Πτώση στο σκοτάδι

Άνθρωποι
L1
Εκπαιδευόμενος μάγος
(image)
Cost:15
HP:35
XP:20
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 5 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση (μαγική)
L2
Μαθητευόμενος Νεκρομάντης
(image)
Cost:None
HP:40
XP:0
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 11 × 2
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 8 × 2
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L3
Σκοτεινός Μάγος
(image)
Cost:50
HP:45
XP:0
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 13 × 2
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 10 × 2
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L2
Βαρόνη των Συνόρων
(image)
Cost:50
HP:46
XP:100
MP:7
ακροβολιστής
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 6 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση
L1
Εκπαιδευόμενος μάγος
(image)
Cost:15
HP:38
XP:60
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 4 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 6 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση (μαγική)
L2
Μαθητευόμενος Νεκρομάντης
(image)
Cost:None
HP:52
XP:90
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 6 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 13 × 2
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 9 × 2
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L3
Σκοτεινός Μάγος
(image)
Cost:50
HP:67
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 15 × 2
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 10 × 2
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
Απέθαντοι
L3
Στοιχεωμένος Μάγος
(image)
Cost:90
HP:55
XP:31
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type μυστηριακή) 7 × 3
σώμα με σώμα-μυστηριακή (αποροφά)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 11 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type μυστηριακή) 9 × 3
εξ αποστάσεως-μυστηριακή (μαγική)
L3
Eidolon
(image)
Cost:78
HP:27
XP:90
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type μυστηριακή) 8 × 4
σώμα με σώμα-μυστηριακή (αποροφά)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 6 × 4
εξ αποστάσεως-κρύο
L2
Phantom
(image)
Cost:38
HP:22
XP:0
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type μυστηριακή) 6 × 4
σώμα με σώμα-μυστηριακή (αποροφά)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 4 × 4
εξ αποστάσεως-κρύο
L1
Spectral Servant
(image)
Cost:19
HP:17
XP:16
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type μυστηριακή) 5 × 3
σώμα με σώμα-μυστηριακή (αποροφά)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 4 × 3
εξ αποστάσεως-κρύο
Last updated on Mon Jun 24 00:46:49 2024.