Ελευθερία

Άνθρωποι
L4
Lord of Elensefar
(image)
Cost:120
HP:73
XP:200
MP:8
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 5
σώμα με σώμα-λεπίδα
L0
Άνθρωπος των Δασών
(image)
Cost:10
HP:18
XP:19
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 3 × 1
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 4 × 3
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Λαθροκυνηγός
(image)
Cost:14
HP:33
XP:28
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 3 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 4 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Παγιδευτής
(image)
Cost:21
HP:49
XP:73
MP:5
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Καταδρομέας
(image)
Cost:43
HP:60
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 7 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L1
Νεαρός Χωριάτης
(image)
Cost:14
HP:28
XP:35
MP:7
outlaw_type_hack
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 4 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 5 × 2
εξ αποστάσεως-κρούση
L2
Φρουρός
(image)
Cost:40
HP:40
XP:71
MP:7
outlaw_type_hack
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 8 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 6 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση
L3
Συνοριοφύλακας
(image)
Cost:80
HP:61
XP:150
MP:7
outlaw_type_hack
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 11 × 2
σώμα με σώμα-κρούση
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 7 × 4
εξ αποστάσεως-κρούση
L1
Περιπλανώμενος Μάγος
(image)
Cost:17
HP:30
XP:55
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 7 × 2
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
L2
Σκοτεινός Μάγος
(image)
Cost:39
HP:42
XP:120
MP:6
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 10 × 2
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
L3
Άρχοντας των Σκιών
(image)
Cost:56
HP:53
XP:150
MP:6
ηγεσία
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 10 × 3
σώμα με σώμα-λεπίδα (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρύο) 13 × 2
εξ αποστάσεως-κρύο (μαγική)
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type κρούση) 8 × 3
εξ αποστάσεως-κρούση (μαγική)
L1
Χωριάτης Κυνηγός
(image)
Cost:14
HP:33
XP:28
MP:5
outlaw_type_hack
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 3 × 2
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 4 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L2
Χωριάτης Παγιδευτής
(image)
Cost:26
HP:49
XP:73
MP:5
outlaw_type_hack
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 6 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Καταδρομέας
(image)
Cost:43
HP:60
XP:150
MP:6
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 7 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 7 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα
L3
Χωριάτης Αρχικυνηγός
(image)
Cost:52
HP:55
XP:150
MP:5
outlaw_type_hack
(attack range σώμα με σώμα) (attack type λεπίδα) 5 × 4
σώμα με σώμα-λεπίδα
(attack range εξ αποστάσεως) (attack type τρύπημα) 9 × 4
εξ αποστάσεως-τρύπημα (δεινός σκοπευτής)
L1
Χωρικός
(image)
Cost:13
HP:32
XP:32
MP:5
outlaw_type_hack
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 5 × 4
σώμα με σώμα-κρούση
L2
Πρεσβύτερος
(image)
Cost:22
HP:50
XP:61
MP:5
outlaw_type_hack
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 8 × 4
σώμα με σώμα-κρούση
L3
Προεστός
(image)
Cost:66
HP:67
XP:150
MP:5
outlaw_type_hack
(attack range σώμα με σώμα) (attack type κρούση) 11 × 4
σώμα με σώμα-κρούση
Last updated on Sat Jun 22 00:48:13 2024.