Μονάδες

Dunefolk
L1
Dune Burner
(image)
Cost:17
HP:35
XP:37
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 7 × 3
εξ αποστάσεως-φωτιά
L2
Dune Scorcher
(image)
Cost:23
HP:47
XP:60
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 10 × 3
εξ αποστάσεως-φωτιά
L3
Dune Firetrooper
(image)
Cost:41
HP:57
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 9 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά
L1
Dune Herbalist
(image)
Cost:13
HP:32
XP:36
MP:5
regenerates +4, γιατρεύει +4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 4 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
L2
Dune Alchemist
(image)
Cost:27
HP:41
XP:100
MP:5
αναπλάθεται
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 9 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 7 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα (δηλητήριο)
L2
Dune Apothecary
(image)
Cost:23
HP:45
XP:50
MP:5
γιατρεύει +8, regenerates +4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 4
σώμα με σώμα-κρούση
L3
Dune Luminary
(image)
Cost:38
HP:52
XP:150
MP:5
θεραπεύει, γιατρεύει +8, regenerates +4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 9 × 4
σώμα με σώμα-κρούση
L4
Dune Paragon
(image)
Cost:78
HP:82
XP:200
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 13 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα (δεινός σκοπευτής)
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 11 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
L1
Dune Rider
(image)
Cost:18
HP:33
XP:49
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 5 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 5 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Dune Horse Archer
(image)
Cost:38
HP:44
XP:62
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 7 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Dune Windbolt
(image)
Cost:49
HP:52
XP:150
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 10 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 8 × 5
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Dune Raider
(image)
Cost:35
HP:45
XP:77
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type φωτιά) 8 × 3
σώμα με σώμα-φωτιά
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 7 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Dune Marauder
(image)
Cost:60
HP:58
XP:150
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type φωτιά) 11 × 3
σώμα με σώμα-φωτιά
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 10 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Dune Sunderer
(image)
Cost:38
HP:55
XP:85
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 11 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 5 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Dune Cataphract
(image)
Cost:69
HP:71
XP:150
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 15 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 14 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα (έφοδος)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Dune Rover
(image)
Cost:14
HP:33
XP:40
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 5 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Dune Explorer
(image)
Cost:29
HP:46
XP:73
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 8 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Dune Wayfarer
(image)
Cost:55
HP:62
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 8 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Dune Skirmisher
(image)
Cost:16
HP:29
XP:36
MP:6
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 4 × 4
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 6 × 1
εξ αποστάσεως-κρούση
L2
Dune Falconer
(image)
Cost:29
HP:38
XP:70
MP:6
ακροβολιστής, diversion
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 5 × 3
εξ αποστάσεως-λεπίδα
L3
Dune Sky Hunter
(image)
Cost:54
HP:48
XP:150
MP:7
ακροβολιστής, diversion
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 6 × 4
εξ αποστάσεως-λεπίδα (δεινός σκοπευτής)
L2
Dune Strider
(image)
Cost:29
HP:42
XP:64
MP:6
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 6 × 4
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 7 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
L3
Dune Harrier
(image)
Cost:50
HP:53
XP:150
MP:7
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 8 × 4
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 6 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
L1
Dune Soldier
(image)
Cost:17
HP:41
XP:39
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 11 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2
Dune Captain
(image)
Cost:29
HP:48
XP:74
MP:5
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
L3
Dune Warmaster
(image)
Cost:57
HP:59
XP:150
MP:5
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2
Dune Spearguard
(image)
Cost:29
HP:53
XP:74
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 16 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 9 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
L3
Dune Spearmaster
(image)
Cost:57
HP:68
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 23 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 13 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
L2
Dune Swordsman
(image)
Cost:28
HP:56
XP:68
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 15 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 12 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα (δεινός σκοπευτής)
L3
Dune Blademaster
(image)
Cost:57
HP:76
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 15 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 18 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα (δεινός σκοπευτής)
Falcons
L0
Falcon
(image)
Cost:12
HP:18
XP:24
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 3 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 1
σώμα με σώμα-λεπίδα (έφοδος)
L1
Μεγάλος Μάγος
(image)
Cost:20
HP:28
XP:50
MP:10
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 4 × 4
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 1
σώμα με σώμα-λεπίδα (έφοδος)
Gryphons
L2
Γρυπαετός
(image)
Cost:29
HP:44
XP:100
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
L1
Καβαλάρης Γρυπαετού
(image)
Cost:23
HP:34
XP:46
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 12 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2
Αφέντης Γρυπαετού
(image)
Cost:40
HP:51
XP:100
MP:10
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 15 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
Horses
L1
Bay Horse
(image)
Cost:16
HP:30
XP:24
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 10 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L2
Great Horse
(image)
Cost:25
HP:50
XP:100
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 13 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L1
Dark Horse
(image)
Cost:16
HP:30
XP:24
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 9 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 3 × 1
εξ αποστάσεως-κρύο
L2
Black Horse
(image)
Cost:25
HP:48
XP:100
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 12 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 4 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο
L1
White Horse
(image)
Cost:16
HP:31
XP:50
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 8 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
Merfolk
L0
Merman Citizen
(image)
Cost:9
HP:20
XP:22
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 4 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
L1
Merman Brawler
(image)
Cost:17
HP:38
XP:50
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 5 × 4
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 9 × 2
σώμα με σώμα-κρούση (stun)
L1
Γοργόνος Κυνηγός
(image)
Cost:15
HP:33
XP:33
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 4 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 5 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Γοργόνος Δικτυάς
(image)
Cost:26
HP:40
XP:54
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 9 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
L3
Γοργόνος Παγιδευτής
(image)
Cost:42
HP:55
XP:150
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 8 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 8 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
L2
Γοργόνος Λογχοφόρος
(image)
Cost:22
HP:43
XP:54
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 6 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Γοργόνος Ακοντιστής
(image)
Cost:55
HP:58
XP:150
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 8 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 10 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Γοργόνος Πολεμιστής
(image)
Cost:14
HP:36
XP:34
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 6 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
L2
Γοργόνος Μαχητής
(image)
Cost:24
HP:50
XP:60
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 10 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
L3
Γοργόνος Οπλίτης
(image)
Cost:45
HP:52
XP:150
MP:5
απτόητος
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 15 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα
L3
Γοργόνος Τρίτωνας
(image)
Cost:46
HP:60
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 14 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 19 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
L1
Νεοδίδακτη Γοργόνα
(image)
Cost:16
HP:27
XP:42
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 1
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 8 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση (μαγική)
L2
Γοργόνα Μάγισσα
(image)
Cost:32
HP:39
XP:46
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 9 × 1
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 14 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση (μαγική)
L3
Σειρήνα
(image)
Cost:42
HP:51
XP:150
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 12 × 1
σώμα με σώμα-κρούση (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 15 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση (μαγική)
L2
Ιέρεια των Γοργόνων
(image)
Cost:31
HP:35
XP:61
MP:6
θεραπεύει, γιατρεύει +8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 5 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 6 × 4
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L3
Γοργόνα Μάντισσα
(image)
Cost:49
HP:45
XP:150
MP:6
φωτίζει, θεραπεύει, γιατρεύει +8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 8 × 4
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
Ravens
L0
Raven
(image)
Cost:12
HP:16
XP:28
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 4 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα
L1
Dark Omen
(image)
Cost:29
HP:26
XP:44
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 7 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 13 × 1
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική)
L2
War Harbinger
(image)
Cost:43
HP:32
XP:100
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 11 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 23 × 1
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική)
Wolves
L3
Direwolf
(image)
Cost:33
HP:57
XP:150
MP:10
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2
Great Wolf
(image)
Cost:21
HP:45
XP:100
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L1
Λυκαναβάτης
(image)
Cost:17
HP:32
XP:34
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2
Ιππότης Καλικάντζαρος
(image)
Cost:28
HP:49
XP:65
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L3
Καβαλάρης Μεγάλου Λύκου
(image)
Cost:52
HP:61
XP:150
MP:10
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα (δηλητήριο)
L2
Καλικάντζαρος Λεηλατητής
(image)
Cost:31
HP:44
XP:100
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type φωτιά) 7 × 3
σώμα με σώμα-φωτιά
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 6 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
L1
Λύκος
(image)
Cost:15
HP:32
XP:50
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
Άνθρωποι
L0
Άνθρωπος των Δασών
(image)
Cost:10
HP:18
XP:19
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 3 × 1
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 4 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Λαθροκυνηγός
(image)
Cost:14
HP:33
XP:28
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 3 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 4 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Παγιδευτής
(image)
Cost:21
HP:49
XP:73
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Καταδρομέας
(image)
Cost:43
HP:60
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 7 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Κυνηγός
(image)
Cost:43
HP:57
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 9 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα (δεινός σκοπευτής)
L1
Τοξότης
(image)
Cost:14
HP:33
XP:35
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Μεγάλος Τοξότης
(image)
Cost:23
HP:51
XP:65
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 10 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Αρχιτοξότης
(image)
Cost:50
HP:67
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 11 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Έμπειρος στη Μαύρη Μαγεία
(image)
Cost:16
HP:28
XP:48
MP:5
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 10 × 2
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 7 × 2
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L2
Σκοτεινός Μάγος
(image)
Cost:34
HP:48
XP:110
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 4 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 13 × 2
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 9 × 2
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L3
Νεκρομάντης
(image)
Cost:90
HP:76
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 3
σώμα με σώμα-κρούση (πανούκλα)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 19 × 2
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 16 × 2
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L3
Στοιχεωμένος Μάγος
(image)
Cost:90
HP:60
XP:150
MP:6
submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type μυστηριακή) 8 × 3
σώμα με σώμα-μυστηριακή (αποροφά)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 12 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 9 × 3
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L1
Βαρύ Πεζικό
(image)
Cost:19
HP:38
XP:40
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 11 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L2
Μονάδα Κρούσης
(image)
Cost:28
HP:52
XP:65
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 18 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L3
Σιδερένιος Κονιορτοποιητής
(image)
Cost:49
HP:64
XP:150
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 25 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L3
Βασιλικοίο Πολεμιστές
(image)
Cost:47
HP:64
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 13 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
L1
Ιππέας
(image)
Cost:24
HP:38
XP:54
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 9 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα (έφοδος)
L2
Έφιππος Σαρισσοφόρος
(image)
Cost:47
HP:50
XP:100
MP:10
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 12 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα (έφοδος)
L2
Ιππότης
(image)
Cost:50
HP:58
XP:100
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 14 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα (έφοδος)
L3
Μέγας Ιππότης
(image)
Cost:86
HP:84
XP:150
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 12 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 19 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα (έφοδος)
L3
Παλαδίνος
(image)
Cost:82
HP:77
XP:150
MP:8
γιατρεύει +4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type μυστηριακή) 9 × 5
σώμα με σώμα-μυστηριακή
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 16 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα (έφοδος)
L1
Καβαλάρης
(image)
Cost:17
HP:34
XP:44
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2
Δραγώνος
(image)
Cost:29
HP:49
XP:80
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 12 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Βαρύ Ιππικό
(image)
Cost:62
HP:64
XP:150
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 20 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L0
Κατεργάρης
(image)
Cost:7
HP:16
XP:18
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 5 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L1
Γοργοπόδαρος
(image)
Cost:14
HP:30
XP:35
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 4 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 5 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση
L2
Παράνομος
(image)
Cost:24
HP:47
XP:71
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 8 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 6 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση
L3
Φυγάς
(image)
Cost:55
HP:68
XP:150
MP:7
απόκρυψη
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 11 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 7 × 4
εξ αποστάσεως-κρούση
L1
Τρομοκράτης
(image)
Cost:13
HP:32
XP:32
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 5 × 4
σώμα με σώμα-κρούση
L2
Ληστής
(image)
Cost:22
HP:50
XP:61
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 8 × 4
σώμα με σώμα-κρούση
L3
Μεγαλοληστής
(image)
Cost:46
HP:70
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 11 × 4
σώμα με σώμα-κρούση
L1
Κλέφτης
(image)
Cost:13
HP:24
XP:29
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (πισώπλατο μαχαίρωμα)
L2
Τυχοδιώκτης
(image)
Cost:25
HP:40
XP:80
MP:6
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (πισώπλατο μαχαίρωμα)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 4 × 3
εξ αποστάσεως-λεπίδα
L3
Δολοφόνος
(image)
Cost:46
HP:51
XP:150
MP:6
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (πισώπλατο μαχαίρωμα)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 5 × 3
εξ αποστάσεως-λεπίδα (δηλητήριο)
L1
Λοχίας
(image)
Cost:19
HP:32
XP:32
MP:6
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 4 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Υπολοχαγός
(image)
Cost:31
HP:40
XP:85
MP:6
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 5 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Στρατηγός
(image)
Cost:66
HP:55
XP:105
MP:6
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 7 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L4
Αρχιστράτηγος
(image)
Cost:101
HP:68
XP:200
MP:6
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 8 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Μάγος
(image)
Cost:20
HP:24
XP:48
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 5 × 1
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 7 × 3
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική)
L2
Κόκκινος Μάγος
(image)
Cost:35
HP:42
XP:83
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 8 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική)
L3
Αρχιμάγος
(image)
Cost:63
HP:54
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 12 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική)
L4
Μέγας Αρχιμάγος
(image)
Cost:110
HP:65
XP:200
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 9 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 17 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική)
L3
Ασημένιος Μάγος
(image)
Cost:59
HP:48
XP:150
MP:6
τηλεμεταφορά
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 9 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική)
L2
Λευκός Μάγος
(image)
Cost:31
HP:35
XP:75
MP:5
θεραπεύει, γιατρεύει +8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 9 × 3
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L3
Μάγος του Φωτός
(image)
Cost:59
HP:47
XP:150
MP:5
φωτίζει, θεραπεύει, γιατρεύει +8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 12 × 3
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L5
Μεγάλος Μάγος
(image)
Cost:90
HP:60
XP:250
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 8 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 14 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική)
L1
Σπαθιστής
(image)
Cost:16
HP:28
XP:42
MP:6
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2
Μονομάχος
(image)
Cost:29
HP:44
XP:80
MP:7
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 5
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 12 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Δεξιοτέχνης στο Σπαθί
(image)
Cost:44
HP:57
XP:150
MP:7
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 5
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 20 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L0
Χωρικός
(image)
Cost:8
HP:18
XP:19
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 5 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 4 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Λογχοφόρος
(image)
Cost:14
HP:36
XP:42
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 7 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Ακοντιστής
(image)
Cost:24
HP:48
XP:100
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 8 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 13 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Ξιφομάχος
(image)
Cost:29
HP:55
XP:80
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L3
Βασιλικός Φρουρός
(image)
Cost:61
HP:74
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 11 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2
Οπλίτης
(image)
Cost:24
HP:55
XP:69
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 10 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
L3
Αλαβαρδοφόρος
(image)
Cost:52
HP:72
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 15 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 19 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
L1
Τοξότης
(image)
Cost:14
HP:33
XP:35
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Μεγάλος Τοξότης
(image)
Cost:23
HP:51
XP:65
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 10 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Αρχιτοξότης
(image)
Cost:50
HP:67
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 11 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
Όγκρε
L1
Νεαρό Όγκρε
(image)
Cost:13
HP:42
XP:34
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2
Όγκρε
(image)
Cost:27
HP:68
XP:100
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
Απέθαντοι
L2
Death Squire
(image)
Cost:39
HP:44
XP:91
MP:5
ηγεσία, submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L3
Νεκρός Ιππότης
(image)
Cost:80
HP:63
XP:150
MP:5
ηγεσία, submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 11 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Skeleton Rider
(image)
Cost:14
HP:36
XP:33
MP:7
submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2
Bone Knight
(image)
Cost:26
HP:50
XP:100
MP:8
submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 2
σώμα με σώμα-κρούση (έφοδος)
L4
Αρχαίος Στοιχειωμένος Μάγος
(image)
Cost:214
HP:80
XP:200
MP:6
submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type μυστηριακή) 8 × 4
σώμα με σώμα-μυστηριακή (αποροφά)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 13 × 5
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 9 × 5
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L0
Ζόμπι
(image)
Cost:8
HP:18
XP:24
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 2
σώμα με σώμα-κρούση (πανούκλα)
L1
Άψυχος
(image)
Cost:13
HP:28
XP:50
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 3
σώμα με σώμα-κρούση (πανούκλα)
L1
Κανίβαλος
(image)
Cost:16
HP:33
XP:30
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (δηλητήριο)
L2
Νεκροφάγος
(image)
Cost:23
HP:47
XP:61
MP:5
feeding
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (δηλητήριο)
L3
Ghast
(image)
Cost:50
HP:65
XP:150
MP:5
feeding
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 12 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (δηλητήριο)
L2
Νεκρός Καβαλάρης Τσόκομπου
(image)
Cost:28
HP:45
XP:100
MP:9
submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 11 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα (έφοδος)
L4
Σκελετικός Δράκος
(image)
Cost:100
HP:86
XP:200
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα (αποροφά)
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 25 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
L1
Σκελετός
(image)
Cost:15
HP:34
XP:39
MP:5
submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2
Επανερχόμενος
(image)
Cost:28
HP:47
XP:78
MP:5
submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L3
Γιγάντιος Νεκρός
(image)
Cost:70
HP:68
XP:150
MP:5
submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 12 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2
Θανατολεπίδας
(image)
Cost:34
HP:39
XP:100
MP:6
submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 5
σώμα με σώμα-λεπίδα
L1
Σκελετός Τοξότης
(image)
Cost:14
HP:31
XP:35
MP:5
submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 3 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Κοκαλοβολίδας
(image)
Cost:24
HP:42
XP:60
MP:5
submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 10 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Τοξότης Καταραστής
(image)
Cost:52
HP:55
XP:150
MP:5
submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 14 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Φάντασμα
(image)
Cost:19
HP:18
XP:30
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type μυστηριακή) 4 × 3
σώμα με σώμα-μυστηριακή (αποροφά)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 3 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο
L2
Σκιά
(image)
Cost:44
HP:24
XP:77
MP:7
νυχτοκυνηγός, ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (πισώπλατο μαχαίρωμα)
L3
Σκιά της Νύχτας
(image)
Cost:71
HP:35
XP:150
MP:7
νυχτοκυνηγός, ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (πισώπλατο μαχαίρωμα)
L2
Στοιχειό
(image)
Cost:38
HP:25
XP:90
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type μυστηριακή) 6 × 4
σώμα με σώμα-μυστηριακή (αποροφά)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 4 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο
L3
Τελώνειο
(image)
Cost:78
HP:33
XP:150
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type μυστηριακή) 9 × 4
σώμα με σώμα-μυστηριακή (αποροφά)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 6 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο
Γκόμπλιν
L0
Λογχοφόρος Καλικάντζαρος
(image)
Cost:9
HP:18
XP:18
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 6 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 3 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Έμπειρος Καλικάντζαρος
(image)
Cost:13
HP:31
XP:50
MP:5
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 7 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
L1
Καλικάντζαρος παλουκωτής
(image)
Cost:13
HP:26
XP:50
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 8 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 5 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
Δεντροποιμένες
L0
Wose Sapling
(image)
Cost:11
HP:26
XP:25
MP:4
ενέδρα, αναπλάθεται
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L1
Δενδροποιμένας
(image)
Cost:20
HP:52
XP:40
MP:4
ενέδρα, αναπλάθεται
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 13 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L2
Μεγάλος Δενδροποιμένας
(image)
Cost:28
HP:64
XP:80
MP:4
ενέδρα, αναπλάθεται
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 19 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L3
Αρχαίος Δενδροποιμένας
(image)
Cost:50
HP:80
XP:150
MP:4
ενέδρα, αναπλάθεται
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 25 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L2
Wose Shaman
(image)
Cost:27
HP:56
XP:100
MP:4
ενέδρα, αναπλάθεται
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 12 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 11 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
Δράκοι
L1
Δρακοειδές Ανεμοπόρος
(image)
Cost:16
HP:32
XP:39
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 3 × 3
εξ αποστάσεως-φωτιά (δεινός σκοπευτής)
L2
Δρακοειδές του Ουρανού
(image)
Cost:32
HP:45
XP:76
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 5 × 3
εξ αποστάσεως-φωτιά (δεινός σκοπευτής)
L3
Δρακοειδές Τυφώνας
(image)
Cost:59
HP:58
XP:150
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 8 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 8 × 3
εξ αποστάσεως-φωτιά (δεινός σκοπευτής)
L1
Δρακοειδές Καυστήρας
(image)
Cost:21
HP:42
XP:43
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 6 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά
L2
Δρακοειδές της Φωτιάς
(image)
Cost:35
HP:63
XP:84
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 7 × 5
εξ αποστάσεως-φωτιά
L3
Δρακοειδές της Κολάσεως
(image)
Cost:64
HP:82
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 12 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 8 × 6
εξ αποστάσεως-φωτιά
L2
Δρκοειδές Φωτοβολίδας
(image)
Cost:33
HP:55
XP:86
MP:5
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 6 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά
L3
Δρκοειδές Φλογοβόλος
(image)
Cost:66
HP:72
XP:150
MP:5
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 11 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 8 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά
L1
Δρακοειδές Πολεμιστής
(image)
Cost:17
HP:39
XP:41
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 3 × 3
εξ αποστάσεως-φωτιά
L2
Δρακοειδές Μαχητής
(image)
Cost:31
HP:60
XP:81
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 11 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 5 × 3
εξ αποστάσεως-φωτιά
L3
Δρακοειδές Μάστορας του Σπαθιού
(image)
Cost:62
HP:80
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 16 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 8 × 3
εξ αποστάσεως-φωτιά
L4
Δρακοειδές της Τελικής Μάχης
(image)
Cost:118
HP:98
XP:200
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 15 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 12 × 6
εξ αποστάσεως-φωτιά
L1
Δρκοειδές Συγκρουστής
(image)
Cost:19
HP:43
XP:41
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 6 × 4
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
L2
Drake Arbiter
(image)
Cost:32
HP:63
XP:81
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 11 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 17 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
L3
Δρκοειδές Αξιωματικός
(image)
Cost:62
HP:82
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 16 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 23 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
L2
Drake Thrasher
(image)
Cost:32
HP:66
XP:77
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 6 × 5
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 10 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
L3
Δρακοειδές Ενισχυτής
(image)
Cost:58
HP:85
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 11 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 14 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 8 × 5
σώμα με σώμα-τρύπημα
Μηχανικά
L1
Βάρκα
(image)
Cost:10
HP:1
XP:50
MP:5
L1
Γαλέρα
(image)
Cost:10
HP:1
XP:50
MP:10
L1
Γαλέρα Μεταφοράς
(image)
Cost:14
HP:30
XP:50
MP:6
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 20 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Πειρατική Γαλέρα
(image)
Cost:15
HP:35
XP:50
MP:5
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 20 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
Νάγκα
L1
Naga Dirkfang
(image)
Cost:15
HP:31
XP:38
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 7 × 2
εξ αποστάσεως-λεπίδα
L2
Naga Ophidian
(image)
Cost:24
HP:44
XP:62
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 12 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Naga Sicarius
(image)
Cost:46
HP:53
XP:150
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (deflect)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 13 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Naga Ringcaster
(image)
Cost:24
HP:41
XP:62
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 8 × 3
εξ αποστάσεως-λεπίδα
L3
Naga Zephyr
(image)
Cost:46
HP:53
XP:150
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 9 × 4
εξ αποστάσεως-λεπίδα
L1
Naga Guard
(image)
Cost:15
HP:38
XP:36
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
L2
Naga Shield Guard
(image)
Cost:25
HP:50
XP:54
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 10 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 8 × 1
σώμα με σώμα-κρούση (absorb)
L3
Naga High Guard
(image)
Cost:44
HP:55
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 15 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 10 × 1
σώμα με σώμα-κρούση (absorb)
L1
Πολεμιστής Νάγκα
(image)
Cost:14
HP:33
XP:33
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2
Μαχητής Νάγκα
(image)
Cost:22
HP:43
XP:56
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L3
Μυρμιδώνας Νάγκα
(image)
Cost:47
HP:49
XP:150
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 5
σώμα με σώμα-λεπίδα
Νάνοι
L4
Dwarvish Arcanister
(image)
Cost:98
HP:54
XP:200
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 26 × 2
σώμα με σώμα-κρούση (μαγική)
L1
Dwarvish Miner
(image)
Cost:5
HP:25
XP:50
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 4 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα
L2
Dwarvish Runesmith
(image)
Cost:27
HP:40
XP:71
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 12 × 2
σώμα με σώμα-κρούση (μαγική)
L3
Νάνος Τεύτονας
(image)
Cost:55
HP:48
XP:150
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 18 × 2
σώμα με σώμα-κρούση (μαγική)
L1
Νάνος Ιχνηλάτης
(image)
Cost:18
HP:30
XP:33
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 8 × 2
εξ αποστάσεως-λεπίδα
L2
Νάνος Ανιχνευτής
(image)
Cost:24
HP:45
XP:65
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 8 × 3
εξ αποστάσεως-λεπίδα
L3
Νάνος Εξερευνητής
(image)
Cost:51
HP:60
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 11 × 3
εξ αποστάσεως-λεπίδα
L1
Νάνος Κεραυνοπολεμιστής
(image)
Cost:17
HP:34
XP:35
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 18 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Νάνος Κεραυνομαχητής
(image)
Cost:24
HP:47
XP:65
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 28 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Νάνος Δρακοφύλακας
(image)
Cost:61
HP:63
XP:150
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 40 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Νάνος Μαχητής
(image)
Cost:19
HP:34
XP:42
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα (berserk)
L2
Μανιασμένος Νάνος Μαχητής
(image)
Cost:30
HP:48
XP:100
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα (berserk)
L1
Νάνος Πολεμιστής
(image)
Cost:16
HP:38
XP:45
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 8 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L2
Σιδερόφρακτος Νάνος
(image)
Cost:36
HP:57
XP:88
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 11 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 14 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L3
Νάνος Αφέντης
(image)
Cost:69
HP:74
XP:150
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 15 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 19 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 10 × 1
εξ αποστάσεως-λεπίδα
L1
Νάνος Σκοπός
(image)
Cost:19
HP:42
XP:40
MP:4
απτόητος
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 5 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Νάνος Φρουρός
(image)
Cost:30
HP:59
XP:78
MP:4
απτόητος
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 8 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 9 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Νάνος Φύλακας
(image)
Cost:63
HP:68
XP:150
MP:4
απτόητος
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 10 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 11 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα
Νυχτερίδες
L0
Νυχτερίδα Βαμπίρ
(image)
Cost:13
HP:16
XP:22
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα (αποροφά)
L1
Νυχτερίδα Αίματος
(image)
Cost:23
HP:27
XP:37
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (αποροφά)
L2
Νυχτερίδα Βαμπίρ
(image)
Cost:32
HP:33
XP:100
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα (αποροφά)
Ξωτικά
L1
Ξωτικοανιχνευτής
(image)
Cost:18
HP:32
XP:42
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Ξωτικοκαβαλάρης
(image)
Cost:28
HP:49
XP:75
MP:10
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 11 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Ξωτικοαγγελιοφόρος
(image)
Cost:58
HP:60
XP:150
MP:11
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 11 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Ξωτικοαφέντης
(image)
Cost:42
HP:51
XP:97
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 7 × 3
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L3
Ξωτικοάρχοντας
(image)
Cost:77
HP:63
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 7 × 5
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L3
Ξωτικοκυρία
(image)
Cost:53
HP:47
XP:150
MP:6
θεραπεύει, γιατρεύει +8
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 7 × 4
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
L1
Ξωτικοπολεμιστής
(image)
Cost:14
HP:33
XP:37
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 3 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Ξωτικοήρωας
(image)
Cost:26
HP:51
XP:80
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Ξωτικοϋπερμάχος
(image)
Cost:61
HP:72
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 5
σώμα με σώμα-λεπίδα (accuracy 10%)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 9 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Ξωτικοκαπετάνιος
(image)
Cost:28
HP:47
XP:85
MP:5
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 5 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Ξωτικοστρατάρχης
(image)
Cost:67
HP:68
XP:150
MP:5
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 8 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Ξωτικοτοξότης
(image)
Cost:17
HP:29
XP:44
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 5 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Ξωτικοσημαδευτής
(image)
Cost:34
HP:37
XP:80
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 9 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα (δεινός σκοπευτής)
L3
Ξωτικοσκοπευτής
(image)
Cost:55
HP:47
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 10 × 5
εξ αποστάσεως-τρύπημα (δεινός σκοπευτής)
L2
Ξωτικόκαταδρομέας
(image)
Cost:31
HP:42
XP:85
MP:6
ενέδρα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 7 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Ξωτικοεκδικητής
(image)
Cost:60
HP:59
XP:150
MP:6
ενέδρα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 10 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Ξωτικοϊέρεια
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:5
γιατρεύει +4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 3 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 4 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
L2
Ξωτικοδρυίδης
(image)
Cost:25
HP:36
XP:85
MP:5
θεραπεύει, γιατρεύει +8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 4 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 6 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα (μαγική)
L3
Ξωτικοαρχιέρεια
(image)
Cost:58
HP:51
XP:150
MP:6
θεραπεύει, γιατρεύει +8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 2
σώμα με σώμα-κρούση (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 7 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 10 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα (μαγική)
L2
Ξωτικομάγισσα
(image)
Cost:34
HP:41
XP:90
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 4 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 4 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 7 × 4
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L3
Ξωτικογητεύτρα
(image)
Cost:62
HP:50
XP:180
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 6 × 4
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 11 × 4
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L4
Ξωτικοσυλφίδα
(image)
Cost:135
HP:68
XP:200
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 3
σώμα με σώμα-κρούση (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 7 × 5
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 13 × 5
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
Ορκ
L1
Αρχηγός Ορκ
(image)
Cost:21
HP:45
XP:54
MP:6
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 5 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Κυρίαρχος Ορκ
(image)
Cost:45
HP:60
XP:102
MP:6
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Άρχοντας Ορκ
(image)
Cost:80
HP:75
XP:150
MP:6
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 9 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Δολοφόνος Ορκ
(image)
Cost:17
HP:26
XP:34
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 1
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 3 × 3
εξ αποστάσεως-λεπίδα (δεινός σκοπευτής, δηλητήριο)
L2
Σφαγέας Ορκ
(image)
Cost:21
HP:36
XP:62
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 6 × 3
εξ αποστάσεως-λεπίδα (δεινός σκοπευτής, δηλητήριο)
L3
Orcish Nightblade
(image)
Cost:53
HP:48
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 12 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 11 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 6 × 4
εξ αποστάσεως-λεπίδα (δεινός σκοπευτής, δηλητήριο)
L1
Πεζοναύτης Ορκ
(image)
Cost:12
HP:38
XP:42
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2
Πολεμιστής Ορκ
(image)
Cost:23
HP:58
XP:67
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
L3
Πολέμαρχος Ορκ
(image)
Cost:52
HP:78
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 15 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 8 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Τοξότης Ορκ
(image)
Cost:14
HP:32
XP:32
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 3 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 7 × 2
εξ αποστάσεως-φωτιά
L2
Χειριστής βαλλίστρας Ορκ
(image)
Cost:22
HP:46
XP:43
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 9 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 10 × 2
εξ αποστάσεως-φωτιά
L3
Μεγάλος Τοξότης Ορκ
(image)
Cost:37
HP:56
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 12 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 15 × 2
εξ αποστάσεως-φωτιά
Σαύρες
L1
Saurian Skirmisher
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:6
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 4 × 4
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 4 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Saurian Ambusher
(image)
Cost:22
HP:38
XP:55
MP:7
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 6 × 4
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 5 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Saurian Flanker
(image)
Cost:42
HP:54
XP:150
MP:7
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 8 × 4
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 7 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Saurian Spearthrower
(image)
Cost:23
HP:39
XP:55
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 5 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 9 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Saurian Javelineer
(image)
Cost:42
HP:50
XP:150
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 8 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 9 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Σαυράνθρωπος Οιωνοσκόπος
(image)
Cost:16
HP:22
XP:28
MP:6
γιατρεύει +4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 4 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 5 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
L2
Σαυράνθρωπος Μάντης
(image)
Cost:28
HP:29
XP:74
MP:6
γιατρεύει +4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 4 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 8 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
L3
Saurian Prophet
(image)
Cost:51
HP:43
XP:150
MP:6
γιατρεύει +4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 12 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
L2
Σαυράνθρωπος Προφήτης
(image)
Cost:29
HP:29
XP:66
MP:7
θεραπεύει, γιατρεύει +8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 5 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 6 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
L3
Saurian Seer
(image)
Cost:43
HP:39
XP:150
MP:7
θεραπεύει, γιατρεύει +8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 9 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
Τέρατα
L2
Cave Bear
(image)
Cost:29
HP:72
XP:100
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 14 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2
Cuttlefish
(image)
Cost:36
HP:67
XP:100
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 3 × 10
σώμα με σώμα-κρούση (swarm)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα (δηλητήριο)
L0
Dragonfly Naiad
(image)
Cost:11
HP:19
XP:16
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα (δεινός σκοπευτής)
L1
Dragonfly
(image)
Cost:16
HP:28
XP:25
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα (δεινός σκοπευτής)
L2
Grand Dragonfly
(image)
Cost:30
HP:39
XP:80
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (δεινός σκοπευτής)
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 12 × 1
σώμα με σώμα-τρύπημα (πισώπλατο μαχαίρωμα)
L0
Fire Ant Egg
(image)
Cost:4
HP:32
XP:4
MP:0
L1
Fire Ant
(image)
Cost:9
HP:34
XP:24
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 10 × 1
εξ αποστάσεως-φωτιά
L2
Firebane Ant
(image)
Cost:19
HP:46
XP:100
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 10 × 1
εξ αποστάσεως-φωτιά
L2
Firebomb Ant
(image)
Cost:19
HP:45
XP:80
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 4 × 7
εξ αποστάσεως-φωτιά (swarm)
L3
Fire Ant Queen
(image)
Cost:47
HP:62
XP:150
MP:5
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (πανούκλα)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 10 × 2
εξ αποστάσεως-φωτιά
L0
Fire Wisp
(image)
Cost:5
HP:13
XP:18
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type φωτιά) 3 × 2
σώμα με σώμα-φωτιά
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 4 × 2
εξ αποστάσεως-φωτιά
L1
Fire Guardian
(image)
Cost:11
HP:25
XP:24
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type φωτιά) 4 × 3
σώμα με σώμα-φωτιά
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 8 × 2
εξ αποστάσεως-φωτιά
L2
Fire Wraith
(image)
Cost:17
HP:41
XP:100
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type φωτιά) 6 × 3
σώμα με σώμα-φωτιά
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 12 × 2
εξ αποστάσεως-φωτιά
L0
Frost Stoat
(image)
Cost:12
HP:23
XP:25
MP:6
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρύο) 3 × 3
σώμα με σώμα-κρύο
L0
Giant Ant
(image)
Cost:7
HP:22
XP:16
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
L1
Soldier Ant
(image)
Cost:12
HP:36
XP:50
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
L3
Giant Ant Queen
(image)
Cost:50
HP:62
XP:150
MP:5
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 12 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (πανούκλα)
L0
Giant Rat
(image)
Cost:5
HP:15
XP:25
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 2 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L0
Giant Scorpling
(image)
Cost:12
HP:24
XP:20
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 5 × 1
σώμα με σώμα-τρύπημα (δηλητήριο)
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 2 × 4
σώμα με σώμα-κρούση
L1
Γιγάντιος Σκορπιός
(image)
Cost:17
HP:35
XP:50
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 9 × 1
σώμα με σώμα-τρύπημα (δηλητήριο)
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 4 × 4
σώμα με σώμα-κρούση
L2
Great Icemonax
(image)
Cost:26
HP:56
XP:100
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρύο) 13 × 2
σώμα με σώμα-κρύο
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 23 × 1
σώμα με σώμα-κρούση
L1
Great Seahorse
(image)
Cost:12
HP:35
XP:50
MP:3
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 8 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση
L1
Horned Scarab
(image)
Cost:11
HP:36
XP:50
MP:4
burrow
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 14 × 1
σώμα με σώμα-τρύπημα
L0
Icemonax
(image)
Cost:11
HP:35
XP:25
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρύο) 8 × 1
σώμα με σώμα-κρύο
L2
Jinn
(image)
Cost:53
HP:58
XP:100
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 7 × 4
εξ αποστάσεως-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 20 × 1
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική)
L3
Kraken
(image)
Cost:72
HP:85
XP:150
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 5 × 10
σώμα με σώμα-κρούση (swarm)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 8 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα (δηλητήριο)
L0
Nibbler
(image)
Cost:15
HP:28
XP:26
MP:6
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 5 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
L1
Caribe
(image)
Cost:25
HP:38
XP:43
MP:8
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 6 × 4
σώμα με σώμα-τρύπημα
L2
Hunter Caribe
(image)
Cost:40
HP:46
XP:100
MP:8
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 8 × 4
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 4 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
L0
Piglet
(image)
Cost:10
HP:25
XP:20
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
L1
Woodland Boar
(image)
Cost:16
HP:34
XP:50
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 6 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα (έφοδος)
L3
Roc
(image)
Cost:70
HP:76
XP:100
MP:10
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 12 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 12 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα (έφοδος)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 14 × 1
εξ αποστάσεως-κρούση
L1
Rock Scorpion
(image)
Cost:18
HP:35
XP:50
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 4 × 1
εξ αποστάσεως-κρούση (δηλητήριο)
L0
Sand Scamperer
(image)
Cost:12
HP:27
XP:20
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 5 × 1
σώμα με σώμα-τρύπημα (δηλητήριο)
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 2 × 4
σώμα με σώμα-κρούση
L1
Sand Scuttler
(image)
Cost:17
HP:40
XP:50
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 9 × 1
σώμα με σώμα-τρύπημα (δηλητήριο)
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 4 × 4
σώμα με σώμα-κρούση
L3
Shadow Jumping Spider
(image)
Cost:58
HP:72
XP:150
MP:6
ενέδρα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 10 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα (αποροφά)
L2
Swamp Lizard
(image)
Cost:31
HP:50
XP:100
MP:7
swamp lurk
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 12 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
L3
Wild Wyvern
(image)
Cost:75
HP:72
XP:150
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 10 × 4
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 14 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
L4
Wyvern Rider
(image)
Cost:102
HP:85
XP:200
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 11 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 11 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L4
Γέτι
(image)
Cost:151
HP:142
XP:200
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 32 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L3
Γιγάντια Αράχνη
(image)
Cost:55
HP:54
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 18 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα (δηλητήριο)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 8 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
L5
Δράκος της φωτιάς
(image)
Cost:100
HP:101
XP:250
MP:8
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 21 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 24 × 1
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 14 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά (δεινός σκοπευτής)
L2
Ερπετό του Νερού
(image)
Cost:23
HP:50
XP:100
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 12 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα (δηλητήριο)
L3
Θαλάσσιο Ερπετό
(image)
Cost:55
HP:85
XP:150
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 18 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα
L0
Λασπόπλασμα
(image)
Cost:5
HP:20
XP:18
MP:3
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 4 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση
L1
Γιγάντιο Λασπόπλασμα
(image)
Cost:11
HP:36
XP:50
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 5 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση
L1
Πλοκάμι της αβύσσου
(image)
Cost:12
HP:25
XP:50
MP:2
αναπλάθεται
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 4 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
Τρολ
L2
Ήρωας Τρολ
(image)
Cost:42
HP:60
XP:90
MP:5
αναπλάθεται
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 12 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
L3
Μέγας Τρολ
(image)
Cost:78
HP:80
XP:150
MP:5
αναπλάθεται
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 18 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
L1
Μικρός Τρολ
(image)
Cost:13
HP:42
XP:36
MP:4
αναπλάθεται
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L2
Πετροβολητής Τρπλ
(image)
Cost:25
HP:53
XP:100
MP:5
αναπλάθεται
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 10 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 19 × 1
εξ αποστάσεως-κρούση
L2
Τρόλ
(image)
Cost:25
HP:55
XP:58
MP:5
αναπλάθεται
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 14 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L3
Πολεμιστής Τρολ
(image)
Cost:49
HP:70
XP:150
MP:5
αναπλάθεται
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 20 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L2
Σαμάνος Τρολ
(image)
Cost:35
HP:50
XP:100
MP:5
αναπλάθεται
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 7 × 3
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική)
Last updated on Wed May 22 00:46:27 2024.