Εποχή των Ηρώων.

Dunefolk
L1 ♟
Dune Burner
(image)
Cost:17
HP:35
XP:37
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 7 × 3
εξ αποστάσεως-φωτιά
L2 ♟
Dune Scorcher
(image)
Cost:23
HP:47
XP:60
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 10 × 3
εξ αποστάσεως-φωτιά
L3 ♚
Dune Firetrooper
(image)
Cost:41
HP:57
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 9 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά
L1 ♟
Dune Herbalist
(image)
Cost:13
HP:32
XP:36
MP:5
regenerates +4, γιατρεύει +4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 4 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
L2 ♟
Dune Alchemist
(image)
Cost:27
HP:41
XP:100
MP:5
αναπλάθεται
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 9 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 7 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα (δηλητήριο)
L2 ♟
Dune Apothecary
(image)
Cost:23
HP:45
XP:50
MP:5
γιατρεύει +8, regenerates +4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 4
σώμα με σώμα-κρούση
L3 ♚
Dune Luminary
(image)
Cost:38
HP:52
XP:150
MP:5
θεραπεύει, γιατρεύει +8, regenerates +4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 9 × 4
σώμα με σώμα-κρούση
L1 ♟
Dune Rider
(image)
Cost:18
HP:33
XP:49
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 5 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 5 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2 ♟
Dune Horse Archer
(image)
Cost:38
HP:44
XP:62
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 7 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Dune Windbolt
(image)
Cost:49
HP:52
XP:150
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 10 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 8 × 5
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2 ♟
Dune Raider
(image)
Cost:35
HP:45
XP:77
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type φωτιά) 8 × 3
σώμα με σώμα-φωτιά
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 7 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Dune Marauder
(image)
Cost:60
HP:58
XP:150
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type φωτιά) 11 × 3
σώμα με σώμα-φωτιά
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 10 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2 ♟
Dune Sunderer
(image)
Cost:38
HP:55
XP:85
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 11 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 5 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Dune Cataphract
(image)
Cost:69
HP:71
XP:150
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 15 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 14 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα (έφοδος)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1 ♟
Dune Rover
(image)
Cost:14
HP:33
XP:40
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 5 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2 ♟
Dune Explorer
(image)
Cost:29
HP:46
XP:73
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 8 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3 ♚
Dune Wayfarer
(image)
Cost:55
HP:62
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 8 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1 ♟
Dune Skirmisher
(image)
Cost:16
HP:29
XP:36
MP:6
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 4 × 4
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 6 × 1
εξ αποστάσεως-κρούση
L2 ♟
Dune Falconer
(image)
Cost:29
HP:38
XP:70
MP:6
ακροβολιστής, diversion
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 5 × 3
εξ αποστάσεως-λεπίδα
L3
Dune Sky Hunter
(image)
Cost:54
HP:48
XP:150
MP:7
ακροβολιστής, diversion
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 6 × 4
εξ αποστάσεως-λεπίδα (δεινός σκοπευτής)
L2 ♟
Dune Strider
(image)
Cost:29
HP:42
XP:64
MP:6
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 6 × 4
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 7 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
L3
Dune Harrier
(image)
Cost:50
HP:53
XP:150
MP:7
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 8 × 4
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 6 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
L1 ♟
Dune Soldier
(image)
Cost:17
HP:41
XP:39
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 11 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2 ♟
Dune Captain
(image)
Cost:29
HP:48
XP:74
MP:5
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
L3 ♚
Dune Warmaster
(image)
Cost:57
HP:59
XP:150
MP:5
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2 ♟
Dune Spearguard
(image)
Cost:29
HP:53
XP:74
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 16 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 9 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
L3 ♚
Dune Spearmaster
(image)
Cost:57
HP:68
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 23 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 13 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
L2 ♟
Dune Swordsman
(image)
Cost:28
HP:56
XP:68
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 15 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 12 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα (δεινός σκοπευτής)
L3 ♚
Dune Blademaster
(image)
Cost:57
HP:76
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 15 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 18 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα (δεινός σκοπευτής)
L1 ♟
Naga Dirkfang
(image)
Cost:15
HP:31
XP:38
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 7 × 2
εξ αποστάσεως-λεπίδα
L2 ♟
Naga Ophidian
(image)
Cost:24
HP:44
XP:62
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 12 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Naga Sicarius
(image)
Cost:46
HP:53
XP:150
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (deflect)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 13 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2 ♟
Naga Ringcaster
(image)
Cost:24
HP:41
XP:62
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 8 × 3
εξ αποστάσεως-λεπίδα
L3
Naga Zephyr
(image)
Cost:46
HP:53
XP:150
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 9 × 4
εξ αποστάσεως-λεπίδα
Αντάρτες
L1 ♟
Γοργόνος Κυνηγός
(image)
Cost:15
HP:33
XP:33
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 4 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 5 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2 ♟
Γοργόνος Δικτυάς
(image)
Cost:26
HP:40
XP:54
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 9 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
L3
Γοργόνος Παγιδευτής
(image)
Cost:42
HP:55
XP:150
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 8 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 8 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
L2 ♟
Γοργόνος Λογχοφόρος
(image)
Cost:22
HP:43
XP:54
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 6 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Γοργόνος Ακοντιστής
(image)
Cost:55
HP:58
XP:150
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 8 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 10 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1 ♟
Δενδροποιμένας
(image)
Cost:20
HP:52
XP:40
MP:4
ενέδρα, αναπλάθεται
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 13 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L2 ♟
Μεγάλος Δενδροποιμένας
(image)
Cost:28
HP:64
XP:80
MP:4
ενέδρα, αναπλάθεται
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 19 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L3 ♚
Αρχαίος Δενδροποιμένας
(image)
Cost:50
HP:80
XP:150
MP:4
ενέδρα, αναπλάθεται
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 25 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L1 ♟
Μάγος
(image)
Cost:20
HP:24
XP:48
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 5 × 1
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 7 × 3
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική)
L2 ♟
Κόκκινος Μάγος
(image)
Cost:35
HP:42
XP:83
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 8 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική)
L3 ♚
Αρχιμάγος
(image)
Cost:63
HP:54
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 12 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική)
L4
Μέγας Αρχιμάγος
(image)
Cost:110
HP:65
XP:200
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 9 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 17 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική)
L3
Ασημένιος Μάγος
(image)
Cost:59
HP:48
XP:150
MP:6
τηλεμεταφορά
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 9 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική)
L2 ♟
Λευκός Μάγος
(image)
Cost:31
HP:35
XP:75
MP:5
θεραπεύει, γιατρεύει +8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 9 × 3
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L3 ♚
Μάγος του Φωτός
(image)
Cost:59
HP:47
XP:150
MP:5
φωτίζει, θεραπεύει, γιατρεύει +8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 12 × 3
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L1 ♟
Ξωτικοανιχνευτής
(image)
Cost:18
HP:32
XP:42
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2 ♟
Ξωτικοκαβαλάρης
(image)
Cost:28
HP:49
XP:75
MP:10
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 11 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Ξωτικοαγγελιοφόρος
(image)
Cost:58
HP:60
XP:150
MP:11
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 11 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1 ♟
Ξωτικοπολεμιστής
(image)
Cost:14
HP:33
XP:37
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 3 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2 ♟
Ξωτικοήρωας
(image)
Cost:26
HP:51
XP:80
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3 ♚
Ξωτικοϋπερμάχος
(image)
Cost:61
HP:72
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 5
σώμα με σώμα-λεπίδα (accuracy 10%)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 9 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2 ♟
Ξωτικοκαπετάνιος
(image)
Cost:28
HP:47
XP:85
MP:5
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 5 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3 ♚
Ξωτικοστρατάρχης
(image)
Cost:67
HP:68
XP:150
MP:5
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 8 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1 ♟
Ξωτικοτοξότης
(image)
Cost:17
HP:29
XP:44
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 5 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2 ♟
Ξωτικοσημαδευτής
(image)
Cost:34
HP:37
XP:80
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 9 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα (δεινός σκοπευτής)
L3 ♚
Ξωτικοσκοπευτής
(image)
Cost:55
HP:47
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 10 × 5
εξ αποστάσεως-τρύπημα (δεινός σκοπευτής)
L2 ♟
Ξωτικόκαταδρομέας
(image)
Cost:31
HP:42
XP:85
MP:6
ενέδρα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 7 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3 ♚
Ξωτικοεκδικητής
(image)
Cost:60
HP:59
XP:150
MP:6
ενέδρα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 10 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1 ♟
Ξωτικοϊέρεια
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:5
γιατρεύει +4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 3 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 4 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
L2 ♟
Ξωτικοδρυίδης
(image)
Cost:25
HP:36
XP:85
MP:5
θεραπεύει, γιατρεύει +8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 4 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 6 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα (μαγική)
L3 ♚
Ξωτικοαρχιέρεια
(image)
Cost:58
HP:51
XP:150
MP:6
θεραπεύει, γιατρεύει +8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 2
σώμα με σώμα-κρούση (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 7 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 10 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα (μαγική)
L2 ♟
Ξωτικομάγισσα
(image)
Cost:34
HP:41
XP:90
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 4 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 4 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 7 × 4
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L3 ♚
Ξωτικογητεύτρα
(image)
Cost:62
HP:50
XP:180
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 6 × 4
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 11 × 4
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L4
Ξωτικοσυλφίδα
(image)
Cost:135
HP:68
XP:200
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 3
σώμα με σώμα-κρούση (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 7 × 5
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 13 × 5
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
Βόρειοι
L1 ♟
Δολοφόνος Ορκ
(image)
Cost:17
HP:26
XP:34
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 1
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 3 × 3
εξ αποστάσεως-λεπίδα (δεινός σκοπευτής, δηλητήριο)
L2 ♟
Σφαγέας Ορκ
(image)
Cost:21
HP:36
XP:62
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 6 × 3
εξ αποστάσεως-λεπίδα (δεινός σκοπευτής, δηλητήριο)
L3 ♚
Orcish Nightblade
(image)
Cost:53
HP:48
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 12 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 11 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 6 × 4
εξ αποστάσεως-λεπίδα (δεινός σκοπευτής, δηλητήριο)
L0 ♟
Λογχοφόρος Καλικάντζαρος
(image)
Cost:9
HP:18
XP:18
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 6 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 3 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1 ♟
Έμπειρος Καλικάντζαρος
(image)
Cost:13
HP:31
XP:50
MP:5
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 7 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
L1 ♟
Καλικάντζαρος παλουκωτής
(image)
Cost:13
HP:26
XP:50
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 8 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 5 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1 ♟
Λυκαναβάτης
(image)
Cost:17
HP:32
XP:34
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2 ♟
Ιππότης Καλικάντζαρος
(image)
Cost:28
HP:49
XP:65
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L3
Καβαλάρης Μεγάλου Λύκου
(image)
Cost:52
HP:61
XP:150
MP:10
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα (δηλητήριο)
L2 ♟
Καλικάντζαρος Λεηλατητής
(image)
Cost:31
HP:44
XP:100
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type φωτιά) 7 × 3
σώμα με σώμα-φωτιά
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 6 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
L1 ♟
Μικρός Τρολ
(image)
Cost:13
HP:42
XP:36
MP:4
αναπλάθεται
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L2 ♟
Πετροβολητής Τρπλ
(image)
Cost:25
HP:53
XP:100
MP:5
αναπλάθεται
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 10 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 19 × 1
εξ αποστάσεως-κρούση
L2 ♟
Τρόλ
(image)
Cost:25
HP:55
XP:58
MP:5
αναπλάθεται
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 14 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L3 ♚
Πολεμιστής Τρολ
(image)
Cost:49
HP:70
XP:150
MP:5
αναπλάθεται
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 20 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L1 ♟
Πεζοναύτης Ορκ
(image)
Cost:12
HP:38
XP:42
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2 ♟
Πολεμιστής Ορκ
(image)
Cost:23
HP:58
XP:67
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
L3 ♚
Πολέμαρχος Ορκ
(image)
Cost:52
HP:78
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 15 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 8 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1 ♟
Πολεμιστής Νάγκα
(image)
Cost:14
HP:33
XP:33
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2 ♟
Μαχητής Νάγκα
(image)
Cost:22
HP:43
XP:56
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L3
Μυρμιδώνας Νάγκα
(image)
Cost:47
HP:49
XP:150
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 5
σώμα με σώμα-λεπίδα
L1 ♟
Τοξότης Ορκ
(image)
Cost:14
HP:32
XP:32
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 3 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 7 × 2
εξ αποστάσεως-φωτιά
L2 ♟
Χειριστής βαλλίστρας Ορκ
(image)
Cost:22
HP:46
XP:43
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 9 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 10 × 2
εξ αποστάσεως-φωτιά
L3 ♚
Μεγάλος Τοξότης Ορκ
(image)
Cost:37
HP:56
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 12 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 15 × 2
εξ αποστάσεως-φωτιά
Δρακοειδή
L1 ♟
Saurian Skirmisher
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:6
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 4 × 4
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 4 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2 ♟
Saurian Ambusher
(image)
Cost:22
HP:38
XP:55
MP:7
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 6 × 4
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 5 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Saurian Flanker
(image)
Cost:42
HP:54
XP:150
MP:7
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 8 × 4
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 7 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1 ♟
Δρακοειδές Ανεμοπόρος
(image)
Cost:16
HP:32
XP:39
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 3 × 3
εξ αποστάσεως-φωτιά (δεινός σκοπευτής)
L2 ♟
Δρακοειδές του Ουρανού
(image)
Cost:32
HP:45
XP:76
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 5 × 3
εξ αποστάσεως-φωτιά (δεινός σκοπευτής)
L3
Δρακοειδές Τυφώνας
(image)
Cost:59
HP:58
XP:150
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 8 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 8 × 3
εξ αποστάσεως-φωτιά (δεινός σκοπευτής)
L1 ♟
Δρακοειδές Καυστήρας
(image)
Cost:21
HP:42
XP:43
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 6 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά
L2 ♟
Δρακοειδές της Φωτιάς
(image)
Cost:35
HP:63
XP:84
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 7 × 5
εξ αποστάσεως-φωτιά
L3 ♚
Δρακοειδές της Κολάσεως
(image)
Cost:64
HP:82
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 12 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 8 × 6
εξ αποστάσεως-φωτιά
L2 ♟
Δρκοειδές Φωτοβολίδας
(image)
Cost:33
HP:55
XP:86
MP:5
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 6 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά
L3 ♚
Δρκοειδές Φλογοβόλος
(image)
Cost:66
HP:72
XP:150
MP:5
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 11 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 8 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά
L1 ♟
Δρακοειδές Πολεμιστής
(image)
Cost:17
HP:39
XP:41
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 3 × 3
εξ αποστάσεως-φωτιά
L2 ♟
Δρακοειδές Μαχητής
(image)
Cost:31
HP:60
XP:81
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 11 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 5 × 3
εξ αποστάσεως-φωτιά
L3 ♚
Δρακοειδές Μάστορας του Σπαθιού
(image)
Cost:62
HP:80
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 16 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 8 × 3
εξ αποστάσεως-φωτιά
L1 ♟
Δρκοειδές Συγκρουστής
(image)
Cost:19
HP:43
XP:41
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 6 × 4
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
L2 ♟
Drake Arbiter
(image)
Cost:32
HP:63
XP:81
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 11 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 17 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
L3 ♚
Δρκοειδές Αξιωματικός
(image)
Cost:62
HP:82
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 16 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 23 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
L2 ♟
Drake Thrasher
(image)
Cost:32
HP:66
XP:77
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 6 × 5
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 10 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
L3 ♚
Δρακοειδές Ενισχυτής
(image)
Cost:58
HP:85
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 11 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 14 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 8 × 5
σώμα με σώμα-τρύπημα
L1 ♟
Σαυράνθρωπος Οιωνοσκόπος
(image)
Cost:16
HP:22
XP:28
MP:6
γιατρεύει +4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 4 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 5 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
L2 ♟
Σαυράνθρωπος Μάντης
(image)
Cost:28
HP:29
XP:74
MP:6
γιατρεύει +4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 4 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 8 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
L3 ♚
Saurian Prophet
(image)
Cost:51
HP:43
XP:150
MP:6
γιατρεύει +4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 12 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
L2 ♟
Σαυράνθρωπος Προφήτης
(image)
Cost:29
HP:29
XP:66
MP:7
θεραπεύει, γιατρεύει +8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 5 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 6 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
L3
Saurian Seer
(image)
Cost:43
HP:39
XP:150
MP:7
θεραπεύει, γιατρεύει +8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 9 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
Ζωντανοί-Νεκροί
L1 ♟
Έμπειρος στη Μαύρη Μαγεία
(image)
Cost:16
HP:28
XP:48
MP:5
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 10 × 2
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 7 × 2
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L2 ♟
Σκοτεινός Μάγος
(image)
Cost:34
HP:48
XP:110
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 4 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 13 × 2
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 9 × 2
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L3 ♚
Νεκρομάντης
(image)
Cost:90
HP:76
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 3
σώμα με σώμα-κρούση (πανούκλα)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 19 × 2
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 16 × 2
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L3 ♚
Στοιχεωμένος Μάγος
(image)
Cost:90
HP:60
XP:150
MP:6
submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type μυστηριακή) 8 × 3
σώμα με σώμα-μυστηριακή (αποροφά)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 12 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 9 × 3
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L0 ♟
Ζόμπι
(image)
Cost:8
HP:18
XP:24
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 2
σώμα με σώμα-κρούση (πανούκλα)
L1 ♟
Άψυχος
(image)
Cost:13
HP:28
XP:50
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 3
σώμα με σώμα-κρούση (πανούκλα)
L1 ♟
Κανίβαλος
(image)
Cost:16
HP:33
XP:30
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (δηλητήριο)
L2 ♟
Νεκροφάγος
(image)
Cost:23
HP:47
XP:61
MP:5
feeding
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (δηλητήριο)
L3 ♚
Ghast
(image)
Cost:50
HP:65
XP:150
MP:5
feeding
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 12 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (δηλητήριο)
L0 ♟
Νυχτερίδα Βαμπίρ
(image)
Cost:13
HP:16
XP:22
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα (αποροφά)
L1 ♟
Νυχτερίδα Αίματος
(image)
Cost:23
HP:27
XP:37
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (αποροφά)
L2
Νυχτερίδα Βαμπίρ
(image)
Cost:32
HP:33
XP:100
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα (αποροφά)
L1 ♟
Σκελετός
(image)
Cost:15
HP:34
XP:39
MP:5
submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2 ♟
Επανερχόμενος
(image)
Cost:28
HP:47
XP:78
MP:5
submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L3 ♚
Γιγάντιος Νεκρός
(image)
Cost:70
HP:68
XP:150
MP:5
submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 12 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2 ♚
Θανατολεπίδας
(image)
Cost:34
HP:39
XP:100
MP:6
submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 5
σώμα με σώμα-λεπίδα
L1 ♟
Σκελετός Τοξότης
(image)
Cost:14
HP:31
XP:35
MP:5
submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 3 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2 ♟
Κοκαλοβολίδας
(image)
Cost:24
HP:42
XP:60
MP:5
submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 10 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3 ♚
Τοξότης Καταραστής
(image)
Cost:52
HP:55
XP:150
MP:5
submerge
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 14 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1 ♟
Φάντασμα
(image)
Cost:19
HP:18
XP:30
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type μυστηριακή) 4 × 3
σώμα με σώμα-μυστηριακή (αποροφά)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 3 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο
L2 ♟
Σκιά
(image)
Cost:44
HP:24
XP:77
MP:7
νυχτοκυνηγός, ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (πισώπλατο μαχαίρωμα)
L3
Σκιά της Νύχτας
(image)
Cost:71
HP:35
XP:150
MP:7
νυχτοκυνηγός, ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (πισώπλατο μαχαίρωμα)
L2 ♟
Στοιχειό
(image)
Cost:38
HP:25
XP:90
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type μυστηριακή) 6 × 4
σώμα με σώμα-μυστηριακή (αποροφά)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 4 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο
L3
Τελώνειο
(image)
Cost:78
HP:33
XP:150
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type μυστηριακή) 9 × 4
σώμα με σώμα-μυστηριακή (αποροφά)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 6 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο
Συμμαχία της Κνάλγκα
L1 ♟
Γοργοπόδαρος
(image)
Cost:14
HP:30
XP:35
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 4 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 5 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση
L2 ♟
Παράνομος
(image)
Cost:24
HP:47
XP:71
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 8 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 6 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση
L3
Φυγάς
(image)
Cost:55
HP:68
XP:150
MP:7
απόκρυψη
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 11 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 7 × 4
εξ αποστάσεως-κρούση
L1 ♟
Καβαλάρης Γρυπαετού
(image)
Cost:23
HP:34
XP:46
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 12 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2 ♟
Αφέντης Γρυπαετού
(image)
Cost:40
HP:51
XP:100
MP:10
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 15 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
L1 ♟
Κλέφτης
(image)
Cost:13
HP:24
XP:29
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (πισώπλατο μαχαίρωμα)
L2 ♟
Τυχοδιώκτης
(image)
Cost:25
HP:40
XP:80
MP:6
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (πισώπλατο μαχαίρωμα)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 4 × 3
εξ αποστάσεως-λεπίδα
L3 ♚
Δολοφόνος
(image)
Cost:46
HP:51
XP:150
MP:6
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (πισώπλατο μαχαίρωμα)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 5 × 3
εξ αποστάσεως-λεπίδα (δηλητήριο)
L1 ♟
Λαθροκυνηγός
(image)
Cost:14
HP:33
XP:28
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 3 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 4 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2 ♟
Παγιδευτής
(image)
Cost:21
HP:49
XP:73
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3 ♚
Καταδρομέας
(image)
Cost:43
HP:60
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 7 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3 ♚
Κυνηγός
(image)
Cost:43
HP:57
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 9 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα (δεινός σκοπευτής)
L1 ♟
Νάνος Κεραυνοπολεμιστής
(image)
Cost:17
HP:34
XP:35
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 18 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2 ♟
Νάνος Κεραυνομαχητής
(image)
Cost:24
HP:47
XP:65
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 28 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3 ♚
Νάνος Δρακοφύλακας
(image)
Cost:61
HP:63
XP:150
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 40 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1 ♟
Νάνος Μαχητής
(image)
Cost:19
HP:34
XP:42
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα (berserk)
L2 ♟
Μανιασμένος Νάνος Μαχητής
(image)
Cost:30
HP:48
XP:100
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα (berserk)
L1 ♟
Νάνος Πολεμιστής
(image)
Cost:16
HP:38
XP:45
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 8 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L2 ♟
Σιδερόφρακτος Νάνος
(image)
Cost:36
HP:57
XP:88
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 11 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 14 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L3 ♚
Νάνος Αφέντης
(image)
Cost:69
HP:74
XP:150
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 15 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 19 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type λεπίδα) 10 × 1
εξ αποστάσεως-λεπίδα
L1 ♟
Νάνος Σκοπός
(image)
Cost:19
HP:42
XP:40
MP:4
απτόητος
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 5 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2 ♟
Νάνος Φρουρός
(image)
Cost:30
HP:59
XP:78
MP:4
απτόητος
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 8 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 9 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3 ♚
Νάνος Φύλακας
(image)
Cost:63
HP:68
XP:150
MP:4
απτόητος
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 10 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 11 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα
Φιλοβασιλικοί
L2 ♟
Όγκρε
(image)
Cost:27
HP:68
XP:100
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
L1 ♟
Βαρύ Πεζικό
(image)
Cost:19
HP:38
XP:40
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 11 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L2 ♟
Μονάδα Κρούσης
(image)
Cost:28
HP:52
XP:65
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 18 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L3 ♚
Σιδερένιος Κονιορτοποιητής
(image)
Cost:49
HP:64
XP:150
MP:4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 25 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
L1 ♟
Γοργόνος Πολεμιστής
(image)
Cost:14
HP:36
XP:34
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 6 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
L2 ♟
Γοργόνος Μαχητής
(image)
Cost:24
HP:50
XP:60
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 10 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
L3
Γοργόνος Οπλίτης
(image)
Cost:45
HP:52
XP:150
MP:5
απτόητος
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 15 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα
L3
Γοργόνος Τρίτωνας
(image)
Cost:46
HP:60
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 14 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 19 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
L1 ♟
Ιππέας
(image)
Cost:24
HP:38
XP:54
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 9 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα (έφοδος)
L2 ♟
Έφιππος Σαρισσοφόρος
(image)
Cost:47
HP:50
XP:100
MP:10
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 12 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα (έφοδος)
L2 ♟
Ιππότης
(image)
Cost:50
HP:58
XP:100
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 14 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα (έφοδος)
L3
Μέγας Ιππότης
(image)
Cost:86
HP:84
XP:150
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 12 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 19 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα (έφοδος)
L3
Παλαδίνος
(image)
Cost:82
HP:77
XP:150
MP:8
γιατρεύει +4
(attack range σώμα με σώμα) (attack type μυστηριακή) 9 × 5
σώμα με σώμα-μυστηριακή
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 16 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα (έφοδος)
L1 ♟
Καβαλάρης
(image)
Cost:17
HP:34
XP:44
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2 ♟
Δραγώνος
(image)
Cost:29
HP:49
XP:80
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 12 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Βαρύ Ιππικό
(image)
Cost:62
HP:64
XP:150
MP:9
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 20 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1 ♟
Λογχοφόρος
(image)
Cost:14
HP:36
XP:42
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 7 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2 ♚
Ακοντιστής
(image)
Cost:24
HP:48
XP:100
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 8 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 13 × 2
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2 ♟
Ξιφομάχος
(image)
Cost:29
HP:55
XP:80
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L3 ♚
Βασιλικός Φρουρός
(image)
Cost:61
HP:74
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 11 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2 ♟
Οπλίτης
(image)
Cost:24
HP:55
XP:69
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 10 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
L3 ♚
Αλαβαρδοφόρος
(image)
Cost:52
HP:72
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 15 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα (first strike)
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 19 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
L1 ♟
Μάγος
(image)
Cost:20
HP:24
XP:48
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 5 × 1
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 7 × 3
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική)
L2 ♟
Κόκκινος Μάγος
(image)
Cost:35
HP:42
XP:83
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 8 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική)
L3 ♚
Αρχιμάγος
(image)
Cost:63
HP:54
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 12 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική)
L4
Μέγας Αρχιμάγος
(image)
Cost:110
HP:65
XP:200
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 9 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 17 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική)
L3
Ασημένιος Μάγος
(image)
Cost:59
HP:48
XP:150
MP:6
τηλεμεταφορά
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type φωτιά) 9 × 4
εξ αποστάσεως-φωτιά (μαγική)
L2 ♟
Λευκός Μάγος
(image)
Cost:31
HP:35
XP:75
MP:5
θεραπεύει, γιατρεύει +8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 9 × 3
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L3 ♚
Μάγος του Φωτός
(image)
Cost:59
HP:47
XP:150
MP:5
φωτίζει, θεραπεύει, γιατρεύει +8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 12 × 3
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L1 ♟
Σπαθιστής
(image)
Cost:16
HP:28
XP:42
MP:6
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
L2 ♟
Μονομάχος
(image)
Cost:29
HP:44
XP:80
MP:7
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 5
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 12 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Δεξιοτέχνης στο Σπαθί
(image)
Cost:44
HP:57
XP:150
MP:7
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 5
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 20 × 1
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1 ♟
Τοξότης
(image)
Cost:14
HP:33
XP:35
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2 ♟
Μεγάλος Τοξότης
(image)
Cost:23
HP:51
XP:65
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 10 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3 ♚
Αρχιτοξότης
(image)
Cost:50
HP:67
XP:150
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 11 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2 ♟
Υπολοχαγός
(image)
Cost:31
HP:40
XP:85
MP:6
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 8 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 5 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3 ♚
Στρατηγός
(image)
Cost:66
HP:55
XP:105
MP:6
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 9 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 7 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L4
Αρχιστράτηγος
(image)
Cost:101
HP:68
XP:200
MP:6
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 8 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
Last updated on Sat Jul 13 00:46:09 2024.