Aonadan

An cinne-daonna
L0
Croitear
(image)
Cost:8
HP:18
XP:19
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 5 × 2
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type bioradh) 4 × 1
astar-bioradh
L1
Boghadair
(image)
Cost:14
HP:33
XP:35
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 6 × 3
astar-bioradh
L2
Mòr-bhoghadair
(image)
Cost:23
HP:51
XP:65
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 10 × 3
astar-bioradh
L3
Sàr-bhoghadair
(image)
Cost:50
HP:67
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 11 × 4
astar-bioradh
L1
Sleaghadair
(image)
Cost:14
HP:36
XP:42
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 7 × 3
dlùth-bioradh (ciad bhuille)
(attack range astar) (attack type bioradh) 6 × 1
astar-bioradh
L2
Claidheamhair
(image)
Cost:29
HP:55
XP:80
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 4
dlùth-lann
L3
Geàrd rìoghail
(image)
Cost:61
HP:74
XP:150
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 11 × 4
dlùth-lann
L2
Gathadair
(image)
Cost:24
HP:48
XP:100
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 8 × 3
dlùth-bioradh (ciad bhuille)
(attack range astar) (attack type bioradh) 13 × 2
astar-bioradh
L2
Pìcear
(image)
Cost:24
HP:55
XP:69
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 10 × 3
dlùth-bioradh (ciad bhuille)
L3
Aileabeartach
(image)
Cost:52
HP:72
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 15 × 3
dlùth-bioradh (ciad bhuille)
(attack range dlùth) (attack type lann) 19 × 2
dlùth-lann
L1
Draoidh
(image)
Cost:20
HP:24
XP:48
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 5 × 1
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 7 × 3
astar-teine (draoidheach)
L2
Draoidh geal
(image)
Cost:31
HP:35
XP:75
MP:5
leigheas, slànachadh +8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type dìomhair) 9 × 3
astar-dìomhair (draoidheach)
L3
Draoidh soillse
(image)
Cost:59
HP:47
XP:150
MP:5
soillseachadh, leigheas, slànachadh +8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 7 × 3
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type dìomhair) 12 × 3
astar-dìomhair (draoidheach)
L2
Draoidh ruadh
(image)
Cost:35
HP:42
XP:83
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 8 × 4
astar-teine (draoidheach)
L3
Draoidh airgid
(image)
Cost:59
HP:48
XP:150
MP:6
tele-phortadh
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 7 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 9 × 4
astar-teine (draoidheach)
L3
Àrd-dhraoidh
(image)
Cost:63
HP:54
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 7 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 12 × 4
astar-teine (draoidheach)
L4
Sàr-dhraoidh
(image)
Cost:110
HP:65
XP:200
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 9 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 17 × 4
astar-teine (draoidheach)
L1
Eòlach dubh
(image)
Cost:16
HP:28
XP:48
MP:5
(attack range astar) (attack type fuachd) 10 × 2
astar-fuachd (draoidheach)
(attack range astar) (attack type dìomhair) 7 × 2
astar-dìomhair (draoidheach)
L2
Buidseach dubh
(image)
Cost:34
HP:48
XP:110
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 4 × 3
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type fuachd) 13 × 2
astar-fuachd (draoidheach)
(attack range astar) (attack type dìomhair) 9 × 2
astar-dìomhair (draoidheach)
L3
Corp
(image)
Cost:90
HP:60
XP:150
MP:6
bàthadh
(attack range dlùth) (attack type dìomhair) 8 × 3
dlùth-dìomhair (sùgh)
(attack range astar) (attack type fuachd) 12 × 3
astar-fuachd (draoidheach)
(attack range astar) (attack type dìomhair) 9 × 3
astar-dìomhair (draoidheach)
L3
Marbh-dhraoidh
(image)
Cost:90
HP:76
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 3
dlùth-bualadh (plàigh)
(attack range astar) (attack type fuachd) 19 × 2
astar-fuachd (draoidheach)
(attack range astar) (attack type dìomhair) 16 × 2
astar-dìomhair (draoidheach)
L1
Feannsair
(image)
Cost:16
HP:28
XP:42
MP:6
streupaire
(attack range dlùth) (attack type lann) 4 × 4
dlùth-lann
L2
Còmhragach
(image)
Cost:29
HP:44
XP:80
MP:7
streupaire
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 5
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 12 × 1
astar-bioradh
L3
Maighstir armachd
(image)
Cost:44
HP:57
XP:150
MP:7
streupaire
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 5
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 20 × 1
astar-bioradh
L0
Fear-coille
(image)
Cost:10
HP:18
XP:19
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 3 × 1
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 4 × 3
astar-bioradh
L1
Boghadair
(image)
Cost:14
HP:33
XP:35
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 6 × 3
astar-bioradh
L2
Mòr-bhoghadair
(image)
Cost:23
HP:51
XP:65
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 10 × 3
astar-bioradh
L3
Sàr-bhoghadair
(image)
Cost:50
HP:67
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 11 × 4
astar-bioradh
L1
Poidsear
(image)
Cost:14
HP:33
XP:28
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 3 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 4 × 4
astar-bioradh
L2
Trapair
(image)
Cost:21
HP:49
XP:73
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 6 × 4
astar-bioradh
L3
Maor-coille
(image)
Cost:43
HP:60
XP:150
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 7 × 4
astar-bioradh
L3
Sealgair
(image)
Cost:43
HP:57
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 9 × 4
astar-bioradh (gìomanach)
L3
Gaisgeach rìoghail
(image)
Cost:47
HP:64
XP:150
MP:6
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 13 × 3
dlùth-bualadh
L1
Marcaiche
(image)
Cost:24
HP:38
XP:54
MP:8
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 9 × 2
dlùth-bioradh (brùchdadh)
L2
Lannsair
(image)
Cost:47
HP:50
XP:100
MP:10
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 12 × 3
dlùth-bioradh (brùchdadh)
L2
Ridire
(image)
Cost:50
HP:58
XP:100
MP:8
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 4
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 14 × 2
dlùth-bioradh (brùchdadh)
L3
Ridire rìoghail
(image)
Cost:82
HP:77
XP:150
MP:8
slànachadh +4
(attack range dlùth) (attack type dìomhair) 9 × 5
dlùth-dìomhair
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 16 × 2
dlùth-bioradh (brùchdadh)
L3
Sàr-ridire
(image)
Cost:86
HP:84
XP:150
MP:7
(attack range dlùth) (attack type lann) 12 × 4
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 19 × 2
dlùth-bioradh (brùchdadh)
L1
Mèirleach
(image)
Cost:13
HP:24
XP:29
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 4 × 3
dlùth-lann (cùl-shàthadh)
L2
Balgair
(image)
Cost:25
HP:40
XP:80
MP:6
streupaire
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 3
dlùth-lann (cùl-shàthadh)
(attack range astar) (attack type lann) 4 × 3
astar-lann
L3
Foill-mhurtair
(image)
Cost:46
HP:51
XP:150
MP:6
streupaire
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 3
dlùth-lann (cùl-shàthadh)
(attack range astar) (attack type lann) 5 × 3
astar-lann (puinsean)
L0
Ruspal
(image)
Cost:7
HP:16
XP:18
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 5 × 2
dlùth-bualadh
L1
Burraidh
(image)
Cost:13
HP:32
XP:32
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 5 × 4
dlùth-bualadh
L2
Spùinneadair
(image)
Cost:22
HP:50
XP:61
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 8 × 4
dlùth-bualadh
L3
Ladran
(image)
Cost:46
HP:70
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 11 × 4
dlùth-bualadh
L1
Slaightear
(image)
Cost:14
HP:30
XP:35
MP:7
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 4 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bualadh) 5 × 2
astar-bualadh
L2
Ceatharnach-coille
(image)
Cost:24
HP:47
XP:71
MP:7
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 8 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bualadh) 6 × 3
astar-bualadh
L3
Fògarrach
(image)
Cost:55
HP:68
XP:150
MP:7
falach
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 11 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bualadh) 7 × 4
astar-bualadh
L1
Saighdear-coise trom
(image)
Cost:19
HP:38
XP:40
MP:4
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 11 × 2
dlùth-bualadh
L2
Trùpair
(image)
Cost:28
HP:52
XP:65
MP:4
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 18 × 2
dlùth-bualadh
L3
Cnagadair
(image)
Cost:49
HP:64
XP:150
MP:4
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 25 × 2
dlùth-bualadh
L1
Saighdear-eachraidh
(image)
Cost:17
HP:34
XP:44
MP:8
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 3
dlùth-lann
L2
Cath-mharcach
(image)
Cost:29
HP:49
XP:80
MP:9
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 12 × 1
astar-bioradh
L3
Marcaiche uasal
(image)
Cost:62
HP:64
XP:150
MP:9
(attack range dlùth) (attack type lann) 10 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 20 × 1
astar-bioradh
L5
Seann-draoidh
(image)
Cost:90
HP:60
XP:250
MP:6
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 8 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 14 × 4
astar-teine (draoidheach)
L1
Sàirdseant
(image)
Cost:19
HP:32
XP:32
MP:6
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 4 × 3
astar-bioradh
L2
Fo-cheannard
(image)
Cost:31
HP:40
XP:85
MP:6
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 5 × 3
astar-bioradh
L3
Ceann-armailt
(image)
Cost:66
HP:55
XP:105
MP:6
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 7 × 3
astar-bioradh
L4
Àrd-mharasgal
(image)
Cost:101
HP:68
XP:200
MP:6
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 10 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 8 × 3
astar-bioradh
Athaich
L1
Cuilean athaich
(image)
Cost:13
HP:42
XP:36
MP:4
ath-ghintinn
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 7 × 2
dlùth-bualadh
L2
Athach
(image)
Cost:25
HP:55
XP:58
MP:5
ath-ghintinn
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 14 × 2
dlùth-bualadh
L3
Gaisgeach athaich
(image)
Cost:49
HP:70
XP:150
MP:5
ath-ghintinn
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 20 × 2
dlùth-bualadh
L2
Sadail-chloiche athaich
(image)
Cost:25
HP:53
XP:100
MP:5
ath-ghintinn
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 10 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bualadh) 19 × 1
astar-bualadh
L2
Laoch athaich
(image)
Cost:42
HP:60
XP:90
MP:5
ath-ghintinn
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 12 × 3
dlùth-bualadh
L3
Àrd-athach
(image)
Cost:78
HP:80
XP:150
MP:5
ath-ghintinn
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 18 × 3
dlùth-bualadh
L2
Seuman athaich
(image)
Cost:35
HP:50
XP:100
MP:5
ath-ghintinn
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 7 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 7 × 3
astar-teine (draoidheach)
Biastan
L0
Cuilean sgairpe fuamhaireil
(image)
Cost:12
HP:24
XP:20
MP:6
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 5 × 1
dlùth-bioradh (puinsean)
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 2 × 4
dlùth-bualadh
L1
Sgairp fhuamhaireil
(image)
Cost:17
HP:35
XP:50
MP:8
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 9 × 1
dlùth-bioradh (puinsean)
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 4 × 4
dlùth-bualadh
L3
Damhan-allaidh fuamhaireil
(image)
Cost:55
HP:54
XP:150
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 18 × 2
dlùth-lann (puinsean)
(attack range astar) (attack type bualadh) 8 × 3
astar-bualadh (maille)
L0
Dragonfly Naiad
(image)
Cost:11
HP:19
XP:16
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 2
dlùth-lann (gìomanach)
L1
Dragonfly
(image)
Cost:16
HP:28
XP:25
MP:7
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 2
dlùth-lann (gìomanach)
L2
Grand Dragonfly
(image)
Cost:30
HP:39
XP:80
MP:7
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 3
dlùth-lann (gìomanach)
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 12 × 1
dlùth-bioradh (cùl-shàthadh)
L5
Dràgon teine
(image)
Cost:100
HP:101
XP:250
MP:8
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 21 × 2
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 24 × 1
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 14 × 4
astar-teine (gìomanach)
L1
Each-uisge mòr
(image)
Cost:12
HP:35
XP:50
MP:3
(attack range dlùth) (attack type lann) 4 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bualadh) 8 × 2
astar-bualadh
L4
Fear-sneachda
(image)
Cost:151
HP:142
XP:200
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 32 × 2
dlùth-bualadh
L0
Fire Ant Egg
(image)
Cost:4
HP:32
XP:4
MP:0
L1
Seangan teine
(image)
Cost:9
HP:34
XP:24
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type teine) 10 × 1
astar-teine
L2
Firebane Ant
(image)
Cost:19
HP:46
XP:100
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type teine) 10 × 1
astar-teine
L2
Firebomb Ant
(image)
Cost:19
HP:45
XP:80
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type teine) 4 × 7
astar-teine (sgaoth)
L3
Fire Ant Queen
(image)
Cost:47
HP:62
XP:150
MP:5
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 10 × 3
dlùth-lann (plàigh)
(attack range astar) (attack type teine) 10 × 2
astar-teine
L0
Fire Wisp
(image)
Cost:5
HP:13
XP:18
MP:6
(attack range dlùth) (attack type teine) 3 × 2
dlùth-teine
(attack range astar) (attack type teine) 4 × 2
astar-teine
L1
Geàrd teine
(image)
Cost:11
HP:25
XP:24
MP:6
(attack range dlùth) (attack type teine) 4 × 3
dlùth-teine
(attack range astar) (attack type teine) 8 × 2
astar-teine
L2
Uabhas teine
(image)
Cost:17
HP:41
XP:100
MP:6
(attack range dlùth) (attack type teine) 6 × 3
dlùth-teine
(attack range astar) (attack type teine) 12 × 2
astar-teine
L0
Mòr-sheangan
(image)
Cost:7
HP:22
XP:16
MP:4
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 2
dlùth-lann
L1
Soldier Ant
(image)
Cost:12
HP:36
XP:50
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 2
dlùth-lann
L3
Giant Ant Queen
(image)
Cost:50
HP:62
XP:150
MP:5
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 12 × 3
dlùth-lann (plàigh)
L2
Giobanach
(image)
Cost:36
HP:67
XP:100
MP:8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 3 × 10
dlùth-bualadh (sgaoth)
(attack range astar) (attack type bioradh) 6 × 2
astar-bioradh (puinsean)
L1
Greimiche na doimhne
(image)
Cost:12
HP:25
XP:50
MP:2
ath-ghintinn
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 4 × 3
dlùth-bualadh
L2
Jinn
(image)
Cost:53
HP:58
XP:100
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bualadh) 7 × 4
astar-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 20 × 1
astar-teine (draoidheach)
L3
Kraken
(image)
Cost:72
HP:85
XP:150
MP:8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 5 × 10
dlùth-bualadh (sgaoth)
(attack range astar) (attack type bioradh) 8 × 3
astar-bioradh (puinsean)
L2
Laghairt boglaich
(image)
Cost:31
HP:50
XP:100
MP:7
liùgair boglaich
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 12 × 3
dlùth-bioradh
L4
Marcaiche nathrach sgiathach
(image)
Cost:102
HP:85
XP:200
MP:7
(attack range dlùth) (attack type lann) 11 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 11 × 3
astar-bioradh
L2
Mathan uamha
(image)
Cost:29
HP:72
XP:100
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 14 × 2
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 4
dlùth-lann
L0
Màilleach-deighe
(image)
Cost:11
HP:35
XP:25
MP:4
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 2
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type fuachd) 8 × 1
dlùth-fuachd
L2
Màilleach-deighe mòr
(image)
Cost:26
HP:56
XP:100
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 3
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type fuachd) 13 × 2
dlùth-fuachd
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 23 × 1
dlùth-bualadh
L3
Nathair sgiathach fhiadhaich
(image)
Cost:75
HP:72
XP:150
MP:8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 10 × 4
dlùth-bualadh
(attack range dlùth) (attack type lann) 14 × 3
dlùth-lann
L3
Nathair-mhara
(image)
Cost:55
HP:85
XP:150
MP:8
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 18 × 2
dlùth-bioradh
L2
Nathair-uisge
(image)
Cost:23
HP:50
XP:100
MP:7
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 12 × 2
dlùth-bioradh (puinsean)
L0
Neas reòthaidh
(image)
Cost:12
HP:23
XP:25
MP:6
streupaire
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 2
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type fuachd) 3 × 3
dlùth-fuachd
L0
Nibbler
(image)
Cost:15
HP:28
XP:26
MP:6
streupaire
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 5 × 3
dlùth-bioradh
L1
Caribe
(image)
Cost:25
HP:38
XP:43
MP:8
streupaire
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 6 × 4
dlùth-bioradh
L2
Hunter Caribe
(image)
Cost:40
HP:46
XP:100
MP:8
streupaire
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 8 × 4
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type bualadh) 4 × 2
astar-bualadh (maille)
L0
Radan fuamhaireil
(image)
Cost:5
HP:15
XP:25
MP:4
(attack range dlùth) (attack type lann) 2 × 4
dlùth-lann
L3
Ruch
(image)
Cost:70
HP:76
XP:100
MP:10
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 12 × 3
dlùth-bioradh
(attack range dlùth) (attack type lann) 12 × 2
dlùth-lann (brùchdadh)
(attack range astar) (attack type bualadh) 14 × 1
astar-bualadh
L0
Sand Scamperer
(image)
Cost:12
HP:27
XP:20
MP:6
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 5 × 1
dlùth-bioradh (puinsean)
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 2 × 4
dlùth-bualadh
L1
Ruideilear-gainmhich
(image)
Cost:17
HP:40
XP:50
MP:8
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 9 × 1
dlùth-bioradh (puinsean)
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 4 × 4
dlùth-bualadh
L1
Scarab adharcach
(image)
Cost:11
HP:36
XP:50
MP:4
cladhadh
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 2
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 14 × 1
dlùth-bioradh
L1
Sgairp creige
(image)
Cost:18
HP:35
XP:50
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bualadh) 4 × 1
astar-bualadh (puinsean)
L3
Shadow Jumping Spider
(image)
Cost:58
HP:72
XP:150
MP:6
fàth
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 10 × 3
dlùth-bioradh (sùgh)
L0
Snàgan-puill
(image)
Cost:5
HP:20
XP:18
MP:3
(attack range astar) (attack type bualadh) 4 × 3
astar-bualadh
L1
Snàgan-puill fuamhaireil
(image)
Cost:11
HP:36
XP:50
MP:4
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 7 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bualadh) 5 × 3
astar-bualadh
L0
Uircean
(image)
Cost:10
HP:25
XP:20
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 4 × 3
dlùth-lann
L1
Torc coille
(image)
Cost:16
HP:34
XP:50
MP:7
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 3
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 6 × 2
dlùth-bioradh (brùchdadh)
Bòcain
L0
Sleaghair bòcain
(image)
Cost:9
HP:18
XP:18
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 6 × 3
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type bioradh) 3 × 1
astar-bioradh
L1
Brodair bòcain
(image)
Cost:13
HP:31
XP:50
MP:5
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 7 × 3
dlùth-bioradh
L1
Lotaiche bòcain
(image)
Cost:13
HP:26
XP:50
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 8 × 3
dlùth-bioradh (ciad bhuille)
(attack range astar) (attack type bioradh) 5 × 1
astar-bioradh
Closaich
L1
Boghadair cnàimhnich
(image)
Cost:14
HP:31
XP:35
MP:5
bàthadh
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 3 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bioradh) 6 × 3
astar-bioradh
L2
Losgaiche cnàmha
(image)
Cost:24
HP:42
XP:60
MP:5
bàthadh
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 10 × 3
astar-bioradh
L3
Bogha millidh
(image)
Cost:52
HP:55
XP:150
MP:5
bàthadh
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 14 × 3
astar-bioradh
L1
Cnàimhneach
(image)
Cost:15
HP:34
XP:39
MP:5
bàthadh
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 3
dlùth-lann
L2
Faobhar bàis
(image)
Cost:34
HP:39
XP:100
MP:6
bàthadh
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 5
dlùth-lann
L2
Tilleir
(image)
Cost:28
HP:47
XP:78
MP:5
bàthadh
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 4
dlùth-lann
L3
Marbh-choisiche
(image)
Cost:70
HP:68
XP:150
MP:5
bàthadh
(attack range dlùth) (attack type lann) 12 × 4
dlùth-lann
L0
Corp Coisiche
(image)
Cost:8
HP:18
XP:24
MP:4
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 2
dlùth-bualadh (plàigh)
L1
Gun anam
(image)
Cost:13
HP:28
XP:50
MP:4
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 7 × 3
dlùth-bualadh (plàigh)
L4
Corp àrsaidh
(image)
Cost:214
HP:80
XP:200
MP:6
bàthadh
(attack range dlùth) (attack type dìomhair) 8 × 4
dlùth-dìomhair (sùgh)
(attack range astar) (attack type fuachd) 13 × 5
astar-fuachd (draoidheach)
(attack range astar) (attack type dìomhair) 9 × 5
astar-dìomhair (draoidheach)
L2
Death Squire
(image)
Cost:39
HP:44
XP:91
MP:5
ceannardas, bàthadh
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 4
dlùth-lann
L3
Ridir bàis
(image)
Cost:80
HP:63
XP:150
MP:5
ceannardas, bàthadh
(attack range dlùth) (attack type lann) 11 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 6 × 2
astar-bioradh
L4
Dràgon cnàmhach
(image)
Cost:100
HP:86
XP:200
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 10 × 4
dlùth-lann (sùgh)
(attack range dlùth) (attack type lann) 25 × 2
dlùth-lann
L1
Gùl
(image)
Cost:16
HP:33
XP:30
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 4 × 3
dlùth-lann (puinsean)
L2
Glàmasair nam marbh
(image)
Cost:23
HP:47
XP:61
MP:5
ithe
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 3
dlùth-lann (puinsean)
L3
Aog
(image)
Cost:50
HP:65
XP:150
MP:5
ithe
(attack range dlùth) (attack type lann) 12 × 3
dlùth-lann (puinsean)
L2
Marcaiche cnàmha
(image)
Cost:28
HP:45
XP:100
MP:9
bàthadh
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 11 × 2
dlùth-bioradh (brùchdadh)
L1
Skeleton Rider
(image)
Cost:14
HP:36
XP:33
MP:7
bàthadh
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 3
dlùth-lann
L2
Bone Knight
(image)
Cost:26
HP:50
XP:100
MP:8
bàthadh
(attack range dlùth) (attack type lann) 10 × 3
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 7 × 2
dlùth-bualadh (brùchdadh)
L1
Taibhse
(image)
Cost:19
HP:18
XP:30
MP:7
(attack range dlùth) (attack type dìomhair) 4 × 3
dlùth-dìomhair (sùgh)
(attack range astar) (attack type fuachd) 3 × 3
astar-fuachd
L2
Sgàil
(image)
Cost:44
HP:24
XP:77
MP:7
stalc-oidhche, streupaire
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 3
dlùth-lann (cùl-shàthadh)
L3
Dùbhradh
(image)
Cost:71
HP:35
XP:150
MP:7
stalc-oidhche, streupaire
(attack range dlùth) (attack type lann) 10 × 3
dlùth-lann (cùl-shàthadh)
L2
Uabhas
(image)
Cost:38
HP:25
XP:90
MP:7
(attack range dlùth) (attack type dìomhair) 6 × 4
dlùth-dìomhair (sùgh)
(attack range astar) (attack type fuachd) 4 × 3
astar-fuachd
L3
Fuath
(image)
Cost:78
HP:33
XP:150
MP:7
(attack range dlùth) (attack type dìomhair) 9 × 4
dlùth-dìomhair (sùgh)
(attack range astar) (attack type fuachd) 6 × 3
astar-fuachd
Deamhain
L1
Boghadair deamhain
(image)
Cost:14
HP:32
XP:32
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 3 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 6 × 3
astar-bioradh
(attack range astar) (attack type teine) 7 × 2
astar-teine
L2
Crois-bhoghadair deamhain
(image)
Cost:22
HP:46
XP:43
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 9 × 3
astar-bioradh
(attack range astar) (attack type teine) 10 × 2
astar-teine
L3
Crois-bhogha deamhain mòr
(image)
Cost:37
HP:56
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 12 × 3
astar-bioradh
(attack range astar) (attack type teine) 15 × 2
astar-teine
L1
Ceannard deamhain
(image)
Cost:21
HP:45
XP:54
MP:6
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 5 × 2
astar-bioradh
L2
Riaghladair deamhain
(image)
Cost:45
HP:60
XP:102
MP:6
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 6 × 3
astar-bioradh
L3
Uachdaran deamhain
(image)
Cost:80
HP:75
XP:150
MP:6
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 10 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 9 × 3
astar-bioradh
L1
Foill-mhurtair deamhain
(image)
Cost:17
HP:26
XP:34
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 1
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type lann) 3 × 3
astar-lann (gìomanach, puinsean)
L2
Marbhaiche deamhain
(image)
Cost:21
HP:36
XP:62
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type lann) 6 × 3
astar-lann (gìomanach, puinsean)
L3
Lann-oidhche deamhain
(image)
Cost:53
HP:48
XP:150
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 12 × 2
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 11 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type lann) 6 × 4
astar-lann (gìomanach, puinsean)
L1
Madagan deamhain
(image)
Cost:12
HP:38
XP:42
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 2
dlùth-lann
L2
Laoch deamhain
(image)
Cost:23
HP:58
XP:67
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 10 × 3
dlùth-lann
L3
Tighearna-cogaidh deamhain
(image)
Cost:52
HP:78
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 15 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 8 × 2
astar-bioradh
Dràic
L1
Cathach dràic
(image)
Cost:17
HP:39
XP:41
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type teine) 3 × 3
astar-teine
L2
Laoch dràic
(image)
Cost:31
HP:60
XP:81
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 11 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type teine) 5 × 3
astar-teine
L3
Maighstir-lanna dràic
(image)
Cost:62
HP:80
XP:150
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 16 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type teine) 8 × 3
astar-teine
L4
Dràc armagedoin
(image)
Cost:118
HP:98
XP:200
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 15 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type teine) 12 × 6
astar-teine
L1
Losgaire dràic
(image)
Cost:21
HP:42
XP:43
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type teine) 6 × 4
astar-teine
L2
Dràc teine
(image)
Cost:35
HP:63
XP:84
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type teine) 7 × 5
astar-teine
L3
Dràc Iutharnail
(image)
Cost:64
HP:82
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 12 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type teine) 8 × 6
astar-teine
L2
Lasair dràic
(image)
Cost:33
HP:55
XP:86
MP:5
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type teine) 6 × 4
astar-teine
L3
Cridhe-theine dràic
(image)
Cost:66
HP:72
XP:150
MP:5
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 11 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type teine) 8 × 4
astar-teine
L1
Sgiathaiche dràic
(image)
Cost:16
HP:32
XP:39
MP:8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 3 × 3
astar-teine (gìomanach)
L2
Dràc speura
(image)
Cost:32
HP:45
XP:76
MP:9
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 3
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 5 × 3
astar-teine (gìomanach)
L3
Dràc doininn
(image)
Cost:59
HP:58
XP:150
MP:9
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 8 × 3
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type teine) 8 × 3
astar-teine (gìomanach)
L1
Spealtaire dràic
(image)
Cost:19
HP:43
XP:41
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 4
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 6 × 4
dlùth-bioradh (ciad bhuille)
L2
Slacair dràic
(image)
Cost:32
HP:66
XP:77
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 4
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 6 × 5
dlùth-bioradh
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 10 × 3
dlùth-bualadh
L3
Sparradair dràic
(image)
Cost:58
HP:85
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 11 × 4
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 14 × 3
dlùth-bualadh
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 8 × 5
dlùth-bioradh
L2
Umpair dràic
(image)
Cost:32
HP:63
XP:81
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 11 × 3
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 17 × 2
dlùth-bioradh (ciad bhuille)
L3
Geàrd dràic
(image)
Cost:62
HP:82
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 16 × 3
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 23 × 2
dlùth-bioradh (ciad bhuille)
Duin’-ithich
L1
Duin’-itheach òg
(image)
Cost:13
HP:42
XP:34
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 3
dlùth-lann
L2
Duin’-itheach
(image)
Cost:27
HP:68
XP:100
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 10 × 3
dlùth-lann
Eich
L1
Each donn
(image)
Cost:16
HP:30
XP:24
MP:8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 10 × 2
dlùth-bualadh
L2
Each mòr
(image)
Cost:25
HP:50
XP:100
MP:8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 13 × 2
dlùth-bualadh
L1
Each dorcha
(image)
Cost:16
HP:30
XP:24
MP:8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 9 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type fuachd) 3 × 1
astar-fuachd
L2
Each dubh
(image)
Cost:25
HP:48
XP:100
MP:8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 12 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type fuachd) 4 × 3
astar-fuachd
L1
Each geal
(image)
Cost:16
HP:31
XP:50
MP:9
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 8 × 2
dlùth-bualadh
Gillean-dubha
L0
Fiùran Gille-duibh
(image)
Cost:11
HP:26
XP:25
MP:4
fàth, ath-ghintinn
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 2
dlùth-bualadh
L1
Gille-dubh
(image)
Cost:20
HP:52
XP:40
MP:4
fàth, ath-ghintinn
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 13 × 2
dlùth-bualadh
L2
Seann ghille-dubh
(image)
Cost:28
HP:64
XP:80
MP:4
fàth, ath-ghintinn
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 19 × 2
dlùth-bualadh
L3
Gille-dubh aosmhor
(image)
Cost:50
HP:80
XP:150
MP:4
fàth, ath-ghintinn
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 25 × 2
dlùth-bualadh
L2
Seuman Gille-duibh
(image)
Cost:27
HP:56
XP:100
MP:4
fàth, ath-ghintinn
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 12 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bualadh) 11 × 2
astar-bualadh (maille)
Ialtagan
L0
Ialtag-fhala
(image)
Cost:13
HP:16
XP:22
MP:8
(attack range dlùth) (attack type lann) 4 × 2
dlùth-lann (sùgh)
L1
Ialtag dheargaidh
(image)
Cost:23
HP:27
XP:37
MP:9
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 3
dlùth-lann (sùgh)
L2
Ialtag-uabhais
(image)
Cost:32
HP:33
XP:100
MP:9
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 4
dlùth-lann (sùgh)
Innealaichean
L1
Bàta
(image)
Cost:10
HP:1
XP:50
MP:5
L1
Long
(image)
Cost:10
HP:1
XP:50
MP:10
L1
Long-giùlain
(image)
Cost:14
HP:30
XP:50
MP:6
(attack range astar) (attack type bioradh) 20 × 1
astar-bioradh
L1
Long-spuinneadair
(image)
Cost:15
HP:35
XP:50
MP:5
(attack range astar) (attack type bioradh) 20 × 1
astar-bioradh
Iolair-leòmhannan
L2
Iolair-leòmhann
(image)
Cost:29
HP:44
XP:100
MP:9
(attack range dlùth) (attack type lann) 10 × 3
dlùth-lann
L1
Marcaiche Iolair-leòmhainn
(image)
Cost:23
HP:34
XP:46
MP:8
(attack range dlùth) (attack type lann) 12 × 2
dlùth-lann
L2
Maighstir Iolair-leòmhainn
(image)
Cost:40
HP:51
XP:100
MP:10
(attack range dlùth) (attack type lann) 15 × 2
dlùth-lann
Laghairtean
L1
Fiosaiche laghairt
(image)
Cost:16
HP:22
XP:28
MP:6
slànachadh +4
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 4 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type fuachd) 5 × 3
astar-fuachd (draoidheach)
L2
Fàistinnear laghairt
(image)
Cost:29
HP:29
XP:66
MP:7
leigheas, slànachadh +8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 5 × 3
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type fuachd) 6 × 3
astar-fuachd (draoidheach)
L3
Saurian Seer
(image)
Cost:43
HP:39
XP:150
MP:7
leigheas, slànachadh +8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 3
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type fuachd) 9 × 3
astar-fuachd (draoidheach)
L2
Taghairmear laghairt
(image)
Cost:28
HP:29
XP:74
MP:6
slànachadh +4
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 4 × 3
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type fuachd) 8 × 3
astar-fuachd (draoidheach)
L3
Saurian Prophet
(image)
Cost:51
HP:43
XP:150
MP:6
slànachadh +4
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 3
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type fuachd) 12 × 3
astar-fuachd (draoidheach)
L2
Saurian Spearthrower
(image)
Cost:23
HP:39
XP:55
MP:7
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 5 × 3
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type bioradh) 9 × 3
astar-bioradh
L3
Saurian Javelineer
(image)
Cost:42
HP:50
XP:150
MP:7
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 8 × 3
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type bioradh) 9 × 4
astar-bioradh
L1
Streupaire Laghairt
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:6
streupaire
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 4 × 4
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type bioradh) 4 × 2
astar-bioradh
L2
Fàthaiche Laghairt
(image)
Cost:22
HP:38
XP:55
MP:7
streupaire
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 6 × 4
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type bioradh) 5 × 2
astar-bioradh
L3
Dì-neartaichear Laghairt
(image)
Cost:42
HP:54
XP:150
MP:7
streupaire
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 8 × 4
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type bioradh) 7 × 2
astar-bioradh
Madaidhean-allaidh
L1
Madadh-allaidh
(image)
Cost:15
HP:32
XP:50
MP:8
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 3
dlùth-lann
L1
Marcaiche madaidh
(image)
Cost:17
HP:32
XP:34
MP:8
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 3
dlùth-lann
L2
Creachadair bòcain
(image)
Cost:31
HP:44
XP:100
MP:9
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 3
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type teine) 7 × 3
dlùth-teine
(attack range astar) (attack type bualadh) 6 × 2
astar-bualadh (maille)
L2
Ridir bòcain
(image)
Cost:28
HP:49
XP:65
MP:9
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 4
dlùth-lann
L3
Marcaiche uabhas-mhadaidh
(image)
Cost:52
HP:61
XP:150
MP:10
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 4
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type lann) 4 × 4
dlùth-lann (puinsean)
L3
Uabhas-mhadadh
(image)
Cost:33
HP:57
XP:150
MP:10
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 4
dlùth-lann
L2
Àrd-mhadadh
(image)
Cost:21
HP:45
XP:100
MP:9
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 4
dlùth-lann
Muinntir na Gainmhich
L1
Losgaire-gainmhich
(image)
Cost:17
HP:35
XP:37
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type teine) 7 × 3
astar-teine
L2
Dàthair-gainmhich
(image)
Cost:23
HP:47
XP:60
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type teine) 10 × 3
astar-teine
L3
Trùpair-teine-gainmhich
(image)
Cost:41
HP:57
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type teine) 9 × 4
astar-teine
L1
Luibhearnach-gainmhich
(image)
Cost:13
HP:32
XP:36
MP:5
ath-ghintinn +4, slànachadh +4
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 4 × 3
dlùth-bualadh
L2
Cumasgair-gainmhich
(image)
Cost:27
HP:41
XP:100
MP:5
ath-ghintinn
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 9 × 3
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bioradh) 7 × 2
astar-bioradh (puinsean)
L2
Poitigeir-gainmhich
(image)
Cost:23
HP:45
XP:50
MP:5
slànachadh +8, ath-ghintinn +4
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 4
dlùth-bualadh
L3
Soillsichear-gainmhich
(image)
Cost:38
HP:52
XP:150
MP:5
leigheas, slànachadh +8, ath-ghintinn +4
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 9 × 4
dlùth-bualadh
L1
Marcaiche-gainmhich
(image)
Cost:18
HP:33
XP:49
MP:8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 5 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bioradh) 5 × 3
astar-bioradh
L2
Boghadair eachraidh-ghainmhich
(image)
Cost:38
HP:44
XP:62
MP:8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 7 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bioradh) 7 × 4
astar-bioradh
L3
Bolta-gaoithe-gainmhich
(image)
Cost:49
HP:52
XP:150
MP:8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 10 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bioradh) 8 × 5
astar-bioradh
L2
Rèidear-gainmhich
(image)
Cost:35
HP:45
XP:77
MP:9
(attack range dlùth) (attack type teine) 8 × 3
dlùth-teine
(attack range astar) (attack type bioradh) 7 × 3
astar-bioradh
L3
Spùinneadair-gainmhich
(image)
Cost:60
HP:58
XP:150
MP:9
(attack range dlùth) (attack type teine) 11 × 3
dlùth-teine
(attack range astar) (attack type bioradh) 10 × 3
astar-bioradh
L2
Sgaradair-gainmhich
(image)
Cost:38
HP:55
XP:85
MP:7
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 11 × 3
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bioradh) 5 × 3
astar-bioradh
L3
Cataphrag-gainmhich
(image)
Cost:69
HP:71
XP:150
MP:7
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 15 × 3
dlùth-bualadh
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 14 × 2
dlùth-bioradh (brùchdadh)
(attack range astar) (attack type bioradh) 6 × 3
astar-bioradh
L4
Paragon-gainmhich
(image)
Cost:78
HP:82
XP:200
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 13 × 4
dlùth-lann (gìomanach)
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 11 × 3
dlùth-bualadh
L1
Reumhair-gainmhich
(image)
Cost:14
HP:33
XP:40
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 4 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 5 × 3
astar-bioradh
L2
Taisgealaiche-gainmhich
(image)
Cost:29
HP:46
XP:73
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 8 × 3
astar-bioradh
L3
Taistealach-gainmhich
(image)
Cost:55
HP:62
XP:150
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 8 × 4
astar-bioradh
L1
Saighdear-gainmhich
(image)
Cost:17
HP:41
XP:39
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 11 × 2
dlùth-lann
L2
Caiptean-gainmhich
(image)
Cost:29
HP:48
XP:74
MP:5
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 3
dlùth-lann
L3
Maighstir-cogaidh-gainmhich
(image)
Cost:57
HP:59
XP:150
MP:5
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 4
dlùth-lann
L2
Claidheamhair-gainmhich
(image)
Cost:28
HP:56
XP:68
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 15 × 2
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type lann) 12 × 2
dlùth-lann (gìomanach)
L3
Maighstir-lanna-gainmhich
(image)
Cost:57
HP:76
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 15 × 3
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type lann) 18 × 2
dlùth-lann (gìomanach)
L2
Sleaghair-gainmhich
(image)
Cost:29
HP:53
XP:74
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 16 × 2
dlùth-bioradh (ciad bhuille)
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 9 × 3
dlùth-bualadh
L3
Sàr-shleaghair-gainmhich
(image)
Cost:57
HP:68
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 23 × 2
dlùth-bioradh (ciad bhuille)
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 13 × 3
dlùth-bualadh
L1
Streupaire-gainmhich
(image)
Cost:16
HP:29
XP:36
MP:6
streupaire
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 4 × 4
dlùth-bioradh (ciad bhuille)
(attack range astar) (attack type bualadh) 6 × 1
astar-bualadh
L2
Ceumaiche-gainmhich
(image)
Cost:29
HP:42
XP:64
MP:6
streupaire
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 6 × 4
dlùth-bioradh (ciad bhuille)
(attack range astar) (attack type bualadh) 7 × 2
astar-bualadh (maille)
L3
Creachadair-gainmhich
(image)
Cost:50
HP:53
XP:150
MP:7
streupaire
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 8 × 4
dlùth-bioradh (ciad bhuille)
(attack range astar) (attack type bualadh) 6 × 3
astar-bualadh (maille)
L2
Seabhagair-gainmhich
(image)
Cost:29
HP:38
XP:70
MP:6
streupaire, fiaradh
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type lann) 5 × 3
astar-lann
L3
Speur-shealgair-gainmhich
(image)
Cost:54
HP:48
XP:150
MP:7
streupaire, fiaradh
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type lann) 6 × 4
astar-lann (gìomanach)
Nagaidhean
L1
Biodag-fhiacaill Naga
(image)
Cost:15
HP:31
XP:38
MP:7
(attack range dlùth) (attack type lann) 4 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type lann) 7 × 2
astar-lann
L2
Nathair Naga
(image)
Cost:24
HP:44
XP:62
MP:7
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 12 × 2
astar-bioradh
L3
Sicarius Naga
(image)
Cost:46
HP:53
XP:150
MP:7
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 3
dlùth-lann (dì-threòradh)
(attack range astar) (attack type bioradh) 13 × 3
astar-bioradh
L2
Tilgeir-cearcaill Naga
(image)
Cost:24
HP:41
XP:62
MP:7
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type lann) 8 × 3
astar-lann
L3
Zephyr Naga
(image)
Cost:46
HP:53
XP:150
MP:7
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type lann) 9 × 4
astar-lann
L1
Cathach naga
(image)
Cost:14
HP:33
XP:33
MP:7
(attack range dlùth) (attack type lann) 4 × 4
dlùth-lann
L2
Laoch naga
(image)
Cost:22
HP:43
XP:56
MP:7
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 4
dlùth-lann
L3
Sàr-lannair naga
(image)
Cost:47
HP:49
XP:150
MP:7
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 5
dlùth-lann
L1
Geàrd Naga
(image)
Cost:15
HP:38
XP:36
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 7 × 3
dlùth-bualadh
L2
Geàrd-sgèithe Naga
(image)
Cost:25
HP:50
XP:54
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 10 × 3
dlùth-bualadh
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 8 × 1
dlùth-bualadh (ceapadh)
L3
Àrd-gheàrd Naga
(image)
Cost:44
HP:55
XP:150
MP:6
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 15 × 3
dlùth-bualadh
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 10 × 1
dlùth-bualadh (ceapadh)
Ravens
L0
Raven
(image)
Cost:12
HP:16
XP:28
MP:8
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 4 × 2
dlùth-bioradh
L1
Dark Omen
(image)
Cost:29
HP:26
XP:44
MP:9
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 7 × 2
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type teine) 13 × 1
astar-teine (draoidheach)
L2
War Harbinger
(image)
Cost:43
HP:32
XP:100
MP:9
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 3
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 11 × 2
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type teine) 23 × 1
astar-teine (draoidheach)
Seabhagan
L0
Seabhag
(image)
Cost:12
HP:18
XP:24
MP:9
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 3 × 3
dlùth-bioradh
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 1
dlùth-lann (brùchdadh)
L1
Seann-sheabhag
(image)
Cost:20
HP:28
XP:50
MP:10
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 4 × 4
dlùth-bioradh
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 1
dlùth-lann (brùchdadh)
Sluagh-mara
L1
Ban-fhoghlamaiche-mhara
(image)
Cost:16
HP:27
XP:42
MP:6
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 7 × 1
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bualadh) 8 × 2
astar-bualadh (draoidheach)
L2
Ban-sagairt-mhara
(image)
Cost:31
HP:35
XP:61
MP:6
leigheas, slànachadh +8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 5 × 3
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type dìomhair) 6 × 4
astar-dìomhair (draoidheach)
L3
Fiosaiche-mara
(image)
Cost:49
HP:45
XP:150
MP:6
soillseachadh, leigheas, slànachadh +8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 7 × 3
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type dìomhair) 8 × 4
astar-dìomhair (draoidheach)
L2
Fiosaiche-mara
(image)
Cost:32
HP:39
XP:46
MP:6
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 9 × 1
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bualadh) 14 × 2
astar-bualadh (draoidheach)
L3
Suire
(image)
Cost:42
HP:51
XP:150
MP:7
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 12 × 1
dlùth-bualadh (draoidheach)
(attack range astar) (attack type bualadh) 15 × 3
astar-bualadh (draoidheach)
L0
Merman Citizen
(image)
Cost:9
HP:20
XP:22
MP:6
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 4 × 3
dlùth-bualadh
L1
Cathach-mara
(image)
Cost:14
HP:36
XP:34
MP:6
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 6 × 3
dlùth-bioradh
L2
Laoch-mara
(image)
Cost:24
HP:50
XP:60
MP:6
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 10 × 3
dlùth-bioradh
L3
Saighdear-mara
(image)
Cost:45
HP:52
XP:150
MP:5
seasmhach
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 15 × 2
dlùth-bioradh
L3
Trìtean-mara
(image)
Cost:46
HP:60
XP:150
MP:6
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 14 × 3
dlùth-bioradh
(attack range dlùth) (attack type lann) 19 × 2
dlùth-lann
L1
Merman Brawler
(image)
Cost:17
HP:38
XP:50
MP:6
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 5 × 4
dlùth-bualadh
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 9 × 2
dlùth-bualadh (stun)
L1
Sealgair-mara
(image)
Cost:15
HP:33
XP:33
MP:6
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 4 × 2
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type bioradh) 5 × 3
astar-bioradh
L2
Iasgair-mara
(image)
Cost:26
HP:40
XP:54
MP:7
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 3
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bualadh) 9 × 2
astar-bualadh (maille)
L3
Amailear-mara
(image)
Cost:42
HP:55
XP:150
MP:7
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 8 × 3
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bualadh) 8 × 3
astar-bualadh (maille)
L2
Sleaghair-mara
(image)
Cost:22
HP:43
XP:54
MP:7
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 6 × 2
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type bioradh) 6 × 4
astar-bioradh
L3
Gathadair-mara
(image)
Cost:55
HP:58
XP:150
MP:7
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 8 × 2
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type bioradh) 10 × 4
astar-bioradh
Sìthichean
L3
Baintighearna-shìthe
(image)
Cost:53
HP:47
XP:150
MP:6
leigheas, slànachadh +8
(attack range astar) (attack type bualadh) 7 × 4
astar-bualadh (maille)
L1
Ban-seuman-shìthe
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:5
slànachadh +4
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 3 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bualadh) 4 × 2
astar-bualadh (maille)
L2
Ban-draoidh-shìthe
(image)
Cost:25
HP:36
XP:85
MP:5
leigheas, slànachadh +8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 4 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bualadh) 6 × 2
astar-bualadh (maille)
(attack range astar) (attack type bioradh) 6 × 3
astar-bioradh (draoidheach)
L3
Ban-sìthe-choille
(image)
Cost:58
HP:51
XP:150
MP:6
leigheas, slànachadh +8
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 7 × 2
dlùth-bualadh (draoidheach)
(attack range astar) (attack type bualadh) 7 × 3
astar-bualadh (maille)
(attack range astar) (attack type bioradh) 10 × 3
astar-bioradh (draoidheach)
L2
Bana-bhuidseach-shìthe
(image)
Cost:34
HP:41
XP:90
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 4 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bualadh) 4 × 3
astar-bualadh (maille)
(attack range astar) (attack type dìomhair) 7 × 4
astar-dìomhair (draoidheach)
L3
Ban-druidh-shìthe
(image)
Cost:62
HP:50
XP:180
MP:5
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type bualadh) 6 × 4
astar-bualadh (maille)
(attack range astar) (attack type dìomhair) 11 × 4
astar-dìomhair (draoidheach)
L4
Deò-shìthe
(image)
Cost:135
HP:68
XP:200
MP:6
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 6 × 3
dlùth-bualadh (draoidheach)
(attack range astar) (attack type bualadh) 7 × 5
astar-bualadh (maille)
(attack range astar) (attack type dìomhair) 13 × 5
astar-dìomhair (draoidheach)
L1
Boghadair-sìthe
(image)
Cost:17
HP:29
XP:44
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 5 × 4
astar-bioradh
L2
Gìomanach-sìthe
(image)
Cost:34
HP:37
XP:80
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 9 × 4
astar-bioradh (gìomanach)
L3
Sàr-ghìomanach-sìthe
(image)
Cost:55
HP:47
XP:150
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 10 × 5
astar-bioradh (gìomanach)
L2
Sealgair-sìthe
(image)
Cost:31
HP:42
XP:85
MP:6
fàth
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 7 × 4
astar-bioradh
L3
Dìoghaltair-sìthe
(image)
Cost:60
HP:59
XP:150
MP:6
fàth
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 10 × 4
astar-bioradh
L1
Cathach-sìthe
(image)
Cost:14
HP:33
XP:37
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 5 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 3 × 3
astar-bioradh
L2
Caiptean-sìthe
(image)
Cost:28
HP:47
XP:85
MP:5
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 5 × 3
astar-bioradh
L3
Marasgal-sìthe
(image)
Cost:67
HP:68
XP:150
MP:5
ceannardas
(attack range dlùth) (attack type lann) 10 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 8 × 3
astar-bioradh
L2
Laoch-sìthe
(image)
Cost:26
HP:51
XP:80
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 6 × 3
astar-bioradh
L3
Gaisgeach-sìthe
(image)
Cost:61
HP:72
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 5
dlùth-lann (accuracy 10%)
(attack range astar) (attack type bioradh) 9 × 3
astar-bioradh
L2
Morair-sìthe
(image)
Cost:42
HP:51
XP:97
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type dìomhair) 7 × 3
astar-dìomhair (draoidheach)
L3
Àrd-mhorair-sìthe
(image)
Cost:77
HP:63
XP:150
MP:6
(attack range dlùth) (attack type lann) 10 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type dìomhair) 7 × 5
astar-dìomhair (draoidheach)
L1
Rabhadair-sìthe
(image)
Cost:18
HP:32
XP:42
MP:9
(attack range dlùth) (attack type lann) 4 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 6 × 2
astar-bioradh
L2
Marcaiche-sìthe
(image)
Cost:28
HP:49
XP:75
MP:10
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 11 × 2
astar-bioradh
L3
Sàr-mharcaiche-sìthe
(image)
Cost:58
HP:60
XP:150
MP:11
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 4
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 11 × 3
astar-bioradh
Troichean
L1
Cathach troiche
(image)
Cost:16
HP:38
XP:45
MP:4
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 3
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 8 × 2
dlùth-bualadh
L2
Troich chruaidh
(image)
Cost:36
HP:57
XP:88
MP:4
(attack range dlùth) (attack type lann) 11 × 3
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 14 × 2
dlùth-bualadh
L3
Morair troiche
(image)
Cost:69
HP:74
XP:150
MP:4
(attack range dlùth) (attack type lann) 15 × 3
dlùth-lann
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 19 × 2
dlùth-bualadh
(attack range astar) (attack type lann) 10 × 1
astar-lann
L1
Ceatharnach troiche
(image)
Cost:19
HP:42
XP:40
MP:4
seasmhach
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 5 × 3
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type bioradh) 6 × 1
astar-bioradh
L2
Diùlnach troiche
(image)
Cost:30
HP:59
XP:78
MP:4
seasmhach
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 8 × 3
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type bioradh) 9 × 1
astar-bioradh
L3
Troich-chaithris
(image)
Cost:63
HP:68
XP:150
MP:4
seasmhach
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 10 × 3
dlùth-bioradh
(attack range astar) (attack type bioradh) 11 × 2
astar-bioradh
L1
Dwarvish Miner
(image)
Cost:5
HP:25
XP:50
MP:4
(attack range dlùth) (attack type bioradh) 4 × 2
dlùth-bioradh
L2
Gobha rùn-litreach troiche
(image)
Cost:27
HP:40
XP:71
MP:4
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 12 × 2
dlùth-bualadh (draoidheach)
L3
Maighstir rùn-litreach troiche
(image)
Cost:55
HP:48
XP:150
MP:4
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 18 × 2
dlùth-bualadh (draoidheach)
L1
Rabhadair troiche
(image)
Cost:18
HP:30
XP:33
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type lann) 8 × 2
astar-lann
L2
Beachdadair troiche
(image)
Cost:24
HP:45
XP:65
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 8 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type lann) 8 × 3
astar-lann
L3
Taisgelaiche troiche
(image)
Cost:51
HP:60
XP:150
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 10 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type lann) 11 × 3
astar-lann
L4
Rùn-sgrìobhaiche troiche
(image)
Cost:98
HP:54
XP:200
MP:4
(attack range dlùth) (attack type bualadh) 26 × 2
dlùth-bualadh (draoidheach)
L1
Troich chaothaich
(image)
Cost:19
HP:34
XP:42
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 4 × 4
dlùth-lann (mire-chatha)
L2
Troich bhoile
(image)
Cost:30
HP:48
XP:100
MP:5
(attack range dlùth) (attack type lann) 7 × 4
dlùth-lann (mire-chatha)
L1
Tàirneanaiche troiche
(image)
Cost:17
HP:34
XP:35
MP:4
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 2
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 18 × 1
astar-bioradh
L2
Geàrd-tàirnich troiche
(image)
Cost:24
HP:47
XP:65
MP:4
(attack range dlùth) (attack type lann) 6 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 28 × 1
astar-bioradh
L3
Geàrd-dràgoin troiche
(image)
Cost:61
HP:63
XP:150
MP:4
(attack range dlùth) (attack type lann) 9 × 3
dlùth-lann
(attack range astar) (attack type bioradh) 40 × 1
astar-bioradh
Last updated on Sat May 25 00:46:43 2024.