Aonaid

Abhaic
L1
Bristeoir Abhcach
(image)
Cost:19
HP:34
XP:42
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 4 × 4
dlúthraon-lann (dásatach)
L2
Beirseircear Abhcach
(image)
Cost:30
HP:48
XP:100
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 7 × 4
dlúthraon-lann (dásatach)
L1
Dwarvish Miner
(image)
Cost:5
HP:25
XP:50
MP:4
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 4 × 2
dlúthraon-polladh
L1
Garda Abhcach
(image)
Cost:19
HP:42
XP:40
MP:4
storrúil
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 5 × 3
dlúthraon-polladh
(attack range fadraon) (attack type polladh) 6 × 1
fadraon-polladh
L2
Abhac Urrúnta
(image)
Cost:30
HP:59
XP:78
MP:4
storrúil
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 8 × 3
dlúthraon-polladh
(attack range fadraon) (attack type polladh) 9 × 1
fadraon-polladh
L3
Fairtheoir Abhcach
(image)
Cost:63
HP:68
XP:150
MP:4
storrúil
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 10 × 3
dlúthraon-polladh
(attack range fadraon) (attack type polladh) 11 × 2
fadraon-polladh
L1
Gunnadóir Abhcach
(image)
Cost:17
HP:34
XP:35
MP:4
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 6 × 2
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 18 × 1
fadraon-polladh
L2
Muscaedóir Abhcach
(image)
Cost:24
HP:47
XP:65
MP:4
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 6 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 28 × 1
fadraon-polladh
L3
Dragún Abhcach
(image)
Cost:61
HP:63
XP:150
MP:4
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 9 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 40 × 1
fadraon-polladh
L4
Ollamh Abhcach
(image)
Cost:98
HP:54
XP:200
MP:4
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 26 × 2
dlúthraon-turraing (draíochtúil)
L2
Rúnghabha Abhcach
(image)
Cost:27
HP:40
XP:71
MP:4
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 12 × 2
dlúthraon-turraing (draíochtúil)
L3
Rúnmháistir Abhcach
(image)
Cost:55
HP:48
XP:150
MP:4
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 18 × 2
dlúthraon-turraing (draíochtúil)
L1
Scabhta Abhcach
(image)
Cost:18
HP:30
XP:33
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 6 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type lann) 8 × 2
fadraon-lann
L2
Fionnachtaí Abhcach
(image)
Cost:24
HP:45
XP:65
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type lann) 8 × 3
fadraon-lann
L3
Taiscealaí Abhcach
(image)
Cost:51
HP:60
XP:150
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 10 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type lann) 11 × 3
fadraon-lann
L1
Trodaí Abhcach
(image)
Cost:16
HP:38
XP:45
MP:4
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 7 × 3
dlúthraon-lann
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 8 × 2
dlúthraon-turraing
L2
Abhac Cruach
(image)
Cost:36
HP:57
XP:88
MP:4
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 11 × 3
dlúthraon-lann
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 14 × 2
dlúthraon-turraing
L3
Tiarna Abhcach
(image)
Cost:69
HP:74
XP:150
MP:4
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 15 × 3
dlúthraon-lann
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 19 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type lann) 10 × 1
fadraon-lann
Arrachtaí
L1
Adharcán na Doimhne
(image)
Cost:12
HP:25
XP:50
MP:2
athginiúnach
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 4 × 3
dlúthraon-turraing
L2
Cave Bear
(image)
Cost:29
HP:72
XP:100
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 14 × 2
dlúthraon-lann
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 7 × 4
dlúthraon-lann
L2
Cuttlefish
(image)
Cost:36
HP:67
XP:100
MP:8
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 3 × 10
dlúthraon-turraing (saithigh)
(attack range fadraon) (attack type polladh) 6 × 2
fadraon-polladh (nimh)
L3
Damhán Fathachúil
(image)
Cost:55
HP:54
XP:150
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 18 × 2
dlúthraon-lann (nimh)
(attack range fadraon) (attack type turraing) 8 × 3
fadraon-turraing (moilliú)
L5
Dragan Tine
(image)
Cost:100
HP:101
XP:250
MP:8
ceannas
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 21 × 2
dlúthraon-lann
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 24 × 1
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type tine) 14 × 4
fadraon-tine (aimsitheoir)
L0
Dragonfly Naiad
(image)
Cost:11
HP:19
XP:16
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 5 × 2
dlúthraon-lann (aimsitheoir)
L1
Dragonfly
(image)
Cost:16
HP:28
XP:25
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 7 × 2
dlúthraon-lann (aimsitheoir)
L2
Grand Dragonfly
(image)
Cost:30
HP:39
XP:80
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 3
dlúthraon-lann (aimsitheoir)
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 12 × 1
dlúthraon-polladh (sá sa droim)
L0
Drúchtínláibe
(image)
Cost:5
HP:20
XP:18
MP:3
(attack range fadraon) (attack type turraing) 4 × 3
fadraon-turraing
L1
Drúchtínláibe Fhathachúil
(image)
Cost:11
HP:36
XP:50
MP:4
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 7 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type turraing) 5 × 3
fadraon-turraing
L0
Fire Ant Egg
(image)
Cost:4
HP:32
XP:4
MP:0
L1
Fire Ant
(image)
Cost:9
HP:34
XP:24
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 7 × 2
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type tine) 10 × 1
fadraon-tine
L2
Firebane Ant
(image)
Cost:19
HP:46
XP:100
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 9 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type tine) 10 × 1
fadraon-tine
L2
Firebomb Ant
(image)
Cost:19
HP:45
XP:80
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 7 × 2
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type tine) 4 × 7
fadraon-tine (saithigh)
L3
Fire Ant Queen
(image)
Cost:47
HP:62
XP:150
MP:5
ceannas
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 10 × 3
dlúthraon-lann (plá)
(attack range fadraon) (attack type tine) 10 × 2
fadraon-tine
L0
Fire Wisp
(image)
Cost:5
HP:13
XP:18
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type tine) 3 × 2
dlúthraon-tine
(attack range fadraon) (attack type tine) 4 × 2
fadraon-tine
L1
Garda Tine
(image)
Cost:11
HP:25
XP:24
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type tine) 4 × 3
dlúthraon-tine
(attack range fadraon) (attack type tine) 8 × 2
fadraon-tine
L2
Fire Wraith
(image)
Cost:17
HP:41
XP:100
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type tine) 6 × 3
dlúthraon-tine
(attack range fadraon) (attack type tine) 12 × 2
fadraon-tine
L0
Francach Fathachúil
(image)
Cost:5
HP:15
XP:25
MP:4
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 2 × 4
dlúthraon-lann
L0
Frost Stoat
(image)
Cost:12
HP:23
XP:25
MP:6
scirmiseoir
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 5 × 2
dlúthraon-lann
(attack range dlúthraon) (attack type fuar) 3 × 3
dlúthraon-fuar
L0
Giant Ant
(image)
Cost:7
HP:22
XP:16
MP:4
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 5 × 2
dlúthraon-lann
L1
Soldier Ant
(image)
Cost:12
HP:36
XP:50
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 2
dlúthraon-lann
L3
Giant Ant Queen
(image)
Cost:50
HP:62
XP:150
MP:5
ceannas
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 12 × 3
dlúthraon-lann (plá)
L0
Giant Scorpling
(image)
Cost:12
HP:24
XP:20
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 5 × 1
dlúthraon-polladh (nimh)
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 2 × 4
dlúthraon-turraing
L1
Scairp Fhathachúil
(image)
Cost:17
HP:35
XP:50
MP:8
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 9 × 1
dlúthraon-polladh (nimh)
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 4 × 4
dlúthraon-turraing
L2
Great Icemonax
(image)
Cost:26
HP:56
XP:100
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 9 × 3
dlúthraon-lann
(attack range dlúthraon) (attack type fuar) 13 × 2
dlúthraon-fuar
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 23 × 1
dlúthraon-turraing
L1
Great Seahorse
(image)
Cost:12
HP:35
XP:50
MP:3
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 4 × 2
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type turraing) 8 × 2
fadraon-turraing
L4
Gruagach
(image)
Cost:151
HP:142
XP:200
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 32 × 2
dlúthraon-turraing
L1
Horned Scarab
(image)
Cost:11
HP:36
XP:50
MP:4
burrow
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 2
dlúthraon-lann
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 14 × 1
dlúthraon-polladh
L0
Icemonax
(image)
Cost:11
HP:35
XP:25
MP:4
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 5 × 2
dlúthraon-lann
(attack range dlúthraon) (attack type fuar) 8 × 1
dlúthraon-fuar
L2
Jinn
(image)
Cost:53
HP:58
XP:100
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 6 × 2
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type turraing) 7 × 4
fadraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type tine) 20 × 1
fadraon-tine (draíochtúil)
L3
Kraken
(image)
Cost:72
HP:85
XP:150
MP:8
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 5 × 10
dlúthraon-turraing (saithigh)
(attack range fadraon) (attack type polladh) 8 × 3
fadraon-polladh (nimh)
L3
Nathair Mhara
(image)
Cost:55
HP:85
XP:150
MP:8
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 18 × 2
dlúthraon-polladh
L2
Nathair Uisce
(image)
Cost:23
HP:50
XP:100
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 12 × 2
dlúthraon-polladh (nimh)
L0
Nibbler
(image)
Cost:15
HP:28
XP:26
MP:6
scirmiseoir
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 5 × 3
dlúthraon-polladh
L1
Caribe
(image)
Cost:25
HP:38
XP:43
MP:8
scirmiseoir
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 6 × 4
dlúthraon-polladh
L2
Hunter Caribe
(image)
Cost:40
HP:46
XP:100
MP:8
scirmiseoir
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 8 × 4
dlúthraon-polladh
(attack range fadraon) (attack type turraing) 4 × 2
fadraon-turraing (moilliú)
L0
Piglet
(image)
Cost:10
HP:25
XP:20
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 4 × 3
dlúthraon-lann
L1
Woodland Boar
(image)
Cost:16
HP:34
XP:50
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 6 × 3
dlúthraon-lann
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 6 × 2
dlúthraon-polladh (ruathar)
L3
Roc
(image)
Cost:70
HP:76
XP:100
MP:10
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 12 × 3
dlúthraon-polladh
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 12 × 2
dlúthraon-lann (ruathar)
(attack range fadraon) (attack type turraing) 14 × 1
fadraon-turraing
L1
Rock Scorpion
(image)
Cost:18
HP:35
XP:50
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 6 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type turraing) 4 × 1
fadraon-turraing (nimh)
L0
Sand Scamperer
(image)
Cost:12
HP:27
XP:20
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 5 × 1
dlúthraon-polladh (nimh)
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 2 × 4
dlúthraon-turraing
L1
Sand Scuttler
(image)
Cost:17
HP:40
XP:50
MP:8
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 9 × 1
dlúthraon-polladh (nimh)
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 4 × 4
dlúthraon-turraing
L3
Shadow Jumping Spider
(image)
Cost:58
HP:72
XP:150
MP:6
luíochán
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 10 × 3
dlúthraon-polladh (draenáil)
L2
Swamp Lizard
(image)
Cost:31
HP:50
XP:100
MP:7
swamp lurk
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 12 × 3
dlúthraon-polladh
L3
Wild Wyvern
(image)
Cost:75
HP:72
XP:150
MP:8
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 10 × 4
dlúthraon-turraing
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 14 × 3
dlúthraon-lann
L4
Wyvern Rider
(image)
Cost:102
HP:85
XP:200
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 11 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 11 × 3
fadraon-polladh
Daonnaithe
L1
Asarlaí
(image)
Cost:20
HP:24
XP:48
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 5 × 1
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type tine) 7 × 3
fadraon-tine (draíochtúil)
L2
Asarlaí Bhán
(image)
Cost:31
HP:35
XP:75
MP:5
leigheas, cneasú +8
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 6 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type rúnda) 9 × 3
fadraon-rúnda (draíochtúil)
L3
Asarlaí Sholais
(image)
Cost:59
HP:47
XP:150
MP:5
soilsiú, leigheas, cneasú +8
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 7 × 3
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type rúnda) 12 × 3
fadraon-rúnda (draíochtúil)
L2
Asarlaí Dhearg
(image)
Cost:35
HP:42
XP:83
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 6 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type tine) 8 × 4
fadraon-tine (draíochtúil)
L3
Ardasarlaí
(image)
Cost:63
HP:54
XP:150
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 7 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type tine) 12 × 4
fadraon-tine (draíochtúil)
L4
Asarlaí Mhór
(image)
Cost:110
HP:65
XP:200
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 9 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type tine) 17 × 4
fadraon-tine (draíochtúil)
L3
Asarlaí Airgid
(image)
Cost:59
HP:48
XP:150
MP:6
teileapórtáil
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 7 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type tine) 9 × 4
fadraon-tine (draíochtúil)
L1
Coisí Trom
(image)
Cost:19
HP:38
XP:40
MP:4
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 11 × 2
dlúthraon-turraing
L2
Trúipéir Suaite
(image)
Cost:28
HP:52
XP:65
MP:4
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 18 × 2
dlúthraon-turraing
L3
Íditheoir Iarainn
(image)
Cost:49
HP:64
XP:150
MP:4
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 25 × 2
dlúthraon-turraing
L1
Gadaí
(image)
Cost:13
HP:24
XP:29
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 4 × 3
dlúthraon-lann (sá sa droim)
L2
Rógaire
(image)
Cost:25
HP:40
XP:80
MP:6
scirmiseoir
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 6 × 3
dlúthraon-lann (sá sa droim)
(attack range fadraon) (attack type lann) 4 × 3
fadraon-lann
L3
Feallmharfóir
(image)
Cost:46
HP:51
XP:150
MP:6
scirmiseoir
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 3
dlúthraon-lann (sá sa droim)
(attack range fadraon) (attack type lann) 5 × 3
fadraon-lann (nimh)
L0
Gíománach
(image)
Cost:10
HP:18
XP:19
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 3 × 1
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 4 × 3
fadraon-polladh
L1
Boghdóir
(image)
Cost:14
HP:33
XP:35
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 5 × 2
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 6 × 3
fadraon-polladh
L2
Boghdóir Fada
(image)
Cost:23
HP:51
XP:65
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 2
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 10 × 3
fadraon-polladh
L3
Boghdóir Máistir
(image)
Cost:50
HP:67
XP:150
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 11 × 4
fadraon-polladh
L1
Póitseálaí
(image)
Cost:14
HP:33
XP:28
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 3 × 2
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 4 × 4
fadraon-polladh
L2
Gaisteoir
(image)
Cost:21
HP:49
XP:73
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 5 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 6 × 4
fadraon-polladh
L3
Ránaí
(image)
Cost:43
HP:60
XP:150
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 7 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 7 × 4
fadraon-polladh
L3
Sealgaire
(image)
Cost:43
HP:57
XP:150
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 5 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 9 × 4
fadraon-polladh (aimsitheoir)
L3
Laoch Ríoga
(image)
Cost:47
HP:64
XP:150
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 13 × 3
dlúthraon-turraing
L1
Marcach
(image)
Cost:24
HP:38
XP:54
MP:8
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 9 × 2
dlúthraon-polladh (ruathar)
L2
Lansaí
(image)
Cost:47
HP:50
XP:100
MP:10
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 12 × 3
dlúthraon-polladh (ruathar)
L2
Ridire
(image)
Cost:50
HP:58
XP:100
MP:8
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 4
dlúthraon-lann
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 14 × 2
dlúthraon-polladh (ruathar)
L3
Pailidín
(image)
Cost:82
HP:77
XP:150
MP:8
cneasú +4
(attack range dlúthraon) (attack type rúnda) 9 × 5
dlúthraon-rúnda
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 16 × 2
dlúthraon-polladh (ruathar)
L3
Ridire Mór
(image)
Cost:86
HP:84
XP:150
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 12 × 4
dlúthraon-lann
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 19 × 2
dlúthraon-polladh (ruathar)
L1
Marcach Airm
(image)
Cost:17
HP:34
XP:44
MP:8
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 6 × 3
dlúthraon-lann
L2
Dragún
(image)
Cost:29
HP:49
XP:80
MP:9
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 6 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 12 × 1
fadraon-polladh
L3
Cúirteoir
(image)
Cost:62
HP:64
XP:150
MP:9
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 10 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 20 × 1
fadraon-polladh
L1
Máistir Dorcha
(image)
Cost:16
HP:28
XP:48
MP:5
(attack range fadraon) (attack type fuar) 10 × 2
fadraon-fuar (draíochtúil)
(attack range fadraon) (attack type rúnda) 7 × 2
fadraon-rúnda (draíochtúil)
L2
Asarlaí Dhorcha
(image)
Cost:34
HP:48
XP:110
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 4 × 3
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type fuar) 13 × 2
fadraon-fuar (draíochtúil)
(attack range fadraon) (attack type rúnda) 9 × 2
fadraon-rúnda (draíochtúil)
L3
Lích
(image)
Cost:90
HP:60
XP:150
MP:6
tum
(attack range dlúthraon) (attack type rúnda) 8 × 3
dlúthraon-rúnda (draenáil)
(attack range fadraon) (attack type fuar) 12 × 3
fadraon-fuar (draíochtúil)
(attack range fadraon) (attack type rúnda) 9 × 3
fadraon-rúnda (draíochtúil)
L3
Marbhdhraíocht
(image)
Cost:90
HP:76
XP:150
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 6 × 3
dlúthraon-turraing (plá)
(attack range fadraon) (attack type fuar) 19 × 2
fadraon-fuar (draíochtúil)
(attack range fadraon) (attack type rúnda) 16 × 2
fadraon-rúnda (draíochtúil)
L1
Pionsóir
(image)
Cost:16
HP:28
XP:42
MP:6
scirmiseoir
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 4 × 4
dlúthraon-lann
L2
Comhraiceoir
(image)
Cost:29
HP:44
XP:80
MP:7
scirmiseoir
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 5 × 5
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 12 × 1
fadraon-polladh
L3
Máistir Pionsa
(image)
Cost:44
HP:57
XP:150
MP:7
scirmiseoir
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 7 × 5
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 20 × 1
fadraon-polladh
L0
Rifìneach
(image)
Cost:7
HP:16
XP:18
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 5 × 2
dlúthraon-turraing
L1
Amhas
(image)
Cost:13
HP:32
XP:32
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 5 × 4
dlúthraon-turraing
L2
Ropaire
(image)
Cost:22
HP:50
XP:61
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 8 × 4
dlúthraon-turraing
L3
Gadaíbóthair
(image)
Cost:46
HP:70
XP:150
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 11 × 4
dlúthraon-turraing
L1
Ceithearnach
(image)
Cost:14
HP:30
XP:35
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 4 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type turraing) 5 × 2
fadraon-turraing
L2
Easreachtaí
(image)
Cost:24
HP:47
XP:71
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 8 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type turraing) 6 × 3
fadraon-turraing
L3
Teifeach
(image)
Cost:55
HP:68
XP:150
MP:7
ceilt
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 11 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type turraing) 7 × 4
fadraon-turraing
L5
Seanasarlaí
(image)
Cost:90
HP:60
XP:250
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 8 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type tine) 14 × 4
fadraon-tine (draíochtúil)
L1
Sáirsint
(image)
Cost:19
HP:32
XP:32
MP:6
ceannas
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 5 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 4 × 3
fadraon-polladh
L2
Leifteanant
(image)
Cost:31
HP:40
XP:85
MP:6
ceannas
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 5 × 3
fadraon-polladh
L3
Ginearál
(image)
Cost:66
HP:55
XP:105
MP:6
ceannas
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 9 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 7 × 3
fadraon-polladh
L4
Ardghinearál
(image)
Cost:101
HP:68
XP:200
MP:6
ceannas
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 10 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 8 × 3
fadraon-polladh
L0
Tuathánach
(image)
Cost:8
HP:18
XP:19
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 5 × 2
dlúthraon-polladh
(attack range fadraon) (attack type polladh) 4 × 1
fadraon-polladh
L1
Boghdóir
(image)
Cost:14
HP:33
XP:35
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 5 × 2
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 6 × 3
fadraon-polladh
L2
Boghdóir Fada
(image)
Cost:23
HP:51
XP:65
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 2
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 10 × 3
fadraon-polladh
L3
Boghdóir Máistir
(image)
Cost:50
HP:67
XP:150
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 11 × 4
fadraon-polladh
L1
Sleádóir
(image)
Cost:14
HP:36
XP:42
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 7 × 3
dlúthraon-polladh (first strike)
(attack range fadraon) (attack type polladh) 6 × 1
fadraon-polladh
L2
Caiteoir Ga
(image)
Cost:24
HP:48
XP:100
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 8 × 3
dlúthraon-polladh (first strike)
(attack range fadraon) (attack type polladh) 13 × 2
fadraon-polladh
L2
Claíomhóir
(image)
Cost:29
HP:55
XP:80
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 4
dlúthraon-lann
L3
Garda Ríoga
(image)
Cost:61
HP:74
XP:150
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 11 × 4
dlúthraon-lann
L2
Píceálaí
(image)
Cost:24
HP:55
XP:69
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 10 × 3
dlúthraon-polladh (first strike)
L3
Halbardóir
(image)
Cost:52
HP:72
XP:150
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 15 × 3
dlúthraon-polladh (first strike)
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 19 × 2
dlúthraon-lann
Dragúinín
L1
Buailteoir Dragúinín
(image)
Cost:19
HP:43
XP:41
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 5 × 4
dlúthraon-lann
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 6 × 4
dlúthraon-polladh (first strike)
L2
Eadránaí Dragúinín
(image)
Cost:32
HP:63
XP:81
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 11 × 3
dlúthraon-lann
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 17 × 2
dlúthraon-polladh (first strike)
L3
Bardach Dragúinín
(image)
Cost:62
HP:82
XP:150
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 16 × 3
dlúthraon-lann
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 23 × 2
dlúthraon-polladh (first strike)
L2
Gaiscíoch Dragúinín
(image)
Cost:32
HP:66
XP:77
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 4
dlúthraon-lann
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 6 × 5
dlúthraon-polladh
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 10 × 3
dlúthraon-turraing
L3
Gallóglach Dragúinín
(image)
Cost:58
HP:85
XP:150
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 11 × 4
dlúthraon-lann
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 14 × 3
dlúthraon-turraing
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 8 × 5
dlúthraon-polladh
L4
Dragúinín Armagadain
(image)
Cost:118
HP:98
XP:200
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 15 × 2
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type tine) 12 × 6
fadraon-tine
L1
Dóire Dragúinín
(image)
Cost:21
HP:42
XP:43
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 7 × 2
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type tine) 6 × 4
fadraon-tine
L2
Bladhm Dhragúinín
(image)
Cost:33
HP:55
XP:86
MP:5
ceannas
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type tine) 6 × 4
fadraon-tine
L3
Croítine Dragúinín
(image)
Cost:66
HP:72
XP:150
MP:5
ceannas
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 11 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type tine) 8 × 4
fadraon-tine
L2
Dragúinín Tine
(image)
Cost:35
HP:63
XP:84
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 9 × 2
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type tine) 7 × 5
fadraon-tine
L3
Dragúinín Ifrinn
(image)
Cost:64
HP:82
XP:150
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 12 × 2
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type tine) 8 × 6
fadraon-tine
L1
Faoileoir Dragúinín
(image)
Cost:16
HP:32
XP:39
MP:8
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 6 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type tine) 3 × 3
fadraon-tine (aimsitheoir)
L2
Dragúinín Spéire
(image)
Cost:32
HP:45
XP:76
MP:9
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 6 × 3
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type tine) 5 × 3
fadraon-tine (aimsitheoir)
L3
Spéirling Dragúinín
(image)
Cost:59
HP:58
XP:150
MP:9
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 8 × 3
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type tine) 8 × 3
fadraon-tine (aimsitheoir)
L1
Trodaí Dragúinín
(image)
Cost:17
HP:39
XP:41
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 7 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type tine) 3 × 3
fadraon-tine
L2
Laoch Dragúinín
(image)
Cost:31
HP:60
XP:81
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 11 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type tine) 5 × 3
fadraon-tine
L3
Máistir Lainne Dragúinín
(image)
Cost:62
HP:80
XP:150
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 16 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type tine) 8 × 3
fadraon-tine
Dunefolk
L1
Dune Burner
(image)
Cost:17
HP:35
XP:37
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 6 × 2
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type tine) 7 × 3
fadraon-tine
L2
Dune Scorcher
(image)
Cost:23
HP:47
XP:60
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 9 × 2
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type tine) 10 × 3
fadraon-tine
L3
Dune Firetrooper
(image)
Cost:41
HP:57
XP:150
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 9 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type tine) 9 × 4
fadraon-tine
L1
Dune Herbalist
(image)
Cost:13
HP:32
XP:36
MP:5
regenerates +4, cneasú +4
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 4 × 3
dlúthraon-turraing
L2
Dune Alchemist
(image)
Cost:27
HP:41
XP:100
MP:5
athginiúnach
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 9 × 3
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type polladh) 7 × 2
fadraon-polladh (nimh)
L2
Dune Apothecary
(image)
Cost:23
HP:45
XP:50
MP:5
cneasú +8, regenerates +4
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 6 × 4
dlúthraon-turraing
L3
Dune Luminary
(image)
Cost:38
HP:52
XP:150
MP:5
leigheas, cneasú +8, regenerates +4
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 9 × 4
dlúthraon-turraing
L4
Dune Paragon
(image)
Cost:78
HP:82
XP:200
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 13 × 4
dlúthraon-lann (aimsitheoir)
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 11 × 3
dlúthraon-turraing
L1
Dune Rider
(image)
Cost:18
HP:33
XP:49
MP:8
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 5 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type polladh) 5 × 3
fadraon-polladh
L2
Dune Horse Archer
(image)
Cost:38
HP:44
XP:62
MP:8
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 7 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type polladh) 7 × 4
fadraon-polladh
L3
Dune Windbolt
(image)
Cost:49
HP:52
XP:150
MP:8
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 10 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type polladh) 8 × 5
fadraon-polladh
L2
Dune Raider
(image)
Cost:35
HP:45
XP:77
MP:9
(attack range dlúthraon) (attack type tine) 8 × 3
dlúthraon-tine
(attack range fadraon) (attack type polladh) 7 × 3
fadraon-polladh
L3
Dune Marauder
(image)
Cost:60
HP:58
XP:150
MP:9
(attack range dlúthraon) (attack type tine) 11 × 3
dlúthraon-tine
(attack range fadraon) (attack type polladh) 10 × 3
fadraon-polladh
L2
Dune Sunderer
(image)
Cost:38
HP:55
XP:85
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 11 × 3
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type polladh) 5 × 3
fadraon-polladh
L3
Dune Cataphract
(image)
Cost:69
HP:71
XP:150
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 15 × 3
dlúthraon-turraing
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 14 × 2
dlúthraon-polladh (ruathar)
(attack range fadraon) (attack type polladh) 6 × 3
fadraon-polladh
L1
Dune Rover
(image)
Cost:14
HP:33
XP:40
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 4 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 5 × 3
fadraon-polladh
L2
Dune Explorer
(image)
Cost:29
HP:46
XP:73
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 6 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 8 × 3
fadraon-polladh
L3
Dune Wayfarer
(image)
Cost:55
HP:62
XP:150
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 8 × 4
fadraon-polladh
L1
Dune Skirmisher
(image)
Cost:16
HP:29
XP:36
MP:6
scirmiseoir
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 4 × 4
dlúthraon-polladh (first strike)
(attack range fadraon) (attack type turraing) 6 × 1
fadraon-turraing
L2
Dune Falconer
(image)
Cost:29
HP:38
XP:70
MP:6
scirmiseoir, diversion
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 6 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type lann) 5 × 3
fadraon-lann
L3
Dune Sky Hunter
(image)
Cost:54
HP:48
XP:150
MP:7
scirmiseoir, diversion
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 7 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type lann) 6 × 4
fadraon-lann (aimsitheoir)
L2
Dune Strider
(image)
Cost:29
HP:42
XP:64
MP:6
scirmiseoir
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 6 × 4
dlúthraon-polladh (first strike)
(attack range fadraon) (attack type turraing) 7 × 2
fadraon-turraing (moilliú)
L3
Dune Harrier
(image)
Cost:50
HP:53
XP:150
MP:7
scirmiseoir
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 8 × 4
dlúthraon-polladh (first strike)
(attack range fadraon) (attack type turraing) 6 × 3
fadraon-turraing (moilliú)
L1
Dune Soldier
(image)
Cost:17
HP:41
XP:39
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 11 × 2
dlúthraon-lann
L2
Dune Captain
(image)
Cost:29
HP:48
XP:74
MP:5
ceannas
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 9 × 3
dlúthraon-lann
L3
Dune Warmaster
(image)
Cost:57
HP:59
XP:150
MP:5
ceannas
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 9 × 4
dlúthraon-lann
L2
Dune Spearguard
(image)
Cost:29
HP:53
XP:74
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 16 × 2
dlúthraon-polladh (first strike)
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 9 × 3
dlúthraon-turraing
L3
Dune Spearmaster
(image)
Cost:57
HP:68
XP:150
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 23 × 2
dlúthraon-polladh (first strike)
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 13 × 3
dlúthraon-turraing
L2
Dune Swordsman
(image)
Cost:28
HP:56
XP:68
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 15 × 2
dlúthraon-lann
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 12 × 2
dlúthraon-lann (aimsitheoir)
L3
Dune Blademaster
(image)
Cost:57
HP:76
XP:150
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 15 × 3
dlúthraon-lann
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 18 × 2
dlúthraon-lann (aimsitheoir)
Eilbh
L3
Bantiarna Ealbh
(image)
Cost:53
HP:47
XP:150
MP:6
leigheas, cneasú +8
(attack range fadraon) (attack type turraing) 7 × 4
fadraon-turraing (moilliú)
L1
Boghdóir Ealbh
(image)
Cost:17
HP:29
XP:44
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 5 × 2
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 5 × 4
fadraon-polladh
L2
Aimsitheoir Ealbh
(image)
Cost:34
HP:37
XP:80
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 6 × 2
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 9 × 4
fadraon-polladh (aimsitheoir)
L3
Cruinnaimsitheoir Ealbh
(image)
Cost:55
HP:47
XP:150
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 7 × 2
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 10 × 5
fadraon-polladh (aimsitheoir)
L2
Ránaí Ealbh
(image)
Cost:31
HP:42
XP:85
MP:6
luíochán
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 7 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 7 × 4
fadraon-polladh
L3
Díoltasaí Ealbh
(image)
Cost:60
HP:59
XP:150
MP:6
luíochán
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 10 × 4
fadraon-polladh
L1
Scabhta Ealbh
(image)
Cost:18
HP:32
XP:42
MP:9
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 4 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 6 × 2
fadraon-polladh
L2
Marcach Ealbh
(image)
Cost:28
HP:49
XP:75
MP:10
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 7 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 11 × 2
fadraon-polladh
L3
Coimhdeachta Ealbh
(image)
Cost:58
HP:60
XP:150
MP:11
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 11 × 3
fadraon-polladh
L1
Seaman Ealbh
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:5
cneasú +4
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 3 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type turraing) 4 × 2
fadraon-turraing (moilliú)
L2
Cailleach Ealbh
(image)
Cost:34
HP:41
XP:90
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 4 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type turraing) 4 × 3
fadraon-turraing (moilliú)
(attack range fadraon) (attack type rúnda) 7 × 4
fadraon-rúnda (draíochtúil)
L3
Banfháidh Ealbh
(image)
Cost:62
HP:50
XP:180
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 6 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type turraing) 6 × 4
fadraon-turraing (moilliú)
(attack range fadraon) (attack type rúnda) 11 × 4
fadraon-rúnda (draíochtúil)
L4
Sí Ealbh
(image)
Cost:135
HP:68
XP:200
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 6 × 3
dlúthraon-turraing (draíochtúil)
(attack range fadraon) (attack type turraing) 7 × 5
fadraon-turraing (moilliú)
(attack range fadraon) (attack type rúnda) 13 × 5
fadraon-rúnda (draíochtúil)
L2
Draoi Ealbh
(image)
Cost:25
HP:36
XP:85
MP:5
leigheas, cneasú +8
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 4 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type turraing) 6 × 2
fadraon-turraing (moilliú)
(attack range fadraon) (attack type polladh) 6 × 3
fadraon-polladh (draíochtúil)
L3
Ealbh Siógach
(image)
Cost:58
HP:51
XP:150
MP:6
leigheas, cneasú +8
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 7 × 2
dlúthraon-turraing (draíochtúil)
(attack range fadraon) (attack type turraing) 7 × 3
fadraon-turraing (moilliú)
(attack range fadraon) (attack type polladh) 10 × 3
fadraon-polladh (draíochtúil)
L2
Tiarna Ealbh
(image)
Cost:42
HP:51
XP:97
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type rúnda) 7 × 3
fadraon-rúnda (draíochtúil)
L3
Ardtiarna Ealbh
(image)
Cost:77
HP:63
XP:150
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 10 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type rúnda) 7 × 5
fadraon-rúnda (draíochtúil)
L1
Trodaí Ealbh
(image)
Cost:14
HP:33
XP:37
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 5 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 3 × 3
fadraon-polladh
L2
Captaen Ealbh
(image)
Cost:28
HP:47
XP:85
MP:5
ceannas
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 7 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 5 × 3
fadraon-polladh
L3
Marascal Ealbh
(image)
Cost:67
HP:68
XP:150
MP:5
ceannas
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 10 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 8 × 3
fadraon-polladh
L2
Laoch Ealbh
(image)
Cost:26
HP:51
XP:80
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 6 × 3
fadraon-polladh
L3
Curadh Ealbh
(image)
Cost:61
HP:72
XP:150
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 5
dlúthraon-lann (accuracy 10%)
(attack range fadraon) (attack type polladh) 9 × 3
fadraon-polladh
Fabhcúin
L0
Fabhcún
(image)
Cost:12
HP:18
XP:24
MP:9
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 3 × 3
dlúthraon-polladh
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 5 × 1
dlúthraon-lann (ruathar)
L1
Seanfhabhcún
(image)
Cost:20
HP:28
XP:50
MP:10
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 4 × 4
dlúthraon-polladh
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 9 × 1
dlúthraon-lann (ruathar)
Faolchúnna
L1
Faolchú
(image)
Cost:15
HP:32
XP:50
MP:8
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 5 × 3
dlúthraon-lann
L2
Faolchú Mór
(image)
Cost:21
HP:45
XP:100
MP:9
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 5 × 4
dlúthraon-lann
L3
Faolchú Uafásach
(image)
Cost:33
HP:57
XP:150
MP:10
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 7 × 4
dlúthraon-lann
L1
Marcach Faolchú
(image)
Cost:17
HP:32
XP:34
MP:8
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 5 × 3
dlúthraon-lann
L2
Ridire Lucharacháin
(image)
Cost:28
HP:49
XP:65
MP:9
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 7 × 4
dlúthraon-lann
L3
Marcach Fhaolchú Uafásaigh
(image)
Cost:52
HP:61
XP:150
MP:10
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 9 × 4
dlúthraon-lann
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 4 × 4
dlúthraon-lann (nimh)
L2
Sladaí Lucharacháin
(image)
Cost:31
HP:44
XP:100
MP:9
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 5 × 3
dlúthraon-lann
(attack range dlúthraon) (attack type tine) 7 × 3
dlúthraon-tine
(attack range fadraon) (attack type turraing) 6 × 2
fadraon-turraing (moilliú)
Fathaigh
L1
Fathach Óg
(image)
Cost:13
HP:42
XP:34
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 5 × 3
dlúthraon-lann
L2
Fathach
(image)
Cost:27
HP:68
XP:100
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 10 × 3
dlúthraon-lann
Gríobha
L2
Gríobh
(image)
Cost:29
HP:44
XP:100
MP:9
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 10 × 3
dlúthraon-lann
L1
Marcach Gríobha
(image)
Cost:23
HP:34
XP:46
MP:8
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 12 × 2
dlúthraon-lann
L2
Máistir Gríobha
(image)
Cost:40
HP:51
XP:100
MP:10
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 15 × 2
dlúthraon-lann
Horses
L1
Bay Horse
(image)
Cost:16
HP:30
XP:24
MP:8
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 10 × 2
dlúthraon-turraing
L2
Great Horse
(image)
Cost:25
HP:50
XP:100
MP:8
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 13 × 2
dlúthraon-turraing
L1
Dark Horse
(image)
Cost:16
HP:30
XP:24
MP:8
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 9 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type fuar) 3 × 1
fadraon-fuar
L2
Black Horse
(image)
Cost:25
HP:48
XP:100
MP:8
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 12 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type fuar) 4 × 3
fadraon-fuar
L1
White Horse
(image)
Cost:16
HP:31
XP:50
MP:9
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 8 × 2
dlúthraon-turraing
Ialtóga
L0
Ialtóg Vaimpíre
(image)
Cost:13
HP:16
XP:22
MP:8
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 4 × 2
dlúthraon-lann (draenáil)
L1
Ialtóg Fola
(image)
Cost:23
HP:27
XP:37
MP:9
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 5 × 3
dlúthraon-lann (draenáil)
L2
Ialtóg Imeagla
(image)
Cost:32
HP:33
XP:100
MP:9
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 6 × 4
dlúthraon-lann (draenáil)
Lucharacháin
L0
Sleádóir Lucharacháin
(image)
Cost:9
HP:18
XP:18
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 6 × 3
dlúthraon-polladh
(attack range fadraon) (attack type polladh) 3 × 1
fadraon-polladh
L1
Múscaileoir Lucharacháin
(image)
Cost:13
HP:31
XP:50
MP:5
ceannas
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 7 × 3
dlúthraon-polladh
L1
Pícealaí Lucharacháin
(image)
Cost:13
HP:26
XP:50
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 8 × 3
dlúthraon-polladh (first strike)
(attack range fadraon) (attack type polladh) 5 × 1
fadraon-polladh
Meicniúil
L1
Bád
(image)
Cost:10
HP:1
XP:50
MP:5
L1
Gaileon
(image)
Cost:10
HP:1
XP:50
MP:10
L1
Gaileon Iompair
(image)
Cost:14
HP:30
XP:50
MP:6
(attack range fadraon) (attack type polladh) 20 × 1
fadraon-polladh
L1
Gaileon Píoráid
(image)
Cost:15
HP:35
XP:50
MP:5
(attack range fadraon) (attack type polladh) 20 × 1
fadraon-polladh
Merfolk
L0
Merman Citizen
(image)
Cost:9
HP:20
XP:22
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 4 × 3
dlúthraon-turraing
L1
Merman Brawler
(image)
Cost:17
HP:38
XP:50
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 5 × 4
dlúthraon-turraing
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 9 × 2
dlúthraon-turraing (stun)
L1
Sealgaire Fir Mara
(image)
Cost:15
HP:33
XP:33
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 4 × 2
dlúthraon-polladh
(attack range fadraon) (attack type polladh) 5 × 3
fadraon-polladh
L2
Iascaire Fir Mara
(image)
Cost:26
HP:40
XP:54
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 6 × 3
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type turraing) 9 × 2
fadraon-turraing (moilliú)
L3
Fíodóir Fir Mara
(image)
Cost:42
HP:55
XP:150
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 8 × 3
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type turraing) 8 × 3
fadraon-turraing (moilliú)
L2
Sleádóir Fir Mara
(image)
Cost:22
HP:43
XP:54
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 6 × 2
dlúthraon-polladh
(attack range fadraon) (attack type polladh) 6 × 4
fadraon-polladh
L3
Caiteoir Ga Fir Mara
(image)
Cost:55
HP:58
XP:150
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 8 × 2
dlúthraon-polladh
(attack range fadraon) (attack type polladh) 10 × 4
fadraon-polladh
L1
Trodaí Fir Mara
(image)
Cost:14
HP:36
XP:34
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 6 × 3
dlúthraon-polladh
L2
Laoch Fir Mara
(image)
Cost:24
HP:50
XP:60
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 10 × 3
dlúthraon-polladh
L3
Hoiplíteach Fir Mara
(image)
Cost:45
HP:52
XP:150
MP:5
storrúil
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 15 × 2
dlúthraon-polladh
L3
Tríotón Fir Mara
(image)
Cost:46
HP:60
XP:150
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 14 × 3
dlúthraon-polladh
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 19 × 2
dlúthraon-lann
L1
Rúnpháirtí Maighdine Mhara
(image)
Cost:16
HP:27
XP:42
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 7 × 1
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type turraing) 8 × 2
fadraon-turraing (draíochtúil)
L2
Bansagart Maighdine Mhara
(image)
Cost:31
HP:35
XP:61
MP:6
leigheas, cneasú +8
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 5 × 3
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type rúnda) 6 × 4
fadraon-rúnda (draíochtúil)
L3
Banfháidh Maighdine Mhara
(image)
Cost:49
HP:45
XP:150
MP:6
soilsiú, leigheas, cneasú +8
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 7 × 3
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type rúnda) 8 × 4
fadraon-rúnda (draíochtúil)
L2
Síofróg Mhaighdine Mhara
(image)
Cost:32
HP:39
XP:46
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 9 × 1
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type turraing) 14 × 2
fadraon-turraing (draíochtúil)
L3
Síréana Mhaighdine Mhara
(image)
Cost:42
HP:51
XP:150
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 12 × 1
dlúthraon-turraing (draíochtúil)
(attack range fadraon) (attack type turraing) 15 × 3
fadraon-turraing (draíochtúil)
Nagaí
L1
Naga Dirkfang
(image)
Cost:15
HP:31
XP:38
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 4 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type lann) 7 × 2
fadraon-lann
L2
Naga Ophidian
(image)
Cost:24
HP:44
XP:62
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 6 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 12 × 2
fadraon-polladh
L3
Naga Sicarius
(image)
Cost:46
HP:53
XP:150
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 6 × 3
dlúthraon-lann (deflect)
(attack range fadraon) (attack type polladh) 13 × 3
fadraon-polladh
L2
Naga Ringcaster
(image)
Cost:24
HP:41
XP:62
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 5 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type lann) 8 × 3
fadraon-lann
L3
Naga Zephyr
(image)
Cost:46
HP:53
XP:150
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 7 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type lann) 9 × 4
fadraon-lann
L1
Naga Guard
(image)
Cost:15
HP:38
XP:36
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 7 × 3
dlúthraon-turraing
L2
Naga Shield Guard
(image)
Cost:25
HP:50
XP:54
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 10 × 3
dlúthraon-turraing
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 8 × 1
dlúthraon-turraing (absorb)
L3
Naga High Guard
(image)
Cost:44
HP:55
XP:150
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 15 × 3
dlúthraon-turraing
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 10 × 1
dlúthraon-turraing (absorb)
L1
Trodaí Naga
(image)
Cost:14
HP:33
XP:33
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 4 × 4
dlúthraon-lann
L2
Laoch Naga
(image)
Cost:22
HP:43
XP:56
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 7 × 4
dlúthraon-lann
L3
Mirmideon Naga
(image)
Cost:47
HP:49
XP:150
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 9 × 5
dlúthraon-lann
Neamh-mharbha
L1
Anam
(image)
Cost:19
HP:18
XP:30
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type rúnda) 4 × 3
dlúthraon-rúnda (draenáil)
(attack range fadraon) (attack type fuar) 3 × 3
fadraon-fuar
L2
Scáth
(image)
Cost:44
HP:24
XP:77
MP:7
seilg oíche, scirmiseoir
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 3
dlúthraon-lann (sá sa droim)
L3
Scáil an Bháis
(image)
Cost:71
HP:35
XP:150
MP:7
seilg oíche, scirmiseoir
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 10 × 3
dlúthraon-lann (sá sa droim)
L2
Taibhse
(image)
Cost:38
HP:25
XP:90
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type rúnda) 6 × 4
dlúthraon-rúnda (draenáil)
(attack range fadraon) (attack type fuar) 4 × 3
fadraon-fuar
L3
Beansí
(image)
Cost:78
HP:33
XP:150
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type rúnda) 9 × 4
dlúthraon-rúnda (draenáil)
(attack range fadraon) (attack type fuar) 6 × 3
fadraon-fuar
L1
Boghdóir Cnámharlaigh
(image)
Cost:14
HP:31
XP:35
MP:5
tum
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 3 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type polladh) 6 × 3
fadraon-polladh
L2
Lámhachóir Cnáimhe
(image)
Cost:24
HP:42
XP:60
MP:5
tum
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 6 × 2
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 10 × 3
fadraon-polladh
L3
Básbhoghdóir
(image)
Cost:52
HP:55
XP:150
MP:5
tum
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 2
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 14 × 3
fadraon-polladh
L1
Cnámharlach
(image)
Cost:15
HP:34
XP:39
MP:5
tum
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 7 × 3
dlúthraon-lann
L2
Báslann
(image)
Cost:34
HP:39
XP:100
MP:6
tum
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 5
dlúthraon-lann
L2
Díoltasóir
(image)
Cost:28
HP:47
XP:78
MP:5
tum
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 4
dlúthraon-lann
L3
Dreige
(image)
Cost:70
HP:68
XP:150
MP:5
tum
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 12 × 4
dlúthraon-lann
L0
Corp Siúlach
(image)
Cost:8
HP:18
XP:24
MP:4
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 6 × 2
dlúthraon-turraing (plá)
L1
Duine Marbhánta
(image)
Cost:13
HP:28
XP:50
MP:4
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 7 × 3
dlúthraon-turraing (plá)
L2
Death Squire
(image)
Cost:39
HP:44
XP:91
MP:5
ceannas, tum
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 4
dlúthraon-lann
L3
Básphailidín
(image)
Cost:80
HP:63
XP:150
MP:5
ceannas, tum
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 11 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 6 × 2
fadraon-polladh
L4
Dragan Cnámharlaigh
(image)
Cost:100
HP:86
XP:200
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 10 × 4
dlúthraon-lann (draenáil)
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 25 × 2
dlúthraon-lann
L1
Gúl
(image)
Cost:16
HP:33
XP:30
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 4 × 3
dlúthraon-lann (nimh)
L2
Iteoir na Marbh
(image)
Cost:23
HP:47
XP:61
MP:5
beathú
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 9 × 3
dlúthraon-lann (nimh)
L3
Uafás
(image)
Cost:50
HP:65
XP:150
MP:5
beathú
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 12 × 3
dlúthraon-lann (nimh)
L4
Lích Ársa
(image)
Cost:214
HP:80
XP:200
MP:6
tum
(attack range dlúthraon) (attack type rúnda) 8 × 4
dlúthraon-rúnda (draenáil)
(attack range fadraon) (attack type fuar) 13 × 5
fadraon-fuar (draíochtúil)
(attack range fadraon) (attack type rúnda) 9 × 5
fadraon-rúnda (draíochtúil)
L2
Seacóbó
(image)
Cost:28
HP:45
XP:100
MP:9
tum
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 11 × 2
dlúthraon-polladh (ruathar)
L1
Skeleton Rider
(image)
Cost:14
HP:36
XP:33
MP:7
tum
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 6 × 3
dlúthraon-lann
L2
Bone Knight
(image)
Cost:26
HP:50
XP:100
MP:8
tum
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 10 × 3
dlúthraon-lann
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 7 × 2
dlúthraon-turraing (ruathar)
Oirc
L1
Boghdóir Orcach
(image)
Cost:14
HP:32
XP:32
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 3 × 2
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 6 × 3
fadraon-polladh
(attack range fadraon) (attack type tine) 7 × 2
fadraon-tine
L2
Crosbhoghdóir Orcach
(image)
Cost:22
HP:46
XP:43
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 6 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 9 × 3
fadraon-polladh
(attack range fadraon) (attack type tine) 10 × 2
fadraon-tine
L3
Sealgaire Orcach
(image)
Cost:37
HP:56
XP:150
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 8 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 12 × 3
fadraon-polladh
(attack range fadraon) (attack type tine) 15 × 2
fadraon-tine
L1
Feallmharfóir Orcach
(image)
Cost:17
HP:26
XP:34
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 7 × 1
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type lann) 3 × 3
fadraon-lann (aimsitheoir, nimh)
L2
Marfóir Orcach
(image)
Cost:21
HP:36
XP:62
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 9 × 2
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type lann) 6 × 3
fadraon-lann (aimsitheoir, nimh)
L3
Orcish Nightblade
(image)
Cost:53
HP:48
XP:150
MP:6
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 12 × 2
dlúthraon-lann
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 11 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type lann) 6 × 4
fadraon-lann (aimsitheoir, nimh)
L1
Saighdiúir Orcach
(image)
Cost:12
HP:38
XP:42
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 9 × 2
dlúthraon-lann
L2
Laoch Orcach
(image)
Cost:23
HP:58
XP:67
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 10 × 3
dlúthraon-lann
L3
Gaiscíoch Orcach
(image)
Cost:52
HP:78
XP:150
MP:5
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 15 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 8 × 2
fadraon-polladh
L1
Treoraí Orcach
(image)
Cost:21
HP:45
XP:54
MP:6
ceannas
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 7 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 5 × 2
fadraon-polladh
L2
Rialtóir Orcach
(image)
Cost:45
HP:60
XP:102
MP:6
ceannas
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 9 × 3
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 6 × 3
fadraon-polladh
L3
Flaithtiarna Orcach
(image)
Cost:80
HP:75
XP:150
MP:6
ceannas
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 10 × 4
dlúthraon-lann
(attack range fadraon) (attack type polladh) 9 × 3
fadraon-polladh
Ravens
L0
Raven
(image)
Cost:12
HP:16
XP:28
MP:8
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 4 × 2
dlúthraon-polladh
L1
Dark Omen
(image)
Cost:29
HP:26
XP:44
MP:9
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 7 × 2
dlúthraon-polladh
(attack range fadraon) (attack type tine) 13 × 1
fadraon-tine (draíochtúil)
L2
War Harbinger
(image)
Cost:43
HP:32
XP:100
MP:9
(attack range dlúthraon) (attack type lann) 7 × 3
dlúthraon-lann
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 11 × 2
dlúthraon-polladh
(attack range fadraon) (attack type tine) 23 × 1
fadraon-tine (draíochtúil)
Sáraígh
L1
Saurian Skirmisher
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:6
scirmiseoir
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 4 × 4
dlúthraon-polladh
(attack range fadraon) (attack type polladh) 4 × 2
fadraon-polladh
L2
Saurian Ambusher
(image)
Cost:22
HP:38
XP:55
MP:7
scirmiseoir
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 6 × 4
dlúthraon-polladh
(attack range fadraon) (attack type polladh) 5 × 2
fadraon-polladh
L3
Saurian Flanker
(image)
Cost:42
HP:54
XP:150
MP:7
scirmiseoir
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 8 × 4
dlúthraon-polladh
(attack range fadraon) (attack type polladh) 7 × 2
fadraon-polladh
L2
Saurian Spearthrower
(image)
Cost:23
HP:39
XP:55
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 5 × 3
dlúthraon-polladh
(attack range fadraon) (attack type polladh) 9 × 3
fadraon-polladh
L3
Saurian Javelineer
(image)
Cost:42
HP:50
XP:150
MP:7
(attack range dlúthraon) (attack type polladh) 8 × 3
dlúthraon-polladh
(attack range fadraon) (attack type polladh) 9 × 4
fadraon-polladh
L1
Ágar Sáraígh
(image)
Cost:16
HP:22
XP:28
MP:6
cneasú +4
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 4 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type fuar) 5 × 3
fadraon-fuar (draíochtúil)
L2
Aitheascal Sáraígh
(image)
Cost:28
HP:29
XP:74
MP:6
cneasú +4
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 4 × 3
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type fuar) 8 × 3
fadraon-fuar (draíochtúil)
L3
Saurian Prophet
(image)
Cost:51
HP:43
XP:150
MP:6
cneasú +4
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 6 × 3
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type fuar) 12 × 3
fadraon-fuar (draíochtúil)
L2
Fáistineach Sáraígh
(image)
Cost:29
HP:29
XP:66
MP:7
leigheas, cneasú +8
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 5 × 3
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type fuar) 6 × 3
fadraon-fuar (draíochtúil)
L3
Saurian Seer
(image)
Cost:43
HP:39
XP:150
MP:7
leigheas, cneasú +8
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 6 × 3
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type fuar) 9 × 3
fadraon-fuar (draíochtúil)
Troill
L1
Coileán Troill
(image)
Cost:13
HP:42
XP:36
MP:4
athginiúnach
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 7 × 2
dlúthraon-turraing
L2
Iománaí Troill
(image)
Cost:25
HP:53
XP:100
MP:5
athginiúnach
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 10 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type turraing) 19 × 1
fadraon-turraing
L2
Troll
(image)
Cost:25
HP:55
XP:58
MP:5
athginiúnach
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 14 × 2
dlúthraon-turraing
L3
Laoch Troill
(image)
Cost:49
HP:70
XP:150
MP:5
athginiúnach
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 20 × 2
dlúthraon-turraing
L2
Gaiscíoch Troill
(image)
Cost:42
HP:60
XP:90
MP:5
athginiúnach
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 12 × 3
dlúthraon-turraing
L3
Troll Mór
(image)
Cost:78
HP:80
XP:150
MP:5
athginiúnach
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 18 × 3
dlúthraon-turraing
L2
Troll Seaman
(image)
Cost:35
HP:50
XP:100
MP:5
athginiúnach
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 7 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type tine) 7 × 3
fadraon-tine (draíochtúil)
Wúis
L0
Wose Sapling
(image)
Cost:11
HP:26
XP:25
MP:4
luíochán, athginiúnach
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 6 × 2
dlúthraon-turraing
L1
Wús
(image)
Cost:20
HP:52
XP:40
MP:4
luíochán, athginiúnach
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 13 × 2
dlúthraon-turraing
L2
Seanwús
(image)
Cost:28
HP:64
XP:80
MP:4
luíochán, athginiúnach
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 19 × 2
dlúthraon-turraing
L3
Wús Ársa
(image)
Cost:50
HP:80
XP:150
MP:4
luíochán, athginiúnach
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 25 × 2
dlúthraon-turraing
L2
Wose Shaman
(image)
Cost:27
HP:56
XP:100
MP:4
luíochán, athginiúnach
(attack range dlúthraon) (attack type turraing) 12 × 2
dlúthraon-turraing
(attack range fadraon) (attack type turraing) 11 × 2
fadraon-turraing (moilliú)
Last updated on Sun May 19 00:46:25 2024.