Θάνατος Στο Νερό

Merfolk
L0
Βασιλόπαις
(image)
Cost:8
HP:22
XP:25
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 4 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
L1
Νεαρός Βασιλιάς
(image)
Cost:15
HP:38
XP:38
MP:6
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 7 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
L2
Στρατιώτης Βασιλιάς
(image)
Cost:36
HP:52
XP:76
MP:7
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 8 × 4
σώμα με σώμα-κρούση
L3
Πολεμιστής Βασιλιάς
(image)
Cost:60
HP:64
XP:150
MP:7
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 9 × 5
σώμα με σώμα-κρούση
L0
Γοργόνος Υπήκοος
(image)
Cost:9
HP:20
XP:22
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 4 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
L1
Γοργόνος Καυγατζής
(image)
Cost:19
HP:38
XP:50
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 5 × 4
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 9 × 2
σώμα με σώμα-κρούση (ζάλισμα)
L1
Γοργόνος Κυνηγός
(image)
Cost:15
HP:33
XP:35
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 4 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 5 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Γοργόνος Δικτυάς
(image)
Cost:27
HP:40
XP:80
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 6 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 9 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
L3
Γοργόνος Παγιδευτής
(image)
Cost:46
HP:55
XP:150
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 8 × 3
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 8 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση (επιβραδύνει)
L2
Γοργόνος Λογχοφόρος
(image)
Cost:27
HP:43
XP:85
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 6 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Γοργόνος Ακοντιστής
(image)
Cost:48
HP:58
XP:150
MP:7
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 8 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 10 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Γοργόνος Πολεμιστής
(image)
Cost:14
HP:36
XP:36
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 6 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
L2
Γοργόνος Μαχητής
(image)
Cost:26
HP:50
XP:80
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 10 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
L3
Γοργόνος Οπλίτης
(image)
Cost:43
HP:52
XP:150
MP:5
απτόητος
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 15 × 2
σώμα με σώμα-τρύπημα
L3
Γοργόνος Τρίτωνας
(image)
Cost:43
HP:60
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type τρύπημα) 14 × 3
σώμα με σώμα-τρύπημα
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 19 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
Τέρατα
L3
Κράκεν
(image)
Cost:62
HP:85
XP:150
MP:8
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 5 × 10
σώμα με σώμα-κρούση (swarm)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 8 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα (δηλητήριο)
Last updated on Sat Nov 26 00:46:20 2022.