך) 4 × 4
קפא"פ-חותך
L2 ♟
לוחם נאגה
(image)
Cost:22
HP:43
XP:56
MP:7
(attack range קפא (attack type חותך) 7 × 4
קפא"פ-חותך
L3
מירמידון נאגה
(image)
Cost:47
HP:49
XP:150
MP:7
(attack range קפא (attack type חותך) 9 × 5
קפא"פ-חותך
L1 ♟
לוחם פשוט אורקי
(image)
Cost:12
HP:38
XP:42
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 9 × 2
קפא"פ-חותך
L2 ♟
לוחם אורקי
(image)
Cost:23
HP:58
XP:67
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 10 × 3
קפא"פ-חותך
L3 ♚
מצביא אורקי
(image)
Cost:52
HP:78
XP:150
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 15 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 8 × 2
טווח רחוק-חודר
L1 ♟
מתנקש אורקי
(image)
Cost:17
HP:26
XP:34
MP:6
(attack range קפא (attack type חותך) 7 × 1
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חותך) 3 × 3
טווח רחוק-חותך (צליפה, רעל)
L2 ♟
מחסל אורקי
(image)
Cost:21
HP:36
XP:62
MP:6
(attack range קפא (attack type חותך) 9 × 2
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חותך) 6 × 3
טווח רחוק-חותך (צליפה, רעל)
L3 ♚
Orcish Nightblade
(image)
Cost:53
HP:48
XP:150
MP:6
(attack range קפא (attack type חותך) 12 × 2
קפא"פ-חותך
(attack range קפא (attack type מוחץ) 11 × 2
קפא"פ-מוחץ
(attack range טווח רחוק) (attack type חותך) 6 × 4
טווח רחוק-חותך (צליפה, רעל)
L0 ♟
נושא חנית גובליני
(image)
Cost:9
HP:18
XP:18
MP:5
(attack range קפא (attack type חודר) 6 × 3
קפא"פ-חודר
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 3 × 1
טווח רחוק-חודר
L1 ♟
מלהיב גובליני
(image)
Cost:13
HP:31
XP:50
MP:5
מנהיגות
(attack range קפא (attack type חודר) 7 × 3
קפא"פ-חודר
L1 ♟
מפלח גובליני
(image)
Cost:13
HP:26
XP:50
MP:5
(attack range קפא (attack type חודר) 8 × 3
קפא"פ-חודר (first strike)
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 5 × 1
טווח רחוק-חודר
L1 ♟
קשת אורקי
(image)
Cost:14
HP:32
XP:32
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 3 × 2
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 6 × 3
טווח רחוק-חודר
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 7 × 2
טווח רחוק-אש
L2 ♟
נושא קשת-מצולבת אורקי
(image)
Cost:22
HP:46
XP:43
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 6 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 9 × 3
טווח רחוק-חודר
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 10 × 2
טווח רחוק-אש
L3 ♚
קשת-קנה אורקי
(image)
Cost:37
HP:56
XP:150
MP:5
(attack range קפא (attack type חותך) 8 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range טווח רחוק) (attack type חודר) 12 × 3
טווח רחוק-חודר
(attack range טווח רחוק) (attack type אש) 15 × 2
טווח רחוק-אש
L1 ♟
רוכב זאבים
(image)
Cost:17
HP:32
XP:34
MP:8
(attack range קפא (attack type חותך) 5 × 3
קפא"פ-חותך
L2 ♟
אביר גובליני
(image)
Cost:28
HP:49
XP:65
MP:9
(attack range קפא (attack type חותך) 7 × 4
קפא"פ-חותך
L3
רוכב זאבי מערות
(image)
Cost:52
HP:61
XP:150
MP:10
(attack range קפא (attack type חותך) 9 × 4
קפא"פ-חותך
(attack range קפא (attack type חותך) 4 × 4
קפא"פ-חותך (רעל)
L2 ♟
בוזז גובליני
(image)
Cost:31
HP:44
XP:100
MP:9
(attack range קפא (attack type חותך) 5 × 3
קפא"פ-חותך
(attack range קפא (attack type אש) 7 × 3
קפא"פ-אש
(attack range טווח רחוק) (attack type מוחץ) 6 × 2
טווח רחוק-מוחץ (מאט)
Last updated on Mon Jul 15 00:46:18 2024.